Archiwum 2014

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               5 listopada 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie po Mszy Świętej wieczornej modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach, które można jeszcze składać w zakrystii.

3. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

4. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 
i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia specjalną Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz.11.30.

Zaraz po Mszy św. zapraszam w imieniu pana sołtysa na koncert patriotyczny w wykonaniu sopranu Beaty Bobińskiej oraz Kwintetu dętego >Triumphal Brass Quintet<

5. Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża (wspomnienie obowiązkowe);
 • 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca niemęczennik w Kościele Zachodnim (wspomnienie obowiązkowe).

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                                       27 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. Po każdej Mszy Świętej zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo.

3. W tym tygodniu pożegnamy 2015 rok i powitamy rok 2016. Niech będzie to okazja nie tylko do zabawy, ale i do przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej świątyni. W ostatni dzień roku, w czwartek, 31 grudnia, podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas  Mszy Świętej i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz.17.00. Odśpiewamy uroczyste Te Deum (za którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami). Z racji tego, że ten czwartek poprzedza pierwszy piątek miesiąca w modlitwę adoracyjną włączymy również prośbę o święte powołania z naszej parafii.

4. Postarajmy się nowy rok rozpocząć w imię Boże. W tym dniu przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która jest tzw. świętem nakazanym, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej. Tego dnia Msze Święte w naszej parafii o godz. 10.00 u ss. Pasterek, 11.30 i po południu o godzinie 15.00 w kościele.

5. Pierwszy dzień nowego roku to także pierwszy piątek miesiąca. Nie będzie jednak comiesięcznych odwiedzin naszych starszych i chorych parafian z Komunią Świętą. Uczynię  to w pierwszy piątek miesiąca lutego.

6. W pierwszą sobotę miesiąca, 2 stycznia zapraszam przed Mszą św.  wieczorną na różaniec św. Proszę o poprowadzenie modlitw przez Matki Różańcowe. Tego dnia polecamy w wypominkach naszych bliskich zmarłych.

7. Rozpoczynam duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Jest to okazja do spotkania i bliższego poznania się. Razem z wami pragnę się modlić i przynosić wam dar Bożego błogosławieństwa. Porządek odwiedzin kolędowych jest wywieszony w gablocie z ogłoszeniami. (Zamieściłem go również na naszej parafialnej stronie internetowej).

8. W dniach oktawy i całego okresu Bożego Narodzenia zachęcam do śpiewania kolęd w rodzinnym czy przyjacielskim gronie. I życzymy sobie, by Pan Jezus rodził się w naszych sercach, przemieniał je i obdarzał nas wieloma łaskami.

9. Wszystkim parafianom i gościom życzę pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego. Nie zapominam o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniam o mojej pamięci, życzliwości i modlitwie.

10. Zachęcam do nabycia kalendarza parafialnego na 2016 rok. Przedstawia zdjęcia z uroczystości obchodów 300 – lecia naszej świątyni. Kalendarz jest „cegiełką” na renowację ramy ołtarza z XVIII w. Włączmy się w to dzieło powrotu ołtarza do naszej świątyni.

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                                              20 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana. Trzeba więc zrobić pewne podsumowanie tego okresu – czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? Jeśli jest jeszcze coś do poprawienia – wykorzystajmy jak najlepiej ostatnie dni Adwentu.

2. Maryja biegła z pośpiechem, by nieść pomoc swojej krewnej Elżbiecie. Niech ten przykład obudzi w nas solidarność z potrzebującymi. Caritas przygotowuje świąteczne paczki dla ubogich – wspomóżmy to dzieło, dzieląc się swoimi świątecznymi zakupami z wolontariuszami, których spotkamy w sklepach naszego miasta.

3. W poniedziałek zapraszam na godzinę 17.00 na mszę św. Matki Różańcowe. Po Mszy św. spotkanie w sali św. Józefa pod plebanią.

4. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia – wieczór szczególny, o czym śpiewamy w jednej z pastorałek. To dzień, który zaczyna się po zmroku, kiedy wszyscy wszystkim ślą życzenia. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od gestu pojednania, wspólnej modlitwy i podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę.

Po zakończonym posiłku pozostańmy w rodzinnym gronie, by śpiewać kolędy, by wspólnie się radować z przyjścia Zbawiciela na świat. Ze śpiewem kolęd na ustach przyjdźmy do naszej świątyni na Pasterkę o godz.22.15 u ss. Pasterek i 24.00 w kościele. Pół godziny przed mszą św. zapraszam na wspólny śpiew kolęd. Ofiary z Pasterki przeznaczamy na Fundusz Ochrony Życia.

5. W piątek, 25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia, Msze Święte w naszym kościele według następującego porządku: 10.00 u ss. Pasterek i o 11.30 w kościele. Nie będzie mszy św. o godzinie 8.30! W uroczystość Narodzenia Pańskiego, która wypada w piątek, nie obowiązuje oczywiście wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. Msze św. 26 i 27 grudnia według porządku niedzielnego: 8.30, 10.00, 11.30.

7. Solenizantom i jubilatom przekazuję najserdeczniejsze życzenia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • · 26 XII – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów ustanowionych przez Apostołów, który „pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” i który za swoją miłość 
  i wierność Chrystusowi jako pierwszy oddał życie.

NARODZENIE PAŃSKIE                                                                                              25 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Święty Jan Ewangelista zapisał: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Dziś w uroczysty sposób świętujemy tajemnicę przyjścia Boga na świat – tajemnicę Jego wcielenia, które jest początkiem naszego zbawienia. Pamiętajmy, że to Pan Jezus jest miłosiernym obliczem Boga Ojca, o czym przypomina nam trwający w Kościele Rok Miłosierdzia.

Pozwólmy zatem, aby Pan Bóg ze swoją miłością rodził się nieustannie w naszych sercach, przemieniał je, a nam błogosławił i udzielał wszelkich potrzebnych darów.

2. Dziś, w dzień Bożego Narodzenia, Msze Święte  o godz.10.00 u ss. Pasterek, 11.30 w kościele. Przeżyjmy ten dzień radośnie, w gronie rodziny, wspólnie śpiewając kolędy. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. Jutro drugi dzień świąt. Święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte  jak w każdą niedzielę. Naszą materialną ofiarą wesprzemy katolickie uczelnie w naszej Ojczyźnie.

4. W najbliższą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Będziemy się modlić za wszystkie rodziny naszej parafii. Na końcu każdej Mszy Świętej udzielę małżonkom specjalnego błogosławieństwa.

5. Informuję, że duszpasterskie odwiedziny  rozpocznę od 28 grudnia. Program kolędy został przekazany z życzeniami, wywieszony w gablocie z ogłoszeniami oraz umieszczony na stronie internetowej parafii.

7. Całej wspólnocie parafialnej i tym, którzy przeżywają te radosne święta, składam najlepsze życzenia pięknych i błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego.

PORZĄDEK  MSZY ŚW.24.12. – Czwartek – PASTERKA:   22.15 u ss. Pasterek  i   24.00 w  kościele

25.12. – Piątek – BOŻE NARODZENIE :  10.00 – u ss. Pasterek i 11.30 w kościele / o godz. 8.30 mszy św. nie będzie /

26.12. – Sobota – DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT :  8.30, 10.00. 11.30;       27.12. –  NIEDZIELA:  8.30, 10.00, 11.30 ;

31.12. – Czwartek – Zakończenie Starego Roku 2015: 17.00           1.01. – Piątek- NOWY ROK 2016 : 10.00/u ss.Pasterek/, 11.30 i 15.00/kościół/

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                                                 13 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości, że Pan jest już blisko, że przychodzi, by nam udzielać swoich darów i łask. 
I nawet kolor szat liturgicznych jest dzisiaj jakby jaśniejszy, weselszy, bo nie fioletowy tylko różowy. Otwierajmy się na przychodzenie Pana Jezusa, który pragnie towarzyszyć naszej codzienności; otwierajmy się na Jego moc. Niech nam w tym pomoże oczyszczenie naszych serc w sakramencie pokuty, do którego można przystąpić każdego dnia przed  Eucharystią.

2. W trzecim tygodniu adwentowego czuwania i oczekiwania jesteśmy zaproszeni do szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Rodzinie były poświęcone ubiegłoroczne i tegoroczne obrady synodu biskupów.

Widzimy więc, że troska o rodzinę to bardzo ważny aspekt życia i działalności Kościoła. Wszystkich, którzy chcą się włączyć w to błaganie, zapraszam  w tygodniu na roraty we wtorek, środę i piątek na godzinę 17.00.

3. Dzisiaj wspominamy też dramatyczne wydarzenia sprzed 34 lat. Niech nie zabraknie modlitwy w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.

4. Do świąt Bożego Narodzenia jest coraz bliżej. Postarajmy się o ich piękny, chrześcijański obchód. W naszej polskiej tradycji wyraża się to zwłaszcza przez dzielenie się opłatkiem w Wigilię.  Opłatki na wigilijny stół są w koszu przy ołtarzu. Ofiary z opłatków tradycyjnie przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w ciągu roku w naszym kościele.

5. Dzisiaj druga niedziela miesiąca – ofiary przeznaczamy na renowację naszej świątyni. Za dotychczas złożone składam serdeczne Bóg zapłać!

6.  W tym tygodniu w środę – spowiedź św. w naszej parafii: przed południem od 11.00 do 12.00 i po południu od godziny 18.30 do 19.30.

Pozostałe parafie:   Maksymilianowo: poniedziałek > 11.00 – 12.00  i  18.30 – 19.30

Niemcz: czwartek > 18.00 – 20.00

Osielsko: sobota > 9.00 – 11.00  i  15.00 – 17.00

7.  Spotkanie Rady Parafialnej dzisiaj o godzinie 14.30 w sali św. Józefa pod plebanią.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • · 14 XII – św. Jan od Krzyża, wielki hiszpański mistyk, reformator zakonu karmelitańskiego 
  i autor wielu dzieł z duchowości; św. Jan Paweł II nazwał go mistrzem w wierze 
  i świadkiem Boga żywego.

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                                                    6 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W drugą adwentową niedzielę rozbrzmiewa wołanie Świętego Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego…”. To wezwanie do wytężonej pracy nad sobą i do nawrócenia. Pan pragnie przychodzić do nas nieustannie, ale czy jesteśmy na to gotowi 
i przygotowani? Pan Bóg chce nas wszystkich obdarzać swoim miłosierdziem. Czeka na nas każdego dnia w sakramencie pokuty i pojednania.

2. Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Modlimy się w intencji naszych braci i sióstr, zwłaszcza z krajów dawnego Związku Sowieckiego. Po każdej Mszy Świętej można ich wesprzeć materialnie, wrzucając ofiary do puszek.

3. Po Mszy Świętej zapowiedział swoje przybycie św. Mikołaj, z racji przypadającego dzisiaj jego wspomnienia. Pragnie on  spotkać się z najmłodszymi dziećmi w Parku Nadleśnictwa. Organizatorem spotkania jest sołtys  p. St. Mikulski – sołectwo Żołędowo. Niech ten dzień w nas wszystkich rozbudzi chęć niesienia pomocy bliźnim. Włączmy się również w akcje pomocowe Caritas: trwa sprzedaż świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom cenie: duża 15 zł, mała 5 zł.

4. We wtorek, 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam na Mszę Świętą wyjątkowo na godz. 18.00,podczas której będziemy prosić Maryję o pomoc w walce z pokusami i grzechem, w walce o czystość serca oraz o pełnienie woli Bożej w życiu. W tę uroczystość rozpocznie się w całym Kościele nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia. Warto z tej racji sięgnąć po papieską bullę Misericordiae vultus, wyznaczającą treści tego roku. Jest dostępna m.in. w internecie. Na wspólną modlitwę zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz ze swoimi rodzicami. Po Mszy św. spotkanie.

5. 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny od godziny 12.00 do 13.00 > GODZINA ŁASKI<.Matka Boża, objawiając się  8.12.1947 roku pielęgniarce Gilli w  Motichiari  we  Włoszech  powiedziała: „ ..… życzę sobie, aby  każdego  roku w  dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata” .  Zapraszam do naszej świątyni na wspólną modlitwę. W kaplicy u sióstr Pasterek w tym samym czasie będzie również możliwość wspólnej modlitwy

6. Przyszły tydzień to druga niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na renowację naszej świątyni.

7.  W niedzielę 13 grudnia o godzinie 13.30 zapraszam na spotkanie Radę Parafialną.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                                              29 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. Rozpoczynamy szczególny, bo jubileuszowy rok 1050-lecia chrztu Polski oraz rok, w którym w naszej Ojczyźnie, w Krakowie, odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Módlmy się zatem codziennie, by dobrze przeżyć ten wyjątkowy czas.

Każdy nowy rok liturgiczny rozpoczyna się od Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, ale jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

2. Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujności i modlitwy. Zaangażujmy się więc całkowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będą tradycyjne Msze roratnie ku czci Najświętszej Maryi Panny, na które serdecznie zapraszam na godzinę 17.00 we wtorek i środę.

3. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszam na wspólną modlitwę za naszych bliskich zmarłych. Msza święta o godzinie 17.00 połączona z wypominkami.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W czwartek zapraszam na Mszę Świętą w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania o godz.17.00, w sposób szczególny, z racji wspomnienia Świętego Franciszka Ksawerego, w intencji misji i misjonarzy. W pierwszy piątek zapraszam na mszę św. ku czci NSPJ o godzinie 17.00. W ciągu tygodnia przed każdą mszą św. możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

5. Od dziś po każdej mszy św. można zaopatrywać się w opłatki wigilijne, które wyłożone są w koszu przy ołtarzu. Zachęcam do nabyci świec wigilijnych Caritas w cenie: duża 15zł, a mała 5zł.

6. We wtorek 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zapraszam na uroczystą mszę św. rodziców i dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej i wszystkich naszych drogich parafian wyjątkowo na godzinę 18.00!

8 grudnia od godziny 12.00 do  godziny 13.00 >GODZINA ŁASKI<.Matka Boża, objawiając się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8.12.1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Motichiari we Włoszwch powiedziała:” > Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.

> Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.

> Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.

> Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.

> Jest Miom życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.

> Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski

> Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”

Zapraszam do kościoła na wspólną modlitwę.

6.  Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia.

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                               22 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka.       Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

2. Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świeckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, a może przede wszystkim w życie społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej starają się w swoim życiu zawodowym i zaangażowaniu społecznym promować wartości chrześcijańskie, postępując zgodnie z nauką społeczną Kościoła i współpracując z duszpasterzami Kościoła lokalnego. Pragną oni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu i kraju, kierując się przy tym zasadami wiary.

3. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu. W nowym roku liturgicznym będzie nam przyświecać hasło:” Nowe życie w Chrystusie”.

4. W sobotę na Mszy świętej wieczornej/ w przyszłą niedzielę – pierwszą niedzielę adwentu – poświęcenie świecy roratniej, lampionów adwentowych i wieńca adwentowego. Zostaną również poświęcone opłatki na stół wigilijny.

5. W przyszłą niedzielę nastąpi parafialna inauguracja roku Jubileuszowego 1050 – lecia chrztu Polski. Proszę o przyniesienie ze sobą na mszę św. świecę.  Nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                       15 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.

2. W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety.

3. W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Podczas sobotniej Mszy Świętej  będziemy polecać Panu Bogu siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.

4. Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.

Ponadto w przyszłą niedzielę swoje święto patronalne obchodzić będzie nasza organistka z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego.

5. Za 2 tygodnie w I Niedzielę Adwentu zostaną uroczyście poświęcone opłatki na stół wigilijny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska, matka trojga dzieci, która po śmierci męża obrała życie zakonne i oddała się pielęgnowaniu ubogich, zmarła 17 XI 1231 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 19 XI – bł. Salomea, dziewica, córka Leszka Białego a siostra Bolesława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i zmarła 17 XI 1268 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 20 XI –św. Rafał Kalinowski, prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego 1863 r., wychowawca bł. Augusta Czartoryskiego, karmelita bosy, który odnowił życie swojego zakonu w Polsce i zmarł 15 XI 1907 r. (wspomnienie obowiązkowe).

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                            1 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Porządek Mszy Świętej i nabożeństw jak w inne niedziele z jedną zmianą, a mianowicie: o godz.14.00 zostanie odprawiona Msza Święta na cmentarzu przy ul. Brzozowej połączona  modlitwą za zmarłych.

2. Jutro, 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.30,  11.30 i o godzinie 17.00.

3. We wtorek wspominamy w liturgii św. Huberta patrona myśliwych i leśników. Zapraszam na uroczystą mszę ku czci tego świętego na godzinę 8.00.

4. Wypominki roczne w naszej parafii będą miały miejsce w każdą I sobotę miesiąca  o godz.17.00 i mszą św. w intencji wszystkich zmarłych krewnych, przyjaciół i znajomych.

5. Odpusty za zmarłych:

 • wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;
 • wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na trzeciego listopada. W intencjach papieża można odmówić na przykład jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.

6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.     Okazja do spowiedzi św. – codziennie 15 minut przed Mszą. Po mszy św. wypominki za zmarłych.

W piątek jak zwykle udam się z posługą sakramentalną do chorych od godziny 9.00

7. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym  oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 4 XI – św. Karol Boromeusz, biskup i kardynał, który odegrał wybitną rolę na Soborze Trydenckim (wspomnienie obowiązkowe)
 • Wszyscy Święci, którym dziś oddajemy cześć.

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                25 października 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – trzydziesta niedziela w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazuje nam Chrystusa przywracającego wzrok niewidomemu. Chrystus – Cudotwórca jest obiecanym Mesjaszem, naszym Panem i Zbawicielem oraz Najwyższym Kapłanem na wzór Melchizedeka. W nim złóżmy naszą ufność.

2. W środę – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili Ewangelię w różnych krajach świata i przypłacili to śmiercią męczeńską. Św. Juda Tadeusz pozostawił po sobie list zaliczany do ksiąg Nowego Testamentu. Wierni szukają u niego pomocy w sprawach bardzo trudnych.  Swoimi modlitwami obejmiemy solenizantów i solenizantki tego dnia.

3. W sobotę – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczę  na to, że w rodzinach naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca. Ponawiam  zachętę do zakładania nowych róż Żywego Różańca przez dorosłych i młodzież, a także dzieci.

Matki Różańcowe  proszę o dopilnowanie zwyczaju odmawiania cząstki różańca w kościele przed Mszą Świętą wieczorną w pierwsze soboty miesiąca.

4. Za tydzień – uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy Świętych: 8.30 w  kościele, 10.00 u ss. Pasterek, 11.30 w kościele – po niej procesja przy kościele i modlitwy za zmarłych.  Jedna zmiana, to  o godzinie 14.00 zostanie odprawiona Msza Święta  na cmentarzu przy ulicy Brzozowej, a następnie odbędzie się procesja na cmentarzu połączona   modlitwą za zmarłych.

W Dzień Zaduszny – 2 listopada zostaną odprawione msze święte o godzinie 8.30, 11.30 i 17.00. Serdecznie zapraszam.

5. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i następującym po niej wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwanym inaczej Dniem Zadusznym, przypominam o obowiązku uporządkowania  grobów  naszych bliskich. Proszę też o zainteresowanie się grobami duszpasterzy i grobami opuszczonymi. Przypominam również o przedłużaniu prolongaty za groby /upływa termin grobów z roku 1995/

6. Przypominam też, że w dalszym ciągu można składać ofiary na wypominki listopadowe i roczne w czasie kolekty podczas mszy św., w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Wypominki jednorazowe będą odczytywane od 3.11. do 7.11. po wieczornej mszy św.

7. Pragnę podkreślić, że jeszcze lepszą pomocą dla dusz w czyśćcu cierpiących jest ofiarowanie w  ich intencji zyskanych przez nas odpustów. Więcej na ten temat powiem w przyszłą niedzielę, a dziś zachęcam parafian i gości, w tym także osoby odprawiające pierwsze piątki miesiąca, do przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, która jest jednym z warunków zwykłych wymaganych do zyskania odpustu zupełnego.

8. We wtorek 3 listopada zapraszam na mszę św. o godz. 8.00 ku czci św. Huberta patrona myśliwych i leśników.

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    18 października 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Światowy Dzień Misyjny, będący świętem patronalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Przeżywamy go pod hasłem: „Od nawrócenia do misji…”. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny w Polsce. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi. Naszą chlubą są misjonarze i wolontariusze misyjni pochodzący z naszej, diecezji i Ojczyzny. Biorąc udział w nabożeństwach różańcowych, módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach.

2. Dziś swoją modlitwą obejmujemy również pracowników służby zdrowia z racji święta św. Łukasza, ewangelisty i lekarza, wyznaczonego w kalendarzu liturgicznym na dzień 18 października.

