Archiwum 2014

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                                     28 grudnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2014 roku, jest świętem Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny moment, aby baczniej spojrzeć na nasze rodziny. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi w doczesnej pielgrzymce wiary. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi opartych na prawdziwej miłości.
 2. Zbliżamy się do końca roku kalendarzowego 2014. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad tymi najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami. Wydaje się bowiem, że poza chwilowymi odruchami jedności i solidarności ciągle nie potrafimy wyciągać właściwych wniosków z kolejnych lekcji historii i z kolejnych dopustów Bożych…
 3. W środę 31.12.br. podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali w poniedziałek o godzinie 17.00, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.
 4. Chorych nawiedzę w miesiącu lutym.
 5. W najbliższy czwartek, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2014. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdą niedzielę.
 6. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Plan kolędy według przedstawionego wcześniej planu. Patrz>  www.parafiazoledowo.pl

„Nieskończona miłość Boga do nas

stała się widzialna w Jezusie Chrystusie”.

Św. Bernard

Moi Drodzy Parafianie

Zanim zasiądziemy do wigilijnego stołu i będziemy się łamać opłatkiem,

winniśmy sobie bardzo głęboko uświadomić, że stajemy się

uczestnikami wielkich wydarzeń, jakie dokonują się w historii ludzkiej i w dziejach zbawienia.

Narodziło się delikatne Dziecię w pełni ludzkie,

które jest jednak równocześnie Synem Jednorodzonym Ojca.

Jest Synem przedwiecznie zrodzonym, a nie stworzonym, Synem współistotnym Ojcu.

Niech Narodzona Dziecina otwiera Wasze serca:

na wiarę, która dodaje sił,

na nadzieję, która rozjaśnia mroki,

na miłość, która wszystko umacnia.

Wspólnych chwil spędzonych przy świątecznym stole

bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

w jedności i zgodzie, z kolędą na ustach.

Niech Boże błogosławieństwo spocznie na Was i ożywi Wasze życie.

Z serdecznymi życzeniami

Ks. Jarosław Kubiak

Wasz Proboszcz

Boże Narodzenie 2014


CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                                      21 grudnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś czwartą, ostatnią niedzielę Adwentu. Mimo że od świąt dzielą nas tylko dwa dni, starajmy się je przeżyć ciągle jeszcze w klimacie oczekiwania, by z tym większą radością w sercu przywitać Przychodzącego Chrystusa. Nie przyśpieszajmy tego, co ma nadejść, gdyż przedwczesna radość jest niepełna.

3. Nadal towarzyszy nam duch radosnego oczekiwania. Nie zapominajmy o osobistym spotkaniu z Chrystusem w naszej modlitwie, w Jego słowie, a o ile mamy taką możliwość, również w Komunii św. Uczmy takiej postawy nasze dzieci. Niech one widzą nas klękających do modlitwy. Nie narzucajmy im tego, czego sami nie czynimy, lecz klękajmy razem, wyjaśniając dzieciom, dlaczego to czynimy, dlaczego jest to ważne w naszym życiu.

4. W Wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego zachęcam do zachowania polskich tradycji, abyśmy z tym większą radością w sercu mogli zasiąść do wieczornej wieczerzy. Niech ona również, tam gdzie to możliwe, tradycyjnie będzie złożona z postnych potraw.

5. Zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego są również doskonała okazją, by wprowadzać dzieci w tajemnice naszej wiary, by rozmawiać z nimi na temat tego, w co i dlaczego wierzymy. Nie traćmy tej okazji przekazania wiary. Niech tradycja tych świąt nie ogranicza się jedynie do wspólnie spożytej wigilijnej wieczerzy, połamania się opłatkiem czy wręczenia prezentów spod choinki i ewentualnego przyjścia na pasterkę. Chciejmy razem śpiewać kolędy, poświęćmy czas na wspólne rozmowy o tym, co wydarzyło się w Betlejem ponad 2000 lat temu, ale też o tym, co dzieje się teraz w naszym życiu, dlaczego obchodzimy te święta.

6. Aby to ułatwić możemy ustawić w domu żłóbek, przy którym przez cały okres Narodzenia Pańskiego będziemy się gromadzić na modlitwę i wspólne czytanie Pisma Świętego.

7. Pasterka w naszym kościele będzie o godz.24.00. Wcześniej u Sióstr Pasterek o godzinie 22.15 w pałacu. Pozostałe Msze św. w dzień Bożego Narodzenia będą o godz.10.00 w pałacu u Sióstr Pasterek i w kościele o 11.30. W dzień św. Szczepana, tradycyjnie drugi dzień Narodzenia Pańskiego, Msze św. według porządku niedzielnego tzn. 8.30,11.30 w kościele i o 10.00 u Sióstr.

8. Zapraszam również na wspólne kolędowanie w naszym kościele na  godzinę przed Pasterką. Młodzież i dzieci z Klubu Rolnika pod kierunkiem pani Joanny Kanabaj przygotowali  koncert kolęd.


TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                                        14 grudnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś już trzecią niedzielę Adwentu zwaną „Gaudete”, co z jęz. łacińskiego oznacza: „radujcie się”; jest to początek antyfony na wejście przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę. Jesteśmy zatem zaproszeni do szczególnej radości z powodu zbliżającego się spotkania z Tym, który przychodzi nas wyzwolić z niewoli grzechu. Niech nasza radość wypływa przede wszystkim z duchowego przygotowania na to spotkanie, które dopiero potem wyraża się również zewnętrznie w pragnieniu obdarowywania innych. Niech nasze podarunki będą wyrazem wewnętrznej radości, a nie tylko tradycją, której trzeba za wszelką cenę uczynić zadość.

2. Aby lepiej przygotować się do przeżywania  wielkiej tajemnicy naszego odkupienia, jaką jest narodzenie Bożego Syna w ludzkim ciele, zapraszam  do udziału w  Mszach św. roratnich, które są  celebrowane  w naszym kościele w poniedziałek i środę o godzinie 17.00.

3. Dzisiaj rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

4. Przypominam również o przystąpieniu do sakramentu pojednania, nie odkładając go na ostatnią chwilę. Zwłaszcza jeśli ciążą nam jakieś trudne, od lat nie załatwione sprawy, jeśli wydaje się nam, że nasze grzechy nie mogą być przebaczone; tym bardziej przyjdźmy teraz, w tym czasie do konfesjonału, by spotkać się z miłosiernym Bogiem, który na nas czeka. Gdy nie ma kolejek, łatwiej jest poświęcić więcej czasu pojedynczemu penitentowi i kapłan ma więcej możliwości spokojnego wysłuchania i podania właściwych wskazówek. Nie zapominajmy o tym.

5. Od wtorku, 17 grudnia, rozpoczniemy bardziej bezpośrednie przygotowanie do świętowania uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tej drugiej części Adwentu liturgia kieruje nasz wzrok na wydarzenia zapowiadające narodzenie Chrystusa, by w ten sposób skupić naszą uwagę nie tylko na tym, co się już wydarzyło, ale też na tym, co ma się wydarzyć w naszym życiu. Boże Narodzenie to nie tylko świętowanie historycznego przyjścia Chrystusa, lecz przede wszystkim nasze osobiste spotkanie z Tym, który właśnie dla nas stał się człowiekiem.

6. Okazja do spowiedzi w naszej parafii będzie we wtorek 16.12. przed południem od godziny 11.00 do 12.00. Po południu spowiedź święta  od godziny 18.30 do 19.30 w kościele i u sióstr Pasterek. Msza św. w kościele o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszam.

7. Spowiedź święta w naszym dekanacieMaksymilianowo 17.12.środa:11.00-12.00 i od 18.00-19.00,      Niemcz 18.12.czwartek: od 18.00;    Osielsko 20.12.sobota: od 9.00-11.00 i od 15.00-17.00.

8. 20 grudnia w sobotę na godzinę 17.00 zapraszam na mszę św. Matki Różańcowe, a po niej na spotkanie w  kościele z diecezjalnym opiekunem  Matek Różańcowych i dyrektorem Referatu Misyjnego ks. Andrzejem Marmurowiczem.

9. Dzisiaj druga niedziela miesiąca – ofiary jak zwykle przeznaczamy na renowację naszej świątyni.

10. Pasterka: u sióstr Pasterek Msza św. godz. 22.15. W kościele – godz. 24.00. Przed Pasterką o godzinie 23.00 wystąpi z kolędami chór dziecięcy z Klubu Rolnika. Serdecznie zapraszam


DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                                                 5 grudnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś druga niedziela Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy i zacieśniania więzi z Bogiem. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo po to, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna bieganina między regałami w marketach.

2. Wśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech znajdzie się także miejsce na walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza z alkoholizmem. Może warto właśnie w tym czasie włączyć się w wielką krucjatę walki o trzeźwość naszego narodu. Ten adwentowy wysiłek pięknie wpisuje się w zadania, jakie stawia przed nami tegoroczny program duszpasterski. Tylko w pełni trzeźwym umysłem jesteśmy zdolni świadomie wołać: Przyjdź, Panie Jezu!

3. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcam do licznego udziału w roratach, odprawianych w naszym kościele w poniedziałki i środy  o godz. 17.00.

4. W środę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi nam, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół także uczy, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Ale właściwą rangę uroczystość ta otrzymała dopiero, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość do walki z każdym grzechem.

W  tym  dniu  zapraszam  na    godzinę   17.00  Matki Różańcowe. Po Mszy św. spotkanie w sali św. Józefa.

5.Opłatki wraz z życzeniami i planem odwiedzin duszpasterskich można odbierać w  kościele po każdej Mszy św.

6. Spowiedź  adwentową w naszej wspólnocie parafialnej przeżywać będziemy we wtorek 16 grudnia przed południem od godziny 11.00 do 12.00, a po południu od godziny 18.30 do 19.30.


PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                                     30 listopada 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego, który będziemy przeżywać w Polsce pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Adwent to czas świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu ostatecznym. Dzieli się on na dwie części; pierwsza z nich, do 16 grudnia, kieruje nasze myśli ku wieczności, zaś druga, od 17 grudnia, zwraca nasze myśli ku Bożemu Narodzeniu.

2. W dni powszednie Adwentu o godz.17.00 w poniedziałki i w środy  „roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce Bożej. Maryja jest dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcam do licznego udziału w „roratach”, a rodziców prosimy, by pomogli swoim dzieciom wykonać lub nabyć lampiony adwentowe i w miarę swoich możliwości zechcieli towarzyszyć im w drodze do kościoła.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź święta przed pierwszym piątkiem miesiąca – w środę i czwartek oraz w sam pierwszy piątek pół godziny przed mszą św.  Tego dnia wspominamy  św. Barbarę, dziewicę i męczennicę. Będziemy modlić się  w intencji górników i bezrobotnych, a następnie – Msza Święta wieczorna o godzinie 17.00.

W pierwszy piątek – Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz.17.00..  Do chorych z posługą sakramentalną udam się w piątek od godz.9.00.

W I Sobotę miesiąca odmawianie cząstki różańca członkowie róż Żywego Różańca niech rozpoczną 30 minut przed Mszą Świętą wieczorną.

5. W niedzielę 7 grudnia na godz. 11.30 zapraszam rodziców wraz z dziećmi, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. Na Mszy św. zostaną poświęcone medaliki.

6. Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu, przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. W kościele odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi.

7. Spotkania opłatkowe:

– służba liturgiczna  – 6.12 g. 10.30

– Rada Parafialna    – 7.12. g. 15.00

– Matki Różańcowe – 8.12. g. 17.00

W tym tygodniu patronują nam:

 • 3 XII – św. Franciszek Ksawery, jezuita, misjonarz, główny patron misji katolickich, który żył w XVI wieku;
 • 4 XII – św. Barbara;
 • 6 XII – św. Mikołaj.

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                             23 listopada 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Kończy się rok liturgiczny, podczas którego rozważaliśmy tajemnice naszego zbawienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa, Dziś Kościół stawia nam przed oczy Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jako Tego, do którego ostatecznie wróci całe stworzenie, w tym każdy z nas. Pamiętając o celu naszej życiowej pielgrzymki, zechciejmy być oddanymi synami i córkami Króla Wszechświata.
 2. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas radosnego przygotowania na spotkanie z Panem. W naszej tradycji utrwalił się zwyczaj ustawiania w kościele wieńca adwentowego z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu. Postarajmy się o taką dekorację w naszych mieszkaniach i domach.
 3. Msza św. Roratnia w naszym kościele w poniedziałki i środy o godzinie 17.00. Zapraszam dzieci z lampionami.
 4. Opłatki wraz z życzeniami poświęcę uroczyście w I Niedzielę Adwentu. Będzie je można odbierać po każdej Mszy św. w niedzielę i dzień powszedni. Dowolne ofiary przeznaczamy na na wsparcie renowacji naszej świątyni.
 5. Spotkania opłatkoweRadę Parafialną zapraszam w niedzielę 7.12 na godzinę 15.00 do kościoła, a Matki  Różańcowe 8.12. na godzinę 17.00. również do kościoła. Spotkanie służby liturgicznej w sobotę 6.12. o godzinie 10.30

6.  W niedzielę 7 grudnia na godzinę 11.33 zapraszam rodziców wraz z dziećmi,

które przygotowują się  do przyjęcia I Komunii św. Msza św. o godzinie 11.30,

na której poświęcimy medaliki. Serdecznie zapraszam!

7. W przyszłą niedzielę po mszach świętych w całej Polsce zbiórka do puszek na   niedawno spaloną i zniszczoną katedrę w Sosnowcu. Niech to będzie wyraz naszego współczucia i niesienia pomocy.

KALENDARZ  SPOTKAŃ:

– 30.11 –  spotkanie klas gimnazjalnych przed sakramentem bierzmowania

–   6.12. –  spotkanie służby liturgicznej – g. 10.30 w kościele

–   7.12. –  spotkanie Rady Parafialnej – g. 15.00 w kościele

–   7.12. –  poświęcenie medalików dzieciom pierwszokomunijnym – g. 11.30

–   8.12. –  spotkanie opłatkowe Matek Różańcowych – g. 17.00 w kościele


TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                16 listopada 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Zarówno ten fakt, jak i listopadowa aura mogą sprzyjać refleksji nad tym, na co jest ukierunkowane nasze życie. Do czego dążymy? Co jest dla nas najważniejsze? Odpowiedzi na te pytania możemy szukać przede wszystkim w sobie, ale też może nam w tym pomóc katolicka prasa czy dobra literatura religijna, ukazująca to, co rzeczywiście jest ważne i wartościowe w życiu. Zachęcam zatem do nabywania czasopism religijnych również przy wyjściu z kościoła.

2. Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za naszych bliskich zmarłych. Zachęcam do udziału w tej modlitwie. W każdą  I sobotę miesiąca sprawowana jest msza św. ofiarowana za naszych bliskich zmarłych połączona z wypominkami. Zachęcam, abyśmy łączyli się w modlitwie jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego, która pragnie wspomagać naszych braci należących do wspólnoty Kościoła oczyszczającego się.

3. W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie to ma podstawę w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz, do początków chrześcijaństwa. Obecnie ma ono nam przede wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego. Wspomnienie to jest też okazją do szczególnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

4. Za tydzień, w niedziele, 23 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Organizacja ta jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym (wspomnienie obowiązkowe);
 • 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica; jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości (wspomnienie obowiązkowe);
 • 19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza (wspomnienie obowiązkowe);
 • 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary (wspomnienie obowiązkowe);
 • 22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych (wspomnienie obowiązkowe).

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ            9 listopada 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia bazyliki Chrystusa Odkupiciela na Lateranie, która jest nazywana matką i głową wszystkich kościołów. Bardziej jest ona znana jako bazylika św. Jana na Lateranie, gdyż kościół ten posiada aż trzy tytuły: Chrystusa Odkupiciela, św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Właśnie ta bazylika, a nie bazylika św. Piotra jest katedrą papieża i Rzymu. Do roku 1308 Lateran był rezydencją papieży. Jako katedra papieża, jest parafią dla nas wszystkich, dlatego jako cały Kościół obchodzimy dziś owo święto.

2. W to święto stajemy wobec tajemnicy Kościoła, którego fundamentem jest Jezus Chrystus, a opoką – Piotr. Przypominamy sobie o mocnej więzi Kościołów lokalnych ze Stolicą Apostolską. Obchodząc to święto, pragniemy wyrazić wdzięczność za wszystkie świątynie, w których gromadzi się lud Boży. Każdy kościół to dom Boży w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie – jak to jest w innych religiach – jedynie dom modlitwy. Wszyscy bowiem jesteśmy żywym domem Bożym. Podobnie jak z poszczególnych kamieni czy cegieł składa się budowla gmachu kościoła, tak i z wiernych składa się Chrystusowy Kościół. Niech to święto zatem stanie się dla nas okazją do refleksji, co to znaczy, że przynależę do Kościoła i w jaki sposób czuję się zjednoczony z innymi wierzącymi, a także z pasterzami Kościoła. Temat ten możemy podjąć również w naszych rodzinnych czy przyjacielskich rozmowach.

3. We wtorek, 11 listopada, w naszej ojczyźnie będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jak zapewne pamiętamy, zostało ono ustanowione dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Przywrócono je w 1989 roku po przemianach ustrojowych naszej ojczyzny. Jest to niewątpliwie ważna data, dlatego pamiętajmy, aby w tym dniu jako osoby wierzące uczestniczyć również we Mszy św., by modlić się o rozwój i pomyślność naszego kraju. Msza św. w tym dniu będzie o godz.10.00 u Sióstr Pasterek i 11.30 w kościele.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła; przyczynił się bardzo mocno do rozwoju nauczania Kościoła, wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej jedności Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);
 • 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik w Kościele Zachodnim (wspomnienie obowiązkowe);
 • 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik; był gorliwym zwolennikiem unii, tzn. pełnej jedności chrześcijan obrządku prawosławnego z Kościołem katolickim (wspomnienie obowiązkowe);
 • 13 XI – św. św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze (wspomnienie obowiązkowe).

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                                                   1 listopada 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Oddajemy zatem cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Jednocześnie uroczystość ta jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć do świętości, a święci wskazują nam drogę do nieba, są naszymi orędownikami i otaczają nas opieką. Początki dzisiejszej uroczystości są związane z poświęceniem Matce Bożej i świętym męczennikom pogańskiej rzymskiej świątyni, zwanej Panteonem. Dokonał tego papież Bonifacy IV w 608 roku. W VIII wieku papież Grzegorz III w kościele św. Piotra erygował kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W 935 roku papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada.

2. Dzisiaj 1 lstopada – Msze św. w naszym kościele o godz. 8.30 w kościele, 10.00 u sióstr Pasterek, 11.30 w kościele, a po niej procesja na cmentarzu i poświęcenie grobów, 14.00 – msza św. na cmentarzu przy ul. Brzozowej i po niej procesja i modlitwy za zmarłych.

3. Jutro  2  listopada –  dzień zaduszny, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień szczególnie poświęcony modlitwie za naszych zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy jeszcze oczekują na to, by dołączyć do grona świętych w niebie. Msze św. o godz.8.30, 10.00, 11.30.

4. Od dziś do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza, a jutro również kościoła i ofiarować go za naszych zmarłych. Pamiętajmy, że warunki konieczne do uzyskania odpustu są następujące: stan łaski uświęcającej (nie jest konieczne, abyśmy skorzystali z sakramentu pokuty tego dnia, ważne jest jednak, abyśmy pozostawali w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego, który ten stan łaski niszczy), zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Nie zaniedbujmy tego uczynku miłosierdzia, gdyż w ten sposób włączamy się w świętych obcowanie i możemy żywić większą nadzieję, że po naszej śmierci i o nas też ktoś będzie pamiętał, a zmarli, którym my pomogliśmy, wyjdą nam naprzeciw i będą się za nami wstawiać przed obliczem naszego Boga i Pana.

5. Dziś przypada również pierwsza sobota miesiąca. Maryja jest pierwszą wśród zbawionych, dlatego oddając cześć wszystkim świętym, czynimy to w łączności z Jej Niepokalanym Sercem.

6. Modlitwy za naszych bliskich zmarłych / wypominki  jednorazowe /  w naszym kościele będziemy przedstawiać dobremu Bogu od poniedziałku 3.11 do piątku 7.11.

Wypominki roczne w każdą I sobotę miesiąca o godzinie 17.00 począwszy od grudnia b.r.


WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH                                         2 listopada 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Mimo że przypada dziś niedziela, w liturgii celebrujemy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Teksty liturgiczne tego dnia wskazują na zmartwychwstanie, którego oczekujemy, a jest ono przecież centralnym punktem przeżywania każdej niedzieli. Modlimy się zatem dziś za tych wszystkich wierzących, którzy jeszcze oczekują wybawienia. I choć są pewni otrzymanego zbawienia, to jednak potrzebują naszej modlitwy, aby mogli odpokutować kary zaciągnięte z powodu popełnionych grzechów.

2. Dziś każdy kapłan może odprawić trzy Msze św., a każdy z nas za pobożne nawiedzenie cmentarza lub kościoła może uzyskać odpust zupełny, który następnie może ofiarować za zmarłych. Niekoniecznie trzeba ich wymieniać z imienia, wystarczy wzbudzić intencję i ofiarować ten odpust za zmarłego, który go najbardziej potrzebuje.

3. Odpust zupełny możemy uzyskać aż do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i spełnienie pozostałych warunków, którymi są: stan łaski uświęcającej (nie jest konieczne, abyśmy skorzystali z sakramentu pokuty tego dnia, ważnej jest jednak, abyśmy pozostawali w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego, który ten stan łaski niszczy), zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Jak pamiętamy, jest to dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

5. Będziemy przeżywali również pierwszy piątek miesiąca, dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. wynagradzająca zostanie odprawiona o godz.17.00. Natomiast okazja do spowiedzi będzie pół godziny przed mszą św.

W tym tygodniu patronuje nam:

 • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła; przez całe swoje życie walczył z nadużyciami, jakie w jego czasach wdarły się do Kościoła; doprowadził do zakończenia Soboru Trydenckiego i gorliwie wprowadzał w życie jego postanowienia, m.in. zawdzięczamy mu powstanie seminariów duchownych, gdzie przyszli księża mogą się nie tylko uczyć, ale też formować; w tym dniu zawsze obchodziliśmy imieniny Ojca Świętego Jana Pawła II (wspomnienie obowiązkowe).

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                       26 października 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października. Słowo Boże, które dziś słyszeliśmy podczas liturgii, podkreśla, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy braćmi. Niech będzie to dla nas zaproszeniem do refleksji nad naszym stosunkiem do bliźnich, zwłaszcza tych, których nie znamy dobrze i którzy wydają się nam jacyś inni, różni od nas: ludzie ubodzy, pochodzący z innych krajów, mający odmienne poglądy itd. Pamiętajmy, że jako ludzie wierzący tworzymy jedną wspólnotę w Chrystusie, który jest naszą głową.

2. We wtorek, 28 października, w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Nie mamy o nich wielu wiadomości, prócz tego, że są wymieniani wśród dwunastu najbliższych uczniów Pana Jezusa. Obaj mogli być Jego krewnymi, aczkolwiek jeśli chodzi o Szymona, nie ma co do tego pewności. Od XVIII wieku w Polsce i w Austrii św. Juda Tadeusz jest wzywany jako patron spraw beznadziejnych.

