Ogłoszenia Parafialne

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                             16 lutego 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

3. W środę naszym parafialnym zwyczajem po  wieczornej Mszy Świętej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian, zwłaszcza czcicieli Matki Najświętszej, która poprzez swój udział w dziele może wyprosić nam u Bożego tronu potrzebne łaski.

4. W czwartek tradycyjnie zapraszam o godzinie 19.30 na modlitwę różańcową.

5. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

6. W sobotę na godzinę 17.00 zapraszam rodziców i dzieci, którzy przygotowują się do uroczystości I Komunii świętej. Zaraz po mszy św. spotkanie.

7. W niedzielę 23.02. na godzinę 11.30 zapraszam młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Po mszy św. spotkanie. Na spotkanie zapraszam również  rodziców.

8. W przyszłą niedzielę – rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

9. Nasza parafia organizuje wspólne wyjście do kina na film “Najświętsze Serce”. Projekcja filmu odbędzie się w sobotę 29 lutego o godzinie 18.30 w kinie Helios. Cena biletu 13zł/osoba. Wszystkich chętnych prosimy o zapisy u ks.Proboszcza lub u Sióstr Pasterek do niedzieli 23 lutego.

10.  Wszystkim naszym darczyńcom, którzy troszczą się o wygląd i utrzymanie naszej świątyni składam z serca płynące serdeczne  podziękowanie. Bóg zapłać!

**************

“Najświętsze Serce” to pierwszy film przybliżający coś, bez czego niemożliwe jest zrozumienie istoty wiary w Chrystusa – kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wielkim orędownikiem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa był św. Jan Paweł II, który mówił, że „Bóg objawia swą miłość w Sercu Chrystusa”. W 1999 roku w Warszawie powiedział: „Pragnę przekazać słowa aprobaty i zachęty tym, którzy w Kościele z jakiegokolwiek tytułu praktykują, pogłębiają i krzewią kult Serca Chrystusa, posługując się językiem i formami dostosowanymi do naszych czasów, tak aby móc go przekazać następnym pokoleniom w tym samym duchu, jaki zawsze go ożywiał”.

Niech ten film będzie odpowiedzią na apel św. Jana Pawła II i darem dla Niego w przededniu 100. rocznicy urodzin papieża Polaka.

*****

12 OBIETNIC, KTÓRE JEZUS PRZEKAZAŁ ZA POŚREDNICTWEM
ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE CZCICIELOM SWOJEGO SERCA

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i uczczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to błogosławieństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.