CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      30 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych ustanowiony w 1954 roku. Módlmy się dzisiaj za wszystkich dotkniętych tą chorobą, aby zostali uzdrowieni. Prośmy także za tych, którzy leczą i opiekują się chorymi, aby czynili to zawsze, szanując godność każdego człowieka.

2. W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Będziemy wspominać dzień, kiedy Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Panu. Starzec Symeon nazwał Jezusa „Światłem na oświecenie pogan i ludu Izraela”.

   Msze Święte z błogosławieństwem świec o godz.7.00 w kaplicy Sióstr, 8.30 i 17.00 w kościele.

     Tego dnia o godzinie 17.00 zapraszam rodziców i dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii św. Zostaną poświęcone medaliki i świece. Po Mszy św. krótkie spotkanie.

3. Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe powołania do życia zakonnego. Pamiętajmy również w swoich modlitwach o siostrach Pasterkach pracujących w naszych parafii. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na wparcie zakonów klauzurowych.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

– Pamiętamy w swoich modlitwach o uświęcenie kapłanów i nowe powołania o godz.17.00.

– W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00 do 17.00 i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym czasie można skorzystać z sakramentu spowiedzi świętej.

– Chorych nawiedzę od godziny 9.00

– W sobotę wystawianie Najświętszego Sakramentu  o godzinie 9.15, różaniec św., i Msza św. wynagradzająca. O poprowadzenie modlitwy różańcowej proszę Matki Różańcowe.

5. Wypominki jak zawsze w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 16.45 i Msza św. ofiarowana za naszych bliskich krewnych zmarłych.

6. Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzę obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na drogach codzienności.

7. Z naszej wspólnoty w ostatnim tygodniu odszedł do wieczności +Wiesław Piechota. Niech Dobry Bóg przyjmie go do chwały swojego królestwa.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 31 stycznia – Święty Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, założyciel wspólnoty salezjańskiej, wybitny wychowawca młodzieży;

– sobota, 5 lutego – Święta Agata (III w.), dziewica i męczennica, szczególna orędowniczka w pożarach.

TRZECIA NIEDZIELA WCIĄGU ROKU       23 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych. 

2. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

3. W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha.

4. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani.

5. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.

6. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę otwartości na słowo Boga zapisane na kartach Pisma Świętego oraz trwania w bliskości z Chrystusem.

7. Tym, którzy odeszli do wieczności, wypraszajmy dar życia wiecznego: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

8. Jak zawsze w każdy czwartek zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30

9. 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego / Matki Bożej Gromnicznej/zapraszam na Mszę św. o  godzinie 17.00 dzieci klas III wraz z rodzicami. Tego dnia poświęcę świece i medaliki.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy;

– środa, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła;

– piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           16 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna).

2. Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu. To także kolejna rocznica śmierci Sługi Bożego ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Głównym zadaniem tej wspólnoty jest troska o życie religijne Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

3. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.

4. W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę,  22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.

5. W czwartek zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił pracy, modlitwie i pokucie;

– środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, opiekun ubogich, wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;

– piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV w.), dziewica i męczennica.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO             9 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie grzeszników, aby przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. Od tej chwili rozpoczyna publiczną działalność, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

2. Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego. Chrzest Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament zostaliśmy złączeni z Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem wdzięczności za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha Świętego.

3. Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy tradycyjnie można śpiewać do 2 lutego po zakończonej liturgii mszalnej.

4. Do środy włącznie Msze św. będą sprawowane o godzinie 18.00 ze względu na spotkania kolędowe w naszej świątyni.

5. W czwartek tradycyjnie zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30

6. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, ofiary jak zawsze przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni. Za dotychczas złożone ofiary składam serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać!

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości Bożych łask oraz wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM           2 stycznia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom (kolekta mszalna).

2. W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. To wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi na ziemi. Msze Święte z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła będą sprawowane według porządku niedzielnego.

3. Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne.

4. Tego dnia w wielu miejscach organizowany jest Orszak Trzech Króli. Zachęcam do udziału w tym wydarzeniu, które jest radosną manifestacją wiary i przywiązania do tradycji chrześcijańskiej.

5. Czwartek, 6 stycznia, jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Niech nie zabraknie modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do pracy w krajach misyjnych.

     Tradycyjnie zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30.

6. Piątek, 7 stycznia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Od godziny 16.00 do 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Będzie w tym czasie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

     Chorych nawiedzę od godziny 9.00.

