Prace remontowo-budowlane 2007-2023

Przy wsparciu przede wszystkim Pana Boga i ogromnym zaangażowaniu  Was, drodzy Parafianie, Rady Gminy, Urzędu Gminy,  Nadleśnictwa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Konserwacji Zabytków, Sołectwa i wielu ludzi dobrej woli, wykonaliśmy szereg bardzo trudnych, niejednokrotnie nie do udźwignięcia i pokonania zadań, które jednak w większości mimo wszystko udało się wykonać.  Przedstawione są poniżej:

*

PRACE  REMONTOWO – KONSERWATORSKO – RENOWACYJNE /  PLEBANIA  –  KOŚCIÓŁ   2007 – 2019 /

WYKONANE  PRACE:

P L E B A N I A :  2007-2019

–  wymiana starych na nowe okien i drzwi

–  montaż instalacji grzewczej/ nowy piec na eko-groszek/, wodno – kanalizacyjnej

–  całkowita wymiana instalacji elektrycznej

–  prace murarsko – malarskie

–  prace stolarskie/cyklinowanie podłóg, szlifowane drzwi, schody ,lakierowanie/

–  płytki ceramiczne/biuro, korytarz , kuchnia, łazienki i nowe  wyposażenie

–  prace murarsko – malarskie w piwnicy

–  powstała nowa sala im św. Józefa/ nowe wyposażenie – aneks kuchenny , płytki, stoły, krzesła, WC/

–  ocieplenie  powierzchni strychowej/wełna mineralna/

–  zewnętrzne drewniane daszki okapowe na drzwiami wejściowymi

–  nowy drewniany taras

–  projekt instalacji i przyłącza gazowego – 2014

–  przyłączenie instalacji gazowej – 2015

–  zakup nowego pieca gazowego – 2015

~~~~~~~~

P R Z Y   P L E B A N I I:  2007- 2019

–  uporządkowanie terenu/ogrodu/ przy plebanii

–  nowy chodnik przy plebanii i chodnik z plebanii do parkingu w kierunku kościoła

–  nowy płot drewniany przy plebanii, nowy chodnik przy budynku gospodarczym

–  na bazie uszkodzonego drzewa wykonano kapliczkę poświęconą Matce Bożej z Lourdes

–  remont kapitalny budynku gospodarczego/posadzki, tynki, wymiana pokrycia dachu, wzmocnienie więźby, położona płyta bitumiczna – ondulina, wymiana instalacji elektrycznej, montaż rynien, część elewacji – tynk – zaprawa cementowa  i  odeskowanie części budynku, zaplecze gospodarcze.

–  prace ziemne i porządki wokół plebanii i budynku gospodarczego

~~~~~~

K O Ś C I Ó Ł:  2007- 2019

–  przygotowanie projektu budowlano – remontowego kościoła

–  demontaż cegieł i porządkowanie obiektu

–  wymurowanie części brakującego fundamentu

–  montaż bali drewnianych

–  montaż nowych legarów i podłogi drewnianej

–  przedsionek kościoła – nowa podwalina drewniana, nowy fundament, posadzka z cegieł

– II –

–  nowy tynk w kaplicy bocznej – lewa strona

–  nowa metalowa kuta krata między przedsionkiem, a nawą główną

–  szalunki drewniane: deskowanie , malowanie , ocieplenie  strychu

–  nowe włazy wentylacyjne w suficie

–  budowa nowej zakrystii: projekt techniczny, posadzka /płytki/, drewniany sufit, docieplenie wełną mineralną, drzwi, okno, nowe meble na szaty liturgiczne i paramenty

–  dach kościoła: wzmocnienie więźby, deskowanie, papa, nowa dachówka /mnich – mniszka/,  wieża i sygnaturka:   nowa blacha tytanowo – cynkowa

–  drzwi zewnętrzne / główne/, od zakrystii i wewnętrzne nowe

–  daszki nad drzwiami zewnętrznymi

–  nowe rynny

–  nowa instalacja odgromowa

–  nowa instalacja elektryczna: oświetlenie, instalacje: przeciwpożarowa i antywłamaniowa

–  nowa instalacja nagłośnieniowa: wzmacniacz, głośniki, mikrofony, monitor i komputer na pieśni liturgiczne, mikrofony bezprzewodowe

–  organy/kapitalny remont/: nowy miech, silnik, drewniane piszczałki i metalowe, szafa organowa, nowa ławka dla organisty

–  dzwony:  nowe metalowe jarzma, nowe serca, napęd elektryczny, pełna automatyka

–  polichromie: renowacja / prezbiterium, nawa główna i boczna/

–  chrzcielnica: renowacja

–  nowa podstawa pod paschał

–  konfesjonał: renowacja

–  krzyż procesyjny: renowacja, nowa podstawa pod krzyż, odnowione facki/ świece procesyjne/

–  żyrandol: renowacja

–  wieczna lampa: renowacja

–  krzyż w ołtarzu głównym – renowacja

–  renowacja obrazu w ołtarzu głównym/ złożenie do grobu Pana Jezusa/

–  podana rekonstrukcji i odnowiona droga krzyżowa

–  nowe witraże: –  św. Józefa , św. Huberta w nawie głównej i w zakrystii, a w kaplicy bocznej prawej witraż przedstawiający Ducha św.

