DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU          13 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących. Po Mszach świętych zbiórka do puszek.

2. Dzisiaj Druga Niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni

3. Gorzkie żale o godz.9.30 u Sióstr Pasterek, a w kościele o 11.15.

4. Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem. 

5. Zapraszam na nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek po Mszy św. wieczornej. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci.

6. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci.

   W naszej świątyni Msza Święta tego dnia o godz.10.00. Zapraszam na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

7. W niedzielę o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00, a po niej Droga Krzyżowa.

8.  Rozpoczęły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które będą trwały do środy. Witam bardzo serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej ks. Proboszcza Bartosza Wojtaszka z parafii Włóki, który wygłosi nauki rekolekcyjne. Od poniedziałku rozpoczynają również rekolekcje dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej.

Program rekolekcji:

Poniedziałek 14.03.

11.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.00 – spowiedź święta /będzie spowiadał jeden kapłan /

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Wtorek 15.03.

11.00 – spowiedź święta / będzie spowiadał jeden kapłan /

11.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.00 – spowiedź św. / będzie jeden kapłan /

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Środa 16.03.

11.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną / zakończenie/

Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej

– 14.03

Grupa I  – godzina  9.00  – w szkole

Grupa II – godzina 10.00 – w szkole

15.03.  jak wyżej

16.03.godzina 9.00 – Msza św. w kościele dla wszystkich / zakończenie/

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę otwartości na Boże natchnienia i wzrastania w miłości do Bogu i ludzi.

W tym tygodniu patronuje nam:

– sobota, 19 marca – Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Pana Jezusa.