7. W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

8. Trwają tzw. „kolędowe” spotkania. Gromadzimy się o godzinie 18.00  na Mszy świętej,  która ofiarowana jest w intencji wszystkich parafian poszczególnych ulic naszej wspólnoty. Dziękuję bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i spędzone wspólnie chwile na modlitwie w naszej świątyni. Dziękuję również za złożone ofiary.

    Plan spotkań na najbliższy tydzień jest dostępny na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii –  / parafiazoledowo.pl /

 9. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam najlepsze życzenia, radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa.

CZWARTA  NIEDZIELA  ADWENTU                                                     19 grudnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni adwentowego oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Modlimy się, aby nasza gorliwość wzrastała w miarę zbliżania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzin Syna Bożego (modlitwa po Komunii).

2. W tym tygodniu zapraszam  na Msze Święte roratne – we wtorek o godzinie 7.00  w kaplicy sióstr Pasterek, a w środę o godzinie 17.00 w kościele.   

3. W piątek, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Zachowajmy tradycyjny postny charakter wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony życzliwością, dobrocią, a także okazja do pojednania w naszych małych wspólnotach. Pamiętajmy w modlitwie także o tych, których w tym roku przy stole wigilijnym zabraknie.

4. Świętowanie tajemnicy narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 21.30 w kaplicy Sióstr Pasterek i o północy w kościele. Pół godziny wcześniej serdecznie zapraszam na wspólny śpiew kolęd. Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia.

   Pozostałe Msze Święte w dzień Narodzenia Pańskiego o godz.8.30, 11.30 w kościele i o godzinie 10.00 w kaplicy Sióstr Pasterek. 

5. W najbliższą niedzielę, 26 grudnia, w drugi dzień świąt, przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze Święte będą sprawowane w naszej świątyni według stałego porządku.

6. W zakrystii są do nabycia kalendarze / Katolicki dom 2022/ w cenie 5 zł.

   Pobłogosławione opłatki na stół wigilijny wraz z życzeniami znajdują się przy ołtarzu. Ofiary przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w kościele w ciągu roku. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę otwartości na przychodzącego Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków.

8. Bardzo proszę o zapoznanie się z programem spotkań kolędowych w naszym kościele. Zapraszam na Msze święte, które będą sprawowane o godzinie 18.00 w intencji parafian poszczególnych miejscowości.

– 27.12. – mieszkańcy Linówca i Nekli,

– 28.12. – mieszkańcy Augustowa,

– 29.12. i kolejne dni programu –  mieszkańcy Żołędowa.

 /Program spotkań> patrz> zakładka > Ogłoszenia parafialne – Odwiedziny duszpasterskie /

9. Można jeszcze nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w kaplicy  u sióstr Pasterek. Zachęcam do wsparcia tej inicjatywy.

10. W czwartek jak zawsze zapraszam na wspólną modlitwę różańcową o godzinie 19.30.

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                12 grudnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.

2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.

3. Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.

4. W czwartek o godzinie 19.30 modlitwa różańcowa. Zapraszam na wspólną modlitwę.

5. Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni Chrystusowej.

6. Przy ołtarzu są pobłogosławione opłatki na stół wigilijny wraz z życzeniami. Ofiary przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w ciągu roku w naszym kościele.

7. Po Świętach Bożego Narodzenia wzorem ubiegłego roku będą miały miejsce spotkania kolędowe. Bardzo proszę o zapoznanie się z planem spotkań w naszej świątyni.

    PLAN SPOTKAŃ > zakładka > Ogłoszenia  parafialne > ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE.

8. Msze św. Roratne są sprawowane w środę u sióstr Pasterek o godzinie 7.00 i czwartek, piątek o godzinie 17.00 w kościele.

9. Po Mszach świętych ministranci będą rozprowadzać kalendarz rodzinny >Katolicki dom<.

   / kalendarium, modlitwa wraz z błogosławieństwem duszpasterskim, oznaczone święta i uroczystości katolickie, wskazówki i porady życia religijnego /. Zachęcam do nabycia. Cena 5 złotych.

10. Zachęcam również do nabycia prasy katolickiej.

11. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę Bożej radości oraz doświadczenia tego, że Bóg jest z nami i nieustannie się o nas troszczy.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 13 grudnia – Święta Łucja (ok. 281304), dziewica i męczennica;

– wtorek, 14 grudnia – Święty Jan od Krzyża (1542-1591), karmelita, mistyk i doktor Kościoła.