–  nowe schody na chór

–  wieża kościoła: zainstalowane regały na różne przedmioty

–  nowe sedilia: miejsce dla kapłana: fotel i taborety dla asysty

–  nowa tapicerka: ławki / renowacja/ przy ołtarzu i nawa główna

–  nowy pulpit: miejsce przewodniczenia

–  nowe klęczniki i krzesła dla nowożeńców

–  nowy chodnik / zakupiono 20 m bieżących/

–  nowa podstawa stołowa drewniana pod prawy ołtarz boczny

– III –

–  odnowione dwa feretrony procesyjny

–  odnowiona konsola pod figurę św. Jana Chrzciciela / kaplica boczna prawa/

–  nowa figura św. Jana Chrzciciela

–  nowy baldachim na procesję Bożego Ciała

–  renowacja pojemnika z blachy miedzianej na wodę święconą w kruchcie/korytarz/

–  projekt i wykonanie nowej ambony

~~~~~~

NA  ZEWNĄTRZ – WOKÓŁ KOŚCIOŁA:  2007-2019

–  nowe drewniane ogrodzenie wokół kościoła

–  uporządkowanie miejsca na śmieci/ dwa pojemniki na śmieci /

–  dwie nowe  tablice informacyjne/ parafialne/ drewniane na starym cmentarzu i przy kościele

–  podział cmentarza na sektory i nowa numeracja grobów tablica informacyjna-regulamin cmentarza

–  chodnik/wzdłuż starego cmentarza  i tymczasowy przy kościele/

–  nowy drewniany krzyż misyjny – 2014

–  krzyż sprzed kościoła przeniesiony do Augustowa

–  odnowienie postumentu św. Wawrzyńca / przy parkingu /

–  nowy parking przy cmentarzu/gminny/, zainstalowano nowy punkt z wodą

–  pomnik św. Jana Pawła II

–  wysadzenie zieleni wokół pomnika

–  CMENTARZ – ul. Brzozowa: nowa papa na dachu kostnicy, nowe rynny, aleja główna: montaż obrzeży i utwardzenie kamyszkiem alei głównej , uporządkowanie miejsca na śmieci /dwa pojemniki na śmieci/, porządkowanie drzewostanu, podział cmentarza na sektory, nowa numeracja grobów, tablica informacyjna: regulamin cmentarza

~~~~~~~~

P R A C E   R E M O N T O W O – K O N S E R W A C Y J N E  W   R O K U  2012 – 2019 i  kolejne…

– ukończone prace przy polichromii, renowacji prospektu organowego i chóru

zakończenie prac remontowych kaplicy Moszczeńskich przy kościele / z przeznaczeniem na sanktuarium św. Huberta patrona myśliwych/

– instalacja nowej linii elektrycznej do kaplicy Moszczeńskich

– renowacja czterech aniołów na kaplicy Moszczeńskich / złocenie i srebrzenie/

– nowa elewacja i rynny na kaplicy Moszczeńskich

– nowa dachówka /karpiówka/

– montaż nowych okien w kaplicy Moszczeńskich

– nowa posadzka

– renowacja kartusza z herbem na kaplicy Moszczeńskich

– w fazie projektu nowy chodnik z piaskowca i  wokół kościoła

– ołtarze – renowacja :

– zbudowanie nowej mensy ołtarzowej / ołtarz boczny – prawy/

– zbudowanie nowej podstawy drewnianej pod /ołtarz boczny-lewy/ Matki Bożej

-IV-

– renowacja obrazu Chrystusa Zmartwychwstałego/ołtarz boczny/- całkowite ukończenie prac i montaż ołtarza – październik  2017r

– renowacja tabernakulum

– renowacja krzyża na ołtarz, gdzie sprawowania jest Masza święta

– renowacja figury Matki Bożej z okazji Chrztu Polski – 1966-2016

– renowacja lichtarzy i krzyża  z ołtarza głównego

– tablica informacyjna/historia kościoła/

– coroczna konserwacja drewnochronem  płotu wokół kościoła

– konserwacja metalowego płotu wokół plebanii – 2016

– dokończenie prac na cmentarzu przy ul. Brzozowej /chodniki/

– pomalowanie  ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Brzozowej/2018/

