UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                1 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

    Msze święte w kościele o godzinie 8.30 i 11.30, a o godzinie 10.00 u Sióstr Pasterek w kaplicy. Serdecznie zapraszam.

    Po mszach świętych o godzinie 8.30 i 11.30 modlitwy za zmarłych bliskich, krewnych, przyjaciół i znajomych spoczywających na naszych cmentarzach.

2. Jutro  2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

3. W poniedziałek, 2 listopada w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w następujących godzinach: 8.30, 10.00 i 17.00 w kościele.

4. Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

     UWAGA! Przez cały listopad, nie tylko przez 8 dni od Uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z pandemią COVID-19 Penitencjarna Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie / patrz > pełny tekst > Konferencja Episkopatu Polski/

5. Jako chrześcijanie pamiętajmy też o bezpieczeństwie zwłaszcza w tym trudnym okresie  o właściwym zachowaniu, kiedy w tych dniach panuje wzmożony ruch na drogach, na cmentarzach. Zwróćmy szczególną uwagę na dzieci i osoby starsze, aby świątecznej radości nie zakłóciły jakieś nieszczęścia.

6. W środę podczas nowenny o godz.17.00 nasze modlitwy kierujemy ku Matce Bożej. Powierzajmy Jej wstawiennictwu tych, którzy od nas odeszli do wieczności oraz tych z naszej wspólnoty parafialnej, których Bóg powoła wkrótce do siebie.

7.  W czwartek jak zwykle zapraszam na wspólną modlitwę różańcową o godzinie 19.30

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz.17.00.

   W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00 do wieczornej Mszy Świętej o godz.17.00.

   W pierwszy piątek miesiąca odwiedzę chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej od godz.9.00.

  Okazja do spowiedzi w naszym kościele codziennie od godz.16.30.

  W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową.

  Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa: 9.15wystawienie Najświętszego Sakramentu,  9.30 – Różaniec święty i po nim Msza Święta.

  Matki różańcowe proszę o poprowadzenie modlitwy.

9. W przyszłą niedzielę, 8 listopada, członkowie i wolontariusze Zakonu św. Łazarza, po Mszach świętych będą rozprowadzać kalendarze – cegiełki. Środki zebrane ze sprzedaży pozwolą na wsparcie działania Centrum Opieki Perinatalnej św. Łukasza/ hospicjum perinatalnego/, które ma pod swoją opieką rodziny, spodziewające się narodzin śmiertelnie chorego dziecka. Koszt cegiełki wynosi 50 złotych. Zachęcam do wsparcia.

10. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Jak zawsze ofiarami wspieramy naszą świątynię. Za złożone i składane ofiary na potrzeby naszej świątyni składam serdeczne Bóg zapłać! Dziękuję również wszystkim, którzy składają ofiary na konto naszej parafii.

11.  Wypominki jednorazowe – codziennie od 2.11. do 7.11. po Mszy św. wieczornej.

       Wypominki roczne w każdą I sobotę miesiąca począwszy od 1 grudnia o godzinie 16.45. Msza św.  o godzinie 17.00 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.

      Wypominki można składać podczas kolekty niedzielnej lub osobiście w zakrystii i biurze parafialnym.

12. We wtorek 3 listopada obchodzimy w naszej parafii odpust ku czci św. Huberta biskupa.

   Serdecznie zapraszam na Uroczystość o godzinie 7.30  myśliwych, leśników i oczywiście wszystkich drogich parafian. Mszy św. przewodniczył będzie i słowo Boże wygłosi ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski

Siostry Pasterki zapraszają na “różaniec do granic” codziennie do 7 listopada o godzinie 18.00.

W tym tygodniu patronuje nam:

4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła