NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI        3 maja 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msze Święte w naszej świątyni według porządku niedzielnego. W czasie każdej Mszy Świętej odmawiamy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Chcemy w ten sposób powierzać orędownictwu Królowej Polski wszystkie nasze rodziny, aby były miejscem kształtowania postaw prawdziwie chrześcijańskich i wzrastania w miłości do Boga i ojczyzny.

2. Dziś przypada kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.), która była dokumentem ustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

3. Trwamy w Tygodniu Biblijnym, który stanowi zachętę do poznawania i rozważania słowa Bożego. Święty Paweł w Liście do Rzymian przypominał, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

4. W naszej świątyni nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św. wieczornej , a w niedzielę przed Sumą. U sióstr Pasterek o godzinie 18.00 w dzień powszedni, a w niedzielę o godzinie 9.30 .

  Serdecznie zapraszam, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcam do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz w domach rodzinnych.

5. Najbliższy czwartek, 5 maja, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania do służby w Kościele o godz.17.00.

6. W piątek, 6 maja, będziemy obchodzili święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. To także pierwszy piątek miesiąca. Przed Mszą Świętą od godziny 16.00 do 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. W tym czasie można skorzystać ze Spowiedzi św.

    Chorych nawiedzę od godziny 9.00

7. Sobota, 7 maja, będzie pierwszą sobotą miesiąca o godzinie 9.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, Różaniec św, Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny.

      W sobotę o godzinie 16.45 „Wypominki” i ofiarowana Msza św. w intencji zmarłych.

8. Najbliższa niedziela będzie czwartą Niedzielą Wielkanocy, tak zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza i Światowym Dniem Modlitwy o Powołania Kapłańskie.

9. W II niedzielę miesiąca ofiary przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni. Wszystkim darczyńcom składam z serca płynące podziękowanie. Bóg zapłać!