Regulamin cmentarza

1. Cmentarz jest prawną własnością Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie.
2. Pobyt na cmentarzu dozwolony jest codziennie od godziny 7.00 do zmroku.
3. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę i spokój.
4. Zabrania się wprowadzania na cmentarz psów, jazdy rowerami i motorowerami, wchodzenia na cmentarz w stanie nietrzeźwym, palenia papierosów, dzieciom wolno przebywać tylko pod opieką dorosłych.
5. Rodziny, najbliżsi lub ewentualnie wyznaczone osoby powinny dbać o estetyczny wygląd grobów swoich bliskich ( zatem i cmentarza ). Pielęgnując swoje groby nie zaśmiecajmy ganków i cudzych grobów. Na cmentarzu należy zachować czystość: śmieci wysypywać wyłącznie do śmietnika. Składowanie śmieci dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych, z zachowaniem ich segregacji ( osobno: szkło, plastik, zwiędłe kwiaty ).
6. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodami.
7. Wszelkie prace związane z ustawianiem nagrobków, ( nagrobek można stawiać po zatwierdzeniu projektu! ) kostki lub innymi remontami, dowozem materiałów do prac, sadzeniem drzew i krzewów, stawianiem ławek należy zgłosić u Księdza Proboszcza w Kancelarii Parafialnej w celu uzyskania zgody. Firmy lub osoby wykonujące prace zobowiązane są po zakończeniu robót do usunięcia wszystkich materiałów i pozostałości po starych pomnikach lub obramowaniach. Miejsce pracy zaś winno pozostawione być schludne i czyste.
8. Opłaty za miejsce cmentarne (grób, grobowiec) pobierane są na okres 20-tu lat. Po tym okresie opłata powinna być przedłużona na kolejne okresy 10-letnie. W przypadku nie prolongowania opłaty, grób może podlegać likwidacji.
9. Wszelkie opłaty za przedłużenia okresu użytkowania miejsca pochówku zmarłych (prolongaty) przyjmuje Kancelaria Parafialna.
10. Za ład i porządek na cmentarzu odpowiada ustanowiony przez Księdza Proboszcza po uzgodnieniu z Radą Parafialną zarządca i zarazem grabarz. Po obejrzeniu miejsca i uzyskaniu zezwolenia w Kancelarii Parafialnej z nim należy ustalić wykopanie grobu. On ma też klucz od bramy cmentarnej.
11. Niedozwolone jest samowolne odstępowanie miejsc grobowych lub grobowców osobom trzecim.
12. Za sprawy załatwiane z osobami nieupoważnionymi Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.
13. Pamiętaj że cmentarz jest miejscem poświęconym

Uprzejmie proszę o przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Ksiądz Proboszcz