3. Kończy się miesiąc październik, który – jak pamiętamy – jest poświęconym modlitwie różańcowej. Jeśli ktoś do tej pory nie był jeszcze w tym miesiącu na nabożeństwie różańcowym, to może to uczynić właśnie w tym tygodniu. Wykorzystajmy te dni, które nam zostały, aby w tej prostej, lecz głębokiej modlitwie uwielbiać Boga razem z Jego i naszą Matką i prosić o łaski potrzebne zarówno nam samym, jak i naszym bliskim. Żyjącym możemy wypraszać łaski potrzebne do dobrego przeżywania codzienności, zaś dla zmarłych możemy prosić o miłosierdzie, aby jak najszybciej mogli oglądać Boże oblicze w niebie.

4. Nie zapominajmy również w tych dniach o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, o ile tego do tej pory nie zrobiliśmy. A może w pobliżu grobu naszych bliskich znajduje się również jakiś inny opuszczony czy zapomniany grób, o który także moglibyśmy zadbać. Postarajmy się spełnić ten uczynek miłosierdzia, włączając w to również nasze dzieci, aby i one mogły od najmłodszych lat uczyć się szacunku dla miejsc spoczynku tych, którzy już od nas odeszli.

5. W nadchodzącą sobotę, 1 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu oddajemy cześć tym znanym i nieznanym wyznawcom Chrystusa, którzy już przebywają w chwale nieba. Zaś w przyszłą niedzielę, 2 listopada, mimo że jest to niedziela, będziemy przeżywać wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. To właśnie w ten dzień powinniśmy się szczególnie modlić za naszych zmarłych i nawiedzać ich groby.

6. 1 listopada w naszej parafii msza św. o godzinie 8.30 w kościele, 10.00 u sióstr Pasterek, 11.30 w kościele – połączona z procesją i błogosławieństwem grobów naszych bliskich.  O godzinie 14.00 na cmentarzu przy ulicy Brzozowej – msza św. połączona z procesją. Serdecznie zapraszam, aby osobiście być obecnym, aby modlić się nie tylko za bliskich nam zmarłych, ale jako wspólnota Kościoła prosić o Boże miłosierdzie dla wszystkich, którzy wciąż jeszcze oczekują wybawienia i oczyszczenia.  Natomiast            2 listopada porządek Mszy św. niedzielny: 8.30,11.30 w kościele i 10.00 u sióstr Pasterek.

7.  Dzisiaj po południu o godzinie 15.00 msza św. dziękczynna w związku z ukończeniem prac renowacyjnych organów firmy Sauer z II poł. XVIII wieku oraz polichromii.  Po mszy św. koncert organowy, na który bardzo serdecznie zapraszam.

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   19 października 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przypadająca dziś 29. niedziela w ciągu roku jest zarazem Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Przeżywamy go co roku, począwszy właśnie od trzeciej niedzieli miesiąca października.

2. Zatem w naszych modlitwach w tym tygodniu w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka.

3. Trwa miesiąc październik, a co się z tym wiąże, w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa październikowe, podczas których wspólnie odmawiamy i rozważamy tajemnice różańcowe. Ta prosta modlitwa jest bardzo głęboka w swej wymowie i może nam pomóc w rozwiązaniu wielu trudnych sytuacji, w zrozumieniu przeżywanych problemów i pokonaniu napotykanych trudności w życiu rodzinnym, szkolnym czy zawodowym. Serdecznie zachęcam do udziału w tych nabożeństwach codziennie po mszy św. wieczornej. Niech nikogo nie zabraknie na modlitwie za wstawiennictwem naszej najlepszej Matki. Zapraszam również tych, którzy do tej pory jeszcze nigdy w tym nabożeństwie nie uczestniczyli- zwłaszcza dzieci i młodzież. Nie wstydźmy się tego, lecz miejmy odwagę przyjść po raz pierwszy.

4. We wtorek, 22 października, przypada 66. rocznica śmierci sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej ojczyźnie.

5. 26 października zapraszam na koncert organowy w naszym kościele. Po dwóch latach prac renowacyjnych powróciły do kościoła zabytkowe organy pięciogłosowe firmy Sauer z drugiej połowy XVIII w. Prace renowacyjne przeprowadził organmistrz pan dr Andrzej Błaszak. Koncert poprzedzi Msza św. dziękczynna sprawowana o godzinie 15.00. Wszystkich, kochających muzykę serdecznie zapraszam do udziału.

Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy przyczynili się do renowacji, a zwłaszcza Starostwu Powiatowemu, Gminie Dobrcz, Sołectwu Żołędowo, Kołu Gospodyń Wiejskich w Żołędowie i wszystkim indywidualnym ofiarodawcom. Gminie Osielsko i Nadleśnictwu Żołędowo składam osobne podziękowanie za nieustanną troskę i opiekę nad naszą świątynią od początku prac remontowych  aż po dzień dzisiejszy. Składam serdeczne Bóg zapłać!

6. Wymienianki za zmarłych można składać w czasie kolekty podczas mszy św. lub w zakrystii. Proszę koniecznie dopisać roczne lub jednorazowe. Ofiary z wymienianek  całkowicie przeznaczamy  na renowację naszej świątyni.

7. Porządek Mszy św. Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada jest następujący8.30 w kościele, 10.00 u Sióstr w kaplicy, 11.30 w kościele, a po niej procesja na cmentarzu przy kościele, 14.00 msza św. na cmentarzu przy ulicy Brzozowej i po niej procesja i modlitwy za zmarłych.

2  listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny: porządek mszy świętych : 8.30,11.30 w kościele, 10.00 u Sióstr

Ofiary zebrane podczas mszy św. na cmentarzach przeznaczone zostaną na wywóz śmieci z tychże cmentarzy. Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o  czystość i porządek na naszych parafialnych cmentarzach.

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               12 października 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada 28. niedziela w ciągu roku, która jest zarazem XIV Dniem Papieskim obchodzonym w naszej ojczyźnie. Dni Papieskie są obchodzone w Polsce od 2001 roku jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada zawsze w niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

2. W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbywa się również zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. Każdy kto chciałby to dzieło wesprzeć, może złożyć swoją ofiarę do puszek przy wyjściu z kościoła. Zachęcam serdecznie do włączenia się w to wspaniałe dzieło, którego celem jest praktyczne wprowadzanie w życie nauczania naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II.

3. Dzisiejsza niedziela to również  2. niedziela miesiąca października. W naszej ojczyźnie tradycyjnie miesiąc ten jest poświęcony modlitwie różańcowej. Nie zaniedbujmy tego nabożeństwa, przez które możemy wyprosić wiele łask zarówno dla nas, jak i dla naszych bliskich. Matka Boża w swoich objawieniach wielokrotnie ponawiała wezwanie do odmawiania tej modlitwy w celu uproszenia Bożego Miłosierdzia dla świata. W naszych kościele nabożeństwa różańcowe są odprawiane codziennie po mszy św. wieczornej. Dzisiejsze ofiary przeznaczamy jak zawsze na renowację naszej świątyni

4. We wtorek, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje doroczne święto– Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich życzliwością i płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszam na Mszę Świętą o godz.17.00 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej Parafii. Po mszy św. różaniec św. w intencji nauczycieli i pracowników szkoły.

5. A w nadchodzącą sobotę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.

6. Wymienianki / wspomnienie naszych wszystkich wiernych zmarłych/ można składać w czasie kolekty, zakrystii lub biurze parafialnym. Na kartce proszę zaznaczyć: roczne lub jednorazowe. Roczne będą przedstawiane dobremu  Bogu za przyczyną Matki Najświętszej w ciągu roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17.00 przed mszą świętą. Jednorazowe – od 3.11 do 7.11 br. Ofiary z wymienianek przeznaczamy na wsparcie prac konserwatorskich naszej świątyni.

7. Wszystkim, którzy darem serca wspierają prace w naszej świątyni składam serdeczne Bóg zapłać!

Sentencje – ŚW. JANA PAWŁA II

Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.
Św. Jan Paweł II

Wczoraj do ciebie nie należy.
Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.
Św. Jan Paweł II

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!
Św. Jan Paweł II

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości,
nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
Św. Jan Paweł II

Bóg jest pierwszym źródłem radości
i nadziei człowieka.
Św. Jan Paweł II

Rodzina Bogiem silna, staje się
siłą człowieka i całego narodu.
Św. Jan Paweł II

Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.
Św. Jan Paweł II

Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności,
jakie panują w naszych sercach.
Św. Jan Paweł II

Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna.
Św. Jan Paweł II

Nie bójcie się tajemnicy Boga.
Nie bójcie się Jego miłości.
Św. Jan Paweł II
Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi
jak Miłosierdzie Boże
Św. Jan Paweł II

Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się
i kończy pozbawione radości
i pozbawione nadziei.
Św. Jan Paweł II

Nie wystarczy przekroczyć próg,
trzeba iść w głąb.
Św. Jan Paweł II

Świat bez sztuki naraża się na to,
że będzie światem zamkniętym
na miłość.
Św. Jan Paweł II

Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej.
Św. Jan Paweł II

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,
czyniąc dobrze drugiemu,
tylko sam był dobroczyńcą.
Św. Jan Paweł II

Służyć Chrystusowi to wolność.
Św. Jan Paweł II


Wyznanie wiary wiele kosztuje,
ale wy nie możecie przegrać miłości.
Św. Jan Paweł II

Pewne prawdy jakoś nie mijają,
powracają do ludzi wciąż.
Św. Jan Paweł II

Każde życie, nawet najmniej znaczące
dla ludzi, ma wieczną wartość
przed oczami Boga.
Św. Jan Paweł II

Wolności nie można tylko posiadać,
nie można jej zużywać.
Trzeba ją stale zdobywać…
Św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi
jak Miłosierdzie Boże
Św. Jan Paweł II

To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii.
Św. Jan Paweł II

Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę.
Św. Jan Paweł II

Bóg nie żąda od nas rzeczy,
które nas przerastają.
Św .Jan Paweł II

Sursum corda (w górę serca).

Św. Jan Paweł II

Nie można zrozumieć człowieka
bez Chrystusa.
Św. Jan Paweł II

Cierpienie należy do ludzkiego losu.

Św. Jan Paweł II

Praca jest dla człowieka, a nie człowiek
dla pracy.
Św. Jan Paweł II

Rodzina Bogiem silna,
staje się siłą człowieka i całego narodu.
Św. Jan Paweł II

Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka,
który jest obok nas.
Św. Jan Paweł II

Czujesz się osamotniony.
Postaraj się odwiedzić kogoś,
kto jest jeszcze bardziej samotny.
Św. Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest
nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Św. Jan Paweł II

Nie żyje się, nie kocha się,
nie umiera się – na próbę.

Św. Jan Paweł II

Bóg nie żąda od nas rzeczy,
które nas przerastają.
Dlatego ,że Bóg nie oczekuje
po nas wiele.
Św. Jan Paweł II

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Św. Jan Paweł II

Każde ludzkie zadanie, 
aby osiągnęło swój cel,
musi znaleźć oparcie w modlitwie.
Św. Jan Paweł II

Nie można zrozumieć człowieka
bez Chrystusa”
Św. Jan Paweł II

Miejcie odwagę żyć dla Miłości.
Bóg jest Miłością”.

Św. Jan Paweł II

Bogatym nie jest ten kto posiada,
lecz ten kto daje.

Św. Jan Paweł II

Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Św. Jan Paweł II

Każde życie, nawet najmniej znaczące
dla ludzi, ma wieczną wartość
przed oczami Boga.

Św. Jan Paweł II

Powiedz mi, jaka jest twoja miłość,
a powiem ci, kim jesteś.

Św. Jan Paweł II

Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.
Św. Jan Paweł II

Wczoraj do ciebie nie należy.
Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.
Św. Jan Paweł II

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!
Św. Jan Paweł II

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości,
nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
Św. Jan Paweł II

Bóg jest pierwszym źródłem radości
i nadziei człowieka.
Św. Jan Paweł II

Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się
i kończy pozbawione radości
i pozbawione nadziei.
Św. Jan Paweł II

Nie wystarczy przekroczyć próg,
trzeba iść w głąb.
Św. Jan Paweł II

Świat bez sztuki naraża się na to,
że będzie światem zamkniętym
na miłość.
Św. Jan Paweł II

Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej.
Św. Jan Paweł II

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,
czyniąc dobrze drugiemu,
tylko sam był dobroczyńcą.
Św. Jan Paweł II

Służyć Chrystusowi to wolność.
Św. Jan Paweł II


Wyznanie wiary wiele kosztuje,
ale wy nie możecie przegrać miłości.
Św. Jan Paweł II

Pewne prawdy jakoś nie mijają,
powracają do ludzi wciąż.
Św. Jan Paweł II

Każde życie, nawet najmniej znaczące
dla ludzi, ma wieczną wartość
przed oczami Boga.
Św. Jan Paweł II

opracowała: A. Tamborska

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU             5 października 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca października, która jest zarazem 27. niedzielą w ciągu roku. Liturgia tej niedzieli przypomina nam, że mamy się troszczyć o Chrystusowy Kościół, o jego rozwój, o wzrost wiary, nadziei i miłości w każdym z nas.

2. Październik, jak zapewne pamiętamy, jest miesiącem modlitwy różańcowej. Zachęcamy do wytrwałego odmawiania tej modlitwy, zwłaszcza w rodzinach. W tym miesiącu zapraszam również na nabożeństwa październikowe, które są celebrowane w naszym kościele codziennie po mszy św. wieczornej.

3. W tym tygodniu, we wtorek, 7 października, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Zostało ono ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) dokładnie 7 października 1571 roku. W roku 1883 papież Leon XIII wprowadził do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

4. Jest to zarazem święto patronalne róż różańcowych. Wszystkich członków i sympatyków tego kręgu modlitewnego zapraszam na Mszę św. o godz.17.00. Róże różańcowe są to 20-osobowe grupy, których członkowie odmawiają codziennie jedną dziesiątkę różańca i w ten sposób codziennie jest odmawiany cały różaniec przez te osoby. Raz w miesiącu następuje zmiana odmawianej tajemnicy. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby się w to dzieło włączyć, zachęcam do udziału w spotkaniu w dniu 710. o godz.17.00 w kościele.

5. W przyszłą drugą niedzielę miesiąca ofiary tradycyjnie przeznaczamy na renowację naszej świątyni. Wszystkim regularnie troszczą się o piękno kościoła składam serdeczne Bóg zapłać!

W tym tygodniu patronujE nam:

 • 9 X – bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223), biskup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego IV; dziełem jego życia są „Kroniki polskie”, w których zebrał wszystkie podania i mity o początkach Polski; uznawany za naszego pierwszego historyka (wspomnienie obowiązkowe).

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 28 września 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś 26. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą miesiąca września. Liturgia zwraca naszą uwagę na sposób myślenia i postępowania. Warto, byśmy w tym rozpoczynającym się tygodniu poświęcili trochę czasu na refleksję nad tym, jaka wygląda zgodność pomiędzy tym, w co wierzymy, a tym, jak postępujemy. Jest to szczególnie istotne, jeśli uświadomimy sobie, że naszym postępowaniem mamy dawać świadectwo naszej wiary. A zatem: jakie jest to moje świadectwo?

2. Za kilka dni rozpocznie się miesiąc październik. Jest on w naszej polskiej tradycji poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie, która była tak bardzo doceniania przez wielu świętych. Również nasz rodak papież Jan Paweł II nie rozstawał się z różańcem. Zachęcam również, by wziąć do ręki jego list apostolski na temat różańca: „Rosarium Virginis Mariae” ogłoszony na rozpoczęcie Roku Różańca 16 października 2002 roku. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w naszym kościele codziennie po mszy św. wieczornej. Zachęcam do udziału w nich każdego, kto boryka się z różnymi trudnościami, problemami. Powierzające je Matce Bożej, możemy ze zdziwieniem odkryć, jak bardzo zmienia się nasze do nich nastawienie i jak Ona pokazuje drogi wyjścia z sytuacji, z których wydaje się, że już wyjścia nie ma.

3. Jutro, w poniedziałek, 29 września, celebrujemy święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Są oni nam dani jako potężni orędownicy na naszej drodze do Boga. Każdy z nich ma do spełnienia inne zadanie, ale wszyscy razem oddają chwałę Bogu.

4. A w czwartek, 2 października, wspominamy świętych Aniołów Stróżów. Ma ono nam przypominać, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, którego zadaniem jest strzeżenie nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Ale aby było to możliwe, my musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.

5. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca, czyli dzień szczególnie poświęcony dziękczynieniu za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwie o nowe powołanie do życia konsekrowanego Bogu.

7. W pierwszą sobotę miesiąca, 4 października, wspominamy św. Franciszka z Asyżu, założyciela franciszkanów, który przez swoje życie zgodne z wymogami Ewangelii przyczynił się do odnowy całego ówczesnego Kościoła. Święty ten ma również wiele do powiedzenia dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o umiłowanie stworzenia, ale nie ze względu na nie samo, lecz ze względu na szacunek do Boga, który wszystko stworzył.

8. Otwartych serc, które pragną aby nasza świątynia była jeszcze piękniejsza nie brakuje! Składam serdeczne podziękowanie kolejnemu darczyńcy – ks. proboszczowi Krzysztofowi Wiśniewskiemu z parafii p.w. św. Wojciecha w Sadkach koło Nakła, który złożył dar w formie pięknej podstawy pod krzyż procesyjny. W imieniu wszystkich parafian składam serdeczne Bóg zapłać! Wszystkich ofiarodawców polecam w modlitwie dobremu Bogu.

9. W  niedzielę 5 października na godzinę 11.30  zapraszam rodziców  dzieci przystępujących w  przyszłym roku  do I Komunii świętej.

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                       21 września 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś 25. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona jako Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element społecznej komunikacji. W tym roku orędzie to skupia się wokół tematu „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z treścią tego orędzia, możemy je znaleźć na katolickich stronach internetowych lub też w prasie.

2. Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.

3. Akcja „ SZLAKIEM OŚMIU KROPLI NADZIEI”  www.szlakiemnadziei.pl.       Przypominam i serdecznie zapraszam w niedzielę 21 września od godziny 8.30 do 14.00 do oddawania krwi w  ambulansie, który będzie oczekiwał przy pomniku św. Jana Pawła II w ŻołędowieKAŻDY KRWIODAWCA JEST WYJĄTKOWYM CZŁOWIEKIEM!  OFIARUJESZ  DAR, KTÓRY RATUJE ŻYCIE DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI! Bardzo proszę o przekazanie tej informacji swoim znajomym i przyjaciołom.

4. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie już  tradycyjnie „ Grochówki u proboszcza”. Dziękuję również tym, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie.

5. W zeszłą niedzielę zakończyły się Misje święte w naszej parafii. Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu, za dar spotkania z Jego Słowem i że tak licznie odpowiedzieliśmy na Jego zaproszenie. Za przeprowadzenie misji św. dziękujemy ks. Wojciechowi Kozłowskiemu ze Zgromadzenia Św. Wincentego a Paulo.

6. Za dwa tygodnie, tzn. 5 października na godz. 11.30 zapraszam rodziców dzieci, które w przyszłym roku mają przyjąć I Komunię św.

7. W dniach 23-24 października organizowana jest VI Diecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymka będzie pod hasłem: „ bł. Bp Michał Kozal – patron trudnych czasów”. Dokładne informacje i zapisy w zakrystii lub biurze parafialnym. Koszt pielgrzymki 135 zł.

3. Liturgia dzisiejszej niedzieli natomiast zachęca nas do refleksji nad naszą życiową  postawą. Nad tym, czy cechuje się ono prawością w postępowaniu. Warto też pomyśleć nad tym, czy nie oceniamy innych zbyt pochopnie i jedynie na podstawie zewnętrznego wyglądu.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, jeden z najbardziej znanych współczesnych świętych; naznaczony stygmatami włączającymi go również fizycznie w przeżywanie Męki Pańskiej, stał się wielkim duszpasterzem, spędzając długie godziny w konfesjonale; Eucharystię celebrował zawsze z wielkim namaszczeniem i bywało, że trwała ona długie godziny; nie rozstawał się również nigdy z różańcem (wspomnienie obowiązkowe);
 • 25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do Męki Pański, jak też wsławił się niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań (wspomnienie obowiązkowe);
 • 27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek, które oddają się różnorakiej posłudze chorym, ubogim i opuszczonym (wspomnienie obowiązkowe).

MISJE ŚWIĘTE 6 – 13 Września 2014 ODPUST PARAFIALNY 14 Września 2014

Szczegóły:DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 31 sierpnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada 22. niedziela w ciągu roku i jest to zarazem ostatnia niedziela miesiąca sierpnia, z czym wiąże się również koniec wakacji. Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę na oddanie się Bogu także poprzez poświęcenie Mu tego wszystkiego, czym zajmujemy się na co dzień. Spróbujmy o tym pamiętać szczególnie każdego dnia rano, by choć przez krótką, lecz intensywną modlitwę polecić Bogu siebie i tych, z którymi będziemy się spotykać, jak też naszych domowników i bliskich naszemu sercu.

2. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. dla dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły z poświęceniem tornistrów, zeszytów i przyborów szkolnych będzie celebrowana w niedzielę 7 września o godz. 11.30.Zapraszamy do udziału w niej wszystkich, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim. Niech nie zabraknie na niej przede wszystkim rodziców i dziadków dzieci szkolnych, gdyż wiarę najlepiej możemy przekazać własnym przykładem, a nie tylko słowem i poleceniami.

3. Przypadający jutro 1 dzień września to także bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej. Jest już coraz mniej żyjących świadków tej ogromnej tragedii ludzkości, lecz to nie zwalnia nas od pamięci o tych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć podczas 6-letniej zawieruchy wojennej. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych, co zginęli, a przede wszystkich wychowując młode pokolenia do pokoju, ucząc wzajemnego szacunku i zrozumienia wobec każdego człowieka.

4. W nadchodzącym tygodniu przypada również pierwszy czwartek miesiąca, dzień poświęcony dziękczynieniu za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołanie kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii. Nie zaniedbujmy tego zwyczaju, aby się kiedyś nie okazało, że brakuje nam kapłanów, którzy sprawowaliby dla nas sakramenty.

5. A przypadający w tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca jest dobrą okazją, by z nową gorliwością rozpocząć praktykę obchodzenia dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, aby uprosić dar miłosierdzia Bożego dla siebie czy dla innych. Na wszystkich pragnących skorzystać z sakramentu pojednania (spowiedzi) w ciągu tygodnia przed mszą św.  Natomiast Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zostanie odprawiona w piątek o godz.17.00. Do skorzystania z sakramentu pojednania szczególnie zachęcam dzieci i młodzież, które tego jeszcze nie uczyniły przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Zacznijcie go, kochani, z czystymi sercami, aby łaska Boża mogła łatwiej docierać do każdego zakątka waszych serc. W pierwszą sobotę miesiąca z dziecięcym zaufaniem oddajmy się Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. Wszystkim, którzy wspierają dzieło odnowy naszego kościoła składam z serca płynące Bóg zapłać!

7. Szlakiem Ośmiu Kropli Nadziei / www.szlakiemnadziei.pl / Fundacja Szlakiem Nadziei, to akcja zbierania krwi, która nawiązuje do ośmiu gmin powiatu bydgoskiego. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem jest radny powiatu bydgoskiego Andrzej Kubiak. Akcja odbywa się we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodastwa  i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Zbiórka krwi odbędzie się w niedzielę 21 września br. w Żołędowie od godziny 9.00 przy pomniku Świętego Jana Pawła II.