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU              5 grudnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z Panem. Jednocześnie już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspieramy modlitwą wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. Po Mszy Świętej możemy także wesprzeć naszych braci i siostry na Wschodzie ofiarą do puszek.

2. Jutro, w poniedziałek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. To dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie zabraknie życzliwości i dobroci wobec wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących.

3. W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako jedyna z ludzi została poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi od samego początku. Dzisiaj jej wyrazem jest także śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

      W środę zapraszam na GODZINĘ ŁASKI od 12.00 do 13.00. U jego początków są objawienia prywatne Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim Montichiari. Jak co roku zapraszam na wspólną modlitwę.

       Msze Święte tego dnia w kaplicy sióstr Pasterek i o godz.17.00 w kościele.

   Zapraszam na spotkanie dzieci i rodziców , którzy wspólnie przygotowują się do uroczystości I Komunii świętej. Po Mszy św. poświęcę medaliki.

4. Msze Święte roratne sprawowane są w kościele w czwartek i piątek o godz.17.00., a w środę rano o godzinie 7.00 w kaplicy sióstr Pasterek. Serdecznie zapraszam! Zabierzmy ze sobą lampiony.

5. W czwartek jak zawsze zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30

6. Zachęcam także do korzystania ze spowiedzi świętej. Codziennie posługa w konfesjonale przed Msza Świętą od godziny 16.30. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni Adwentu.

7. Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcam do wsparcia tej inicjatywy. Przy ołtarzu są pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Ofiary przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni.

8. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni. Wszystkim ofiarodawcom składam serdecznie Bóg zapłać!

9. Wszystkich parafianom i gościom, a szczególnie solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę wzrastania w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas wielkie rzeczy, oraz opieki Niepokalanej.

W tym tygodniu patronuje nam:

– wtorek, 7 grudnia – Święty Ambroży (ok. 339-397), biskup Mediolanu, wybitny teolog, obrońca Bożej nauki i doktor Kościoła.

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA         21 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia.

2. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Akt poświęcenia odmówimy przed błogosławieństwem na każdej Mszy Świętej. Po Mszy Świętej o godz.11.30 uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt oddania naszej parafii Chrystusowi Królowi.

3. Do końca listopada w zakrystii i kancelarii lub podczas niedzielnej kolekty można składać wypominki roczne. W ciągu całego roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca wypominki o godzinie 16.45, a o godzinie 17.00 Msza Święta w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty w kościele w czwartek i piątek o godzinie 17.00, a u sióstr Pasterek w środę o godzinie 7.00.

  W pierwszą niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy Świętej poświęcenie opłatków wigilijnych, które będą złożone w koszach przed ołtarzem przez wszystkie niedziele Adwentu. Ofiary za opłatki przeznaczamy jak zawsze na pokrycie kosztów energii w kościele w ciągu roku.

5. W czwartek jak zawsze zapraszam o godzinie 19.30 na wspólny różaniec.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł + Andrzej Głowacki. Pogrzeb w poniedziałek o godzinie 12.00.

W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia (†III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;

– w środę 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac (1795-1839), prezbiter, i Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, zginęli w latach prześladowań 1773-1862.

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                14 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem.

2. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrześcijan w Libanie. Obchodzimy także Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. Zachęcam, by włączać się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych i kościelnych.

  (!) Wysyłając SMS o treści > RATUJE<, na nr 72 405 / koszt 2 ,00 zł + VAT 0,46 zł /, wspieramy potrzebujących chrześcijan tego kraju.

       SMS-y mogą być wysłane w okresie od 1.11.2021 do 31.01.2022.

3. Przez cały listopad po każdej Mszy Świętej w zakrystii i kancelarii lub podczas niedzielnej kolekty można składać wypominki roczne. W ciągu całego roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 16.45 wypominkami za naszych bliskich krewnych zmarłych a po nich Msza Święta w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.

4. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

6. w czwartek o godzinie 19.30 różaniec święty. Zapraszam na wspólną modlitwę.

W tym tygodniu patronują nam:

– w środę 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, żona Ludwika IV, po śmierci męża poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, znana z niezwykłego miłosierdzia wobec ubogich;

– w czwartek 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, zginęła z rąk carskiego żołnierza w obronie czystości, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc;

– w sobotę 20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, powstaniec styczniowy, karmelita, niezwykły spowiednik.