3. W czwartek przypada 67. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda wielkiego Prymasa Polski i opiekuna polskiej emigracji, założyciela Towarzystwa Chrystusowego (chrystusowcy) – zgromadzenia zakonnego powołanego właśnie do duszpasterstwa wśród Polonii na całym świecie. Módlmy się o rychłą jego beatyfikację.

4. Za tydzień – trzydziesta niedziela w ciągu roku (uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła. Obchodzi się ją w ostatnią niedzielę października w tych kościołach, których data poświęcenia nie jest znana). Składka na tacę będzie przeznaczona na renowację naszej świątyni.

5. Zbliża się wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i listopad, miesiąc poświęcony ich pamięci. W związku z tym przypominam, że w najbliższych dniach można składać ofiary na wypominki listopadowe jednorazowe i roczne w czasie kolekty, zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Msze św. w Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada: 8.30, 11.30 w kościele i po niej procesja na cmentarzu, 10.00 u ss. Pasterek,

14.00 – Msza św. na cmentarzu przy ul. Brzozowej połączona z procesją.

Msze św. we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopda: 8.30, 11.30 i 17.00

Składka na tacę przeznaczona jest jak co roku na pokrycie kosztów wywozu śmieci w ciągu roku z cmentarzy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 20 X – św. Jan Kanty, prezbiter, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a później został jego profesorem. Zasłynął z wielkiego miłosierdzia względem ubogich. Zmarł 24 XII 1473 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 21 X – bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz kresów wschodnich Rzeczypospolitej, a w końcu arcybiskup halicko-lwowski. Zmarł 20 X 1409 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 22 X – św. Jan Paweł II, papież. Uroczyście rozpoczął swój pontyfikat 22 X 1978 roku i wprowadzał w życie Kościoła uchwały Soboru Watykańskiego II, kanonizowany 27 IV 2014 roku (wspomnienie obowiązkowe).

Regulamin:

 1. I. Postanowienia ogólne:
  1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Dobrego Pasterza

– osoba odpowiedzialna s. Małgorzata Kusińska.

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie oraz dzieci z Przedszkola Dobrego Pasterza                 i ich rodzin.
 2. II. Cele konkursu:
 • zapoznanie dzieci i ich rodzin z tzw. różańcem misyjnym;
 • propagowanie wśród przedszkolaków idei odmawiania różańca w intencji misji;
 • rozwijanie w dzieciach wrażliwości misyjnej;
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy i pracy z członkami rodziny;
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci;
 • kształtowanie umiejętności manualnych.
 1. III. Czas trwania i przebieg konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 27.09.2015– podczas ogłoszeń na mszy świętej.

Termin dostarczenia prac:12.10.2015.

Prace dostarczamy na adres: Przedszkole Dobrego Pasterza,

ul. Jastrzębia 27, Żołędowo, 86-031 Osielsko.

Rozstrzygnięcie konkursu- 18.10.2015– po mszy świętej o godz. 10.00                   w kaplicy Sióstr.

 1. IV. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy zgodnej z tematyką konkursu.
 • Sposób wykonania pracy z dowolnych materiałów.
 • Opis pracy: każda praca powinna zawierać metryczkę:  imiona i nazwisko autorów pracy, adres i telefon do kontaktu.
 1. V.            Kryteria oceny: estetyka, pomysłowość formy i techniki pracy, wkład pracy dziecka i innych członków rodziny.
 2. VI.            Nagrody: Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Różaniec misyjny

Żywy różaniec misyjny ma swoje początki w roku 1826. Założycielką dzieła różańca misyjnego, obejmującego modlitwą apostolską misję Kościoła była Paulina Jaricot. Już we wczesnej młodości ta Francuzka poświęcała się dziełom misyjnym, skupiając wokół siebie osoby zainteresowane ewangelizacją narodów. Organizowała je w piętnastoosobowe grupy, z których każda osoba zobowiązywała się do rozważania i odmawiania codziennie jednej – otrzymanej tajemnicy. Tak oto codziennie rozważany był cały różaniec misyjny. Aprobaty dla dzieła Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI. 3 maja 1922 r., papież Pius XI Motu Proprio Romanorum Pontificum uczynił dzieło Pauliny Jaricot dziełem papieskim,             a także zlecił wprowadzenie go w całym Kościele. Trwają przygotowania do ogłoszenia ją błogosławioną. Inicjatorem i propagatorem obecnej formy różańca misyjnego był w latach pięćdziesiątych XX w. ks. abp Fulton J. Sheen, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA. Pragnął, aby wszyscy chrześcijanie modlili sie w intencjach całego Kościoła, toteż każdy dziesiątek różańca jest w innym kolorze             i symbolizuje jeden z kontynentów:

Kolor zielony – nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych oraz jest kolorem nadziei. Na niektórych różańcach – i tak było do niedawna – Afryka była zaznaczona kolorem czarnym. To znów wiąże się z kolorem skóry. Warto więc zapamiętać, że kolor zielony lub czarny oznacza Afrykę.

Afryka – Modlitwa

Boże, spojrzyj z miłością na młode Kościoły Afryki i spraw, aby coraz jaśniej widziały, że jesteś jedyną Drogą i Prawdą. Niech dzielą się tym przekonaniem ze swoimi siostrami i braćmi, którzy Cię jeszcze nie spotkali.

Kolor czerwony – podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki.

Ameryki – Modlitwa

Dziewico z Guadalupe, Matko obu Ameryk, wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania. Matko Pięknej Miłości, strzeż rodziny, by żyły w zgodzie i błogosław wychowaniu dzieci i młodzieży.

Kolor biały – oznacza kolor skóry Europejczyków.

Europa – Modlitwa

Królowo Apostołów, Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji. Przygarnij do siebie narody Europy. Ojcze, spraw, by rodziny i społeczeństwa powróciły do swoich chrześcijańskich korzeni. Niech Kościół stanie się na nowo źródłem licznych powołań misyjnych.

Kolor niebieski – symbolizuje Ocean Spokojny, na którym rozsiane są liczne wyspy. Możecie popatrzeć na mapę. Australia jest zewsząd otoczona wodami.

Oceania – Modlitwa

Maryjo, dziękujemy Ci za miłość, która obdarzasz swych synów i córki w Papui Nowej Gwinei, dziękujemy za macierzyńska troskę o głosicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju. Zanosimy do Ciebie błagania o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Proś Pana żniwa, by posłał robotników do winnicy swojej.

Kolor żółty – przypomina ludy Azji, najliczniejsze na świecie. Często też porównuje się ich skórę do koloru żółtego.

Azja – Modlitwa

Panie, wybrałeś sobie spośród narodów Azji wielu ludzi gotowych dla Ciebie na wszystko. Spraw, aby świadectwo ich życia wskazywało drogę ku Tobie. Niech Azja szuka Cię żarliwie i podąża za Twoim głosem. Niech ewangeliczne ziarno zapadnie głęboko w świadomość tych ludów i niech przyniesie obfity plon.

Zapraszamy wszystkich do odmawiania misyjnego różańca.

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                            11 października 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku, a zarazem XV Dzień Papieski, który przeżywamy pod hasłem:” Jan Paweł II – patron rodziny”. Celem dni papieskich obchodzonych od 2001 roku w niedzielę przypadającą 16 października lub wcześniej, jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła II i niesienie pomocy zdolnej, a ubogiej młodzieży polskiej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już lub złożą ofiary do puszek na stypendia dla tej młodzieży.

2. W środę przypada Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszam nauczycieli, pracowników szkoły, parafian na wspólną modlitwę  w ramach nabożeństwa różańcowego.

3. Za tydzień – dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku a zarazem Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny w Polsce. Składka na tacę przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła. W przyszłą niedzielę będziemy też przeżywać dzień modlitw za pracowników służby zdrowia z racji przypadającego w dniu 18 października święta ich patrona – św. Łukasza, lekarza i ewangelisty.

4. Ponawiam moją zachętę do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych i zgłaszania się do róż Żywego Różańca.

5. W zakrystii, biurze parafialnym  lub w czasie kolekty można składać wypominki za naszych bliskich krewnych zmarłych z dopiskiem „jednorazowe” lub „roczne”.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 13 X – bł. Honorat Koźmiński, prezbiter, kapucyn, ceniony kaznodzieja, poszukiwany spowiednik i kierownik dusz, pisarz religijny i założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim bezhabitowych. Zmarł 16 XII 1916 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 15 X – św. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła, karmelitanka pochodząca z Avila i reformatorka swojego zakonu oraz mistyczka. Żyła w XVI wieku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 16 X – św. Jadwiga Śląska, księżna, wzorowa żona i matka siedmiorga dzieci, troskliwa opiekunka ubogich i chorych, fundatorka szpitali. Po śmierci męża zamieszkała w klasztorze trzebnickim i w nim zmarła 15 X 1243 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 17 X – św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii. Poniósł śmierć męczeńską około 107 roku w Rzymie (wspomnienie obowiązkowe).

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    4 października 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwudziesta siódma niedziela w ciągu roku, a zarazem pierwsza niedziela października. Miesiąc ten z woli papieża Leona XIII od 1885 roku jest miesiącem różańcowym. Liturgia słowa porusza dziś sprawę nierozerwalności małżeństwa. Wiele uwagi małżeństwu i rodzinie poświęca także obecny papież Franciszek, który obchodzi dziś swoje imieniny. Wspierajmy papieża oraz małżeństwa i rodziny modlitwą różańcową odmawianą w kościele lub w domach rodzinnych.

2. Dzisiejsza niedziela i cały październik stanowią dobrą okazję do zainteresowania się różami Żywego Różańca w naszej parafii. Cieszę się jak na razie z parafianek, które należą już do tych róż, a pozostałych zachęcam do zaangażowania się w ich działalność. Zainteresowanych wstąpieniem do róż zapraszam na spotkanie w środę 7 października na godz.17.00. Jeśli będzie więcej chętnych osób, to być może uda się założyć nową różę. Mogą jeszcze powstać róże: młodzieży, dzieci, ojców…

3. Przypominam, że nabożeństwa różańcowe w dni powszednie odprawiane są po Mszy Świętej wieczornej, a w niedziele – o godz.11.15.

4. W środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w 1571 roku, odniesionego dzięki modlitwie różańcowej.

5. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczamy na  renowacje naszej świątyni.

6. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać XV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł – patron rodziny…”. Zbiórka do puszek po mszach świętych na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin polskich, organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

7. W zakrystii lub Biurze parafialnym można już składać wypominki za naszych bliskich krewnych zmarłych.

8. Serdecznie zapraszam do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym nt.: „ Mój misyjny różaniec.” Organizatorem konkursu jest Przedszkole Dobrego Pasterza/odpowiedzialna  siostra Małgorzata Kusińska/ . Poniżej Regulamin Konkursu:

Regulamin:

 1. I. Postanowienia ogólne:
  1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Dobrego Pasterza

– osoba odpowiedzialna s. Małgorzata Kusińska.

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie oraz dzieci z Przedszkola Dobrego Pasterza                 i ich rodzin.
 2. II. Cele konkursu:
 • zapoznanie dzieci i ich rodzin z tzw. różańcem misyjnym;
 • propagowanie wśród przedszkolaków idei odmawiania różańca w intencji misji;
 • rozwijanie w dzieciach wrażliwości misyjnej;
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy i pracy z członkami rodziny;
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci;
 • kształtowanie umiejętności manualnych.
 1. III. Czas trwania i przebieg konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 27.09.2015– podczas ogłoszeń na mszy świętej.

Termin dostarczenia prac:12.10.2015.

Prace dostarczamy na adres: Przedszkole Dobrego Pasterza,

ul. Jastrzębia 27, Żołędowo, 86-031 Osielsko.

Rozstrzygnięcie konkursu- 18.10.2015– po mszy świętej o godz. 10.00                   w kaplicy Sióstr.

 1. IV. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy zgodnej z tematyką konkursu.
 • Sposób wykonania pracy z dowolnych materiałów.
 • Opis pracy: każda praca powinna zawierać metryczkę:  imiona i nazwisko autorów pracy, adres i telefon do kontaktu.
 1. V.            Kryteria oceny: estetyka, pomysłowość formy i techniki pracy, wkład pracy dziecka i innych członków rodziny.
 2. VI.            Nagrody: Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Różaniec misyjny

Żywy różaniec misyjny ma swoje początki w roku 1826. Założycielką dzieła różańca misyjnego, obejmującego modlitwą apostolską misję Kościoła była Paulina Jaricot. Już we wczesnej młodości ta Francuzka poświęcała się dziełom misyjnym, skupiając wokół siebie osoby zainteresowane ewangelizacją narodów. Organizowała je w piętnastoosobowe grupy, z których każda osoba zobowiązywała się do rozważania i odmawiania codziennie jednej – otrzymanej tajemnicy. Tak oto codziennie rozważany był cały różaniec misyjny. Aprobaty dla dzieła Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI. 3 maja 1922 r., papież Pius XI Motu Proprio Romanorum Pontificum uczynił dzieło Pauliny Jaricot dziełem papieskim,             a także zlecił wprowadzenie go w całym Kościele. Trwają przygotowania do ogłoszenia ją błogosławioną. Inicjatorem i propagatorem obecnej formy różańca misyjnego był w latach pięćdziesiątych XX w. ks. abp Fulton J. Sheen, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA. Pragnął, aby wszyscy chrześcijanie modlili sie w intencjach całego Kościoła, toteż każdy dziesiątek różańca jest w innym kolorze             i symbolizuje jeden z kontynentów:

Kolor zielony – nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych oraz jest kolorem nadziei. Na niektórych różańcach – i tak było do niedawna – Afryka była zaznaczona kolorem czarnym. To znów wiąże się z kolorem skóry. Warto więc zapamiętać, że kolor zielony lub czarny oznacza Afrykę.

Afryka – Modlitwa

Boże, spojrzyj z miłością na młode Kościoły Afryki i spraw, aby coraz jaśniej widziały, że jesteś jedyną Drogą i Prawdą. Niech dzielą się tym przekonaniem ze swoimi siostrami i braćmi, którzy Cię jeszcze nie spotkali.

Kolor czerwony – podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki.

Ameryki – Modlitwa

Dziewico z Guadalupe, Matko obu Ameryk, wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania. Matko Pięknej Miłości, strzeż rodziny, by żyły w zgodzie i błogosław wychowaniu dzieci i młodzieży.

Kolor biały – oznacza kolor skóry Europejczyków.

Europa – Modlitwa

Królowo Apostołów, Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji. Przygarnij do siebie narody Europy. Ojcze, spraw, by rodziny i społeczeństwa powróciły do swoich chrześcijańskich korzeni. Niech Kościół stanie się na nowo źródłem licznych powołań misyjnych.

Kolor niebieski – symbolizuje Ocean Spokojny, na którym rozsiane są liczne wyspy. Możecie popatrzeć na mapę. Australia jest zewsząd otoczona wodami.

Oceania – Modlitwa

Maryjo, dziękujemy Ci za miłość, która obdarzasz swych synów i córki w Papui Nowej Gwinei, dziękujemy za macierzyńska troskę o głosicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju. Zanosimy do Ciebie błagania o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Proś Pana żniwa, by posłał robotników do winnicy swojej.

Kolor żółty – przypomina ludy Azji, najliczniejsze na świecie. Często też porównuje się ich skórę do koloru żółtego.

Azja – Modlitwa

Panie, wybrałeś sobie spośród narodów Azji wielu ludzi gotowych dla Ciebie na wszystko. Spraw, aby świadectwo ich życia wskazywało drogę ku Tobie. Niech Azja szuka Cię żarliwie i podąża za Twoim głosem. Niech ewangeliczne ziarno zapadnie głęboko w świadomość tych ludów i niech przyniesie obfity plon.

Zapraszamy wszystkich do odmawiania misyjnego różańca.

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    30 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwudziesta druga niedziela w ciągu roku, a zarazem ostatnia niedziela w czasie wakacji i w miesiącu trzeźwości. W liturgii słowa usłyszeliśmy wezwanie do zachowywania prawa Bożego i wprowadzania słowa Bożego w czyn. Niech to przesłanie towarzyszy zarówno gościom opuszczającym po wakacjach naszą parafię, jak i wszystkim parafianom. Do sprawy troski o trzeźwość narodu będziemy przy różnych okazjach powracali w przyszłości.

2. We wtorek – rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie tego roku zostanie odprawiona w naszym kościele w niedzielę 6 września  o godzinie 8.30. Zapraszam pierwszoklasistów wraz z rodzicami. Bardzo proszę, aby dzieci przyniosły ze sobą tornistry i przybory szkolne, które zostaną poświęcone.

Na wspólną modlitwę zapraszam wszystkich związanych ze szkołą, a więc dzieci i młodzież oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników administracji szkoły, gdyż nowy rok powinno się rozpocząć z Panem Bogiem.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego zachęcam też do przystąpienia do sakramentu pokuty. Okazja do spowiedzi będzie w ciągu tygodnia przed każdą mszą świętą.

3. We wtorek przypada też 76. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za ofiary tej wojny oraz o pokój na świecie.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  Do kratek konfesjonału zapraszam przed każdą mszą świętą w ciągu tygodnia.

5.  Z posługą sakramentalną udam się do chorych w piątek o godz. 9.00.

6. W pierwszą sobotę Msza Święta o godz. 17.00,  połączona z wypominkami za naszych  krewnych, przyjaciół i znajomych. Odmawianie cząstki różańca – 25 minut przed Mszą Świętą.

7. Za dwa tygodnie, 13 września o godzinie 13.30 – Jubileusz 300 – lecia powstania naszej świątyni. Uroczystej Mszy świętej będzie przewodniczył Metropolita Gnieźnieński Abp Wojciech Polak – Prymas Polski. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania.

UWAGA! W związku z uroczystością następują zmiany w porządku mszy św.! W niedzielę 13.09.2015 r. będą sprawowane w naszej parafii dwie msze św. U Sióstr Pasterek o godz. 8.30 i w kościele msza św. Jubileuszowa o godz. 13.30.

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                     23 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwudziesta pierwsza niedziela w ciągu roku. Nasza obecność w świątyni świadczy o tym, że pragniemy służyć Bogu i na zawsze pozostać przy Chrystusie, który ma słowa życia wiecznego i za umiłowany przez siebie Kościół wydał samego siebie, przez co pouczył nas, jaka powinna być miłość małżonków.

2. Siedemdziesiąt sześć lat temu został podpisany wrogi Polsce pakt Ribbentrop–Mołotow. Parlament Europejski postanowił, aby w dniu 23 sierpnia obchodzono co roku Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Z tej okazji modliliśmy się dziś za ofiary nazizmu i komunizmu oraz o zachowanie ludzkości przed nowymi zagrożeniami ze strony reżimów totalitarnych.

3. Jutro będziemy obchodzić święto św. Bartłomieja Apostoła, nazywanego także Natanaelem. Według tradycji głosił Ewangelię w Indiach i tam ponieść śmierć męczeńską przez odarcie ze skóry.

4. W środę – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msza Święta w naszym kościele o godz.17.00

5. W sobotę – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, który zginął za obronę nierozerwalności małżeństwa. Zapraszamy parafian i gości na wspólną modlitwę w intencji polskich rodzin, zwłaszcza tych zagrożonych rozpadem.

6. Za tydzień – dwudziesta druga niedziela w ciągu roku, a zarazem ostatnia niedziela w czasie wakacji. Miłym gościom, którzy odpoczywając w naszej parafii, brali udział w liturgii sprawowanej w tym kościele, dziękuję za świadectwo wiary i pobożności. Życzę  szczęśliwego powrotu do domów i błogosławieństwa Bożego w dalszym życiu.

7. Przypominam, że w  niedzielę 30 sierpnia o godzinie 15.00 w  kościele odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej. Serdecznie  zapraszam.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna, któremu modlitwą i łzami wyjednała u Boga łaskę nawrócenia. Zmarła w Ostii w 387 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 28 VIII – św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła, który żył na przełomie IV i V wieku i napisał wiele dzieł teologicznych i apologetycznych (wspomnienie obowiązkowe).

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY                                15 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś radujemy się z Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta nosi w pobożności ludowej nazwę Matki Bożej Zielnej. Zebrani na Eucharystii wyznajemy wiarę w to, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba jako najwspanialszy owoc odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Łączymy się duchowo ze wszystkimi wiernymi, którzy oddają dziś cześć Maryi Wniebowziętej i proszą o łaskę nieba dla siebie, a w szczególności z tymi, którzy gromadzą się dzisiaj w naszym narodowym sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze.

2. Z dzisiejszą uroczystością związany jest zwyczaj błogosławieństwa kwiatów, ziół i zbóż. Ten obrzęd będzie miał u nas miejsce na zakończenie każdej Mszy Świętej.