7. W naszej parafii po długim czasie zostaną przeprowadzone Misje Święte, do których bardzo serdecznie zachęcam wszystkich parafian i mieszkańców Żołędowa. Misje są przygotowaniem do obchodów w przyszłym roku do Jubileuszu 300 – lecia naszej świątyni. Każdemu z nas  jest potrzebna głęboka odnowa duchowa, abyśmy byli wierni nauce Chrystusa.

8. PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH:

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                             10 sierpnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj, w 19. niedzielę w ciągu roku, liturgia stawia nas wobec pytania o to, jaki obraz Boga nosimy w naszym sercu: czy jest to Bóg groźny, miotający piorunami, czy raczej jest to Ten, który przychodzi w podmuchu łagodnego powiewu i nieustannie czuwa nad nami. Poświęćmy na tę refleksję trochę czasu w ciągu rozpoczynającego się tygodnia, zwłaszcza jeśli jest to dla nas czas wypoczynku i oderwania od codziennego zabiegania.

2. Starajmy się również w tym czasie wakacji i urlopów pamiętać o tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na żaden wyjazd. Poświęćmy im przynajmniej trochę troski i uwagi. Być może są to nasi starsi rodzice albo też sąsiedzi, czy też inne osoby potrzebujące pomocy czy zainteresowania. Pozwólmy, aby nasza „wyobraźnia miłosierdzia” została uruchomiona.

3. W najbliższy piątek, 15 sierpnia, będziemy przeżywać uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta ukazuje wyniesienie naszej ludzkiej natury do takiej godności, do jakiej każdego z nas przeznaczył Bóg. A ponieważ liturgicznie święto to ma rangę uroczystości, nie obowiązuje tego dnia wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i hucznych zabaw. Kościół daje nam tę dyspensę właśnie po to, byśmy pełniej mogli doświadczyć miłości Boga do nas. Pamiętajmy jednak, aby tego dnia uczestniczyć we Mszy św. W naszym kościele będą według porządku niedzielnego.

4. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga. Przecież na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.

5. W tę najbliższą maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej Polski losy naszego Narodu.

6. Druga niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na renowację naszej świątyni.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica, zafascynowana życiem, które wybrał św. Franciszek, poszła w jego ślady, stając się w ten sposób założycielką drugiego zakonu św. Franciszka, popularnie zwanego klaryskami; siostry oddają się modlitwie wstawienniczej i prowadzą bardzo surowy tryb życia (wspomnienie obowiązkowe);
 • 14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański kapłan i męczennik obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia; jest to jeden z najbardziej znanych świętych na świecie; ogarnięty pragnieniem zdobycia całego świata dla Maryi, szerzył Jej cześć wszelkimi możliwymi środkami, wykorzystując również najnowsze zdobycze techniki;. beatyfikowany jako wyznawca, a kanonizowany jako męczennik (wspomnienie obowiązkowe).

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                        3 sierpnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś, w 18. niedzielę w ciągu roku, liturgia ukazuje nam Boga, który troszczy się o nas nieustannie i zaprasza, abyśmy szli do Niego również wtedy, gdy wydaje się nam, że stajemy przed Nim z pustymi rękoma. Niech ten obraz w rozpoczynającym się dziś tygodniu pobudzi nas do refleksji nad dobrocią Boga i stanie się okazją do dziękczynienia za wszelkie dobro, jakiego doświadczamy każdego dnia.

2. Za nami połowa wakacji. Dla wielu z nas jest to czas odpoczynku, urlopów, oderwania od codzienności. Spróbujmy wykorzystać ten czas również na dobrą lekturę, spotkania z bliskimi, jak i inne zajęcia, które pomogą nam z wdzięcznością spojrzeć na nasze życie.

4. Sierpień to także tradycyjnie miesiąc trzeźwości w naszym kraju. Do powstrzymania się od spożywania alkoholu w tym miesiącu jesteśmy zachęcani wszyscy, a nie tylko ci, którzy mają z tym problem. Chodzi o to, byśmy przez swoją postawę przeciwstawili się kulturze picia w naszym kraju. Nasz gest możemy również ofiarować w intencji kogoś z naszej rodziny czy znajomych, którzy mają problemy z nadużywaniem alkoholu i sami już nie potrafią z tego wyjść. Być może nasza ofiara połączona z modlitwą wyprosi im łaskę odwrócenia się od tego nałogu.

5. W najbliższą środę, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. Oddajemy w nim cześć Chrystusowi, który przed swoją męką pragnął umocnić swoich uczniów i ukazał im swoją chwałę. W ten sposób również my możemy być pewni, że zostaliśmy powołani do tej samej chwały z Chrystusem.

6. Zaś w sobotę, 9 sierpnia, przypada święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein (1891-1942), współpatronki Europy. Edyta Stein odnalazła wiarę w Boga w wieku 30 lat, jednak przyjmując chrześcijaństwo, nie zerwała swoich więzów z narodem żydowskim, z którego pochodziła. Zginęła w Auschwitz, ofiarując swoje życie za naród, z którego pochodziła.

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                              20 lipca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś 16. niedzielę w ciągu roku. Jezus nadal przemawia do nas w przypowieściach, których treść wspaniale wpisuje się w obecną porę roku. W naszych codziennych spotkaniach z bliźnimi pamiętajmy, że w każdym człowieku jest zasiane dobre i złe ziarno. Próbujmy zatem, poddając się Bożemu prowadzeniu, zawsze zauważać dobro w drugim człowieku i dziękować za nie.

2. W piątek 25 lipca obchodzimy święto św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji w niedzielę 27 lipca po każdej mszy świętej pobłogosławię nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.

3. W sobotę, 26 lipca, w liturgii wspominamy świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Choć nie mamy o nich żadnych danych z Ewangelii, to jednak ich kult rozwijał się w całym Kościele razem z kultem Matki Bożej. Tego dnia pamiętajmy szczególnie o naszych dziadkach i babciach, którzy często są tymi, którzy jako pierwsi wprowadzali nas w życie wiary, uczyli pierwszych modlitw, prowadzili do kościoła, opiekowali się nami. Niech nasza wdzięczność wyrazi się zarówno w modlitwie, jak i w serdecznej życzliwości i spotkaniu.

4. Od poniedziałku 21 lipca  do piątku 25 lipca  msze św. będę sprawował poza naszą parafią. Z tego względu mszy świętych w naszym kościele nie będzie.  Biuro Parafialne również  będzie nieczynne.

Gdyby zaistniałe bardzo ważne sprawy / wezwanie do osoby umierającej, pogrzeb/  wówczas proszę udać się do Ks. Proboszcza w Osielsku.

Porządek mszy świętych w tym tygodniu: /

SOBOTA –  26.07. g. 17.00  + Zm. ANNA PREKOP

NIEDZIELA –  27.07. g. 8.30    + Zm. WŁADYSŁAW  MACHNIK

g. 10.00  + Zm. FRANCISZEK  I  MARIANNA SKRABUŁA  ORAZ

ICH  DZIECI

Oraz z prośbą o Boże błogosł. w 45 lecie małżeństwa Barbary i Jana

g. 11.30 + Zm. MKSYMILIAN WITT  I  FRANCISZKA BĄKOWSKA

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                               13 lipca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Liturgia 15. niedzieli w ciągu roku, którą dziś celebrujemy, wskazuje nam na działanie słowa Bożego w naszym życiu. Zechciejmy zwrócić uwagę na to, czy przypadkiem nie jest z nami tak, że wprawdzie słuchamy słowa Bożego, ale ono do nas nie dociera. Wykorzystajmy ten letni czas również na to, by uważniej przyjrzeć się naszej codzienności, a co za tym idzie, zastanowić się, czy dostrzegamy Boże działanie w naszym życiu.

2. W naszej codziennej modlitwie nie zapomnijmy o rolnikach, dla których wakacje nie są czasem odpoczynku, lecz ciężkiej pracy. Wspomagajmy ich przynajmniej duchowo, a kto może, to również fizycznie, abyśmy razem mogli cieszyć się z obfitych plonów ziemi i dziękować Bogu za Jego dary.

3. W środę, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie znajduje się święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest święty Rafał Kalinowski.

4. To wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel Święto przypomina nam o szczególnym przywileju, jakim jest szkaplerz karmelitański. Matka Boża ofiarowując go, związała z nim obietnicę, że każdego, który będzie go pobożnie nosił, wybawi z czyśćca w pierwszą sobotę po jego śmierci. Ta obietnica przyczyniła się bardzo do rozpowszechnienia się nabożeństwa do Matki Bożej szkaplerznej. Jej czcicielem był również papież Jan Paweł II, który już od młodości nosił tej znak Jej szczególnej opieki.

5. Wszystkim rozpoczynającym i kontynuującym letni wypoczynek życzę dobrego i owocnego, szczególnie duchowo, przeżycia tego czasu. A tym, dla których on się już skończył, również życzę pogodnego i pełnego pokoju ducha powrotu do codziennych obowiązków.

6.  Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na renowację naszej świątyni.

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA                                  29 czerwca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą dziś przeżywamy, przewyższa swą rangą liturgiczną 13. niedzielę w ciągu roku, która dziś przypada. Jak wiemy, święci Piotr i Paweł są bowiem nazywani filarami Kościoła. A ponieważ przez wieki panowało przekonanie, że zginęli tego samego dnia w Rzymie, od starożytności chrześcijańskiej obchodzono ich święto tego samego dnia.

2. Uroczystość dzisiejsza kieruje nasz duchowy wzrok na następcę św. Piotra na stolicy Piotrowej, na Ojca Świętego Franciszka. Nie zapominajmy o nim w naszych modlitwach, ale też starajmy się pogłębiać naszą więź ze Stolicą Apostolską, interesując się życiem Kościoła, zapoznając się z dokumentami wydawanymi przez Ojca Świętego, aby trwać w jedności z nim i w ten sposób przyczyniać się do budowania Chrystusowego Kościoła.

3. Dzisiejsza niedziela jest również ostatnią niedzielą miesiąca czerwca tradycyjnie poświęconego czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W miniony piątek przeżywaliśmy Jego uroczystość.

4. Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rozpoczął się czas zasłużonego wypoczynku po trudach roku szkolnego. Starajmy się mądrze zaplanować i wykorzystać ten czas, niech nie będzie on pozbawiony obecności Boga ani też wrażliwości na drugiego człowieka. Uczmy nasze dzieci szacunku do drugiego człowieka spotykanego na ścieżkach życia, jak też do całego świata stworzonego, który jest widzialnym znakiem miłości Boga do nas. Wszystkim rozpoczynającym urlopy i czas wypoczynku od codziennych zajęć życzę udanego odpoczynku i wielu pięknych wrażeń.

5. W najbliższy czwartek, 3 lipca, obchodzimy święto kolejnego Apostoła, świętego Tomasza, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską.

6. W tym tygodniu też pierwszy czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

7. Biuro parafialne będzie nieczynne do 10 lipca. Ważne sprawy proszę kierować do ks. Dziekana w parafii Niemcz.

8. Ze względu na prace konserwatorskie msze święte od 1 lipca do 11 lipca w dzień powszedni nie będą sprawowane.

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                          6 lipca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś 14. niedzielę w ciągu roku, która zarazem jest pierwszą niedzielą lipca. Liturgia tej niedzieli zachęca nas, abyśmy wszystkie nasze troski złożyli na Pana, ucząc się od Niego, jak mamy postępować, by podobać się Ojcu naszemu, który jest w niebie. Niech te słowa będą dla nas zachętą, abyśmy nie zniechęcali się w chwilach trudności, niezrozumienia czy niepewności, lecz ufnie udawali się po pomoc do naszego Mistrza i Pana.

2. Dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się już wakacje, wielu z nas również w tym miesiącu będzie się udawało na zasłużony odpoczynek. Postarajmy się dobrze wykorzystywać ten czas, przeznaczając go również na nasz rozwój duchowy. Skorzystajmy z rekolekcji, udajmy się na pielgrzymkę, przeznaczmy czas na lekturę dobrej literatury religijnej. Każdy może znaleźć dla siebie coś, co pozwoli mu nie tylko odpocząć od codzienności, lecz także zbliżyć się do Boga. Nie zapominajmy również o poświęceniu czasu naszym najbliższym, z którymi, być może w codziennym zabieganiu, jedynie się mijamy, nie znajdując czasu na wspólny spacer czy rozmowę. Niech rozpoczynające się lato i czas odpoczynku sprzyja naszej aktywności nie tylko fizycznej, lecz także duchowej.

3. Wakacje to również czas żniw dla sekt, jak informuje Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych „Kana” w Katowicach. Młodzi ludzie szukają atrakcyjnych okazji spędzenia czasu, wyjeżdżają z domu. Wobec nieletnich, których chroni Kodeks Rodzinny, sekty nie stosują technik głębokiego werbunku. Najważniejsze wobec osób, które nie ukończyły 18. roku życia, jest stworzenie pozytywnego wizerunku tej grupy, nawiązanie kontaktu. Wiele sekt stosuje tzw. technikę oswajania, zapraszając na organizowane w lecie atrakcyjne wyjazdy, w których programie jest to, co modne i ciekawe, np. nauka języków obcych, szeroki wachlarz zajęć rekreacyjnych. A następnie w programie przemycają ważne dla nich treści, niekoniecznie zgodne z naszym światopoglądem. Zwróćmy zatem uwagę na to, kto jest organizatorem wyjazdu, w którym chcą uczestniczyć nasze nastoletnie dzieci.

4. W dzisiejszą niedzielę przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

5. W piątek, 11 lipca, obchodzimy święto świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Jest uważany za ojca zachodniego życia monastycznego, przez co skutecznie przyczynił się nie tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Patronem Europy ogłosił go papież Paweł VI w 1964 roku ze względu na jego zasługi w ewangelizacji ludów germańskich.

6. Biuro w tym tygodniu nieczynne. Ważne sprawy proszę kierować do ks. Dziekana w Parafii Niemcz. Do 11 lipca nie będą sprawowane msze św. w kościele ze względu na prace konserwatorskie.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania; wyróżniał się szczególnym umiłowaniem modlitwy, a ponadto był wspaniałym kaznodzieją i spowiednikiem (wspomnienie obowiązkowe);
 • 12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup, pierwszy metropolita pogańskich Słowian zachodnich (wspomnienie obowiązkowe).

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                     22 czerwca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Obchodzimy dziś 12. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą roku szkolnego. W najbliższą niedzielę, 29 czerwca o godzinie 11.30, będziemy dziękować razem z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i wychowawcami oraz katechetami z naszej parafii za wszystkie dobrodziejstwa, których udzielił im w tym roku szkolnym.

2. 27 czerwca będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wykorzystajmy zatem okazję do spowiedzi, abyśmy godnie mogli przystąpić do stołu Pańskiego. Okazja do spowiedzi św. przed mszą św. wieczorną. Natomiast uroczysta Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie odprawiona w piątek o godz.17.00.

3. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to także z inicjatywy papieża Jana Pawła II Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Nie zapominajmy, że ci, którzy nam posługują przy ołtarzu i w konfesjonale, zostali z ludu wzięci i do ludu posłani, dlatego tym bardziej są narażeni na ataki złego ducha, dlatego też potrzebują naszego duchowego wsparcia i modlitwy.

4. Przed nami ostatni tydzień czerwca, miesiąca, który tradycyjnie poświęcony jest nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlatego też tym bardziej zapraszam do udziału w tych nabożeństwach, podczas których jest odmawiana Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Są one w naszym kościele codziennie po mszy św. wieczornej.

5. Jutro obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.

6. We wtorek, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.

7. W nadchodzący piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jednocześnie obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W sobotę, 28 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Gorąco zachęcam do licznego udziału w liturgii tych najbliższych uroczystych dni.

8. Natomiast w przyszłą niedzielę, 29 czerwca, będziemy przeżywali uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy są uznawani za filary Kościoła. Jest to zarazem dzień modlitw za Ojca Świętego, następcę św. Piotra, biskupa Rzymu i całego Kościoła.

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                                        15 czerwca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś uroczystość Najświętszej Trójcy. Jest to zarazem pierwsza niedziela, która po zakończonym w poprzednią niedzielę okresie wielkanocnym wprowadza nas w tak zwany okres w ciągu roku. I na początku tego kolejnego etapu roku liturgicznego Kościół przypomina nam, że Bóg jest Jeden w Trzech Osobach, że nie jest On samotnikiem, lecz jest jednością Osób. Niech ta prawda zabrzmi zarówno w naszych sercach, jak i rodzinach, sprawiając, że nasze relacje będą choć trochę odwzorowaniem tych, które panują pomiędzy Osobami Trójcy Przenajświętszej.

2. Niech wyrazem naszej wiary będzie również liczny udział w nabożeństwach czerwcowych, podczas których w szczególny sposób oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Są one odprawiane w naszym kościele codziennie po Mszy św. wieczornej.

3. W tym tygodniu, w czwartek, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popularnie zwana świętem Bożego Ciała. Zachęcam do udekorowania naszych okien, balkonów i domy, dając w ten sposób świadectwo naszej wiary. Ale zadbajmy również o czystość naszej duszy i o wzajemne pojednanie w rodzinach. Z sakramentu pokuty będzie można skorzystać  w tygodniu prze mszą św. wieczorną. Zaś w sam dzień uroczystości  główna Msza św., po której nastąpi procesja z Najświętszym Sakramentem będzie o godz.11.30. Pozostałe Msze o godz. 8.30 w kościele i 10.00 u Sióstr Pasterek.

4. Procesja ruszy następującymi ulicami: Bydgoska/ ołtarz I przy figurze św. Wawrzyńca/, Wierzbowa, Topolowa, Leszczynowa / ołtarz II / i dalej Bydgoska / ołtarz III przy bibliotece/.  Zakończenie  procesji / ołtarz IV/ i uroczyste  błogosławieństwo przy pomniku Św. Jana Pawła II.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                                                8 czerwca 2014

Msza św. w dzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która przypada dokładnie w 50 dni po Zmartwychwstaniu, kończymy obchody okresu wielkanocnego. Liturgia tego dnia ukazuje nam różnorodne dary związane z obecnością Ducha Świętego w naszym życiu. Podstawowym jest dar pokoju i jedności w naszych rodzinach oraz dar pojednania. Zwróćmy na to uwagę w naszych wzajemnych relacjach zarówno z domownikami, jak i z tymi, z którymi się spotykamy w pracy, w szkole czy w innych miejscach.

2. Wraz ze zstąpieniem Ducha Świętego Apostołowie zostali napełnieni mocą z góry tak, by mogli stać się głosicielami Ewangelii. A wszyscy, którzy dzięki ich nauczaniu przyłączają się do wspólnoty wierzących, stają się częścią nowego ludu wybranego. Dlatego też dzisiejsza uroczystość to także dzień narodzin Kościoła, wspólnoty wierzących, dla których czas, w którym żyją, jest czasem budowania relacji miłości z Bogiem i ludźmi. Pamiętajmy zatem w naszej modlitwie o tych, z którymi tę wspólnotę parafialną, diecezjalną, ale też uniwersalną tworzymy.

3. Jutro, w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w Kościele w Polsce przypada święto Maryi Matki Kościoła. Zostało ono ustanowione na prośbę biskupów polskich podczas Soboru Watykańskiego II. Serdecznie zachęcamy do udziału we Mszy św. tego dnia, która będzie o godz.17.00

4. Również w tym tygodniu, w czwartek, 12 czerwca, po raz drugi w kalendarzu kościelnym będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Ma być to dzień szczególnej modlitwy całego Kościoła za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też neoprezbiterów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.

5. Dzisiaj II Niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na renowację naszej świątyni.

`

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                                        1 czerwca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Obchodzimy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres, gdy Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom. Jednak okres wielkanocny jeszcze trwa. Najbliższy tydzień będzie poświęcony przygotowaniom do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Prośmy o łaskę otwarcia serc naszych i naszych bliskich na przyjęcie tego daru i umiejętność właściwego wykorzystywania natchnień Ducha Świętego.

2. Dziś w naszej ojczyźnie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pamiętajmy o naszych najmłodszych, nie tylko obdarowując ich materialnie, lecz przede wszystkim prośmy o wszelkie łaski potrzebne ku temu, by wzrastały duchowo. W naszych modlitwach nie zapominajmy również o dzieciach opuszczonych, zmuszanych do niewolniczej pracy, wykorzystywanych czy głodnych, którym nie jest dane szczęśliwe przeżywanie dzieciństwa. Niech i one staną się przedmiotem naszej troski nie tylko duchowej. Możemy je wspomagać na różne sposoby, dlatego zachęcam, aby się tym zainteresować i podjąć np. adopcję na odległość lub też zaangażować się w działalność jakiejś organizacji na rzecz dzieci.

3. Dziś również przypada 1. niedziela czerwca, w którą od kilku lat w naszym kraju jest obchodzony Dzień Dziękczynienia. Zasiadając do wspólnego stołu, zastanówmy się razem, za co szczególnie chcielibyśmy Panu Bogu podziękować i spróbujmy porozmawiać o tym w gronie rodzinnym. Nie zapominajmy również o modlitwie dziękczynnej.

4. Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który tradycyjnie poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie zapomnijmy o uczestnictwie w nabożeństwach czerwcowych, zapraszając na nie naszych bliskich i znajomych. Będzie ono odprawione  w naszym kościele codziennie po Mszy św. wieczornej.

5. W tym tygodniu również pierwszy czwartek miesiąca, dzień wdzięczności za dar Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii.

6. Zaś w pierwszy piątek miesiąca zachęcam do uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, szczególnie w tym miesiącu Mu poświęconym. Okazja do spowiedzi codziennie przed Mszą św. wieczorną. Natomiast Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie o godz.17.00, po niej odprawione zostanie nabożeństwo czerwcowe, podczas którego będziemy śpiewali Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7. Chorych jak zwykle nawiedzę w I Piątek miesiąca od godziny 9.00.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 3 VI – św. św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy również oddali życie dla Chrystusa (wspomnienie obowiązkowe);
 • 5 VI – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec (wspomnienie obowiązkowe).

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                      25 maja 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wciąż trwamy radości paschalnej, przeżywając dziś 6. niedzielę Wielkanocy. Niech nie przestanie rozbrzmiewać w naszych sercach, myślach i rozmowach prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa, która jest podstawą naszej wiary. Przypomniała nam o tym również dzisiejsza liturgia.

2. W Polsce miesiąc maj jest tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Przed nami ostatni już tydzień tego miesiąca, dlatego tym bardziej zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które w naszym kościele odprawiane są codziennie po Mszy św. wieczornej. Jeśli nie możemy przyjść do kościoła na to nabożeństwo, odprawiajmy je w gronie rodzinnym, gromadząc się razem z sąsiadami przed figurą, obrazem Matki Bożej. Niech w naszych domach nie przestanie rozbrzmiewać śpiew Litanii loretańskiej, dziękując Bogu za dar tak wspaniałej Matki.

3. Jutro, 26 maja, będziemy obchodzić Dzień Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia i podarunki naszym mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie, prosząc dla nich o wszystkie potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego chwałę na wieki. Msza św. w intencji wszystkich mam z naszej parafii zostanie odprawiona jutro o godz.17.00. Do udziału w niej zapraszam serdecznie całe rodziny.