– wycinka drzew na cmentarzu przy ul. Brzozowej

     Ze względu na pojawienie się grzyba w kościele, trzeba było usunąć całą drewnianą podłogę. Nastąpiły wówczas następujące prace:

prace mykologiczne  przy odgrzybianiu kościoła – 2016/2017:

– przygotowanie projektu pod nową posadzkę w kościele- przygotowanie poszczególnych warstw budowlanych pod nową posadzkę

nowa posadzka/ stara cegła/ w kościele –  zakończenie prac- luty 2017

– zostały odnowienie ławki

– wycyklinowana i lakierowana podłoga w prezbiterium

– malowanie kaplicy bocznej/ lewa strona/

– renowacja obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus / ołtarz boczny lewy/

– zainstalowano drenaż wokół kościoła

– uporządkowano teren wokół kościoła/ utwardzenie poprzez nasypane piasku i kamienia/

– nastąpił montaż instalacji elektrycznej do przyszłego ogrzewania ławek

– zakupiona figura   Św. Michała Archanioła

– zakupione podstawy pod figury: Matki Bożej z Lurdes i św. Michała Archanioła

– odnowienie figury Chrystusa i grobu Pańskigo

~~~~~~

P R A C E   W    R O K U   2018 /2019

–  ukończona konserwacja ołtarza głównego

– ukończona konserwacja ołtarza bocznego / lewa strona/

– ukończenie prac konserwatorskich polichromii w części prezbiterium

– prace malarskie i wyposażenie wnętrza Sanktuarium/dawniej- kaplica Moszczeńskich/wykonanie rzeźby św. Huberta, nowe tabernakulum, renowacja ołtarza, ogrzewanie w prezbiterium

  Wykonanie metalowych elementów do świec, fotel, ambonka, ławki dębowe, żyrandol, kinkiety-dar Kół Myśliwskich, nowe drzwi dębowe, kuta krata, nowe stopnice przed wejściem do Sanktuarium.

– instalacja tablicy pamiątkowej w związku z utworzeniem Sanktuarium św. Huberta

– konserwacja kościoła impregnatem ochronnym

– konserwacja figury św. Wawrzyńca/2018/

– montaż nowej kapliczki pod figurę św. Wawrzyńca przy ul. Bydgoskiej/2018/

– renowacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

– kapitalny remont kostnicy na cmentarzu przy ul. Brzozowej/obiekt wydzierżawiony/

– instalacja nowego oświetlenia w kościele

– instalacja monitoringu w kościele, sanktuarium/kaplica Moszczeńskich/ i teren cmentarza

– kapitalny remont pokoju w plebanii

– nowy chodnik wokół kościoła/2019/

– renowacja ołtarza posoborowego, ambony, pulpitu i ławek w prezbiterium, 2 taborety i fotel

– montaż kostki brukowej przy kostnicy na cmentarzu przy ul. Brzozowej

– zakup nowych figur do żłóbka

++++++++

– c.d. prac przy polichromii w nawie głównej i przedsionku/ zakończenie – wiosna- 2020/

– konserwacja impregnatem płotu wokół kościoła / 2020/

– instalacja nowego ogrzewania w kościele /2020/

– zakup ciągnika do koszenia trawy / 2021 /

– wykonanie nowych lichtarzy na ołtarz mszalny

– remont ( malowanie) piwnic i sali św Józefa / 2021 /

– inwentaryzacja cmentarza / 2021/- informacje o grobach na stronie internetowej

– sprzedaż działek 163/2 i 163/4  ( 2022)

– zakup działki nr 148/6

REMONT PLEBANII 2022/2023:

– wymiana dachówki na nową/karpiówka/,

– opierzenie dachu,

– rynny tytanowo-cynkowe,

– nowe okna strychowe,

– naprawa kominów,

– wzmocnienie więźby dachu,

– dobudowanie wiatrołapu od w plebanii od strony podwórka

– wybudowany nowy ryzalit z drewna w plebanii od stronu ogrodu

– docieplenie, nowa elewacja plebanii ( 2022/2023 )

– montaż drzwi dębowych zewnętrznych – wejściowe – plebania / 2023/

–  wykonanie ogrodzenia i dwóch bram na zakupionej działce 148/6/ 2023 /

– prace konserwatorskie budynku gospodarczego

wysypanie i utwardzenie kamienia na drogę dojazdową  do plebanii

– wykonanie 4 nowych okien dębowych do Snkruarium św. Huberta, Biskupa

– wykonanie 2 nowych klęczników do Sanktuarium św. Huberta, Biskupa

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ! ODWZAJEMNIAM SIĘ MODLITWĄ

WASZ  PROBOSZCZ

Ks. kan. Jarosław Kubiak