4. Dziś przypada również święto Wojska Polskiego, ustanowione już w wolnej Polsce dla upamiętnienia tak zwanego „Cudu nad Wisłą” w 1920 roku, kiedy to dzięki interwencji Matki Bożej podczas bitwy pod Radzyminem nasza armia powstrzymała inwazję bolszewików na Polskę i Europę. Dlatego dziękujemy Maryi za dotychczasową opiekę nad naszą Ojczyzną i prosimy o dalszą.

5. Miłym gościom, przybyłym do naszej parafii na wypoczynek, życzę, aby poznawanie piękna naszego krajobrazu i zwyczajów ludowych związanych z dzisiejszą uroczystością przybliżało was do Boga i Matki Najświętszej.

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                             16 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada dwudziesta niedziela w ciągu roku. W liturgii słowa rozważaliśmy temat Eucharystii. Przyjmijmy otwartym umysłem i sercem tę naukę Chrystusa o Chlebie żywym, zapewniającym nam życie wieczne.

2. Godne i częste przyjmowanie Komunii Świętej domaga się od nas czynnej miłości bliźniego. Jednym z przejawów tej miłości jest zobowiązanie się do abstynencji od alkoholu w celu ratowania ludzi od niego uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez nich decyzji o leczeniu odwykowym. Innym wyrazem naszej miłości bliźniego może być zaangażowanie się w zorganizowanie właściwego wypoczynku dla młodzieży i dzieci pozbawionych możliwości wyjazdu na wakacje. Musimy przemyśleć te sprawy i podjąć konkretne działania.

3. Za tydzień przypada dwudziesta pierwsza niedziela w ciągu roku, a także Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, ale obchodzony publicznie po raz pierwszy dopiero w 2011 roku w Warszawie. Na obchody tego dnia wybrano 23 sierpnia, bo nawiązuje on do daty podpisania paktu Ribbentrop–Mołotow, co miało miejsce 23 sierpnia 1939 roku.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 17 VIII – św. Jacek, prezbiter, dominikanin, który założył pierwszy klasztor dominikanów w Polsce. Urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku, a zmarł w Krakowie 15 VIII 1257 roku, wyczerpany pracą misyjną (wspomnienie obowiązkowe);
 • 20 VIII – św. Bernard, opat cystersów w Clairvaux we Francji i doktor Kościoła, wielki czciciel Najświętszej Maryi Panny. Żył na przełomie XI i XII wieku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 21 VIII – św. Pius X, papież, który odrodził życie eucharystyczne i liturgię oraz odnowił studia biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Żył na przełomie XIX i XX wieku (wspomnienie obowiązkowe)
 • 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa.

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                      2 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – osiemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem pierwsza niedziela sierpnia, miesiąca trzeźwości. Jak przed wiekami Bóg karmił Izraelitów manną, by nie ustali w drodze do ziemi obiecanej, tak nas tu zgromadzonych Pan Jezus posilił Chlebem Eucharystycznym, który dodaje nam sił w dążeniu do nieba. Umocnieni tym pokarmem starajmy się zyskać dziś odpust Porcjunkuli, wyproszony przez świętego Franciszka z Asyżu, gdy objawił mu się Pan Jezus. Każdy, kto pobożnie dziś nawiedzi swój kościół parafialny, odmówi w nim Ojcze nasz i Wierzę oraz przyjmie Komunię Świętą i pomodli się w intencjach wyznaczonych przez papieża, ponadto nie jest przywiązany do jakiegokolwiek grzechu, zyskuje odpust zupełny.

Postarajmy się też odpowiedzieć na apel biskupów polskich, wzywających nas do trzeźwości i abstynencji w sierpniu.

2.   Od poniedziałku do piątku msze św. będę sprawował poza parafią.

3. Biuro Parafialne będzie nieczynne. Pilne sprawy proszę kierować do            ks. Dziekana w Niemczu.

4. W tym tygodniu przypada również pierwszy piątek miesiącaWyjątkowo  spowiedź św. będzie przed południem od godziny  8.30, a o godzinie 9.00 Msza św. Chorych nawiedzę w przyszłym miesiącu.

5. Za tydzień – dziewiętnasta niedziela w ciągu roku. Jak zawsze w drugą niedzielę miesiąca, składka na tacę przeznaczona będzie na renowację naszej świątyni.

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                 26 lipca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – siedemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem ze względu na przypadające dziś wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny – dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. Zarówno w pierwszym czytaniu mszalnym, jak i w Ewangelii była mowa o cudownym rozmnożeniu chleba. To była wyjątkowa interwencja Chrystusa. Zwykle człowiek zdobywa chleb dzięki swojej pracy. Dziś swoją modlitwą wyrażamy wdzięczność naszym rodzicom, dziadkom i emerytom za chleb zdobyty ich ciężką pracą.

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.  Odmawianie cząstki różańca należy rozpocząć 25 minut przed Mszą Świętą wieczorną. Zachęcam parafian i gości do uczczenia Matki Bożej, a także do modlitwy za poległych za Ojczyznę z okazji przypadającej w tę sobotę 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W I sobotę miesiąca jak zwykle zapraszam na mszę św. połączoną z wypominkami za zmarłych.

4. Za tydzień – osiemnasta niedziela w ciągu roku. W kościołach parafialnych można w tym dniu zyskać odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli, chyba że dekretem biskupa diecezjalnego został on przeniesiony na inny dzień w roku liturgicznym.

Aby zyskać odpust zupełny, trzeba wypełnić przepisany czyn pobożny i zwykłe warunki odpustu. W tym wypadku przepisanym czynem pobożnym jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim modlitw: „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Zwykłe warunki odpustu to: spowiedź sakramentalna, Komunia i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Nadto do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w  czyśćcu cierpiącą.

5. Przed nami sierpień, miesiąc pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, a zarazem miesiąc pamięci o ważnych wydarzeniach z historii naszego narodu. Biskupi polscy apelują do nas i do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie, abyśmy przeżyli go w trzeźwości. W związku z tym zachęcam parafian i gości do podejmowania zobowiązań abstynencji od alkoholu w sierpniu lub przez dłuższy okres czasu, a nawet aż do końca życia. Zachęcam też do wstępowania w szeregi Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i urządzania wesel bez alkoholu.

6. Dzisiaj po każdej mszy św. modlitwa w intencji kierowców i święcenie pojazdów.

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                 19 lipca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – szesnasta niedziela w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazała nam troskę Pana Jezusa o Jego uczniów, zmęczonych wykonywaniem zleconej im przez Niego misji. Pan Jezus jako dobry Pasterz troszczy się również o nas. Niech ta prawda towarzyszy nam zarówno w czasie pracy jak i odpoczynku.

3.W czwartek – będziemy obchodzić święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. Pochodziła ze Szwecji i wiele wniosła w życie narodów europejskich, dlatego w 1999 roku Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy. Żyła w XIV wieku, ale przykład jej życia najpierw jako żony i matki, a potem jako zakonnicy, jest ciągle aktualny.

4. W sobotę przypada święto św. Jakuba Apostoła, nazywanego Jakubem Starszym lub Większym. Jest on drugim męczennikiem po św. Szczepanie. Został ścięty mieczem w 44 roku po narodzeniu Chrystusa. Szczególnym miejscem jego kultu i celem pielgrzymek (udających się także z Polski) jest Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Również w sobotę przypada wspomnienie św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących. Z tej okazji na parkingu obok kościoła odbędzie się błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych w sobotę o godz.17.00 i w niedzielę – po każdej Mszy Świętej. MIVA Polska zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary – jeśli to możliwe, w wysokości jednego grosza za każdy przejechany kilometr – na zakup środków transportu dla misjonarzy.

5. Za tydzień – siedemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom z uwagi na przypadające tego dnia wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 20 VII – bł. Czesław, prezbiter, dominikanin, bardzo mocno związany z Wrocławiem. Tam spoczywają jego relikwie. Żył na przełomie XII i XIII wieku, ale i dziś od niego możemy się uczyć wierności powołaniu ( wspomnienie obowiązkowe);
 • 22 VII – św. Maria Magdalena, nazywana „Apostołką Apostołów” z uwagi na to, że zaniosła im radosną wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa, którego spotkała w poranek wielkanocny (wspomnienie obowiązkowe);
 • 24 VII – św. Kinga, dziewica, pochodząca z Węgier, znana jako miłosierna pani Ziemi Sądeckiej, żyła w XIII wieku, ale jej kult przetrwał i rozwijał się w ciągu wieków. Kanonizował ją dopiero Jan Paweł II w 1999 roku w Starym Sączu (wspomnienie obowiązkowe).

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                        21 czerwca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwunasta niedziela w ciągu roku. W Ewangelii słyszeliśmy o tym, że tłumy, które obserwowały działalność Pana Jezusa, zastanawiały się nad tym, kim On jest. I nam też nie wolno przejść obojętnie obok Jego osoby.

2. We wtorek będziemy obchodzić Dzień Ojca. Swoimi modlitwami obejmijmy wszystkich naszych ojców, zarówno żyjących, jak i zmarłych. Wieczorem o godz.17.00 – Msza Święta wigilijna z następującej uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

3. W środę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, proroka znad Jordanu, którego zadaniem było przygotować Naród Wybrany na przyjście Zbawiciela. Św. Jan jest jednym z patronów Ruchu Trzeźwości w Polsce.

Wszystkim, którym patronuje św. Jan Chrzciciel, życzę  aby każdego dnia doświadczali jego opieki i podobnie jak on pomagali innym zbliżyć się do Chrystusa.

4. W piątek – zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Młodzież i dzieci szkolne oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników administracji miejscowych szkół, zapraszam na Mszę Świętą dziękczynną, która zostanie odprawiona w niedzielę o godz.11.30.

Wszyscy, którzy pragną przystąpić do spowiedzi św. z okazji zakończenia roku szkolnego, mogą to uczynić w tygodniu przed każdą mszą świętą.

Rozpoczynającym wakacje życzę udanego wypoczynku i równocześnie przypominam, że nie ma wakacji od codziennej modlitwy, niedzielnej Mszy Świętej i Dekalogu.

5. Za tydzień – trzynasta niedziela w ciągu roku.

DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                          7 czerwca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dziesiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Dzień Dziękczynienia za opiekę Bożą nad naszą Ojczyzną, narodem polskim i Kościołem w Polsce. Swoimi modlitwami i ofiarami wspieramy budowę świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, wznoszonej jako wotum wdzięczności Polaków. Przewiduje się, że jej poświęcenia dokona papież Franciszek, gdy przybędzie do naszego kraju na Światowe Dni Młodzieży.