4. W środę, 28 maja, przypada 33. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski kolejny raz oddał nasz Naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o rychłą jego beatyfikację.

5. W sobotę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter; jest nazywany „apostołem Rzymu”; wprowadził zupełnie nowe formy duszpasterstwa polegające na gromadzeniu w tzw. oratoriach ludzi z różnych stanów, by rozmawiać z nimi na tematy wiary, jak też aktualnych wydarzeń; od niego wywodzą się oratorianie (filipini), którzy mimo iż żyją wspólnie, nie składają ślubów zakonnych; słynął ze swojego szczególnego poczucia humoru (wspomnienie obowiązkowe);
 • 29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka zgromadzenia sióstr urszulanek od Jezusa konającego, popularnie zwanych szarymi; są one obecne w wielu parafiach w naszej ojczyźnie, dając nieoceniony wkład w wychowanie dzieci i młodzieży, angażując się na różne sposoby w pracę duszpasterską w parafiach (wspomnienie obowiązkowe).

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                            18 maja 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Liturgia 5. niedzieli Wielkanocy ukazuje nam ustanowienie pierwszych diakonów. Co z kolei ma nam przypominać, że każdy z nas jest powołany do służby drugiemu człowiekowi. Może warto by było sobie postawić pytanie, jak to konkretnie wygląda w naszym codziennym życiu.

2. Przypominam, że w miesiącu maju tradycyjnie odprawiamy nabożeństwa majowe, podczas których jest śpiewana Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich codziennie po mszy św. wieczornej.

3. Dziś przypada również 94. rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bogu za tego naszego wielkiego rodaka, ale też starajmy się wracać do jego nauczania, zapoznawać się z nim, pogłębiać znajomość tego wielkiego dziedzictwa, jakie nam zostawił tak, aby jego nauczanie stawało się drogowskazami w naszym życiu.

4. Również w tym tygodniu, w sobotę, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. Wspomnienie to zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego w 1816 roku przez papieża Piusa VII jako podziękowanie za wyzwolenie z niewoli napoleońskiej. Matka Boża Wspomożycielka wiernych jest szczególnie czczona w zgromadzeniach salezjańskich założonych przez ks. Jana Bosko. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz Naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki.

5. Z inicjatywy papieża tego dnia będziemy się modlili za Kościół w Chinach. W 2007 roku papież wydał list apostolski, w którym postanawia, że dzień 24 maja każdego roku ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest jeszcze prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy choćby dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                 11 maja 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza, 4. niedziela Wielkanocy, jest tradycyjnie nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza i – jak mogliśmy to usłyszeć we wstępie do Mszy św. – jest to dzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Nie bójmy się modlić o powołania do życia konsekrowanego, gdyż każda osoba poświęcona Bogu to wielki dar nie tylko dla rodziny, ale także dla wspólnoty parafialnej, z której dana osoba się wywodzi, i wreszcie dla całego Kościoła.

2. W tej intencji w tym miesiącu możemy się modlić również podczas nabożeństw majowych, które są odprawiane w naszym kościele codziennie po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszam nie tylko osoby starsze, lecz również i młodsze, którym się czasem może wydawać, że nie mają na to czasu. Ale któż lepiej pomoże i doradzi, jak nie Ta, która jest kochającą Matką, mogącą wszystkie nasze troski przedstawić swojemu umiłowanemu Synowi.

3. We wtorek, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz  rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

4. W tym tygodniu jeszcze jedno święto. W środę, 14 maja, w liturgii czcimy świętego Macieja Apostoła, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.

5. Zaś w piątek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

6. Okazja do spowiedzi św. codziennie przed każdą mszą św.

7. Biuro Parafialne czynne od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej

8. Bardzo proszę o zachowanie porządku na cmentarzu/ ul. Bydgoska, Brzozowa/. Proszę o wrzucanie śmieci do pojemników, a nie obok śmietnika! W przypadku zapełnienia pojemników, proszę zgłaszać  osobiście od  poniedziałku  do piątku  w  godzinach  od 7.00 do 15.00 telefonicznie pod numer /52/ 328 26 09.

6. W każdą II niedzielę miesiąca przeznaczamy ofiary na renowację naszej świątyni. Wszystkim ofiarodawcom za dar serca składam serdeczne Bóg zapłać!

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI                       3 maja 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza uroczystość bardzo dobrze wpisuje się w okres wielkanocny, czas, gdy świętujemy triumf Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Również dzisiejsza uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, przypomina nam o zwycięstwie wiary w sytuacjach, które wydawały się beznadziejne. Maryja wielokrotnie dawała nam dowody swej opieki w różnych bardziej i mniej trudnych chwilach historii naszego narodu. Warto, byśmy o tym pamiętali, że modlitwa nie jest ostatnią lecz pierwszą rzeczą, którą możemy podjąć w chwilach, gdy wszystko wokół zdaje się być przeciwko nam. Jednak nie możemy również zaniedbać podjęcia tego działania, które jest dla nas możliwe. Prawda ta ma zastosowanie wszędzie zarówno wobec zagrożenia rodziny rozpadem, jak i utraty pracy czy wreszcie ciężkiej choroby.

2. Dziś obchodzimy również święto narodowe w rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Przypomina nam to o potrzebie modlitwy i ofiary za naszą ojczyznę. Biskupi polscy po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku świadomie chcieli połączyć te dwa święta razem, do czego przychylił się ówczesny papież Benedykt XV, podkreślając w ten sposób nierozerwalność historii narodu polskiego z Jego Matką.

3. Rozpoczął się miesiąc maj, który tradycyjnie w naszej ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie są Polacy, jest poświęcony Matce Bożej. Pielęgnujmy piękną tradycję śpiewania Litanii loretańskiej w naszych rodzinach, zbierając się z sąsiadami wokół kapliczek poświęconych tej najlepszej z Matek, czy też zbierając się na to nabożeństwo w kościele. Jest ono odprawiane codziennie po Mszy św. wieczornej. Zabierajmy na nie również dzieci, zachęcajmy do uczestnictwa młodzież. Będziemy ich uczyć w ten sposób nie tylko czci do Maryi i Jej Syna, lecz wprowadzać w tajemnice naszej wiary także poprzez uczestnictwo w nabożeństwach.

4. Dzisiaj msze św. według porządku niedzielnego.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                      4 maja 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada 3. niedziela Wielkanocy. Liturgia tej niedzieli ukazuje nam kolejne spotkanie Jezusa z Apostołami po zmartwychwstaniu. Do udziału w tej wspólnocie jesteśmy zaproszeni również my sami. Starajmy się zatem o tym pamiętać, podejmując nasze obowiązki w tym tygodniu.

2. Dzisiejsza niedziela jest też Niedzielą Biblijną, rozpoczynając obchody Tygodnia Biblijnego w naszej ojczyźnie. Chodzi o to, abyśmy nie tylko posiadali w domu Pismo Święte, lecz abyśmy je czytali, wspólnie czy indywidualnie rozważali i w ten sposób pogłębiali naszą wiarę. Starajmy się uroczyście przeżyć spotkanie z Biblią, która nawiedza nasze domy w parafialnej rodzinie.

4. We wtorek, 6 maja, obchodzimy święto Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc z moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać wszystkich powołanych do pracy w Winnicy Pańskiej.

5. A w czwartek, 8 maja, przypada uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby liczne powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte. Wszystkich Parafian gorąco zapraszam na Eucharystię tej uroczystości o godz. 17.00

6. Trwa miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcam do udziału w nabożeństwach majowych codziennie w naszym kościele po mszy św. wieczornej. Tych zaś, którzy z różnych powodów nie mogą w tym nabożeństwie uczestniczyć w kościele, zachęcam do gromadzenia się na to nabożeństwo wspólnie z sąsiadami czy w gronie rodzinnym, przed kapliczką Matki Bożej czy też w domu przed Jej obrazem.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY 27 kwietnia 2014

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Obchodzimy dziś 2. niedzielę Wielkanocy, zwaną Niedzielą Miłosierdzia. Liturgia tego dnia wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze odpuszczenia grzechów, lecz również w tym, że Pan Jezus osobiście chce się spotkać z wątpiącym Tomaszem, a w nim z każdym z nas.

2. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia, który do 2012 roku był obchodzony w Polsce w październiku. Natomiast od zeszłego roku decyzją Episkopatu został przeniesiony na tydzień po dzisiejszej niedzieli. Pamiętajmy zatem o praktykowaniu uczynków miłosierdzia, abyśmy samy mogli go doświadczać. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za dar kanonizacji naszego rodaka Karola Wojtyły –  papieża Jana Pawła II jak również papieża Jana XXIII.

3. Świat bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia, dlatego wykorzystajmy ten dzień również na modlitwę za nas samych i naszych bliskich. Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy także uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub też za kogoś ze zmarłych.

4. Uroczyste nabożeństwo  do Bożego Miłosierdzia będzie dzisiaj w naszym kościele o godz. 15.00. Serdecznie zapraszam  do wspólnej modlitwy.  Zaprośmy też na nie naszych bliskich, znajomych, przyjaciół, a także tych, którzy być może zbyt często do kościoła nie chodzą. Niech łaska tego dnia stanie się również dla nich okazją do przemiany życia.

5. Dzisiejsza niedziela jest także ogólnopolskim dniem modlitwy za kierowców z inicjatywy Polskiego oddziału Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków transportu, w skrócie MIVA. Pamiętajmy o tej intencji w naszych modlitwach, ale też jako kierujący różnymi pojazdami starajmy się zawsze przestrzegać przepisów dbając w ten sposób o życie własne i innych.

6. Jutro w poniedziałek, 28 kwietnia, będziemy obchodzić liturgiczną uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski. Została ona przeniesiona, jak już wspominaliśmy, ze względu na oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, która jest tak samo ważna jak uroczystość Zmartwychwstania i dlatego obchody wszelkich innych uroczystości należy przenieść na dni następujące po niej, zaś obchody mniejszej rangi, jak święta czy wspomnienia, są w danym roku opuszczane.

7. Zaś we wtorek, 29 kwietnia, przypada święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Tak dalece wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku papież Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

8. W połowie tygodnia wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie po Mszy św. wieczornej. Rodzinnie gromadźmy się na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel. Na początku maja będziemy przeżywali też wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca – dzień dziękczynienia za dar Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii. W pierwszy piątek miesiąca w liturgii wspominamy św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. A w pierwszą sobotę miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia Msze św. według porządku niedzielnego.

9. Chorych nawiedzę w miesiącu czerwcu.

10. Okazja do spowiedzi św. przed każdą mszą świętą.

NIEDZIELA WIELKANOCNA 20 kwietnia 2014

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msza w dzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Obchodzimy dziś największą uroczystość naszej wiary. To od niej bierze początek i znajduje swoje dopełnienie nasza wiara. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. Niech ta myśl szczególnie nam towarzyszy, gdy będziemy się spotykać w gronie rodzinnym czy wśród przyjaciół.

2. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przebywającym tu gościnnie życzymy pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

3. W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też liturgiczna uroczystość św. Wojciecha, przypadająca 23 kwietnia, została w tym roku przeniesiona na 28 kwietnia, już po zakończeniu oktawy Wielkanocy.

4. Z tego samego powodu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w najbliższy piątek, ponieważ uroczystości znoszą ten obowiązek. Radość z dokonanego zbawienia ma się przenieść również na ten grunt. W pierwotnym Kościele obowiązywał zakaz poszczenia przez cały okres wielkanocny. Nawet jeśli ktoś miał post nakazany jako pokutę za grzechy, musiał się powstrzymać z jej wypełnieniem aż do zakończenia okresu wielkanocnego.

5. W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego tj. 26 kwietnia o godzinie 20.15 zapraszam na wspólne czuwanie połączone z Mszą św. dziękczynną w związku z kanonizacją Jana Pawła II. Proszę przynieść ze sobą świecę, by odpalić „Iskrę Miłosierdzia”.

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY                                 21 kwietnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy drugi dzień paschalnej radości, która – jak już mówiliśmy wczoraj – rozciąga się na cały tydzień następujący po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Ten tydzień jest zatem jakby przedłużonym dniem świętowania tajemnicy naszego odkupienia. Niech będzie on tak właśnie przeżywany w naszych rodzinach i wśród przyjaciół.

2. Nie zapominajmy jednak o osobach chorych czy samotnych, opuszczonych, dla których te dni mogą być szczególnie trudne do przeżycia. Niech ten wolny dzień stanie się okazją, by również im poświecić czas i uwagę. Możemy złożyć im wizytę np. całą rodziną, wprowadzając w ten sposób dzieci w praktykę miłosierdzia.

3. Tradycyjnie ofiary złożone dziś na tacę przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Starajmy się na różne sposoby wspierać dzieło chrześcijańskiego wychowania, aby nigdy w naszym społeczeństwie nie brakowało nie tylko ludzi wykształconych, lecz także głęboko zaangażowanych w życie społeczne, a zarazem wyznających chrześcijański system wartości.

4. Życzę raz jeszcze pogodnego przeżywania tego czasu. Niech we wszystkich naszych działaniach towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                             13 kwietnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.

3. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz.10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

4. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana w naszej parafii w czwartek o godz.18.00.  Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz.18.00. Tego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 i  Droga Krzyżowa o godz.21.00.  Natomiast Liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy w sobotę o godz.21.00. Program wywieszony jest w gablocie przy wyjściu z kościoła, można go również znaleźć na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiazoledowo.pl

5. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie.

6. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcamy również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.

7. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.  Błogosławienie  pokarmów rozpocznę  od godz.10.00 w Nekli;  10.15 w Augustowie;  10.30 w kaplicy Sióstr Pasterek. W kościele o godzinie 12.00, 13.00 i 14.00. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć 15 min. na adoracji.

Piąta NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                        6 kwietnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywana dziś piąta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w okres rozpamiętywania Męki Pańskiej. Starajmy się przeżywać ten czas w większym skupieniu, wygospodarowując chwile w ciągu dnia, rano lub wieczorem na choćby krótkie rozważanie męki Pańskiej czy to czytając jej opis w Ewangeliach, czy też rozważając codziennie jedną stację Drogi Krzyżowej.

2. Przypominam, że w okresie Wielkiego Postu w naszej parafii odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. wieczornej. Gorzkie Żale w niedzielę o godzinie 11.15. Tych, którzy z powodu obowiązków czy to rodzinnych, czy zawodowych nie mogą uczestniczyć w wielkopostnych nabożeństwach, zachęcam do indywidualnego rozważania męki Pańskiej. Można to również uczynić w gronie rodzinnym, wprowadzając stopniowo dzieci w tę praktykę.

3. Liturgia tego tygodnia koncentruje nas na przygotowaniu do wydarzeń paschalnych, dlatego też nie obchodzimy w tym czasie żadnych wspomnień czy świąt świętych.

4. Zapraszam do skorzystania z Sakramentu Pojednania. Okazja do spowiedzi w naszej parafii będzie w środę od godziny 11.00 – 12.00 w kościele. O godzinie 11.15 – Msza św.

Po południu od godziny 16.30 – 17.30 w kościele i u Sióstr Pasterek w kaplicy. Msza św. w kościele o godzinie 17.00.

5. Spowiedź św. w dekanacie: NIEMCZ – 10.04. – po południu od godz. 16.00

MAKSYMILIANOWO – 11.04.- od godz. 11.00- 12.00 i 16.30 – 18.00

OSIELSKO – 12.04. – od godz. 9.00-11.00 i 15.00- 17.00

6. Bardzo serdecznie dziękuję uczestnikom Świętej Liturgii i wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania spotkania z Ks. Biskupem Ordynariuszem wizytującym naszą parafię w ubiegłą niedzielę. Składam jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać!

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                                            30 marca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana jest niedzielą radości, od łacińskiego słowa: „laetare”, którym rozpoczyna się antyfona na wejście. Zwykle nie mamy okazji jej usłyszeć, gdyż zastępują ją śpiewy na wejście, ale jeśli zajrzymy do tekstów liturgicznych, to tam ją znajdziemy. Radość w Wielkim Poście nie wypływa z faktu, że kończy się okres pokuty, lecz w połowie tego okresu Kościół chce nam przypomnieć, że mimo doświadczanych trudności mamy się radować z nadchodzącego zbawienia. Wyrazem tego jest również różowy kolor szat liturgicznych, który dziś zastępuje kolor fioletowy, zwyczajowo stosowany w Wielkim Poście.

2. W naszych przygotowaniach do świąt Wielkanocy nie zapominajmy o tym najważniejszym – duchowym przygotowaniu. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie przed każdą Mszą świętą wieczorną. Nie odkładajmy jej na ostatnie dni. Do Komunii św. w święta możemy przystępować również dłużej po spowiedzi, bylebyśmy nie popełnili grzechu ciężkiego. Grzechy lekkie, czyli takie, które zostały popełnione nie w pełni świadomie lub też ich materia nie obejmuje rzeczy ważnych, są gładzone podczas aktu pokuty na początku Mszy św., o ile z wiarą i pokorą stajemy w prawdzie wobec Boga.

3. W tym tygodniu przypada również pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, tym bardziej zechciejmy skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty. Chorych jak zawsze nawiedzę w piątek od godziny 9.00.

4. Zachęcam również do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. wieczornej w kościele, a Sióstr Pasterek o godz. 18.00. Gorzkie Żale w niedzielę u Sióstr Pasterek o godz. 9.30 a w kościele o godz.11.15.

5. Zachęcam do uczestnictwa we mszy św. w I czwartek miesiąca. Nie zapominajmy o tym wielkim darze, jakim jest Eucharystia, szczególnie w tych dniach, gdy zbliżamy się do celebracji tajemnicy jej ustanowienia w Wielki Czwartek. Jak też prośmy z ufności i z pokorą za tych, którzy ją dla nas sprawują: za kapłanów. Módlmy się o świętość ich życia, aby ich świadectwo pociągało wielu młodych, zwłaszcza z naszej parafii do pójścia w ich ślady.

6. W środę, 2 kwietnia, przypada kolejna rocznica odejścia do domu Ojca naszego wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Modląc się przez jego wstawiennictwo, nie zapominajmy o pogłębianiu jego nauczania i wprowadzaniu w życie dziedzictwa, które nam zostawił. Niech jego opieka i Boże błogosławieństwo towarzyszą nam nadal na naszej wielkopostnej drodze.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                          23 marca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trzecia niedziela Wielkiego Postu, którą przeżywamy, wprowadza nas ponownie na drogę katechumenatu. Poprzez słowo Boże, które jest do nas skierowane w liturgii słowa, jesteśmy zaproszeni do pogłębienia naszej refleksji na temat chrztu, który przyjęliśmy. Zastanówmy się zatem, czym jest dla nas przynależność do Kościoła i jak w konkrecie życia wyznajemy naszą wiarę.

2. Jednocześnie, aby wspomagać duchową walkę o przemianę naszego życia, w okresie Wielkiego Postu możemy uczestniczyć w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej po mszy świętej wieczornej. Zaś Gorzkie Żale celebrujemy w niedzielę o godz. 11.15

3. Pomimo że okres Wielkiego Postu jest czasem uprzywilejowanym w liturgii i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywać we wtorek, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msza św. w naszym kościele o godz.17.00

4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę.

5. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, by życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy terminalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i wykonanie tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.

6. Spowiedź wielkopostna w naszej parafii będzie w środę 9 kwietnia b.r. Przed południem o godzinie 11.00 w kościele, a po południu od godziny 16.30 do 17.30 w kościele i u Sióstr Pasterek w pałacu.

SPOWIEDŹ W DEKANACIE:

-W parafii  NIEMCZ  – czwartek – 10 kwietnia od 16.00

– W parafii MAKSYMILIANOWO – piątek – 11 kwietnia przed południem o godz. 11.00 do 12.00 i od  16.30 do 18.00

– W parafii   OSIELSKO –  sobota – 12 kwietnia od godz.  9.00- 11.00 i   od godz. 15.00-17.00

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU        16 marca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza, druga niedziela Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok na Chrystusa uwielbionego, abyśmy nie zapominali, że trud, którego doświadczamy obecnie, nie jest pozbawiony sensu, lecz ma nas prowadzić do udziału w chwale Bożej.

2. Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje i misjonarzy. Wpatrując się w przemienione oblicze Jezusa, nie możemy zapominać, że na świecie wciąż są ludzie, do których nie dotarła jeszcze dobra nowina o zbawieniu. Dlatego też otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także materialną, tych, którzy podejmują Boże wezwanie skierowane do nich tak, jak do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”. [Nasze ofiary mają wspomóc misjonarzy; możemy je składać do puszki przy wyjściu z kościoła.].

3. Pamiętajmy również, że każdy z nas może stawać się misjonarzem w swoim środowisku pracy i w swojej rodzinie, dzieląc się darem wiary, który otrzymaliśmy. Uczmy się nie tylko postawą świadczyć o naszej przynależności do Chrystusa, lecz również słowem uzasadniać to, co wyznajemy. Temu celowi będzie służyć również czytanie prasy katolickiej czy dobrej literatury religijnej. Można ją nabyć przy wyjściu z kościoła.

4. Trwa okres Wielkiego Postu. Okazja do spowiedzi św. jest przed każdą mszą świętą wieczorną. Nie zapominajmy również o nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. W naszym kościele Drogi Krzyżowa w piątek po mszy św. wieczornej. W niedzielę o godz. 11.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

5. Przypominam również, że za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

6. W najbliższą środę będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. Spełnił on szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące jego imię. Msza św. o godz.7.00 w kaplicy sióstr Pasterek i w kościele o godz. 17.00.

7. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w tym czasie zmagania się z naszymi wadami, abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać ten czas na porządkowanie naszego życia, a przez to na przygotowanie się do świętowania zwycięstwa Chrystusa nad mocami grzechu i zła.

8.  W naszej parafii będzie miała miejsce wizytacja kanoniczna. W niedzielę  30 marca  nawiedzi  naszą  parafię  Ordynariusz Bydgoski bp Jan Tyrawa. Starajmy się przygotować jak najlepiej do tego spotkania.

9. Składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy regularnie składają ofiary na renowację naszej świątyni.

Dziękuję również tym, którzy składają ofiary na renowację organów i chrzcielnicy.

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                      9 marca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Jest to czas pokuty i przemiany własnego życia. Zwłaszcza w pierwszej części tego okresu, tj. do piątej niedzieli Wielkiego Postu, jesteśmy zachęcani do tego, by szczególnie skupić się na nawróceniu, zmianie naszego postępowania. Każdy z nas ma jakieś dziedziny swojego życia, które wymagają uporządkowania, zmiany zwyczajów czy nawyków. Może to dotyczyć ilości spożywanych pokarmów, ale też wynoszenia się nad innych, łakomstwa w sferze duchowej, pragnienia bycia lepszym, doskonalszym itp. Być może mamy kłopot z opanowaniem gniewu lub też okazywaniem uczuć. Może trapi nas lenistwo, niechęć do wypełniania podjętych zobowiązań z jednoczesnym oddawaniem się pracom, które sprawiają nam przyjemność. Same w sobie mogą one być dobre i mogą być środkiem do osiągnięcia wewnętrznej równowagi, tylko trzeba zobaczyć, czy nie podejmujemy ich w niewłaściwym czasie.

2. Dobrze by było również znaleźć czas na wartościową lekturę, pomagającą nam w pogłębieniu naszej wiary, na medytację słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego. Można to robić w gronie rodzinnym, dzieląc się tym, co się w nas rodzi pod wpływem tej lektury. W ten sposób czas Wielkiego Postu stanie się nie tylko czasem przemiany naszego własnego życia, ale też zbliżania się do naszych bliskich, zacieśniania więzi rodzinnych.

3. Dzisiaj kończą się kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które rozpoczęliśmy w Środę Popielcową. Ich celem jest zwrócenie naszej uwagi na konieczność wewnętrznej postawy, która ma prowadzić do ciągłej przemiany naszego życia, do dostrzeżenia konieczności wyrzeczenia czy umartwienia w naszym życiu. Rzeczywistości te i tak są w nim obecne, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy też nie, ale przeżywając je świadomie, możemy je wykorzystać dla naszego dobra, dla duchowego wzrostu, dla rozwoju naszej osobowości.

4. W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa: Drogi Krzyżowej [w piątek – po mszy świętej wieczornej]. Gorzkie Żale – pół godziny przed Sumą.

5. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

6. W okresie Wielkiego Postu w liturgii skupiamy się na wezwaniu do nawrócenia i medytacji wydarzeń z życia Pana Jezusa, dlatego Kościół nie proponuje w tym czasie żadnych wspomnień świętych z nielicznymi wyjątkami.

7. Dzisiejsze ofiary przeznaczamy na renowację naszej świątyni.

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                       2 marca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza, ósma niedziela w ciągu roku zamyka pierwszą część tak zwanego okresu w ciągu roku, która stanowi swoisty pomost pomiędzy okresem Narodzenia Pańskiego a Wielkim Postem. W najbliższą środę, 5 marca, rozpoczniemy zatem okres przygotowania do świąt Wielkanocnych, czyli właśnie Wielki Post.

2. Msze św. w Środę Popielcową w naszym kościele celebrujemy w następującym porządku:  7.00 – u Sióstr Pasterek, 10.00 i 17.00 w kościele. W Środę Popielcową ofiary przeznaczamy na Hospicja w naszej Diecezji.

3. Przypominam, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Oznacza to, że w ciągu dnia możemy spożyć wyłącznie jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa niepełne. Obowiązek ten nie dotyczy osób chorych.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji modlimy się również o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

5. Chorych nawiedzę w piątek od godziny 9.00.

6. W pierwszy piątek miesiąca, 7 marca, o godz.17.00 zostanie odprawiona Msza św. ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Będzie również okazja do spowiedzi św. pół godziny przed mszą świętą.

7. A ponieważ będzie to już pierwszy piątek Wielkiego Postu, rozpoczniemy również nabożeństwa Drogi Krzyżowej zaraz po mszy świętej.

8. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie zwykłych warunków, tj.: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego. Chciejmy obficie korzystać z tego skarbca łaski, jaki poprzez Kościół ofiaruje nam Bóg, aby zbliżyć nas do siebie.

9. W liturgii tego tygodnia, we wtorek, 4 marca, będziemy obchodzić święto św. Kazimierza królewicza, który był drugim z sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Żywo interesował się sprawami publicznymi, a ojciec upatrywał w nim swego następcę i wdrażał go powoli do współrządzenia. Niestety, w wieku 26 lat zmarł na gruźlicę. Jego kult szybko rozszerzył się na terenach Rzeczypospolitej.

10. W drugą niedzielę miesiąca ofiary jak zawsze przeznaczamy na prace remontowe naszej świątyni. Za wszystkie dotychczas składane ofiary z serca dziękuję. Bóg zapłać!

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                  23 lutego 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Liturgia dzisiejszej, siódmej niedzieli w ciągu roku ukazuje nam świętość, do której jesteśmy wezwani, a którą mamy realizować szczególnie poprzez praktykowanie miłości bliźniego. Spróbujmy się rozejrzeć wokół siebie, by zobaczyć, czy ktoś, kto żyje obok nas, nie potrzebuje naszej pomocy nie tylko materialnej, lecz może właśnie duchowej: dobrego słowa, poświęconego czasu. Może potrzeba tak niewiele: podzielić się radością, posłuchać tego, co inni mają do powiedzenia, wypić razem herbatę, wyjść wspólnie na spacer, zaopiekować się kimś podczas choroby. Wrażliwe serce na pewno podsunie nam wiele innych pomysłów. A wszystko, co robimy wobec bliźnich ze względu na miłość Boga, wróci do nas dziesięciokrotnie, choć często w zupełnie innej formie.

2. A może szczególnie ci z nas, którzy już nie pracują zawodowo lub też mają więcej wolnego czasu i nie bardzo wiedzą, jak go zagospodarować, zechcą włączyć się w jakąś działalność dobroczynną.

3. Szczególnie tych ostatnich (bezdomnych) nie zostawiajmy bez pomocy o tej porze roku. Starajmy się nie oceniać nikogo, bo nigdy nie wiemy, czy my sami nie znajdziemy się w ich sytuacji. Chciejmy raczej nie tyle „opędzać się od nich”, dając często „na odczepnego” jakieś drobne, lecz chociażby wskazać im miejsca, gdzie mogą otrzymać ciepły posiłek, umyć się itp. Są to często ludzie i tak już bardzo pokrzywdzeni przez los, którzy być może również sami pobłądzili. Ale Bóg przecież dla każdego ma otwarte ramiona, wiec starajmy się upodabniać do Niego w okazywaniu miłosierdzia. Tu chodzi nie tyle o pomoc materialną, co szczególnie o postawę serca. Może warto też zastanowić się nad naszym stosunkiem do ludzi, których spotykamy na ulicy. Jak się do nich odnosimy, jak ich traktujemy… Czy przypadkiem nie ma w nas jakieś ukrytej pychy, dziękowania Bogu, że nie jesteśmy tacy jak oni… Nie zaniedbujmy żadnego gestu miłości i miłosierdzia, który możemy uczynić.

4. Liturgia tego tygodnia nie proponuje nam wspomnienia żadnego świętego, ale przecież zawsze możemy medytować nad życiem tych, których bardziej czcimy, lub też szukać wiadomości na temat tych, których jeszcze nie znamy. Niech w rozpoczynającym się tygodniu towarzyszy nam natchnienie Ducha Świętego.

5. Na końcu nadchodzącego tygodnia przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy goręcej zwracamy się do Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece nasze codzienne troski.

6. Módlmy się o pokój dla Ukrainy. Polecajmy miłosierdziu Bożemu tych wszystkich, którzy polegli na Majdanie. Dobry Jezu a nasz Panie, daj im większe spoczywanie…

7. W pierwszą sobotę miesiąca jak zwykle zapraszam na Mszę św. o godzinie 17.00 w intencji naszych bliskich zmarłych.

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                16 lutego 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą, szóstą niedzielę w ciągu roku, w cyklu „A” czytamy Ewangelię wg św. Mateusza. Dziś Jezus, kontynuując swoje nauczanie określane jako „Kazanie na górze”, zwraca naszą uwagę na relacje międzyludzkie, rodzinne i przyjacielskie. Warto, byśmy się im przyjrzeli. Może jest coś, co można by w tych relacjach ulepszyć, poprawić. A może jest coś, co należałoby naprawić? Wykorzystujmy w tym celu czas, który jest nam dany, nie tylko w rozpoczynającym się dziś tygodniu.

2. Zwróćmy też uwagę na pogłębianie naszej wiary. Niedawno zakończony Rok Wiary odkrył przed nami wielkie bogactwo środków, które mogą nam pomóc nie tylko pogłębiać naszą wiarę, abyśmy potrafili o niej świadczyć w naszych środowiskach pracy, wśród przyjaciół, znajomych, a także czasem odpowiedzieć na pytania nieznajomych. Zechciejmy zatem sięgnąć po lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego wraz z komentarzami do niego lub też po inne pozycje książkowe czy też po prasę katolicką.

3. Możemy również włączyć się w działalność grup i wspólnot, jakie istnieją na terenie naszej parafii, aby się wzajemnie wspierać w wyznawaniu naszej wiary. Są nimi szafarze, lektorzy, ministranci, chórek dziewcząt, matki różańcowe.

4. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra, Apostoła. Święto to jest z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr wyróżnił ich miasto tak chlubnie, z drugiej zaś strony jest okazją dla wiernych Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazów szacunku i hołdu. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr, że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy. I my w naszych osobistych modlitwach pamiętajmy tego dnia o papieżu Franciszku i o całym Kościele, jakim przyszło mu w tych trudnych czasach kierować.

5. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy systematycznie wspierają prace remontowo-konserwatorskie naszej świątyni .  Bóg zapłać!  W tym roku  dalszy ciąg prac przy polichromiach (XVII w.),  renowacja organów firmy W. Sauer (XIX w), renowacja chrzcielnicy(XVII/XVIII w.).

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                   9 lutego 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy kolejną, piątą niedzielę w ciągu roku. Słowo Boże uczy nas dzisiaj, że jako chrześcijanie mamy być solą ziemi i światłem świata, czyli tymi, którzy, choć nieliczni, wyznaczają kierunek, w którym należy iść. Pomyślmy zatem, jak realizujemy to zadanie w naszym życiu codziennym. Może warto, byśmy również w gronie rodzinnym się nad tym zastanowili i podzielili się wzajemną refleksją, jak możemy to powierzone nam przez Chrystusa zadanie wypełniać.

2. Nasza wiara ma się opierać nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Pogłębieniu tego tematu służyć może również lektura katolickiej prasy czy książek o tematyce religijnej. Chciejmy po nie sięgać systematycznie, by móc roztropnie, ale też pewnie odpowiadać na pytania innych osób dotyczące naszej wiary.

3. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana pieśń „Po górach, dolinach”. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak się też stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

4. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Świat potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę św. ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawować o godzinie 17.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni!

5. Zaś w piątek, 14 lutego, przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym wspomnienie do rangi święta.

6. Tego samego dnia przypada również liturgiczne wspomnienie św. Walentego, obecnie przyzywanego jako patrona narzeczonych i zakochanych. Warto jednak pamiętać, by ten dzień nie był jedynie jeszcze jedną okazją do przelotnego zatrzymania się na naszych uczuciach, lecz stawał się okazją do pogłębienia wzajemnej miłości i życzliwości.

7. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Ofiary jak zwykle przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni.

W tym tygodniu patronujE nam:

 • 10 II – św. Scholastyka (†542), dziewicy, bliźniaczej siostry św. Benedykta, który dał początek życiu monastycznemu w Europie; Scholastyka w żeńskim klasztorze poświęciła się służbie Bożej (wspomnienie obowiązkowe).

OFIAROWANIE PAŃSKIE                                                                          2 lutego 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego przenosi nas ponownie w klimat Narodzenia Pańskiego. Mamy okazję raz jeszcze spotkać się z naszym Zbawicielem, który przychodzi w postaci Dziecka, aby wybawić nas od panowania grzechu i zła.

2. Z woli papieża Jana Pawła II od 1997 roku w to święto w Kościele powszechnym obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanegopoświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Zechciejmy również materialnie wspierać szczególnie zakony kontemplacyjne (klauzurowe), których zadaniem jest przede wszystkim modlitwa za każdego z nas, za cały Kościół i świat. Poświęcając się modlitwie, zawierzają one Bożej Opatrzności również swoich ofiarodawców, wierząc, że ci, za których się modlą, nie zapomną o nich w swojej wielkoduszności.

3. Dzisiejsze święto kończy również tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach i rodzinach.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi świętej pół godziny przed mszą świętą.

5. Chorych jak zwykle nawiedzę w piątek od godziny 9.00

6. Za tydzień –  druga  niedziela miesiąca – ofiary przeznaczamy na dalsze prace przy renowacji  naszej świątyni.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 5 II – św. Agata, dziewica i męczennica, szczególna patronka Sycylii we Włoszech; ze względu na swoje męczeństwo, podczas którego odcięto jej piersi, może też być wzywana jako wspomożycielka kobiet karmiących i tych, które zmagają się z chorobami piersi (wspomnienie obowiązkowe);
 • 6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy japońscy z XVI wieku (wspomnienie obowiązkowe).

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                              19 stycznia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś drugą niedzielę w ciągu roku. Choć w naszych kościołach nie milkną kolędy, to jednak w liturgii wkraczamy w czas, w którym przypatrujemy się początkom życia publicznego Pana Jezusa. Ukazuje nam ono, jak mamy żyć, aby nie tylko słowem, lecz także postawą i czynem wyrażać naszą wiarę.

2. Wczoraj, 18 stycznia, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to ważna inicjatywa, gdyż od jedności Chrystusowego Kościoła zależy skuteczność głoszenia Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Pytają oni często, które wyznanie chrześcijańskie jest prawdziwe i wierne Chrystusowej nauce, skoro jest ich tak wiele. Często też głoszenie Ewangelii staje się okazją do współzawodnictwa pomiędzy osobami przynależącymi do różnych wyznań chrześcijańskich. Warto zatem, abyśmy aktywnie włączyli się we wszelkie spotkania ekumeniczne, abyśmy mogli się lepiej poznać i dzięki temu bardziej świadomie i we wzajemnej łączności modlić się o to, by nastała jedna owczarnia pod jednym Pasterzem.

3. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież wystosował na ten dzień orędzie, w którym czytamy: „…nie tylko nasi rodacy przebywają poza granicami kraju, lecz wciąż wielu ludzi musi w pośpiechu opuszczać swoje domy z powodu wojen czy regionalnych konfliktów, zostawiając i często tracąc to, co do tej pory zyskali. Niech los tych ludzi nie będzie nam obojętny, zechciejmy włączać się w akcje pomocy, zwłaszcza jeśli możemy się choć trochę materialnie czy duchowo przyczynić do poprawy ich losu. Nikt z nas nie ma stałego miejsca na tej ziemi, wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do wiecznej ojczyzny, dlatego też niech nasze serca pozostają wrażliwe i otwarte na drugiego człowieka”.

4. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

5. W sobotę, 25 stycznia, przypada święto nawrócenia św. Pawła Apostoła. Św. Paweł, jak wiemy, jest jednym z największych Apostołów i świętych Kościoła. Zanim jednak został chrześcijaninem, zwalczał Kościół z tą samą gorliwością, z jaką później głosił Ewangelię Chrystusa. Jego historia pokazuje nam, że dla Boga nie ma człowieka straconego, który nie mógłby do Niego wrócić, jeśli tylko zechce otworzyć się na łaskę Bożą. Tego dnia kończy się także Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

6. Trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. W tym tygodniu  odwiedzę rodziny mieszkające na następujących ulicach Brzoskwiniową, Kwiatową, Polną od 16A do 1, Augustowską, Leszczynową, Topolową, Wiklinową, Leśników, Krótką, Polną od 32 do 45, Sportową

W tym tygodniu patronują nam:

 • 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która wybrawszy Chrystusa, odrzuciła wszelkie inne propozycje małżeństwa, choć jej uroda zachwycała wielu, i z tego powodu jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku; jest patronką dzieci, panien i ogrodników (wspomnienie obowiązkowe);
 • 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie obowiązkowe).

Archiwum 2014

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               5 listopada 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie po Mszy Świętej wieczornej modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach, które można jeszcze składać w zakrystii.

3. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

4. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 
i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia specjalną Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz.11.30.

Zaraz po Mszy św. zapraszam w imieniu pana sołtysa na koncert patriotyczny w wykonaniu sopranu Beaty Bobińskiej oraz Kwintetu dętego >Triumphal Brass Quintet<

5. Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża (wspomnienie obowiązkowe);
 • 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca niemęczennik w Kościele Zachodnim (wspomnienie obowiązkowe).

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                                       27 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. Po każdej Mszy Świętej zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo.

3. W tym tygodniu pożegnamy 2015 rok i powitamy rok 2016. Niech będzie to okazja nie tylko do zabawy, ale i do przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej świątyni. W ostatni dzień roku, w czwartek, 31 grudnia, podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas  Mszy Świętej i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz.17.00. Odśpiewamy uroczyste Te Deum (za którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami). Z racji tego, że ten czwartek poprzedza pierwszy piątek miesiąca w modlitwę adoracyjną włączymy również prośbę o święte powołania z naszej parafii.

4. Postarajmy się nowy rok rozpocząć w imię Boże. W tym dniu przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która jest tzw. świętem nakazanym, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej. Tego dnia Msze Święte w naszej parafii o godz. 10.00 u ss. Pasterek, 11.30 i po południu o godzinie 15.00 w kościele.

5. Pierwszy dzień nowego roku to także pierwszy piątek miesiąca. Nie będzie jednak comiesięcznych odwiedzin naszych starszych i chorych parafian z Komunią Świętą. Uczynię  to w pierwszy piątek miesiąca lutego.

6. W pierwszą sobotę miesiąca, 2 stycznia zapraszam przed Mszą św.  wieczorną na różaniec św. Proszę o poprowadzenie modlitw przez Matki Różańcowe. Tego dnia polecamy w wypominkach naszych bliskich zmarłych.

7. Rozpoczynam duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Jest to okazja do spotkania i bliższego poznania się. Razem z wami pragnę się modlić i przynosić wam dar Bożego błogosławieństwa. Porządek odwiedzin kolędowych jest wywieszony w gablocie z ogłoszeniami. (Zamieściłem go również na naszej parafialnej stronie internetowej).

8. W dniach oktawy i całego okresu Bożego Narodzenia zachęcam do śpiewania kolęd w rodzinnym czy przyjacielskim gronie. I życzymy sobie, by Pan Jezus rodził się w naszych sercach, przemieniał je i obdarzał nas wieloma łaskami.

9. Wszystkim parafianom i gościom życzę pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego. Nie zapominam o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniam o mojej pamięci, życzliwości i modlitwie.

10. Zachęcam do nabycia kalendarza parafialnego na 2016 rok. Przedstawia zdjęcia z uroczystości obchodów 300 – lecia naszej świątyni. Kalendarz jest „cegiełką” na renowację ramy ołtarza z XVIII w. Włączmy się w to dzieło powrotu ołtarza do naszej świątyni.

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                                              20 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana. Trzeba więc zrobić pewne podsumowanie tego okresu – czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? Jeśli jest jeszcze coś do poprawienia – wykorzystajmy jak najlepiej ostatnie dni Adwentu.

2. Maryja biegła z pośpiechem, by nieść pomoc swojej krewnej Elżbiecie. Niech ten przykład obudzi w nas solidarność z potrzebującymi. Caritas przygotowuje świąteczne paczki dla ubogich – wspomóżmy to dzieło, dzieląc się swoimi świątecznymi zakupami z wolontariuszami, których spotkamy w sklepach naszego miasta.

3. W poniedziałek zapraszam na godzinę 17.00 na mszę św. Matki Różańcowe. Po Mszy św. spotkanie w sali św. Józefa pod plebanią.

4. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia – wieczór szczególny, o czym śpiewamy w jednej z pastorałek. To dzień, który zaczyna się po zmroku, kiedy wszyscy wszystkim ślą życzenia. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od gestu pojednania, wspólnej modlitwy i podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę.

Po zakończonym posiłku pozostańmy w rodzinnym gronie, by śpiewać kolędy, by wspólnie się radować z przyjścia Zbawiciela na świat. Ze śpiewem kolęd na ustach przyjdźmy do naszej świątyni na Pasterkę o godz.22.15 u ss. Pasterek i 24.00 w kościele. Pół godziny przed mszą św. zapraszam na wspólny śpiew kolęd. Ofiary z Pasterki przeznaczamy na Fundusz Ochrony Życia.

5. W piątek, 25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia, Msze Święte w naszym kościele według następującego porządku: 10.00 u ss. Pasterek i o 11.30 w kościele. Nie będzie mszy św. o godzinie 8.30! W uroczystość Narodzenia Pańskiego, która wypada w piątek, nie obowiązuje oczywiście wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. Msze św. 26 i 27 grudnia według porządku niedzielnego: 8.30, 10.00, 11.30.

7. Solenizantom i jubilatom przekazuję najserdeczniejsze życzenia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • · 26 XII – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów ustanowionych przez Apostołów, który „pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” i który za swoją miłość 
  i wierność Chrystusowi jako pierwszy oddał życie.

NARODZENIE PAŃSKIE                                                                                              25 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Święty Jan Ewangelista zapisał: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Dziś w uroczysty sposób świętujemy tajemnicę przyjścia Boga na świat – tajemnicę Jego wcielenia, które jest początkiem naszego zbawienia. Pamiętajmy, że to Pan Jezus jest miłosiernym obliczem Boga Ojca, o czym przypomina nam trwający w Kościele Rok Miłosierdzia.

Pozwólmy zatem, aby Pan Bóg ze swoją miłością rodził się nieustannie w naszych sercach, przemieniał je, a nam błogosławił i udzielał wszelkich potrzebnych darów.

2. Dziś, w dzień Bożego Narodzenia, Msze Święte  o godz.10.00 u ss. Pasterek, 11.30 w kościele. Przeżyjmy ten dzień radośnie, w gronie rodziny, wspólnie śpiewając kolędy. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. Jutro drugi dzień świąt. Święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte  jak w każdą niedzielę. Naszą materialną ofiarą wesprzemy katolickie uczelnie w naszej Ojczyźnie.

4. W najbliższą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Będziemy się modlić za wszystkie rodziny naszej parafii. Na końcu każdej Mszy Świętej udzielę małżonkom specjalnego błogosławieństwa.

5. Informuję, że duszpasterskie odwiedziny  rozpocznę od 28 grudnia. Program kolędy został przekazany z życzeniami, wywieszony w gablocie z ogłoszeniami oraz umieszczony na stronie internetowej parafii.

7. Całej wspólnocie parafialnej i tym, którzy przeżywają te radosne święta, składam najlepsze życzenia pięknych i błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego.

PORZĄDEK  MSZY ŚW.24.12. – Czwartek – PASTERKA:   22.15 u ss. Pasterek  i   24.00 w  kościele

25.12. – Piątek – BOŻE NARODZENIE :  10.00 – u ss. Pasterek i 11.30 w kościele / o godz. 8.30 mszy św. nie będzie /

26.12. – Sobota – DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT :  8.30, 10.00. 11.30;       27.12. –  NIEDZIELA:  8.30, 10.00, 11.30 ;

31.12. – Czwartek – Zakończenie Starego Roku 2015: 17.00           1.01. – Piątek- NOWY ROK 2016 : 10.00/u ss.Pasterek/, 11.30 i 15.00/kościół/

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                                                 13 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości, że Pan jest już blisko, że przychodzi, by nam udzielać swoich darów i łask. 
I nawet kolor szat liturgicznych jest dzisiaj jakby jaśniejszy, weselszy, bo nie fioletowy tylko różowy. Otwierajmy się na przychodzenie Pana Jezusa, który pragnie towarzyszyć naszej codzienności; otwierajmy się na Jego moc. Niech nam w tym pomoże oczyszczenie naszych serc w sakramencie pokuty, do którego można przystąpić każdego dnia przed  Eucharystią.

2. W trzecim tygodniu adwentowego czuwania i oczekiwania jesteśmy zaproszeni do szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Rodzinie były poświęcone ubiegłoroczne i tegoroczne obrady synodu biskupów.

