OBJAWIENIE PAŃSKIE            6 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś w Kościele uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w tradycji świętem Trzech Króli. Chrystus objawia się jako Zbawiciel tym, którzy Go szukają, ponoszą ryzyko, potrafią rozpoznać znaki zapowiadające Jego narodzenie, porzucają dotychczasowe życie i wyruszają w drogę.

2. Msze Święte z błogosławieństwem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego. Zwyczajem ojców chcemy naznaczyć drzwi swoich mieszkań i domów literami K + M + B albo C + M + B (które możemy rozumieć albo jako inicjały imion trzech królów, albo jako skrót łacińskiego Christus mansionem benedicat – „Chrystus błogosławi temu domowi”). W ten sposób damy świadectwo, że przyjęliśmy Nowonarodzonego do swojego życia.

      Tego dnia ofiary z tacy przeznaczamy na Krajowy Fundusz Misyjny.

3.  W czwartek o godzinie 19.30 zapraszam tradycyjne na modlitwę różańcową

4.  Spowiedź św. codziennie przed Mszą św. wieczorną.

5.  UWAGA!  Ze względu na wspólne kolędowanie Msze św. będą sprawowane w styczniu w dni powszednie o godzinie 18.00.

    Program spotkań jest zamieszczony w zakładce >Ogłoszenia parafialne<. Serdecznie zapraszam

5.  Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Na Mszy Świętej o… będziemy się modlili o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Takich będziemy mieli kapłanów, jakich wymodlimy. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy nie tylko członków liturgicznej służby ołtarza, ich rodziny, lecz także wszystkich parafian.

6.   W  I Piątek miesiąca od godziny 9.00 nawiedzę chorych.

7.  10 stycznia przypada II niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni.

8.    (!)Biuro parafialne w miesiącu styczniu, ze względu na kolędę będzie nieczynne.

       Ważne i pilne sprawy proszę zgłaszać w niedzielę po każdej Mszy św.

Auto Draft

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM      3 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

2. Od jutra dalszy ciąg spotkań w kościele / wspólne kolędowanie /. Program odwiedzin zamieszczony jest na stronie internetowej  parafii w zakładce > OGŁOSZENIA PARAFIALNE<.

     Msze święte przez cały miesiąc styczeń będą sprawowanie w dni powszednie o godzinie 18.00. / z wyjątkiem sobót – godz. 17.00 /

3. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego.

4. 7 stycznia pierwszy czwartek miesiąca. Na Mszy Świętej o godzinie 17.00 pomodlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Takich będziemy mieli kapłanów, jakich wymodlimy. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy nie tylko liturgiczną służbę ołtarza, rodziny jej członków, ale także wszystkich parafian.

5. W piątek 8 stycznia przed południem nawiedzę chorych.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła + Maria Strzałka. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godzinie 14.00.

8.  Bardzo serdecznie pragnę podziękować za złożone w minionych tygodniach na tacę. Dziękuję również za ofiary składane na konto parafii na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Bóg zapłać!

9. Okazja do spowiedzi św. codziennie przed wieczorną Mszą św.

BOŻE NARODZENIE         25 grudnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na świat jako Dziecię.

     Wszystkim drogim parafianom, dobrodziejom, gościom życzę, żeby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina, gościły w waszym życiu każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro. Prawdziwie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

1. Dziś uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niechaj radość z narodzenia Pan trwa w naszych sercach jak najdłużej. Niech rozpromienia nasze oblicza w czasie rodzinnych spotkań i daje nam nadzieję na przyszłość.

2. Jutro święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte według porządku niedzielnego. Taca zostanie przeznaczona na KUL.

3. W najbliższą niedzielę święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tego dnia otoczmy modlitwą wszystkie rodziny parafii. Prośmy Boga o łaski dla nich na każdy dzień. Szczególnie módlmy się za te, które przeżywają trudny czas.

4. Pragnę bardzo serdecznie podziękować….

5. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszam o godz.17.00 na Eucharystię, w czasie której podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże.

6. 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte o godzinie 10.00 u sióstr Pasterek i o 11.30,15.00 w kościele.

     Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Nie zapomnijmy o Eucharystii tego dnia, by z Bogiem rozpocząć nowy rok Pański.

7. Chorych nawiedzę jak zawsze w I piątek miesiąca 8 stycznia od godziny 9.00.

8. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz.9.15 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec św. i  Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny.

9. Odwiedziny duszpasterskie ze względu na epidemię tym razem przeżyjemy wspólnie na Eucharystii w naszej świątyni, rozpoczniemy od 28 stycznia o godzinie 18.00. Bardzo proszę o zapoznanie się z programem, który został przekazany z opłatkami i jest  również zamieszczony w zakładce parafii: OGŁOSZENIA PARAFIALNE >>Odwiedziny duszpasterskie 2020/2021<<

10. Pragnę serdecznie podziękować za ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę, konto parafii i do skarbonek w świątyni na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                    20 grudnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Powoli kończy się Adwent. Minęły rekolekcje parafialne. Ufam, że większość parafian skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.