3. W czwartek, w ostatni dzień tak zwanej „oktawy” uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Msza Święta z procesją o godz.17.00.

4. W piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 21. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Msza Święta o godz.17.00.  W ten piątek ze względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

5. W sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 8 VI – św. Jadwiga, królowa znana z hojności dla ubogich, dzięki małżeństwu z Władysławem Jagiełłą przyczyniła się do nawrócenia Litwy. Własną biżuterię przeznaczyła na rozwój Akademii Krakowskiej (wspomnienie obowiązkowe):
 • 10 VI – bł. Bogumił, biskup. Żył w XII wieku. Po rezygnacji z arcybiskupstwa w Gnieźnie został pustelnikiem. Zasłynął z daru modlitwy i nauczania ubogiej ludności (wspomnienie obowiązkowe);
 • 11 VI – św. Barnaba, apostoł rodem z Cypru, bliski współpracownik św. Pawła i towarzysz jego pierwszej podróży misyjnej (wspomnienie obowiązkowe).

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA                                    4 czerwca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną dawniej uroczystością Bożego Ciała. Msze Święte w naszym kościele o godz.8.30. 10.00, 11.30. Po Mszy Świętej celebrowanej o godz.11.30 wyruszy procesja  (eucharystyczna) do czterech ołtarzy. Nasz udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, co wymaga naszego skupienia i rozmodlenia.

2. Jutro – pierwszy piątek miesiąca. Msza Święta  o godz.17.00  i  modlitwy przewidziane na pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź święta kilkanaście minut przed Mszą Świętą. Z posługą sakramentalną do chorych udam się od o godz.9.00.

3. W sobotę – pierwszą w czerwcu – Msza Święta  o godz.17.00. Odmawianie cząstki różańca – pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną ofiaryjemy w intencji naszych bliskich zmarłych. Inne modlitwy przewidziane na pierwszą sobotę miesiąca odmówimy po Mszy Świętej wieczornej.

4. W najbliższą niedzielę, dziesiątą niedzielę w ciągu roku, przypadającą tym razem w „oktawie” uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, obchodzić będziemy Dzień Dziękczynienia Panu Bogu za Jego Opatrzność nad naszą Ojczyzną, narodem polskim i Kościołem na ziemi polskiej.

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                                                    31 maja 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu.

2. Jutro – Dzień Dziecka i rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiać będziemy codziennie po Mszy Świętej o godz.17.00.

3. We wtorek 2 czerwca mszy św. wieczornej nie będzie.

4. W czwartek – pierwszy w czerwcu – obowiązkowa uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana dawniej uroczystością Bożego Ciała. Msze Święte w naszym kościele o godz.8.30, 10.00 i 11.30.

Po Mszy Świętej celebrowanej o godz.11.30 – wyruszy procesja (eucharystyczna) do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz przy pomniku św. Jana Pawła II, drugi – ul. Bydgoska przy bibliotece, trzeci na rozstaju dróg – Leszczynowa i Topolowa, czwarty przy pomniku św. Jana Pawła II i uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

7. W tym tygodniu przypadają  pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. przed pierwszym piątkiem przed mszami św.  Z posługą sakramentalną do chorych udam się w piątek od godz.9.00.

W I sobotę miesiąca jak zwykle spotykamy się na mszy św.  w intencji naszych bliskich zmarłych. Odmawianie cząstki różańca w sobotę – 25 minut przed Mszą Świętą wieczorną.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                                                          24 maja 2015

Msza w dzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zebrani na celebrowaniu Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apostołom, początki Kościoła i jego misję względem wszystkich języków, ludów i narodów. Myślimy również o darze Ducha Świętego udzielonym nam w sakramentach chrztu św. i bierzmowania i dziękujemy zań Panu Bogu.

2. Ponadto dziś – z okazji przypadającego 24 maja wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – przeżywamy VIII Dzień Modlitw Kościoła Powszechnego za Kościół w Chinach. Te intencje powierzaliśmy Panu Bogu podczas dzisiejszej liturgii. Pamiętajmy też o niej w naszych modlitwach prywatnych.

3. Dziś kończy się czas Komunii Świętej wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi: „Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy, ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku”. Tą słuszną przyczyną w naszych warunkach jest uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych. Jeśli ktoś z wiernych do tej pory nie wypełnił tego obowiązku, niech to uczyni jak najszybciej!

4. Jutro – w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wprowadzone do kalendarza liturgicznego w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II. Msza Święta w naszym kościele o godz.17.00. Po Mszy Świętej wieczornej – nabożeństwo majowe.

5. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Masze Święta  o godz. 17.00.  Po Mszy Świętej wieczornej zapraszam na nabożeństwo majowe.

6. Za tydzień – uroczystość Najświętszej Trójcy.

7. Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W związku z tym proszę o przygotowanie ołtarzy na procesję eucharystyczną. Kierunek procesji: ulice –  Bydgoska, Leszczynowa,  Topolowa,  Wierzbowa.   Zakończenie  procesji, błogosławieństwo  przy  pomniku  Św. Jana Pawła II.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 26 V – św. Filip Nereusz, prezbiter, który w 1551 roku założył Zgromadzenie Księży Oratorianów, nazywane też od jego imienia Zgromadzeniem Księży Filipinów (wspomnienie obowiązkowe);

29 V – św. Urszula Ledóchowska, dziewica, która w 1920 roku założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego do pracy wychowawczej nad młodzieżą (wspomnienie obowiązkowe).

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                                                       17 maja 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. Dzisiaj przypada II niedziela miesiąca. Ofiary jak zwykle przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni.
 2. W środę zapraszam dzieci na godzinę 17.00. Odbędzie się kolejna próba przed uroczystością I Komunii św. Obecność obowiązkowa!
 3. 3. Za 2 tygodnie 31 maja o godzinie 11.30 będziemy  przeżywać w naszej parafii uroczystość I Komunii św. Wszystkich  stałych  uczestników tej Mszy św. zapraszam do kościoła w sobotę o g. 17.00 lub w niedzielę o      g. 8.30 i do Sióstr Pasterek na g. 10.00.
 4. W przyszłą niedzielę, 24 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 23 maja. Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu.
 5. 5. W niedzielę 17 maja będzie sprawowana dodatkowa Msza św. w intencji rodziny Moszczeńskich, fundatorów naszego kościoła jak również w intencji wszystkich ofiarodawców, którzy przyczynili się do odrestaurowania świątyni. Zapraszam na godzinę 15.00 na koronkę do Miłosierdzia Bożego, po niej Msza św. i poświęcenie tablicy upamiętniającej fundatorów.
 6. 6. Zapraszam na nabożeństwa majowe. W kościele codziennie po wieczornej mszy św., a u Sióstr Pasterek o godzinie 18.00 w kaplicy.

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                           10 maja 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą dla ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.
 2. W tym tygodniu rozpoczynamy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. Jeśli nie w inny sposób, to przynajmniej poprzez żarliwą modlitwę prośmy naszego Ojca w niebie o sprawiedliwy podział plonów ziemi, aby ludzie nie umierali więcej z głodu.
 3. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej po Mszy św. wieczornej. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!
 4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną nowennę będziemy się przygotowywali do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
 5. Dzisiaj druga niedziela miesiąca ofiary jak zwykle przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni.
 6. Przypominam, że dzisiaj przy pomniku św. Jana Pawła II będziemy mogli oddać krew. Jest to kolejna akcja fundacji Andrzeja Kubiaka > szlakiem 8 kropli nadziei<. Jest to bezcenny lek, który jeszcze dzisiaj może uratować życie człowiekowi. Nie bądźmy obojętni…. Zbiórka krwi będzie trwała od godziny 9.00 do 14.00. Zabieramy ze sobą dowód osobisty.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                                    3 maja 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – piąta niedziela Wielkanocy i rocznica Konstytucji 3 Maja. Tego dnia suma o godzinie 11.30 będzie odprawiona z Uroczystości Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu, pozostałe z V Niedzieli Wielkanocnej.

2. 4 maja wspominamy św. Floriana, patrona strażaków.

2. Nabożeństwo majowe w tygodniu po Mszy Świętej wieczornej.

3. W środę – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Msza Święta wieczorna o godz.17.00, a po Mszy Świętej – nabożeństwo majowe.

4. W piątek będziemy obchodzić uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Msza Święta w tym dniu w naszym kościele będzie celebrowana o godz.17.00. Ze względu na uroczystość w najbliższy piątek nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania mięsa.

5. W środę i sobotę zapraszam na godzinę 17.00 dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej, i ich rodziców lub opiekunów. Spotkania obowiązkowe!

6. W przyszłą niedzielę 10 maja br., kolejny raz przy pomniku św. Jana Pawła II w Żołędowie, zostanie przeprowadzona zbiórka krwi od godziny 9.00 do 14.00. Bardzo gorąco zapraszam i zachęcam do przekazania tak cennego leku jakim jest krew.  Organizatorem  zbiórki  krwi jest  fundacja Andrzeja Kubiaka > SZLAKIEM 8 KROPLI NADZIEI.< Zabieramy ze sobą dowód osobisty.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                   26 kwietnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza ze względu na proklamowaną w tę niedzielę perykopę ewangeliczną o Chrystusie Dobrym Pasterzu. Podczas Mszy Świętej modliliśmy się o powołania do służby Bogu w Kościele i podobnie będziemy czynić w najbliższym tygodniu z racji obchodzonego dziś 52. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, rozpoczynającego okresowe dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym, a w naszej Ojczyźnie – Tydzień Modlitw o Powołania.

Z tego samego powodu gościmy dziś w naszej parafii kleryków ojcem duchownym  z seminarium diecezjalnego, którym jesteśmy wdzięczni za dzisiejszą posługę i świadectwo.

2. Dzisiejsza – ostatnia niedziela kwietnia – jest również dniem modlitwy za kierowców. Jest to inicjatywa polskiego oddziału Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków transportu, w skrócie MIVA Polska.

3. W środę będziemy obchodzić święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

4. W czwartek po Mszy Świętej wieczornej rozpoczniemy nabożeństwa majowe. Jako Polacy mamy szczególne zobowiązanie do oddawania czci Matce Bożej, dlatego zachęcamy parafian do licznego udziału w nabożeństwach majowych odprawianych w kościele. Zachęcamy także do podtrzymania zwyczaju śpiewania litanii loretańskiej i pieśni maryjnych przy kapliczkach przydrożnych przez osoby, które nie mogą przyjść do kościoła w godzinach nabożeństwa.