Widzimy więc, że troska o rodzinę to bardzo ważny aspekt życia i działalności Kościoła. Wszystkich, którzy chcą się włączyć w to błaganie, zapraszam  w tygodniu na roraty we wtorek, środę i piątek na godzinę 17.00.

3. Dzisiaj wspominamy też dramatyczne wydarzenia sprzed 34 lat. Niech nie zabraknie modlitwy w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.

4. Do świąt Bożego Narodzenia jest coraz bliżej. Postarajmy się o ich piękny, chrześcijański obchód. W naszej polskiej tradycji wyraża się to zwłaszcza przez dzielenie się opłatkiem w Wigilię.  Opłatki na wigilijny stół są w koszu przy ołtarzu. Ofiary z opłatków tradycyjnie przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w ciągu roku w naszym kościele.

5. Dzisiaj druga niedziela miesiąca – ofiary przeznaczamy na renowację naszej świątyni. Za dotychczas złożone składam serdeczne Bóg zapłać!

6.  W tym tygodniu w środę – spowiedź św. w naszej parafii: przed południem od 11.00 do 12.00 i po południu od godziny 18.30 do 19.30.

Pozostałe parafie:   Maksymilianowo: poniedziałek > 11.00 – 12.00  i  18.30 – 19.30

Niemcz: czwartek > 18.00 – 20.00

Osielsko: sobota > 9.00 – 11.00  i  15.00 – 17.00

7.  Spotkanie Rady Parafialnej dzisiaj o godzinie 14.30 w sali św. Józefa pod plebanią.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • · 14 XII – św. Jan od Krzyża, wielki hiszpański mistyk, reformator zakonu karmelitańskiego 
  i autor wielu dzieł z duchowości; św. Jan Paweł II nazwał go mistrzem w wierze 
  i świadkiem Boga żywego.

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                                                    6 grudnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W drugą adwentową niedzielę rozbrzmiewa wołanie Świętego Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego…”. To wezwanie do wytężonej pracy nad sobą i do nawrócenia. Pan pragnie przychodzić do nas nieustannie, ale czy jesteśmy na to gotowi 
i przygotowani? Pan Bóg chce nas wszystkich obdarzać swoim miłosierdziem. Czeka na nas każdego dnia w sakramencie pokuty i pojednania.

2. Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Modlimy się w intencji naszych braci i sióstr, zwłaszcza z krajów dawnego Związku Sowieckiego. Po każdej Mszy Świętej można ich wesprzeć materialnie, wrzucając ofiary do puszek.

3. Po Mszy Świętej zapowiedział swoje przybycie św. Mikołaj, z racji przypadającego dzisiaj jego wspomnienia. Pragnie on  spotkać się z najmłodszymi dziećmi w Parku Nadleśnictwa. Organizatorem spotkania jest sołtys  p. St. Mikulski – sołectwo Żołędowo. Niech ten dzień w nas wszystkich rozbudzi chęć niesienia pomocy bliźnim. Włączmy się również w akcje pomocowe Caritas: trwa sprzedaż świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom cenie: duża 15 zł, mała 5 zł.

4. We wtorek, 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam na Mszę Świętą wyjątkowo na godz. 18.00,podczas której będziemy prosić Maryję o pomoc w walce z pokusami i grzechem, w walce o czystość serca oraz o pełnienie woli Bożej w życiu. W tę uroczystość rozpocznie się w całym Kościele nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia. Warto z tej racji sięgnąć po papieską bullę Misericordiae vultus, wyznaczającą treści tego roku. Jest dostępna m.in. w internecie. Na wspólną modlitwę zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz ze swoimi rodzicami. Po Mszy św. spotkanie.

5. 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny od godziny 12.00 do 13.00 > GODZINA ŁASKI<.Matka Boża, objawiając się  8.12.1947 roku pielęgniarce Gilli w  Motichiari  we  Włoszech  powiedziała: „ ..… życzę sobie, aby  każdego  roku w  dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata” .  Zapraszam do naszej świątyni na wspólną modlitwę. W kaplicy u sióstr Pasterek w tym samym czasie będzie również możliwość wspólnej modlitwy

6. Przyszły tydzień to druga niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na renowację naszej świątyni.

7.  W niedzielę 13 grudnia o godzinie 13.30 zapraszam na spotkanie Radę Parafialną.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                                              29 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. Rozpoczynamy szczególny, bo jubileuszowy rok 1050-lecia chrztu Polski oraz rok, w którym w naszej Ojczyźnie, w Krakowie, odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Módlmy się zatem codziennie, by dobrze przeżyć ten wyjątkowy czas.

Każdy nowy rok liturgiczny rozpoczyna się od Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, ale jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

2. Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujności i modlitwy. Zaangażujmy się więc całkowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będą tradycyjne Msze roratnie ku czci Najświętszej Maryi Panny, na które serdecznie zapraszam na godzinę 17.00 we wtorek i środę.

3. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszam na wspólną modlitwę za naszych bliskich zmarłych. Msza święta o godzinie 17.00 połączona z wypominkami.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W czwartek zapraszam na Mszę Świętą w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania o godz.17.00, w sposób szczególny, z racji wspomnienia Świętego Franciszka Ksawerego, w intencji misji i misjonarzy. W pierwszy piątek zapraszam na mszę św. ku czci NSPJ o godzinie 17.00. W ciągu tygodnia przed każdą mszą św. możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

5. Od dziś po każdej mszy św. można zaopatrywać się w opłatki wigilijne, które wyłożone są w koszu przy ołtarzu. Zachęcam do nabyci świec wigilijnych Caritas w cenie: duża 15zł, a mała 5zł.

6. We wtorek 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zapraszam na uroczystą mszę św. rodziców i dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej i wszystkich naszych drogich parafian wyjątkowo na godzinę 18.00!

8 grudnia od godziny 12.00 do  godziny 13.00 >GODZINA ŁASKI<.Matka Boża, objawiając się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8.12.1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Motichiari we Włoszwch powiedziała:” > Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.

> Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.

> Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.

> Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.

> Jest Miom życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.

> Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski

> Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”

Zapraszam do kościoła na wspólną modlitwę.

6.  Obchodzącym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne osobiste i rodzinne rocznice składam najlepsze życzenia.

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                               22 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka.       Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

2. Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świeckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, a może przede wszystkim w życie społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej starają się w swoim życiu zawodowym i zaangażowaniu społecznym promować wartości chrześcijańskie, postępując zgodnie z nauką społeczną Kościoła i współpracując z duszpasterzami Kościoła lokalnego. Pragną oni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu i kraju, kierując się przy tym zasadami wiary.

3. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu. W nowym roku liturgicznym będzie nam przyświecać hasło:” Nowe życie w Chrystusie”.

4. W sobotę na Mszy świętej wieczornej/ w przyszłą niedzielę – pierwszą niedzielę adwentu – poświęcenie świecy roratniej, lampionów adwentowych i wieńca adwentowego. Zostaną również poświęcone opłatki na stół wigilijny.

5. W przyszłą niedzielę nastąpi parafialna inauguracja roku Jubileuszowego 1050 – lecia chrztu Polski. Proszę o przyniesienie ze sobą na mszę św. świecę.  Nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                       15 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.

2. W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety.

3. W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Podczas sobotniej Mszy Świętej  będziemy polecać Panu Bogu siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.

4. Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.

Ponadto w przyszłą niedzielę swoje święto patronalne obchodzić będzie nasza organistka z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego.

5. Za 2 tygodnie w I Niedzielę Adwentu zostaną uroczyście poświęcone opłatki na stół wigilijny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska, matka trojga dzieci, która po śmierci męża obrała życie zakonne i oddała się pielęgnowaniu ubogich, zmarła 17 XI 1231 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 19 XI – bł. Salomea, dziewica, córka Leszka Białego a siostra Bolesława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i zmarła 17 XI 1268 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 20 XI –św. Rafał Kalinowski, prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego 1863 r., wychowawca bł. Augusta Czartoryskiego, karmelita bosy, który odnowił życie swojego zakonu w Polsce i zmarł 15 XI 1907 r. (wspomnienie obowiązkowe).

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                            1 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Porządek Mszy Świętej i nabożeństw jak w inne niedziele z jedną zmianą, a mianowicie: o godz.14.00 zostanie odprawiona Msza Święta na cmentarzu przy ul. Brzozowej połączona  modlitwą za zmarłych.

2. Jutro, 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.30,  11.30 i o godzinie 17.00.

3. We wtorek wspominamy w liturgii św. Huberta patrona myśliwych i leśników. Zapraszam na uroczystą mszę ku czci tego świętego na godzinę 8.00.

4. Wypominki roczne w naszej parafii będą miały miejsce w każdą I sobotę miesiąca  o godz.17.00 i mszą św. w intencji wszystkich zmarłych krewnych, przyjaciół i znajomych.

5. Odpusty za zmarłych:

 • wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;
 • wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na trzeciego listopada. W intencjach papieża można odmówić na przykład jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.

6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.     Okazja do spowiedzi św. – codziennie 15 minut przed Mszą. Po mszy św. wypominki za zmarłych.

W piątek jak zwykle udam się z posługą sakramentalną do chorych od godziny 9.00

7. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym  oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 4 XI – św. Karol Boromeusz, biskup i kardynał, który odegrał wybitną rolę na Soborze Trydenckim (wspomnienie obowiązkowe)
 • Wszyscy Święci, którym dziś oddajemy cześć.

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                25 października 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – trzydziesta niedziela w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazuje nam Chrystusa przywracającego wzrok niewidomemu. Chrystus – Cudotwórca jest obiecanym Mesjaszem, naszym Panem i Zbawicielem oraz Najwyższym Kapłanem na wzór Melchizedeka. W nim złóżmy naszą ufność.

2. W środę – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili Ewangelię w różnych krajach świata i przypłacili to śmiercią męczeńską. Św. Juda Tadeusz pozostawił po sobie list zaliczany do ksiąg Nowego Testamentu. Wierni szukają u niego pomocy w sprawach bardzo trudnych.  Swoimi modlitwami obejmiemy solenizantów i solenizantki tego dnia.

3. W sobotę – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczę  na to, że w rodzinach naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca. Ponawiam  zachętę do zakładania nowych róż Żywego Różańca przez dorosłych i młodzież, a także dzieci.

Matki Różańcowe  proszę o dopilnowanie zwyczaju odmawiania cząstki różańca w kościele przed Mszą Świętą wieczorną w pierwsze soboty miesiąca.

4. Za tydzień – uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy Świętych: 8.30 w  kościele, 10.00 u ss. Pasterek, 11.30 w kościele – po niej procesja przy kościele i modlitwy za zmarłych.  Jedna zmiana, to  o godzinie 14.00 zostanie odprawiona Msza Święta  na cmentarzu przy ulicy Brzozowej, a następnie odbędzie się procesja na cmentarzu połączona   modlitwą za zmarłych.

W Dzień Zaduszny – 2 listopada zostaną odprawione msze święte o godzinie 8.30, 11.30 i 17.00. Serdecznie zapraszam.

5. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i następującym po niej wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwanym inaczej Dniem Zadusznym, przypominam o obowiązku uporządkowania  grobów  naszych bliskich. Proszę też o zainteresowanie się grobami duszpasterzy i grobami opuszczonymi. Przypominam również o przedłużaniu prolongaty za groby /upływa termin grobów z roku 1995/

6. Przypominam też, że w dalszym ciągu można składać ofiary na wypominki listopadowe i roczne w czasie kolekty podczas mszy św., w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Wypominki jednorazowe będą odczytywane od 3.11. do 7.11. po wieczornej mszy św.

7. Pragnę podkreślić, że jeszcze lepszą pomocą dla dusz w czyśćcu cierpiących jest ofiarowanie w  ich intencji zyskanych przez nas odpustów. Więcej na ten temat powiem w przyszłą niedzielę, a dziś zachęcam parafian i gości, w tym także osoby odprawiające pierwsze piątki miesiąca, do przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, która jest jednym z warunków zwykłych wymaganych do zyskania odpustu zupełnego.

8. We wtorek 3 listopada zapraszam na mszę św. o godz. 8.00 ku czci św. Huberta patrona myśliwych i leśników.

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    18 października 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Światowy Dzień Misyjny, będący świętem patronalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Przeżywamy go pod hasłem: „Od nawrócenia do misji…”. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny w Polsce. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi. Naszą chlubą są misjonarze i wolontariusze misyjni pochodzący z naszej, diecezji i Ojczyzny. Biorąc udział w nabożeństwach różańcowych, módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach.

2. Dziś swoją modlitwą obejmujemy również pracowników służby zdrowia z racji święta św. Łukasza, ewangelisty i lekarza, wyznaczonego w kalendarzu liturgicznym na dzień 18 października.

3. W czwartek przypada 67. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda wielkiego Prymasa Polski i opiekuna polskiej emigracji, założyciela Towarzystwa Chrystusowego (chrystusowcy) – zgromadzenia zakonnego powołanego właśnie do duszpasterstwa wśród Polonii na całym świecie. Módlmy się o rychłą jego beatyfikację.

4. Za tydzień – trzydziesta niedziela w ciągu roku (uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła. Obchodzi się ją w ostatnią niedzielę października w tych kościołach, których data poświęcenia nie jest znana). Składka na tacę będzie przeznaczona na renowację naszej świątyni.

5. Zbliża się wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i listopad, miesiąc poświęcony ich pamięci. W związku z tym przypominam, że w najbliższych dniach można składać ofiary na wypominki listopadowe jednorazowe i roczne w czasie kolekty, zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Msze św. w Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada: 8.30, 11.30 w kościele i po niej procesja na cmentarzu, 10.00 u ss. Pasterek,

14.00 – Msza św. na cmentarzu przy ul. Brzozowej połączona z procesją.

Msze św. we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopda: 8.30, 11.30 i 17.00

Składka na tacę przeznaczona jest jak co roku na pokrycie kosztów wywozu śmieci w ciągu roku z cmentarzy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 20 X – św. Jan Kanty, prezbiter, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a później został jego profesorem. Zasłynął z wielkiego miłosierdzia względem ubogich. Zmarł 24 XII 1473 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 21 X – bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz kresów wschodnich Rzeczypospolitej, a w końcu arcybiskup halicko-lwowski. Zmarł 20 X 1409 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 22 X – św. Jan Paweł II, papież. Uroczyście rozpoczął swój pontyfikat 22 X 1978 roku i wprowadzał w życie Kościoła uchwały Soboru Watykańskiego II, kanonizowany 27 IV 2014 roku (wspomnienie obowiązkowe).

Regulamin:

 1. I. Postanowienia ogólne:
  1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Dobrego Pasterza

– osoba odpowiedzialna s. Małgorzata Kusińska.

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie oraz dzieci z Przedszkola Dobrego Pasterza                 i ich rodzin.
 2. II. Cele konkursu:
 • zapoznanie dzieci i ich rodzin z tzw. różańcem misyjnym;
 • propagowanie wśród przedszkolaków idei odmawiania różańca w intencji misji;
 • rozwijanie w dzieciach wrażliwości misyjnej;
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy i pracy z członkami rodziny;
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci;
 • kształtowanie umiejętności manualnych.
 1. III. Czas trwania i przebieg konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 27.09.2015– podczas ogłoszeń na mszy świętej.

Termin dostarczenia prac:12.10.2015.

Prace dostarczamy na adres: Przedszkole Dobrego Pasterza,

ul. Jastrzębia 27, Żołędowo, 86-031 Osielsko.

Rozstrzygnięcie konkursu- 18.10.2015– po mszy świętej o godz. 10.00                   w kaplicy Sióstr.

 1. IV. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy zgodnej z tematyką konkursu.
 • Sposób wykonania pracy z dowolnych materiałów.
 • Opis pracy: każda praca powinna zawierać metryczkę:  imiona i nazwisko autorów pracy, adres i telefon do kontaktu.
 1. V.            Kryteria oceny: estetyka, pomysłowość formy i techniki pracy, wkład pracy dziecka i innych członków rodziny.
 2. VI.            Nagrody: Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Różaniec misyjny

Żywy różaniec misyjny ma swoje początki w roku 1826. Założycielką dzieła różańca misyjnego, obejmującego modlitwą apostolską misję Kościoła była Paulina Jaricot. Już we wczesnej młodości ta Francuzka poświęcała się dziełom misyjnym, skupiając wokół siebie osoby zainteresowane ewangelizacją narodów. Organizowała je w piętnastoosobowe grupy, z których każda osoba zobowiązywała się do rozważania i odmawiania codziennie jednej – otrzymanej tajemnicy. Tak oto codziennie rozważany był cały różaniec misyjny. Aprobaty dla dzieła Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI. 3 maja 1922 r., papież Pius XI Motu Proprio Romanorum Pontificum uczynił dzieło Pauliny Jaricot dziełem papieskim,             a także zlecił wprowadzenie go w całym Kościele. Trwają przygotowania do ogłoszenia ją błogosławioną. Inicjatorem i propagatorem obecnej formy różańca misyjnego był w latach pięćdziesiątych XX w. ks. abp Fulton J. Sheen, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA. Pragnął, aby wszyscy chrześcijanie modlili sie w intencjach całego Kościoła, toteż każdy dziesiątek różańca jest w innym kolorze             i symbolizuje jeden z kontynentów:

Kolor zielony – nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych oraz jest kolorem nadziei. Na niektórych różańcach – i tak było do niedawna – Afryka była zaznaczona kolorem czarnym. To znów wiąże się z kolorem skóry. Warto więc zapamiętać, że kolor zielony lub czarny oznacza Afrykę.

Afryka – Modlitwa

Boże, spojrzyj z miłością na młode Kościoły Afryki i spraw, aby coraz jaśniej widziały, że jesteś jedyną Drogą i Prawdą. Niech dzielą się tym przekonaniem ze swoimi siostrami i braćmi, którzy Cię jeszcze nie spotkali.

Kolor czerwony – podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki.

Ameryki – Modlitwa

Dziewico z Guadalupe, Matko obu Ameryk, wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania. Matko Pięknej Miłości, strzeż rodziny, by żyły w zgodzie i błogosław wychowaniu dzieci i młodzieży.

Kolor biały – oznacza kolor skóry Europejczyków.

Europa – Modlitwa

Królowo Apostołów, Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji. Przygarnij do siebie narody Europy. Ojcze, spraw, by rodziny i społeczeństwa powróciły do swoich chrześcijańskich korzeni. Niech Kościół stanie się na nowo źródłem licznych powołań misyjnych.

Kolor niebieski – symbolizuje Ocean Spokojny, na którym rozsiane są liczne wyspy. Możecie popatrzeć na mapę. Australia jest zewsząd otoczona wodami.

Oceania – Modlitwa

Maryjo, dziękujemy Ci za miłość, która obdarzasz swych synów i córki w Papui Nowej Gwinei, dziękujemy za macierzyńska troskę o głosicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju. Zanosimy do Ciebie błagania o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Proś Pana żniwa, by posłał robotników do winnicy swojej.

Kolor żółty – przypomina ludy Azji, najliczniejsze na świecie. Często też porównuje się ich skórę do koloru żółtego.

Azja – Modlitwa

Panie, wybrałeś sobie spośród narodów Azji wielu ludzi gotowych dla Ciebie na wszystko. Spraw, aby świadectwo ich życia wskazywało drogę ku Tobie. Niech Azja szuka Cię żarliwie i podąża za Twoim głosem. Niech ewangeliczne ziarno zapadnie głęboko w świadomość tych ludów i niech przyniesie obfity plon.

Zapraszamy wszystkich do odmawiania misyjnego różańca.

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                            11 października 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku, a zarazem XV Dzień Papieski, który przeżywamy pod hasłem:” Jan Paweł II – patron rodziny”. Celem dni papieskich obchodzonych od 2001 roku w niedzielę przypadającą 16 października lub wcześniej, jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła II i niesienie pomocy zdolnej, a ubogiej młodzieży polskiej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już lub złożą ofiary do puszek na stypendia dla tej młodzieży.

2. W środę przypada Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszam nauczycieli, pracowników szkoły, parafian na wspólną modlitwę  w ramach nabożeństwa różańcowego.

3. Za tydzień – dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku a zarazem Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny w Polsce. Składka na tacę przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła. W przyszłą niedzielę będziemy też przeżywać dzień modlitw za pracowników służby zdrowia z racji przypadającego w dniu 18 października święta ich patrona – św. Łukasza, lekarza i ewangelisty.

4. Ponawiam moją zachętę do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych i zgłaszania się do róż Żywego Różańca.

5. W zakrystii, biurze parafialnym  lub w czasie kolekty można składać wypominki za naszych bliskich krewnych zmarłych z dopiskiem „jednorazowe” lub „roczne”.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 13 X – bł. Honorat Koźmiński, prezbiter, kapucyn, ceniony kaznodzieja, poszukiwany spowiednik i kierownik dusz, pisarz religijny i założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim bezhabitowych. Zmarł 16 XII 1916 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 15 X – św. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła, karmelitanka pochodząca z Avila i reformatorka swojego zakonu oraz mistyczka. Żyła w XVI wieku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 16 X – św. Jadwiga Śląska, księżna, wzorowa żona i matka siedmiorga dzieci, troskliwa opiekunka ubogich i chorych, fundatorka szpitali. Po śmierci męża zamieszkała w klasztorze trzebnickim i w nim zmarła 15 X 1243 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 17 X – św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii. Poniósł śmierć męczeńską około 107 roku w Rzymie (wspomnienie obowiązkowe).

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    4 października 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwudziesta siódma niedziela w ciągu roku, a zarazem pierwsza niedziela października. Miesiąc ten z woli papieża Leona XIII od 1885 roku jest miesiącem różańcowym. Liturgia słowa porusza dziś sprawę nierozerwalności małżeństwa. Wiele uwagi małżeństwu i rodzinie poświęca także obecny papież Franciszek, który obchodzi dziś swoje imieniny. Wspierajmy papieża oraz małżeństwa i rodziny modlitwą różańcową odmawianą w kościele lub w domach rodzinnych.

2. Dzisiejsza niedziela i cały październik stanowią dobrą okazję do zainteresowania się różami Żywego Różańca w naszej parafii. Cieszę się jak na razie z parafianek, które należą już do tych róż, a pozostałych zachęcam do zaangażowania się w ich działalność. Zainteresowanych wstąpieniem do róż zapraszam na spotkanie w środę 7 października na godz.17.00. Jeśli będzie więcej chętnych osób, to być może uda się założyć nową różę. Mogą jeszcze powstać róże: młodzieży, dzieci, ojców…

3. Przypominam, że nabożeństwa różańcowe w dni powszednie odprawiane są po Mszy Świętej wieczornej, a w niedziele – o godz.11.15.

4. W środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w 1571 roku, odniesionego dzięki modlitwie różańcowej.

5. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczamy na  renowacje naszej świątyni.

6. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać XV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł – patron rodziny…”. Zbiórka do puszek po mszach świętych na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin polskich, organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

7. W zakrystii lub Biurze parafialnym można już składać wypominki za naszych bliskich krewnych zmarłych.

8. Serdecznie zapraszam do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym nt.: „ Mój misyjny różaniec.” Organizatorem konkursu jest Przedszkole Dobrego Pasterza/odpowiedzialna  siostra Małgorzata Kusińska/ . Poniżej Regulamin Konkursu:

Regulamin:

 1. I. Postanowienia ogólne:
  1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Dobrego Pasterza

– osoba odpowiedzialna s. Małgorzata Kusińska.