2. Roraty w poniedziałek i wtorek  godz.7.00 w kaplicy sióstr Pasterek, a w kościele w środę o godzinie 17.00.

3. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. O godzinie 22.00 zapraszam wszystkich parafian na pasterkę do kaplicy sióstr Pasterek, natomiast w kościele o godzinie 24.00. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia.

4.  25 grudnia w Uroczystość Bożego Narodzenia Msze św. o godzinie 8.30, 11.30 w kościele, a u sióstr Pasterek o godzinie 10.00.

5.  W sobotę 26 grudnia wspominamy św. Szczepana – pierwszego męczennika. W tym dniu Msze Święte według porządku niedzielnego.

6.  W niedzielę 27 grudnia przypada Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

7.  Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7. Przy ołtarzu w  kościele znajdują się poświęcone opłatki, do których dołączone zostały życzenia świąteczne oraz plan spotkań mieszkańców parafii w kościele w tzw. okresie kolędowym. Bardzo proszę o zapoznanie się programem. Plan wstawiony jest również na stronie internetowej parafii w zakładce >ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2020/2021<

   Ofiary z opłatków przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w ciągu roku w naszej świątyni.

    W tym tygodniu patronuje nam:

– w sobotę 26 grudnia – św. Szczepan, pierwszy męczennik, jeden z siedmiu diakonów wybranych przez apostołów.

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU            13 grudnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.

2. Wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach stanu wojennego.

3. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W natłoku wielu ważnych spraw niech nie umknie naszej uwadze fakt, że pragniemy razem, rodzinnie wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Rodzina bowiem dla każdego z nas jest przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień.

4. Msza Święta roratnia w naszej świątyni w środę i piątek o godzinie 17.00, a u sióstr Pasterek w poniedziałek, wtorek i czwartek o godzinie 7.00. Zapraszam wszystkich, by razem z Maryją rozważali tajemnice Boże.

5. W czwartek 17 grudnia przypadnie 84. rocznica urodzin papieża Franciszka. Polecajmy opiece opatrzności Bożej naszego papieża i jego posługę Kościołowi oraz prośmy Ducha Świętego o towarzyszenie Ojcu Świętemu.

    Również w czwartek zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7. Przy ołtarzu są poświęcone opłatki na stół wigilijny. Do opłatków zostały dołączone życzenia świąteczne i plan spotkań mieszkańców parafii w kościele w tzw. okresie kolędowym. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do zapoznania się z programem. Już teraz zapraszam na wspólne kolędowanie do naszej świątyni.

    Ofiary z opłatków przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w ciągu roku w naszej świątyni.

8. W piątek 18 grudnia na godzinę 17.00 zapraszam młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Proszę o zabranie ze sobą książeczki kandydata do bierzmowania!

9.  (!)Zachęcam, aby każdy indywidualnie w okresie Adwentu zadbał o to, aby skorzystać z sakramentu pojednania. Okazja do spowiedzi św. w naszej parafii w dzień powszedni pół godziny przed Mszą św. wieczorną.

        W naszym dekanacie, kapłani zapraszają w dzień powszedni do swoich kościołów  również pół godziny przed Mszą świętą.

        Proszę nie odkładać spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pojednania na ostatnią chwilę.

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                      6 grudnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła. Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni. Dla dzieci przy wyjściu z kościoła są przygotowane drobne upominki.

2.  W zeszłą niedzielę błogosławione zostały opłatki na stół wigilijny. Są złożone w koszu przy ołtarzu. Ofiary z opłatków tradycyjnie przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w ciągu roku w naszej świątyni.  Opłatki można zabrać po każdej Mszy św. niedzielnej i w  dzień powszedni.

     Do opłatków zostały dołączone życzenia świąteczne i plan spotkań mieszkańców parafii w  kościele w tzw. okresie kolędowym. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym programem.

3. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej codziennie o godz.7.00 / poniedziałek, wtorek, i czwartek u sióstr Pasterek  kaplicy / W kościele w środę i piątek o godzinie 17.00.

    Zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci.

4. Zachęcam, aby każdy z nas w okresie Adwentu zadbał o to, by skorzystać z sakramentu pojednania.

5. We wtorek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godzinie 7.00 u sióstr Pasterek w kaplicy, a w kościele o godzinie 17.00. Pragnę również zaprosić drogich parafian do duchowej adopcji dziecka poczętego. Więcej informacji uzyskamy na stronie internetowej: www. duchowa-adopcja.pl.

   Tradycyjnie tego dnia spotykamy się na nabożeństwie zwanym GODZINĄ ŁASKI

    Zapraszam do kościoła od godziny 12.00 do 13.00.

6. W czwartek jak zwykle zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

8. W tym tygodniu patronuje nam:

– w poniedziałek 7 grudnia – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu, duszpasterz, teolog, doktor Kościoła.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU     29 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej. Ono przenosi się na celebrowanie obecności Pana Jezusa w naszych domowych Kościołach. Tak dajemy świadectwo swojej wiary kształtowanej przez wspólnotę miłości z Bogiem, który był, który jest i który przychodzi.

2. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Każdego dnia zachęcam do uczestniczenia w Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami. W naszym kościele będą odprawiane w środę i piątek o godzinie 17.00, a u sióstr Pasterek w poniedziałek i czwartek o godzinie 7.00. Zapraszamy wszystkich.

3. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcam do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, relacjami. Już teraz zaplanujmy ten czas. Zwróćmy uwagę szczególnie na sakrament pojednania. Spowiedź  św. w naszym kościele codziennie od godziny 16.30.

5. W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek miesiąca. Pragniemy się modlić o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej. Ogarnijmy modlitwą wszystkich znanych nam kapłanów, siostry zakonne, zakonników i osoby konsekrowane, których świadectwo życia i miłości Boga i bliźniego jest dla nas pięknym znakiem. Do wspólnej modlitwy na wieczornej Mszy Świętej zapraszam liturgiczną służbę ołtarza, a także ich rodziców i bliskich.

    W Kościele powszechnym obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, wspierajmy ich duchowo i materialnie oraz prośmy o nowe powołania, by nigdy nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny.

    W czwartek zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30

6. W piątek 4 grudnia przypadnie pierwszy piątek miesiąca. To okazja do szczególnej modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy osobiste i świata. Od godziny 16.00 do 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi świętej w czasie trwania adoracji. 4 grudnia to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Za wstawiennictwem św. Barbary, patronki ludzi.

7. W piątek w godzinach przedpołudniowych odwiedzę chorych. Zadbajmy o to, by tego dnia nasi bliscy mogli przyjąć sakrament pokuty i pojednania oraz Komunię Świętą. Zgłoszenia przyjmuję w zakrystii i kancelarii.

8. W pierwszą sobotę miesiąca, przypadającą w tym tygodniu, okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. Zapraszam na godzinę 9.15. – wystawienie Najświętszego Sakramentu, 9.30 – różaniec św., a po nim Msza Św. wynagradzająca.

     Wieczorem o godzinie 16.45 modlimy się w wypominkach za naszych bliskich krewnych zmarłych. O godzinie 17.00 Msza św. w ich intencji.

9. Dzisiaj – tradycyjnie pobłogosławię  opłatki na stół wigilijny. Ofiary przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni.

10. Od dziś można kupić świece Caritasu na stół wigilijny. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra, należał do najbliższego grona Pana Jezusa;

– w czwartek 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;

– w piątek 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i męczennica, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych.

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA         22 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

2. Dziś po Mszy Świętej o godz.11.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To stowarzyszenie wiernych, a jego celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

4. W środę podczas nowenny po Mszy św. wieczornej złożymy nasze podziękowania i prośby na ręce Matki Bożej.

5. W czwartek jak zwykle zapraszam o godzinie 19.30 na modlitwę różańcową.

6. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten piękny czas.

     Tradycyjnie w I niedzielę Adwentu zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni.

7Dziękuję również za regularne ofiary przeznaczane na utrzymanie naszej świątyni. Składam serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać!

W tym tygodniu patronują nam:

> 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              15 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak np. Caritas, aby pomagać innym.

2. W środę tradycyjnie po Mszy św. wieczornej gromadzimy się w naszym kościele na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

3.  W czwartek zapraszam na różaniec św. o godzinie 19.30.

4. W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała 3 lata, rodzice, Święty Joachim i Święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu Świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzone jest specjalne święto.

5.  Wypominki roczne można składać do końca roku kalendarzowego podczas kolekty lub w zakrystii. Wypominki roczne począwszy od I soboty miesiąca grudnia o godzinie 16.45, a o godzinie 17.00 Msza św. w intencji polecanych w wypominkach. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy wszystkich parafian.

6. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.

7. Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o utrzymanie naszej świątyni. Wszystkim ofiarodawcom składam z serca płynące Bóg zapłać!

W tym tygodniu patronują nam:

> 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; była żoną Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki Świętego Franciszka.

> 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

> 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      8 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do Kościoła. Nie możemy jednak zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar modlitwy.

2. W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem Świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

3. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. Msza Święta w intencji naszej ojczyzny w kościele o godz.17.00.

4. Podczas nowenny o godz.17.00 w ręce Pani naszych losów złożymy nasze osobiste sprawy, ale także te związane z naszą Ojczyzną.

5. W czwartek jak zawsze zapraszam modlitwę różańcową o godzinie 19.30.

6. Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu.

7. Ze względu na sytuację pandemiczną nie przybędą na spotkanie członkowie i wolontariusze Zakonu św. Łazarza. Termin spotkania zostanie ustalony po ustąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

8.  W przyszłą niedzielę nie odbędzie się również spotkanie z duszpasterzem Apostolstwa Dobrej Śmierci.

9. Dzisiaj przypada II niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni. Za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać!

       Dziękuję również wszystkim, którzy składali i składają ofiary na konto parafii.

10.  Wypominki roczne w każdą I sobotę miesiąca począwszy od 1 grudnia o godzinie 16.45. Msza św. O godzinie 17.00 w  intencji zmarłych polecanych w wypominkach.

       Wypominki można składać do końca roku kalendarzowego.

W tym tygodniu patronują nam:

10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.

11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca niemęczennik w Kościele Zachodnim.

12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.

13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za czasów Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.