5. Ze względu na planowaną wcześniej konserwację podłogi w naszej świątyni od poniedziałku do piątku nie będzie sprawowana msza św.

6. Z posługą sakramentalną do chorych udam się w piątek o godz.9.00.

7.  W sobotę – pierwszą w maju – modlimy się za naszych bliskich krewnych zmarłych. Zapraszam na wspólną modlitwę o godzinie 17.00.

Tego dnia wspominamy św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, a także Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej.

Po Mszy Świętej wieczornej – nabożeństwo majowe.

8. W niedzielę  10 minut przed sumą będzie śpiewana litania  loretańska do Matki Bożej.

9. W niedzielę 3 maja na godzinę 11.30 zapraszam na spotkanie dzieci, które przygotowują się do          I Komunii św.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                     19 kwietnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – trzecia niedziela Wielkanocy, a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przypominają nam one, by zwrócić uwagę na Biblię, czyli Pismo Święte, najważniejszą księgę dla całego Kościoła i dla każdego z nas tu obecnych. Zawiera ona bowiem objawienie Boże dotyczące naszego zbawienia. Tej księgi nie może zabraknąć w żadnym domu. Nie może też nikomu zabraknąć czasu na jej czytanie.

2. W czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa i męczennika. Mszę Świętą będę sprawował o godzinie 9.00. Zapraszam  na wspólną modlitwę w intencji misjonarzy, dla których św. Wojciech jest wzorem.

3. W sobotę – święto św. Marka, Ewangelisty, a zarazem Dzień Modlitw o Urodzaje.

4. Za tydzień – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza. W tę niedzielę będziemy obchodzić 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby Bogu w Kościele, rozpoczynający kwartalne dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym, a w Polsce – Tydzień Modlitw o Powołania. W naszej parafii będziemy gościć kleryków wraz ze swoimi moderatorami z Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy.

6. Ponadto przyszła niedziela jako ostatnia niedziela kwietnia będzie ogólnopolskim dniem modlitw za kierowców z inicjatywy polskiego oddziału Stowarzyszenia na rzecz Misyjnych Środków Transportu, w skrócie: MIVA Polska.

`

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY                                12 kwietnia 2015

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – druga niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana niedzielą białą – od zwyczaju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w początkach chrześcijaństwa, lub niedzielą Miłosierdzia Bożego – ze względu na obchodzone w tę niedzielę na wyraźne życzenie Chrystusa święto Miłosierdzia Bożego.

Dziś obchodzimy także patronalne święto Caritas i rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „ Caritas dla rodziny” . Do roku 2012 Tydzień Miłosierdzia obchodzono w październiku, a od 2013 roku rozpoczyna się go w drugą niedzielę Wielkanocy, w święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem Miłosierdzia Bożego, powinniśmy sami być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

2. Na wspólną modlitwę w Godzinie Miłosierdzia – w naszym kościele o godz. 15.00 – serdecznie zapraszam parafian i gości.

3. W czwartek przypada 87. rocznica urodzin papieża seniora Benedykta XVI. Zachęcam do modlitwy w jego intencjach, a także w intencjach obecnego papieża Franciszka i Kościoła powszechnego.

4. Za tydzień – trzecia niedziela Wielkanocy a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca obchody Tygodnia Biblijnego w Polsce.

5. Za tydzień zapraszam na uroczystą Mszę św. sprawowaną w kaplicy sióstr Pasterek o godzinie 11.30 z okazji 120 rocznicy powstania zgromadzenia.

NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                          5 kwietnia 2015

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.
 2. Jutro drugi dzień Świąt – Wielkanocny Poniedziałek – msze św. wg porządku niedzielnego. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej. Zachęcam także do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy, które w naszym kościele są celebrowane są o godzinie 17.00. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych okolicznych kościołów i obejrzeć wystrój Grobów Pańskich.
 3. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
 4. Przyszła niedziela, druga niedziela Wielkanocy, będzie uroczystą Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Niedziela Wielkanocna

u Sióstr Pasterek –   10.00

w kościele –  11.30


Poniedziałek Wielkanocny

w kościele – 8.30, 11.30,

u Sióstr Pasterek – 10.00

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                             29 kwietnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.

3. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz.10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

4. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana w naszej parafii w czwartek o godz.18.00.  Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz.18.00. Tego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 i  Droga Krzyżowa o godz.21.00.  Natomiast Liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy w sobotę o godz.21.00. Uroczysta msza św. zakończona zostanie procesją rezurekcyjną. Program wywieszony jest w gablocie przy wyjściu z kościoła, można go również znaleźć na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiazoledowo.pl

5. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie.

6. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominam, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcamy również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.

7. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.  Błogosławienie  pokarmów rozpocznę  od godz.10.00 w Nekli;  10.15 w Augustowie;  10.30 w kaplicy Sióstr Pasterek. W kościele o godzinie 12.00, 13.00 i 14.00. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć 15 min. na adoracji.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                       22 marca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.
 2. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych dniach Wielkiego Postu każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa komunii i solidarności.
 3. Spowiedź święta w naszym dekanacieMaksymilianowo –   23.03. przed  południem od 11.00 do 12.00 i po południu od 18.00;  Strzelce Górne – 24.03. od 17.00 do 18.30; Dobrcz – 25.03;  Niemcz – 26.03. od  godziny 18.30;  Osielsko – 28.03. od godziny 10.00 do 11.00 i po południu od godziny 15.00 do 17.00
 4. Przyszła niedziela29 marca, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
 5. Ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego można składać do skarbonek pod chórem.
 6. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały palmy na Niedzielę Palmową. Będzie możliwość nabycia przed każdą Mszą św., od soboty włącznie.
 7. Spotkanie rodziców i dzieci, przygotowujących się do Uroczystości   I Komunii św. będzie w niedzielę 12 kwietnia o godzinie 11.30

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                          15 marca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą radości, od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście: „Raduj się, Jerozolimo”. Powodem tej radości wyrażonej we wspomnianych wyżej słowach, a także w różowym kolorze szat liturgicznych, ozdobieniu ołtarzy kwiatami i grze na organach nie tylko dla podtrzymania śpiewu, jest zbawienie w Chrystusie. Uczyńmy wszystko aby z niego w pełni skorzystać.

2. Jutro przypada wspomnienie dowolne św. Patryka, misjonarza i patrona Irlandii. Swoją modlitwą obejmijmy jutrzejszych solenizantów i Polaków którzy w poszukiwaniu pracy udali się na Zieloną Wyspę.

3. W czwartek przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona i opiekuna Kościoła, patrona ojców, a także wielu z nas noszących jego imię od chrztu i bierzmowania. Na Mszę Świętą o godz.17.00  serdecznie zapraszam ojców naszej parafii a także wszystkich solenizantów i solenizantki.

4. Przypominam o drodze krzyżowej w piątki po mszy św. wieczornej, i o gorzkich żalach w niedziele o godz.11.15.

5. Za dwa tygodnie przypada Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, a zarazem Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w stolicach diecezji pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego.

6. Składam serdeczne podziękowanie za ofiary składane regularnie na potrzeby naszej świątyni. Bóg zapłać!.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                   8 marca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie, nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej i niedzielnych Gorzkich Żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
 2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby miały one konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
 3. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. Trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.
 4. W piątek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o kobietach opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

5.  Druga niedziela miesiąca – ofiary jak zwykle przeznaczamy na renowację

naszej świątyni. Za dotychczas składane ofiary składam serdeczne Bóg

zapłać!

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                                                     01 marca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia i specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek po Mszy św. razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o g.11.15 rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem.
 2. Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes – naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci.
 3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu pobożności i polskiej tradycji.
 4. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z Matek.
 5. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele w piątek pół godziny przed Mszą świętą .Wszystkich Parafian serdecznie zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału w Eucharystii.
 6. Chorych jak zwykle odwiedzę w  piątek od godziny 9.00.
 7. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczamy na renowację naszej świątyni.

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                          22 luty 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Ojca Świętego Franciszka: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele po Mszy św.  o godz.17.00 odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godz.11.10 Gorzkie Żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

4. Zapraszam do udziału w rekolekcjach, które rozpoczynamy w sobotę o godzinie 17.00, niedziela: 8.30, 10.00, 11.30. W dni powszednie: 9.00 i 18.00. Zakończenie w środę o g.18.00.

Spowiedź święta: wtorek – od g.8.00 do 9.00 i po południu od g. 17.00 do 18.00.

U Sióstr Pasterek będzie spowiadał kapłan od godziny 17.00 do 18.00

Rozważania rekolekcyjne poprowadzi Ks. Wojciech Kozłowskimi ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                   15 lutego 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dochodzimy do kolejnego okresu liturgicznego – Wielkiego Postu. Rozpoczniemy go w najbliższą środę, 18 lutego, posypaniem głów popiołem. Obrzęd ten jest wyrazem gotowości do podjęcia pokuty. Msze św. w naszym kościele o godz.7.00 – w kaplicy ss.Pasterek i o godz. 10.00  i  17.00 w kościele.
 2. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy – od 14. do 60. roku życia. Kościół jednak zachęca, aby w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy nie są do niego zobowiązani.
 3. Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zaczniemy gromadzić się na nabożeństwach wielkopostnych. W piątki wspólnie będziemy rozważać Drogę Krzyżową po mszy św. o godzinie 17.00, a w niedzielę zapraszam na  Gorzkie Żale o godz. 11.10.
 4. W Środę Popielcową rozpoczyna się okres obowiązkowej spowiedzi wielkanocnej. Potraktujmy bardzo poważnie to wymaganie prawa kościelnego. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczynamy w sobotę 21.02. o godz.17.00 i będą trwały do środy 25.02. W dzień powszedni nauki będą głoszone o godzinie 9.00 i 18.00. W tym czasie będzie również okazja do spowiedzi św. we wtorek 24.02. Rozważania rekolekcyjne poprowadzi ks. Wojciech Kozłowski ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
 5. Z okazji Wielkiego Postu warto podjąć jakieś postanowienie. Zdaniem wielu ojców duchownych jest to najlepsza droga dla człowieka, który pragnie przemiany w swoim życiu.
 6. W Środę Popielcową rozpoczynają się kwartalne dni modlitw. Tym razem, w związku z rozpoczęciem Wielkiego Postu, ich intencją jest wyproszenie ducha pokuty. Włączmy się do tej modlitwy całego Kościoła.
 7. Najbliższy tydzień będzie także Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pijaństwo przynosi cierpienie wielu ludziom. Podejmijmy zatem tę intencję w naszych osobistych modlitwach i w postawie trzeźwości.
 8. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak nienaprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Odpust zupełny można uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
 9. W Środę Popielcową ofiary z kolekty przeznaczamy na Hospicja w naszej Diecezji.