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie oraz dzieci z Przedszkola Dobrego Pasterza                 i ich rodzin.
 2. II. Cele konkursu:
 • zapoznanie dzieci i ich rodzin z tzw. różańcem misyjnym;
 • propagowanie wśród przedszkolaków idei odmawiania różańca w intencji misji;
 • rozwijanie w dzieciach wrażliwości misyjnej;
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy i pracy z członkami rodziny;
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci;
 • kształtowanie umiejętności manualnych.
 1. III. Czas trwania i przebieg konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 27.09.2015– podczas ogłoszeń na mszy świętej.

Termin dostarczenia prac:12.10.2015.

Prace dostarczamy na adres: Przedszkole Dobrego Pasterza,

ul. Jastrzębia 27, Żołędowo, 86-031 Osielsko.

Rozstrzygnięcie konkursu- 18.10.2015– po mszy świętej o godz. 10.00                   w kaplicy Sióstr.

 1. IV. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy zgodnej z tematyką konkursu.
 • Sposób wykonania pracy z dowolnych materiałów.
 • Opis pracy: każda praca powinna zawierać metryczkę:  imiona i nazwisko autorów pracy, adres i telefon do kontaktu.
 1. V.            Kryteria oceny: estetyka, pomysłowość formy i techniki pracy, wkład pracy dziecka i innych członków rodziny.
 2. VI.            Nagrody: Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Różaniec misyjny

Żywy różaniec misyjny ma swoje początki w roku 1826. Założycielką dzieła różańca misyjnego, obejmującego modlitwą apostolską misję Kościoła była Paulina Jaricot. Już we wczesnej młodości ta Francuzka poświęcała się dziełom misyjnym, skupiając wokół siebie osoby zainteresowane ewangelizacją narodów. Organizowała je w piętnastoosobowe grupy, z których każda osoba zobowiązywała się do rozważania i odmawiania codziennie jednej – otrzymanej tajemnicy. Tak oto codziennie rozważany był cały różaniec misyjny. Aprobaty dla dzieła Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI. 3 maja 1922 r., papież Pius XI Motu Proprio Romanorum Pontificum uczynił dzieło Pauliny Jaricot dziełem papieskim,             a także zlecił wprowadzenie go w całym Kościele. Trwają przygotowania do ogłoszenia ją błogosławioną. Inicjatorem i propagatorem obecnej formy różańca misyjnego był w latach pięćdziesiątych XX w. ks. abp Fulton J. Sheen, dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA. Pragnął, aby wszyscy chrześcijanie modlili sie w intencjach całego Kościoła, toteż każdy dziesiątek różańca jest w innym kolorze             i symbolizuje jeden z kontynentów:

Kolor zielony – nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych oraz jest kolorem nadziei. Na niektórych różańcach – i tak było do niedawna – Afryka była zaznaczona kolorem czarnym. To znów wiąże się z kolorem skóry. Warto więc zapamiętać, że kolor zielony lub czarny oznacza Afrykę.

Afryka – Modlitwa

Boże, spojrzyj z miłością na młode Kościoły Afryki i spraw, aby coraz jaśniej widziały, że jesteś jedyną Drogą i Prawdą. Niech dzielą się tym przekonaniem ze swoimi siostrami i braćmi, którzy Cię jeszcze nie spotkali.

Kolor czerwony – podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki.

Ameryki – Modlitwa

Dziewico z Guadalupe, Matko obu Ameryk, wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania. Matko Pięknej Miłości, strzeż rodziny, by żyły w zgodzie i błogosław wychowaniu dzieci i młodzieży.

Kolor biały – oznacza kolor skóry Europejczyków.

Europa – Modlitwa

Królowo Apostołów, Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji. Przygarnij do siebie narody Europy. Ojcze, spraw, by rodziny i społeczeństwa powróciły do swoich chrześcijańskich korzeni. Niech Kościół stanie się na nowo źródłem licznych powołań misyjnych.

Kolor niebieski – symbolizuje Ocean Spokojny, na którym rozsiane są liczne wyspy. Możecie popatrzeć na mapę. Australia jest zewsząd otoczona wodami.

Oceania – Modlitwa

Maryjo, dziękujemy Ci za miłość, która obdarzasz swych synów i córki w Papui Nowej Gwinei, dziękujemy za macierzyńska troskę o głosicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju. Zanosimy do Ciebie błagania o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Proś Pana żniwa, by posłał robotników do winnicy swojej.

Kolor żółty – przypomina ludy Azji, najliczniejsze na świecie. Często też porównuje się ich skórę do koloru żółtego.

Azja – Modlitwa

Panie, wybrałeś sobie spośród narodów Azji wielu ludzi gotowych dla Ciebie na wszystko. Spraw, aby świadectwo ich życia wskazywało drogę ku Tobie. Niech Azja szuka Cię żarliwie i podąża za Twoim głosem. Niech ewangeliczne ziarno zapadnie głęboko w świadomość tych ludów i niech przyniesie obfity plon.

Zapraszamy wszystkich do odmawiania misyjnego różańca.

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    30 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwudziesta druga niedziela w ciągu roku, a zarazem ostatnia niedziela w czasie wakacji i w miesiącu trzeźwości. W liturgii słowa usłyszeliśmy wezwanie do zachowywania prawa Bożego i wprowadzania słowa Bożego w czyn. Niech to przesłanie towarzyszy zarówno gościom opuszczającym po wakacjach naszą parafię, jak i wszystkim parafianom. Do sprawy troski o trzeźwość narodu będziemy przy różnych okazjach powracali w przyszłości.

2. We wtorek – rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie tego roku zostanie odprawiona w naszym kościele w niedzielę 6 września  o godzinie 8.30. Zapraszam pierwszoklasistów wraz z rodzicami. Bardzo proszę, aby dzieci przyniosły ze sobą tornistry i przybory szkolne, które zostaną poświęcone.

Na wspólną modlitwę zapraszam wszystkich związanych ze szkołą, a więc dzieci i młodzież oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników administracji szkoły, gdyż nowy rok powinno się rozpocząć z Panem Bogiem.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego zachęcam też do przystąpienia do sakramentu pokuty. Okazja do spowiedzi będzie w ciągu tygodnia przed każdą mszą świętą.

3. We wtorek przypada też 76. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za ofiary tej wojny oraz o pokój na świecie.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  Do kratek konfesjonału zapraszam przed każdą mszą świętą w ciągu tygodnia.

5.  Z posługą sakramentalną udam się do chorych w piątek o godz. 9.00.

6. W pierwszą sobotę Msza Święta o godz. 17.00,  połączona z wypominkami za naszych  krewnych, przyjaciół i znajomych. Odmawianie cząstki różańca – 25 minut przed Mszą Świętą.

7. Za dwa tygodnie, 13 września o godzinie 13.30 – Jubileusz 300 – lecia powstania naszej świątyni. Uroczystej Mszy świętej będzie przewodniczył Metropolita Gnieźnieński Abp Wojciech Polak – Prymas Polski. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania.

UWAGA! W związku z uroczystością następują zmiany w porządku mszy św.! W niedzielę 13.09.2015 r. będą sprawowane w naszej parafii dwie msze św. U Sióstr Pasterek o godz. 8.30 i w kościele msza św. Jubileuszowa o godz. 13.30.

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                     23 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwudziesta pierwsza niedziela w ciągu roku. Nasza obecność w świątyni świadczy o tym, że pragniemy służyć Bogu i na zawsze pozostać przy Chrystusie, który ma słowa życia wiecznego i za umiłowany przez siebie Kościół wydał samego siebie, przez co pouczył nas, jaka powinna być miłość małżonków.

2. Siedemdziesiąt sześć lat temu został podpisany wrogi Polsce pakt Ribbentrop–Mołotow. Parlament Europejski postanowił, aby w dniu 23 sierpnia obchodzono co roku Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Z tej okazji modliliśmy się dziś za ofiary nazizmu i komunizmu oraz o zachowanie ludzkości przed nowymi zagrożeniami ze strony reżimów totalitarnych.

3. Jutro będziemy obchodzić święto św. Bartłomieja Apostoła, nazywanego także Natanaelem. Według tradycji głosił Ewangelię w Indiach i tam ponieść śmierć męczeńską przez odarcie ze skóry.

4. W środę – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msza Święta w naszym kościele o godz.17.00

5. W sobotę – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, który zginął za obronę nierozerwalności małżeństwa. Zapraszamy parafian i gości na wspólną modlitwę w intencji polskich rodzin, zwłaszcza tych zagrożonych rozpadem.

6. Za tydzień – dwudziesta druga niedziela w ciągu roku, a zarazem ostatnia niedziela w czasie wakacji. Miłym gościom, którzy odpoczywając w naszej parafii, brali udział w liturgii sprawowanej w tym kościele, dziękuję za świadectwo wiary i pobożności. Życzę  szczęśliwego powrotu do domów i błogosławieństwa Bożego w dalszym życiu.

7. Przypominam, że w  niedzielę 30 sierpnia o godzinie 15.00 w  kościele odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej. Serdecznie  zapraszam.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna, któremu modlitwą i łzami wyjednała u Boga łaskę nawrócenia. Zmarła w Ostii w 387 roku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 28 VIII – św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła, który żył na przełomie IV i V wieku i napisał wiele dzieł teologicznych i apologetycznych (wspomnienie obowiązkowe).

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY                                15 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś radujemy się z Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta nosi w pobożności ludowej nazwę Matki Bożej Zielnej. Zebrani na Eucharystii wyznajemy wiarę w to, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba jako najwspanialszy owoc odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Łączymy się duchowo ze wszystkimi wiernymi, którzy oddają dziś cześć Maryi Wniebowziętej i proszą o łaskę nieba dla siebie, a w szczególności z tymi, którzy gromadzą się dzisiaj w naszym narodowym sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze.

2. Z dzisiejszą uroczystością związany jest zwyczaj błogosławieństwa kwiatów, ziół i zbóż. Ten obrzęd będzie miał u nas miejsce na zakończenie każdej Mszy Świętej.

4. Dziś przypada również święto Wojska Polskiego, ustanowione już w wolnej Polsce dla upamiętnienia tak zwanego „Cudu nad Wisłą” w 1920 roku, kiedy to dzięki interwencji Matki Bożej podczas bitwy pod Radzyminem nasza armia powstrzymała inwazję bolszewików na Polskę i Europę. Dlatego dziękujemy Maryi za dotychczasową opiekę nad naszą Ojczyzną i prosimy o dalszą.

5. Miłym gościom, przybyłym do naszej parafii na wypoczynek, życzę, aby poznawanie piękna naszego krajobrazu i zwyczajów ludowych związanych z dzisiejszą uroczystością przybliżało was do Boga i Matki Najświętszej.

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                             16 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada dwudziesta niedziela w ciągu roku. W liturgii słowa rozważaliśmy temat Eucharystii. Przyjmijmy otwartym umysłem i sercem tę naukę Chrystusa o Chlebie żywym, zapewniającym nam życie wieczne.

2. Godne i częste przyjmowanie Komunii Świętej domaga się od nas czynnej miłości bliźniego. Jednym z przejawów tej miłości jest zobowiązanie się do abstynencji od alkoholu w celu ratowania ludzi od niego uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez nich decyzji o leczeniu odwykowym. Innym wyrazem naszej miłości bliźniego może być zaangażowanie się w zorganizowanie właściwego wypoczynku dla młodzieży i dzieci pozbawionych możliwości wyjazdu na wakacje. Musimy przemyśleć te sprawy i podjąć konkretne działania.

3. Za tydzień przypada dwudziesta pierwsza niedziela w ciągu roku, a także Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, ale obchodzony publicznie po raz pierwszy dopiero w 2011 roku w Warszawie. Na obchody tego dnia wybrano 23 sierpnia, bo nawiązuje on do daty podpisania paktu Ribbentrop–Mołotow, co miało miejsce 23 sierpnia 1939 roku.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 17 VIII – św. Jacek, prezbiter, dominikanin, który założył pierwszy klasztor dominikanów w Polsce. Urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku, a zmarł w Krakowie 15 VIII 1257 roku, wyczerpany pracą misyjną (wspomnienie obowiązkowe);
 • 20 VIII – św. Bernard, opat cystersów w Clairvaux we Francji i doktor Kościoła, wielki czciciel Najświętszej Maryi Panny. Żył na przełomie XI i XII wieku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 21 VIII – św. Pius X, papież, który odrodził życie eucharystyczne i liturgię oraz odnowił studia biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Żył na przełomie XIX i XX wieku (wspomnienie obowiązkowe)
 • 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa.

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                      2 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – osiemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem pierwsza niedziela sierpnia, miesiąca trzeźwości. Jak przed wiekami Bóg karmił Izraelitów manną, by nie ustali w drodze do ziemi obiecanej, tak nas tu zgromadzonych Pan Jezus posilił Chlebem Eucharystycznym, który dodaje nam sił w dążeniu do nieba. Umocnieni tym pokarmem starajmy się zyskać dziś odpust Porcjunkuli, wyproszony przez świętego Franciszka z Asyżu, gdy objawił mu się Pan Jezus. Każdy, kto pobożnie dziś nawiedzi swój kościół parafialny, odmówi w nim Ojcze nasz i Wierzę oraz przyjmie Komunię Świętą i pomodli się w intencjach wyznaczonych przez papieża, ponadto nie jest przywiązany do jakiegokolwiek grzechu, zyskuje odpust zupełny.

Postarajmy się też odpowiedzieć na apel biskupów polskich, wzywających nas do trzeźwości i abstynencji w sierpniu.

2.   Od poniedziałku do piątku msze św. będę sprawował poza parafią.

3. Biuro Parafialne będzie nieczynne. Pilne sprawy proszę kierować do            ks. Dziekana w Niemczu.

4. W tym tygodniu przypada również pierwszy piątek miesiącaWyjątkowo  spowiedź św. będzie przed południem od godziny  8.30, a o godzinie 9.00 Msza św. Chorych nawiedzę w przyszłym miesiącu.

5. Za tydzień – dziewiętnasta niedziela w ciągu roku. Jak zawsze w drugą niedzielę miesiąca, składka na tacę przeznaczona będzie na renowację naszej świątyni.

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                 26 lipca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – siedemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem ze względu na przypadające dziś wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny – dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. Zarówno w pierwszym czytaniu mszalnym, jak i w Ewangelii była mowa o cudownym rozmnożeniu chleba. To była wyjątkowa interwencja Chrystusa. Zwykle człowiek zdobywa chleb dzięki swojej pracy. Dziś swoją modlitwą wyrażamy wdzięczność naszym rodzicom, dziadkom i emerytom za chleb zdobyty ich ciężką pracą.

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.  Odmawianie cząstki różańca należy rozpocząć 25 minut przed Mszą Świętą wieczorną. Zachęcam parafian i gości do uczczenia Matki Bożej, a także do modlitwy za poległych za Ojczyznę z okazji przypadającej w tę sobotę 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W I sobotę miesiąca jak zwykle zapraszam na mszę św. połączoną z wypominkami za zmarłych.

4. Za tydzień – osiemnasta niedziela w ciągu roku. W kościołach parafialnych można w tym dniu zyskać odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli, chyba że dekretem biskupa diecezjalnego został on przeniesiony na inny dzień w roku liturgicznym.

Aby zyskać odpust zupełny, trzeba wypełnić przepisany czyn pobożny i zwykłe warunki odpustu. W tym wypadku przepisanym czynem pobożnym jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim modlitw: „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Zwykłe warunki odpustu to: spowiedź sakramentalna, Komunia i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Nadto do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w  czyśćcu cierpiącą.

5. Przed nami sierpień, miesiąc pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, a zarazem miesiąc pamięci o ważnych wydarzeniach z historii naszego narodu. Biskupi polscy apelują do nas i do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie, abyśmy przeżyli go w trzeźwości. W związku z tym zachęcam parafian i gości do podejmowania zobowiązań abstynencji od alkoholu w sierpniu lub przez dłuższy okres czasu, a nawet aż do końca życia. Zachęcam też do wstępowania w szeregi Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i urządzania wesel bez alkoholu.

6. Dzisiaj po każdej mszy św. modlitwa w intencji kierowców i święcenie pojazdów.

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                 19 lipca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – szesnasta niedziela w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazała nam troskę Pana Jezusa o Jego uczniów, zmęczonych wykonywaniem zleconej im przez Niego misji. Pan Jezus jako dobry Pasterz troszczy się również o nas. Niech ta prawda towarzyszy nam zarówno w czasie pracy jak i odpoczynku.

3.W czwartek – będziemy obchodzić święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. Pochodziła ze Szwecji i wiele wniosła w życie narodów europejskich, dlatego w 1999 roku Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy. Żyła w XIV wieku, ale przykład jej życia najpierw jako żony i matki, a potem jako zakonnicy, jest ciągle aktualny.

4. W sobotę przypada święto św. Jakuba Apostoła, nazywanego Jakubem Starszym lub Większym. Jest on drugim męczennikiem po św. Szczepanie. Został ścięty mieczem w 44 roku po narodzeniu Chrystusa. Szczególnym miejscem jego kultu i celem pielgrzymek (udających się także z Polski) jest Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Również w sobotę przypada wspomnienie św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących. Z tej okazji na parkingu obok kościoła odbędzie się błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych w sobotę o godz.17.00 i w niedzielę – po każdej Mszy Świętej. MIVA Polska zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary – jeśli to możliwe, w wysokości jednego grosza za każdy przejechany kilometr – na zakup środków transportu dla misjonarzy.

5. Za tydzień – siedemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom z uwagi na przypadające tego dnia wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 20 VII – bł. Czesław, prezbiter, dominikanin, bardzo mocno związany z Wrocławiem. Tam spoczywają jego relikwie. Żył na przełomie XII i XIII wieku, ale i dziś od niego możemy się uczyć wierności powołaniu ( wspomnienie obowiązkowe);
 • 22 VII – św. Maria Magdalena, nazywana „Apostołką Apostołów” z uwagi na to, że zaniosła im radosną wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa, którego spotkała w poranek wielkanocny (wspomnienie obowiązkowe);
 • 24 VII – św. Kinga, dziewica, pochodząca z Węgier, znana jako miłosierna pani Ziemi Sądeckiej, żyła w XIII wieku, ale jej kult przetrwał i rozwijał się w ciągu wieków. Kanonizował ją dopiero Jan Paweł II w 1999 roku w Starym Sączu (wspomnienie obowiązkowe).

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                        21 czerwca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dwunasta niedziela w ciągu roku. W Ewangelii słyszeliśmy o tym, że tłumy, które obserwowały działalność Pana Jezusa, zastanawiały się nad tym, kim On jest. I nam też nie wolno przejść obojętnie obok Jego osoby.

2. We wtorek będziemy obchodzić Dzień Ojca. Swoimi modlitwami obejmijmy wszystkich naszych ojców, zarówno żyjących, jak i zmarłych. Wieczorem o godz.17.00 – Msza Święta wigilijna z następującej uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

3. W środę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, proroka znad Jordanu, którego zadaniem było przygotować Naród Wybrany na przyjście Zbawiciela. Św. Jan jest jednym z patronów Ruchu Trzeźwości w Polsce.

Wszystkim, którym patronuje św. Jan Chrzciciel, życzę  aby każdego dnia doświadczali jego opieki i podobnie jak on pomagali innym zbliżyć się do Chrystusa.

4. W piątek – zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Młodzież i dzieci szkolne oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników administracji miejscowych szkół, zapraszam na Mszę Świętą dziękczynną, która zostanie odprawiona w niedzielę o godz.11.30.

Wszyscy, którzy pragną przystąpić do spowiedzi św. z okazji zakończenia roku szkolnego, mogą to uczynić w tygodniu przed każdą mszą świętą.

Rozpoczynającym wakacje życzę udanego wypoczynku i równocześnie przypominam, że nie ma wakacji od codziennej modlitwy, niedzielnej Mszy Świętej i Dekalogu.

5. Za tydzień – trzynasta niedziela w ciągu roku.

DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                          7 czerwca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – dziesiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Dzień Dziękczynienia za opiekę Bożą nad naszą Ojczyzną, narodem polskim i Kościołem w Polsce. Swoimi modlitwami i ofiarami wspieramy budowę świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, wznoszonej jako wotum wdzięczności Polaków. Przewiduje się, że jej poświęcenia dokona papież Franciszek, gdy przybędzie do naszego kraju na Światowe Dni Młodzieży.

3. W czwartek, w ostatni dzień tak zwanej „oktawy” uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Msza Święta z procesją o godz.17.00.

4. W piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 21. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Msza Święta o godz.17.00.  W ten piątek ze względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

5. W sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 8 VI – św. Jadwiga, królowa znana z hojności dla ubogich, dzięki małżeństwu z Władysławem Jagiełłą przyczyniła się do nawrócenia Litwy. Własną biżuterię przeznaczyła na rozwój Akademii Krakowskiej (wspomnienie obowiązkowe):
 • 10 VI – bł. Bogumił, biskup. Żył w XII wieku. Po rezygnacji z arcybiskupstwa w Gnieźnie został pustelnikiem. Zasłynął z daru modlitwy i nauczania ubogiej ludności (wspomnienie obowiązkowe);
 • 11 VI – św. Barnaba, apostoł rodem z Cypru, bliski współpracownik św. Pawła i towarzysz jego pierwszej podróży misyjnej (wspomnienie obowiązkowe).

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA                                    4 czerwca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną dawniej uroczystością Bożego Ciała. Msze Święte w naszym kościele o godz.8.30. 10.00, 11.30. Po Mszy Świętej celebrowanej o godz.11.30 wyruszy procesja  (eucharystyczna) do czterech ołtarzy. Nasz udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, co wymaga naszego skupienia i rozmodlenia.

2. Jutro – pierwszy piątek miesiąca. Msza Święta  o godz.17.00  i  modlitwy przewidziane na pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź święta kilkanaście minut przed Mszą Świętą. Z posługą sakramentalną do chorych udam się od o godz.9.00.

3. W sobotę – pierwszą w czerwcu – Msza Święta  o godz.17.00. Odmawianie cząstki różańca – pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną ofiaryjemy w intencji naszych bliskich zmarłych. Inne modlitwy przewidziane na pierwszą sobotę miesiąca odmówimy po Mszy Świętej wieczornej.

4. W najbliższą niedzielę, dziesiątą niedzielę w ciągu roku, przypadającą tym razem w „oktawie” uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, obchodzić będziemy Dzień Dziękczynienia Panu Bogu za Jego Opatrzność nad naszą Ojczyzną, narodem polskim i Kościołem na ziemi polskiej.

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                                                    31 maja 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu.

2. Jutro – Dzień Dziecka i rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiać będziemy codziennie po Mszy Świętej o godz.17.00.

3. We wtorek 2 czerwca mszy św. wieczornej nie będzie.

4. W czwartek – pierwszy w czerwcu – obowiązkowa uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana dawniej uroczystością Bożego Ciała. Msze Święte w naszym kościele o godz.8.30, 10.00 i 11.30.

Po Mszy Świętej celebrowanej o godz.11.30 – wyruszy procesja (eucharystyczna) do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz przy pomniku św. Jana Pawła II, drugi – ul. Bydgoska przy bibliotece, trzeci na rozstaju dróg – Leszczynowa i Topolowa, czwarty przy pomniku św. Jana Pawła II i uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

7. W tym tygodniu przypadają  pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. przed pierwszym piątkiem przed mszami św.  Z posługą sakramentalną do chorych udam się w piątek od godz.9.00.