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                      8 lutego 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

2. W środę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń „Po górach, dolinach”. Podczas osiemnastu spotka z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak się też stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Tego dnia do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

3. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawować o godz.17.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni!

4. W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy tej zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie spotkały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którym brakuje, a Pan Bóg z pewnością to widzi i wynagrodzi.

5. Spotkanie Rady Parafialnej i zaproszonych gości w niedzielę 15.02.godz.15.00 w parku Nadleśnictwa.

W tym tygodniu patronujE nam:

 • 10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Bogu (wspomnienie obowiązkowe).

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                    1 lutego 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – czwarta niedziela w ciągu roku, która wzywa nas do otwarcia się na głos przemawiającego do nas Boga.

2. Jutro – święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 i 17.00. Poświęcenie gromnic. Podczas  Mszy św. będziemy modlić się w intencji Matek Różańcowych

4. We wtorek po Mszy Świętej – specjalne błogosławieństwo z okazji wspomnienia św. Błażeja.

5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. przed pierwszym piątkiem codziennie przed mszą św., a w sam pierwszy piątek  pół godziny przed Mszą Świętą.

Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – w piątek o godz.17.00 . Do chorych z posługą sakramentalną udam się w piątek od godz.9.00.

W  I sobotę o godz.17.00 modlimy się w intencji naszych bliskich krewnych zmarłych.

6. Za tydzień – druga niedziela miesiąca. Składka na tacę będzie przeznaczona  jak zawsze na renowację naszej świątyni.

7. Zakończyłem wizytację duszpasterską w  parafii zwaną popularnie kolędą. Dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjęli. Bóg zapłać za otwarte drzwi domów i mieszkań, za życzliwość, gościnę i złożone ofiary. Postulaty wysuwane przez parafian przeanalizowane zostaną na zebraniach Parafialnych Rad Duszpasterskiej i Ekonomicznej i podejmiemy stosowne działania.

Osobom żyjącym w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a pragnącym uregulować sprawy swojego sumienia obiecuję jako wasz duszpasterz daleko idącą pomoc. Zainteresowanych zapraszam na plebanię w godzinach otwarcia kancelarii.

Wszystkich mieszkańców naszej parafii, zarówno tych, którzy mnie przyjęli po kolędzie, jak i tych, u których drzwi zastałem zamknięte, obejmuję modlitwą. Ofiaruję za was Mszę Świętą, którą odprawię we wtorek 3 lutego o godz.17.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 3 II – św. Błażej, biskup Sebasty w Armenii i męczennik z IV wieku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 5 II – św. Agata, dziewica i męczennica z czasów cesarza Decjusza (wspomnienie obowiązkowe);
 • 6 II – święci męczennicy japońscy Paweł Miki i Towarzysze z XVI wieku (wspomnienie obowiązkowe).

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                                                  25.01.205

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi m modlitwami i ofiarami!
 2. W poniedziałek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do Świątyni Jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

3. Tego samego dnia zapraszam na mszę św. o godzinie 17.00 dzieci i rodziców przygotowujących się do pierwszej komunii świętej. Proszę, aby dzieci przyniosły ze sobą świece.

 1. Z inicjatywy św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Ogarnijmy   modlitwą siostry Pasterki pracujące w naszej parafii.
 2. 15 lutego na godzinę 15.00 zapraszam na spotkanie Radę Parafialną.

9. PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH ZAMIESZCZONY PONIŻEJ:

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE  –  kolęda 2014/2015

1.  27.12.g.10.00 – NEKLA, od ul. Dębowej

2.  29.12.g.   9.30 – AUGUSTOWO, od p. Henryka  Skrabuły do p. Włodzimierza  Milhausena

3.   30.12.g.  9.30 – AUGUSTOWO , od p. Jana  Skrabuły do p. Jana Bąkowskiego

4.     2.01.g.  9.30 – NEKLA, Kotomierska, od p. Jana Sobocińskiego do p. Wiesława Klofty

5.     3.01.g.  9.30 – NEKLA, Tęczowa: od p. Guczkowskiego, Kaźmierczaka, Dubieszko, Bursztynowa, Błękitna, Poziomkowa

6.      5.01.g.  9.30 – NEKLA, od p. Paczkowskiego, LINÓWIEC: od p. Patrzałka

7.      6.01.g.14.00 – ŻOŁĘDOWO, Leśna od 3, Strzelce Leśne

8.      7.01.g.14.00 – Bydgoskaod 31 do 9 / nieparzyste /

9.      8.01.g.14.00 – Bydgoska od 38 do 20 / parzyste / od p. Rutnowskich, Parkowa 1 do 3

10.    9.01.g.14.00 – Bydgoska od 33 do 65 / nieparzyste /, Daglezjowa

11.  10.01.g.  9.00   – Jastrzębia, 89B, 89A, 89, 84A, 87, 87A, 82; Klonowa – bloki: 23 od 1 i 25 od 1

12.  11.01.g.14.00 –  Siostry Pasterki, Jabłoniowa

13.  12.01.g.13.30 – Pałacowa od 13, Jastrzębia: od 25, 25 A,24,22, 28,20, 21,16,14, 19

14.  13.01.g.14.00 – Jastrzębia: od 13, 11, 7, Kukułcza, Kanarkowa: od 26 do 4

15.  14.01.g.14.00 – Jastrzębia: od 33 do 52 D / parzyste i nieparzyste /

16.  15.01.g.14.00 – Jastrzębia od 55 do 76 G/ parzyste i nieparzyste /, Przyjazna, Rajska Polana, Dębowa Aleja

17.  16.01.g.14.00 – Jastrzębia: 77,79,81; Klonowa od 3 do 55

18.  17.01.g.  9.00 – Brzozowa, Jesionowa, Bukowa, Lipowa, Akacjowa

19.  19.01.g.15.00 – Brzoskwiniowa od 1

20.  20.01.g.13.30 – Kwiatowa od 1

21.  21.01.g.13.30 – Leszczynowa od 22 / od torów /

22.  22.01.g.14.00 – Wierzbowa, Topolowaod 7,9,4,6,13,14,16,17,17A;  Wiklinowa od 2

23.  23.01.g.14.00 – Topolowa od 2A,5,3 ; Sadownicza od 3A, Boczna i c.d. Sadowniczej

24.  24.01.g.  9.00 –  Polna od 45 do 32, Sportowa, Krótka, Parkowa/p. Rejowska /, Leśników

25.  26.01.g.14.00 – Polnaod 16A do 1 i Augustowska 2 do 14

26.  27.01.g.14.30 – Hiacyntowa, Słoneczna od 8 do 1, Złota, Srebrna, Krokusowa

27.  28.01.g.13.00 – Koronowska 2-30, Bydgoska 1- 6

Na kolędę przygotujmy: stół nakryty białym obrusem, świece, krzyż, pismo św., woda święcona. Jeżeli woda jest nie poświęcona, proszę uprzedzić kapłana, wówczas ją poświęci. Będzie możliwość poświęcenia dewocjonaliów. Nowych mieszkańców naszej parafii proszę o informację, że chcą przyjąć kolędę. Można, to uczynić po mszy św. w zakrystii.

Porządek Mszy św.24.12 –  PASTERKA: 22.15  u Sióstr Pasterek i 24.00 w kościele

25.12. – BOŻE NARODZENIE : 10.00 – u Sióstr Pasterek i 11.30 w kościele / o godz. 8.30 mszy św. nie będzie /

26.12. – Drugi Dzień Świąt : 8.30, 10.00. 11.30

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – patrzwww.parafiazoledowo.pl

Hasło Roku Duszpasterskiego na 2015 r. w Polsce „ NAWRACAJCIE  SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                     18 stycznia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – jak słyszeliśmy już we wprowadzeniu do liturgii – przeżywamy drugą niedzielę w ciągu roku a zarazem Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy i rozpoczynamy (107.) Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Powyższe obchody uświadamiają nam obowiązek stałej troski o imigrantów i emigrantów, a także o jedność wyznawców Chrystusa.

2. W środę będziemy obchodzić Dzień Babci, a w czwartek – Dzień Dziadka. Kierując się wiarą, okazujmy im szacunek, wdzięczność i chętną pomoc. Swoimi modlitwami obejmijmy ich wszystkich, zarówno żyjących, jak i zmarłych.

3. Za tydzień – ostatnia niedziela stycznia a zarazem Światowy Dzień Chorych na Trąd i zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan .

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która poniosła śmierć za wiarę w Chrystusa około 305 roku, patronka dzieci, panien i ogrodników (wspomnienie obowiązkowe);
 • 24 I – św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej, który żył na przełomie XVI i XVII wieku (wspomnienie obowiązkowe).

Niech wszyscy, którzy uciekają się do nich w potrzebie, doświadczą błogosławionych skutków ich orędownictwa u Boga.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                                                                  11 stycznia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie  przedłużamy śpiewanie kolęd  do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie.
 3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą. W to dzisiejsze święto zapytajmy samych siebie: czy moja wiara rzeczywiście jest godna zachwytu?
 4. W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, nawet poza własną wspólnotę parafialną. W poniedziałek, 13 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.
 5. A od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno! Nasza osobista komunia z Bogiem musi się przekładać na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
 6. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, ofiary jak zwykle przeznaczmy na renowację naszej świątyni.

Za dotychczas składane ofiary składam serdeczne Bóg zapłać!

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                                    4 stycznia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. W dalszym ciągu pochylamy się nad tajemnicą wcielenia Słowa Bożego i Narodzenia Zbawiciela.

2. We wtorek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świętem Trzech Króli, misyjny Dzień Dzieci, a zarazem Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. W Kościołach Wschodnich tego dnia jest obchodzona wigilia Bożego Narodzenia. U nas porządek Mszy Świętej i nabożeństw – jak w niedziele w ciągu roku. Błogosławieństwo kredy i kadzidła – po każdej Mszy Świętej. Składka na tacę na potrzeby misyjne Kościoła.

3. Za tydzień będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Składka na tacę jak w każdą drugą niedzielę miesiąca będzie przeznaczona na potrzeby remontu naszej świątyni.

4. Porządek wizyty duszpasterskiej >> patrz>> wcześniejsze ogłoszenia parafialne.

5. Dzisiaj gościmy w naszej parafii wychowawców  Collegium Salesianum > Bydgoszcz – Fordon