W I sobotę miesiąca jak zwykle spotykamy się na mszy św.  w intencji naszych bliskich zmarłych. Odmawianie cząstki różańca w sobotę – 25 minut przed Mszą Świętą wieczorną.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                                                          24 maja 2015

Msza w dzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zebrani na celebrowaniu Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apostołom, początki Kościoła i jego misję względem wszystkich języków, ludów i narodów. Myślimy również o darze Ducha Świętego udzielonym nam w sakramentach chrztu św. i bierzmowania i dziękujemy zań Panu Bogu.

2. Ponadto dziś – z okazji przypadającego 24 maja wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych – przeżywamy VIII Dzień Modlitw Kościoła Powszechnego za Kościół w Chinach. Te intencje powierzaliśmy Panu Bogu podczas dzisiejszej liturgii. Pamiętajmy też o niej w naszych modlitwach prywatnych.

3. Dziś kończy się czas Komunii Świętej wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi: „Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy, ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku”. Tą słuszną przyczyną w naszych warunkach jest uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych. Jeśli ktoś z wiernych do tej pory nie wypełnił tego obowiązku, niech to uczyni jak najszybciej!

4. Jutro – w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wprowadzone do kalendarza liturgicznego w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II. Msza Święta w naszym kościele o godz.17.00. Po Mszy Świętej wieczornej – nabożeństwo majowe.

5. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Masze Święta  o godz. 17.00.  Po Mszy Świętej wieczornej zapraszam na nabożeństwo majowe.

6. Za tydzień – uroczystość Najświętszej Trójcy.

7. Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W związku z tym proszę o przygotowanie ołtarzy na procesję eucharystyczną. Kierunek procesji: ulice –  Bydgoska, Leszczynowa,  Topolowa,  Wierzbowa.   Zakończenie  procesji, błogosławieństwo  przy  pomniku  Św. Jana Pawła II.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 26 V – św. Filip Nereusz, prezbiter, który w 1551 roku założył Zgromadzenie Księży Oratorianów, nazywane też od jego imienia Zgromadzeniem Księży Filipinów (wspomnienie obowiązkowe);

29 V – św. Urszula Ledóchowska, dziewica, która w 1920 roku założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego do pracy wychowawczej nad młodzieżą (wspomnienie obowiązkowe).

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                                                       17 maja 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. Dzisiaj przypada II niedziela miesiąca. Ofiary jak zwykle przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni.
 2. W środę zapraszam dzieci na godzinę 17.00. Odbędzie się kolejna próba przed uroczystością I Komunii św. Obecność obowiązkowa!
 3. 3. Za 2 tygodnie 31 maja o godzinie 11.30 będziemy  przeżywać w naszej parafii uroczystość I Komunii św. Wszystkich  stałych  uczestników tej Mszy św. zapraszam do kościoła w sobotę o g. 17.00 lub w niedzielę o      g. 8.30 i do Sióstr Pasterek na g. 10.00.
 4. W przyszłą niedzielę, 24 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 23 maja. Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu.
 5. 5. W niedzielę 17 maja będzie sprawowana dodatkowa Msza św. w intencji rodziny Moszczeńskich, fundatorów naszego kościoła jak również w intencji wszystkich ofiarodawców, którzy przyczynili się do odrestaurowania świątyni. Zapraszam na godzinę 15.00 na koronkę do Miłosierdzia Bożego, po niej Msza św. i poświęcenie tablicy upamiętniającej fundatorów.
 6. 6. Zapraszam na nabożeństwa majowe. W kościele codziennie po wieczornej mszy św., a u Sióstr Pasterek o godzinie 18.00 w kaplicy.

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                           10 maja 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą dla ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.
 2. W tym tygodniu rozpoczynamy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. Jeśli nie w inny sposób, to przynajmniej poprzez żarliwą modlitwę prośmy naszego Ojca w niebie o sprawiedliwy podział plonów ziemi, aby ludzie nie umierali więcej z głodu.
 3. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej po Mszy św. wieczornej. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!
 4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną nowennę będziemy się przygotowywali do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
 5. Dzisiaj druga niedziela miesiąca ofiary jak zwykle przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni.
 6. Przypominam, że dzisiaj przy pomniku św. Jana Pawła II będziemy mogli oddać krew. Jest to kolejna akcja fundacji Andrzeja Kubiaka > szlakiem 8 kropli nadziei<. Jest to bezcenny lek, który jeszcze dzisiaj może uratować życie człowiekowi. Nie bądźmy obojętni…. Zbiórka krwi będzie trwała od godziny 9.00 do 14.00. Zabieramy ze sobą dowód osobisty.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                                    3 maja 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – piąta niedziela Wielkanocy i rocznica Konstytucji 3 Maja. Tego dnia suma o godzinie 11.30 będzie odprawiona z Uroczystości Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu, pozostałe z V Niedzieli Wielkanocnej.

2. 4 maja wspominamy św. Floriana, patrona strażaków.

2. Nabożeństwo majowe w tygodniu po Mszy Świętej wieczornej.

3. W środę – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Msza Święta wieczorna o godz.17.00, a po Mszy Świętej – nabożeństwo majowe.

4. W piątek będziemy obchodzić uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Msza Święta w tym dniu w naszym kościele będzie celebrowana o godz.17.00. Ze względu na uroczystość w najbliższy piątek nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania mięsa.

5. W środę i sobotę zapraszam na godzinę 17.00 dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej, i ich rodziców lub opiekunów. Spotkania obowiązkowe!

6. W przyszłą niedzielę 10 maja br., kolejny raz przy pomniku św. Jana Pawła II w Żołędowie, zostanie przeprowadzona zbiórka krwi od godziny 9.00 do 14.00. Bardzo gorąco zapraszam i zachęcam do przekazania tak cennego leku jakim jest krew.  Organizatorem  zbiórki  krwi jest  fundacja Andrzeja Kubiaka > SZLAKIEM 8 KROPLI NADZIEI.< Zabieramy ze sobą dowód osobisty.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                   26 kwietnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza ze względu na proklamowaną w tę niedzielę perykopę ewangeliczną o Chrystusie Dobrym Pasterzu. Podczas Mszy Świętej modliliśmy się o powołania do służby Bogu w Kościele i podobnie będziemy czynić w najbliższym tygodniu z racji obchodzonego dziś 52. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, rozpoczynającego okresowe dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym, a w naszej Ojczyźnie – Tydzień Modlitw o Powołania.

Z tego samego powodu gościmy dziś w naszej parafii kleryków ojcem duchownym  z seminarium diecezjalnego, którym jesteśmy wdzięczni za dzisiejszą posługę i świadectwo.

2. Dzisiejsza – ostatnia niedziela kwietnia – jest również dniem modlitwy za kierowców. Jest to inicjatywa polskiego oddziału Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków transportu, w skrócie MIVA Polska.

3. W środę będziemy obchodzić święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

4. W czwartek po Mszy Świętej wieczornej rozpoczniemy nabożeństwa majowe. Jako Polacy mamy szczególne zobowiązanie do oddawania czci Matce Bożej, dlatego zachęcamy parafian do licznego udziału w nabożeństwach majowych odprawianych w kościele. Zachęcamy także do podtrzymania zwyczaju śpiewania litanii loretańskiej i pieśni maryjnych przy kapliczkach przydrożnych przez osoby, które nie mogą przyjść do kościoła w godzinach nabożeństwa.

5. Ze względu na planowaną wcześniej konserwację podłogi w naszej świątyni od poniedziałku do piątku nie będzie sprawowana msza św.

6. Z posługą sakramentalną do chorych udam się w piątek o godz.9.00.

7.  W sobotę – pierwszą w maju – modlimy się za naszych bliskich krewnych zmarłych. Zapraszam na wspólną modlitwę o godzinie 17.00.

Tego dnia wspominamy św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, a także Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej.

Po Mszy Świętej wieczornej – nabożeństwo majowe.

8. W niedzielę  10 minut przed sumą będzie śpiewana litania  loretańska do Matki Bożej.

9. W niedzielę 3 maja na godzinę 11.30 zapraszam na spotkanie dzieci, które przygotowują się do          I Komunii św.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                     19 kwietnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – trzecia niedziela Wielkanocy, a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przypominają nam one, by zwrócić uwagę na Biblię, czyli Pismo Święte, najważniejszą księgę dla całego Kościoła i dla każdego z nas tu obecnych. Zawiera ona bowiem objawienie Boże dotyczące naszego zbawienia. Tej księgi nie może zabraknąć w żadnym domu. Nie może też nikomu zabraknąć czasu na jej czytanie.

2. W czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa i męczennika. Mszę Świętą będę sprawował o godzinie 9.00. Zapraszam  na wspólną modlitwę w intencji misjonarzy, dla których św. Wojciech jest wzorem.

3. W sobotę – święto św. Marka, Ewangelisty, a zarazem Dzień Modlitw o Urodzaje.

4. Za tydzień – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza. W tę niedzielę będziemy obchodzić 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby Bogu w Kościele, rozpoczynający kwartalne dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym, a w Polsce – Tydzień Modlitw o Powołania. W naszej parafii będziemy gościć kleryków wraz ze swoimi moderatorami z Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy.

6. Ponadto przyszła niedziela jako ostatnia niedziela kwietnia będzie ogólnopolskim dniem modlitw za kierowców z inicjatywy polskiego oddziału Stowarzyszenia na rzecz Misyjnych Środków Transportu, w skrócie: MIVA Polska.

`

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY                                12 kwietnia 2015

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – druga niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana niedzielą białą – od zwyczaju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w początkach chrześcijaństwa, lub niedzielą Miłosierdzia Bożego – ze względu na obchodzone w tę niedzielę na wyraźne życzenie Chrystusa święto Miłosierdzia Bożego.

Dziś obchodzimy także patronalne święto Caritas i rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „ Caritas dla rodziny” . Do roku 2012 Tydzień Miłosierdzia obchodzono w październiku, a od 2013 roku rozpoczyna się go w drugą niedzielę Wielkanocy, w święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem Miłosierdzia Bożego, powinniśmy sami być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

2. Na wspólną modlitwę w Godzinie Miłosierdzia – w naszym kościele o godz. 15.00 – serdecznie zapraszam parafian i gości.

3. W czwartek przypada 87. rocznica urodzin papieża seniora Benedykta XVI. Zachęcam do modlitwy w jego intencjach, a także w intencjach obecnego papieża Franciszka i Kościoła powszechnego.

4. Za tydzień – trzecia niedziela Wielkanocy a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca obchody Tygodnia Biblijnego w Polsce.

5. Za tydzień zapraszam na uroczystą Mszę św. sprawowaną w kaplicy sióstr Pasterek o godzinie 11.30 z okazji 120 rocznicy powstania zgromadzenia.

NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                          5 kwietnia 2015

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.
 2. Jutro drugi dzień Świąt – Wielkanocny Poniedziałek – msze św. wg porządku niedzielnego. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udział we Mszy Świętej. Zachęcam także do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy, które w naszym kościele są celebrowane są o godzinie 17.00. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych okolicznych kościołów i obejrzeć wystrój Grobów Pańskich.
 3. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
 4. Przyszła niedziela, druga niedziela Wielkanocy, będzie uroczystą Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Niedziela Wielkanocna

u Sióstr Pasterek –   10.00

w kościele –  11.30


Poniedziałek Wielkanocny

w kościele – 8.30, 11.30,

u Sióstr Pasterek – 10.00

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ                             29 kwietnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.

3. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz.10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

4. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana w naszej parafii w czwartek o godz.18.00.  Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz.18.00. Tego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 i  Droga Krzyżowa o godz.21.00.  Natomiast Liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy w sobotę o godz.21.00. Uroczysta msza św. zakończona zostanie procesją rezurekcyjną. Program wywieszony jest w gablocie przy wyjściu z kościoła, można go również znaleźć na stronie internetowej naszej parafii: www.parafiazoledowo.pl

5. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie.

6. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominam, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcamy również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.

7. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.  Błogosławienie  pokarmów rozpocznę  od godz.10.00 w Nekli;  10.15 w Augustowie;  10.30 w kaplicy Sióstr Pasterek. W kościele o godzinie 12.00, 13.00 i 14.00. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć 15 min. na adoracji.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                       22 marca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.
 2. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych dniach Wielkiego Postu każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa komunii i solidarności.
 3. Spowiedź święta w naszym dekanacieMaksymilianowo –   23.03. przed  południem od 11.00 do 12.00 i po południu od 18.00;  Strzelce Górne – 24.03. od 17.00 do 18.30; Dobrcz – 25.03;  Niemcz – 26.03. od  godziny 18.30;  Osielsko – 28.03. od godziny 10.00 do 11.00 i po południu od godziny 15.00 do 17.00
 4. Przyszła niedziela29 marca, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
 5. Ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego można składać do skarbonek pod chórem.
 6. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały palmy na Niedzielę Palmową. Będzie możliwość nabycia przed każdą Mszą św., od soboty włącznie.
 7. Spotkanie rodziców i dzieci, przygotowujących się do Uroczystości   I Komunii św. będzie w niedzielę 12 kwietnia o godzinie 11.30

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                          15 marca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą radości, od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście: „Raduj się, Jerozolimo”. Powodem tej radości wyrażonej we wspomnianych wyżej słowach, a także w różowym kolorze szat liturgicznych, ozdobieniu ołtarzy kwiatami i grze na organach nie tylko dla podtrzymania śpiewu, jest zbawienie w Chrystusie. Uczyńmy wszystko aby z niego w pełni skorzystać.

2. Jutro przypada wspomnienie dowolne św. Patryka, misjonarza i patrona Irlandii. Swoją modlitwą obejmijmy jutrzejszych solenizantów i Polaków którzy w poszukiwaniu pracy udali się na Zieloną Wyspę.

3. W czwartek przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona i opiekuna Kościoła, patrona ojców, a także wielu z nas noszących jego imię od chrztu i bierzmowania. Na Mszę Świętą o godz.17.00  serdecznie zapraszam ojców naszej parafii a także wszystkich solenizantów i solenizantki.

4. Przypominam o drodze krzyżowej w piątki po mszy św. wieczornej, i o gorzkich żalach w niedziele o godz.11.15.

5. Za dwa tygodnie przypada Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, a zarazem Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w stolicach diecezji pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego.

6. Składam serdeczne podziękowanie za ofiary składane regularnie na potrzeby naszej świątyni. Bóg zapłać!.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                   8 marca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie, nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej i niedzielnych Gorzkich Żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
 2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby miały one konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
 3. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. Trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.
 4. W piątek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o kobietach opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

5.  Druga niedziela miesiąca – ofiary jak zwykle przeznaczamy na renowację

naszej świątyni. Za dotychczas składane ofiary składam serdeczne Bóg

zapłać!

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                                                     01 marca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia i specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek po Mszy św. razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o g.11.15 rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem.
 2. Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes – naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci.
 3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu pobożności i polskiej tradycji.
 4. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z Matek.
 5. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele w piątek pół godziny przed Mszą świętą .Wszystkich Parafian serdecznie zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału w Eucharystii.
 6. Chorych jak zwykle odwiedzę w  piątek od godziny 9.00.
 7. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczamy na renowację naszej świątyni.

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                          22 luty 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Ojca Świętego Franciszka: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele po Mszy św.  o godz.17.00 odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godz.11.10 Gorzkie Żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

4. Zapraszam do udziału w rekolekcjach, które rozpoczynamy w sobotę o godzinie 17.00, niedziela: 8.30, 10.00, 11.30. W dni powszednie: 9.00 i 18.00. Zakończenie w środę o g.18.00.

Spowiedź święta: wtorek – od g.8.00 do 9.00 i po południu od g. 17.00 do 18.00.

U Sióstr Pasterek będzie spowiadał kapłan od godziny 17.00 do 18.00

Rozważania rekolekcyjne poprowadzi Ks. Wojciech Kozłowskimi ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                   15 lutego 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dochodzimy do kolejnego okresu liturgicznego – Wielkiego Postu. Rozpoczniemy go w najbliższą środę, 18 lutego, posypaniem głów popiołem. Obrzęd ten jest wyrazem gotowości do podjęcia pokuty. Msze św. w naszym kościele o godz.7.00 – w kaplicy ss.Pasterek i o godz. 10.00  i  17.00 w kościele.
 2. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy – od 14. do 60. roku życia. Kościół jednak zachęca, aby w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy nie są do niego zobowiązani.
 3. Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zaczniemy gromadzić się na nabożeństwach wielkopostnych. W piątki wspólnie będziemy rozważać Drogę Krzyżową po mszy św. o godzinie 17.00, a w niedzielę zapraszam na  Gorzkie Żale o godz. 11.10.
 4. W Środę Popielcową rozpoczyna się okres obowiązkowej spowiedzi wielkanocnej. Potraktujmy bardzo poważnie to wymaganie prawa kościelnego. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczynamy w sobotę 21.02. o godz.17.00 i będą trwały do środy 25.02. W dzień powszedni nauki będą głoszone o godzinie 9.00 i 18.00. W tym czasie będzie również okazja do spowiedzi św. we wtorek 24.02. Rozważania rekolekcyjne poprowadzi ks. Wojciech Kozłowski ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
 5. Z okazji Wielkiego Postu warto podjąć jakieś postanowienie. Zdaniem wielu ojców duchownych jest to najlepsza droga dla człowieka, który pragnie przemiany w swoim życiu.
 6. W Środę Popielcową rozpoczynają się kwartalne dni modlitw. Tym razem, w związku z rozpoczęciem Wielkiego Postu, ich intencją jest wyproszenie ducha pokuty. Włączmy się do tej modlitwy całego Kościoła.
 7. Najbliższy tydzień będzie także Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pijaństwo przynosi cierpienie wielu ludziom. Podejmijmy zatem tę intencję w naszych osobistych modlitwach i w postawie trzeźwości.
 8. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak nienaprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Odpust zupełny można uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
 9. W Środę Popielcową ofiary z kolekty przeznaczamy na Hospicja w naszej Diecezji.

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                      8 lutego 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

2. W środę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń „Po górach, dolinach”. Podczas osiemnastu spotka z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak się też stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Tego dnia do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

3. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawować o godz.17.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni!

4. W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy tej zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie spotkały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którym brakuje, a Pan Bóg z pewnością to widzi i wynagrodzi.

5. Spotkanie Rady Parafialnej i zaproszonych gości w niedzielę 15.02.godz.15.00 w parku Nadleśnictwa.

W tym tygodniu patronujE nam:

 • 10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Bogu (wspomnienie obowiązkowe).

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                    1 lutego 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – czwarta niedziela w ciągu roku, która wzywa nas do otwarcia się na głos przemawiającego do nas Boga.

2. Jutro – święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 i 17.00. Poświęcenie gromnic. Podczas  Mszy św. będziemy modlić się w intencji Matek Różańcowych

4. We wtorek po Mszy Świętej – specjalne błogosławieństwo z okazji wspomnienia św. Błażeja.

5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. przed pierwszym piątkiem codziennie przed mszą św., a w sam pierwszy piątek  pół godziny przed Mszą Świętą.

Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – w piątek o godz.17.00 . Do chorych z posługą sakramentalną udam się w piątek od godz.9.00.

W  I sobotę o godz.17.00 modlimy się w intencji naszych bliskich krewnych zmarłych.

6. Za tydzień – druga niedziela miesiąca. Składka na tacę będzie przeznaczona  jak zawsze na renowację naszej świątyni.

7. Zakończyłem wizytację duszpasterską w  parafii zwaną popularnie kolędą. Dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjęli. Bóg zapłać za otwarte drzwi domów i mieszkań, za życzliwość, gościnę i złożone ofiary. Postulaty wysuwane przez parafian przeanalizowane zostaną na zebraniach Parafialnych Rad Duszpasterskiej i Ekonomicznej i podejmiemy stosowne działania.

Osobom żyjącym w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a pragnącym uregulować sprawy swojego sumienia obiecuję jako wasz duszpasterz daleko idącą pomoc. Zainteresowanych zapraszam na plebanię w godzinach otwarcia kancelarii.

Wszystkich mieszkańców naszej parafii, zarówno tych, którzy mnie przyjęli po kolędzie, jak i tych, u których drzwi zastałem zamknięte, obejmuję modlitwą. Ofiaruję za was Mszę Świętą, którą odprawię we wtorek 3 lutego o godz.17.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 3 II – św. Błażej, biskup Sebasty w Armenii i męczennik z IV wieku (wspomnienie obowiązkowe);
 • 5 II – św. Agata, dziewica i męczennica z czasów cesarza Decjusza (wspomnienie obowiązkowe);
 • 6 II – święci męczennicy japońscy Paweł Miki i Towarzysze z XVI wieku (wspomnienie obowiązkowe).

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                                                  25.01.205

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i wolności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi m modlitwami i ofiarami!
 2. W poniedziałek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do Świątyni Jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

3. Tego samego dnia zapraszam na mszę św. o godzinie 17.00 dzieci i rodziców przygotowujących się do pierwszej komunii świętej. Proszę, aby dzieci przyniosły ze sobą świece.

 1. Z inicjatywy św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Ogarnijmy   modlitwą siostry Pasterki pracujące w naszej parafii.
 2. 15 lutego na godzinę 15.00 zapraszam na spotkanie Radę Parafialną.

9. PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH ZAMIESZCZONY PONIŻEJ:

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE  –  kolęda 2014/2015

1.  27.12.g.10.00 – NEKLA, od ul. Dębowej

2.  29.12.g.   9.30 – AUGUSTOWO, od p. Henryka  Skrabuły do p. Włodzimierza  Milhausena

3.   30.12.g.  9.30 – AUGUSTOWO , od p. Jana  Skrabuły do p. Jana Bąkowskiego

4.     2.01.g.  9.30 – NEKLA, Kotomierska, od p. Jana Sobocińskiego do p. Wiesława Klofty

5.     3.01.g.  9.30 – NEKLA, Tęczowa: od p. Guczkowskiego, Kaźmierczaka, Dubieszko, Bursztynowa, Błękitna, Poziomkowa

6.      5.01.g.  9.30 – NEKLA, od p. Paczkowskiego, LINÓWIEC: od p. Patrzałka

7.      6.01.g.14.00 – ŻOŁĘDOWO, Leśna od 3, Strzelce Leśne

8.      7.01.g.14.00 – Bydgoskaod 31 do 9 / nieparzyste /

9.      8.01.g.14.00 – Bydgoska od 38 do 20 / parzyste / od p. Rutnowskich, Parkowa 1 do 3

10.    9.01.g.14.00 – Bydgoska od 33 do 65 / nieparzyste /, Daglezjowa

11.  10.01.g.  9.00   – Jastrzębia, 89B, 89A, 89, 84A, 87, 87A, 82; Klonowa – bloki: 23 od 1 i 25 od 1

12.  11.01.g.14.00 –  Siostry Pasterki, Jabłoniowa

13.  12.01.g.13.30 – Pałacowa od 13, Jastrzębia: od 25, 25 A,24,22, 28,20, 21,16,14, 19

14.  13.01.g.14.00 – Jastrzębia: od 13, 11, 7, Kukułcza, Kanarkowa: od 26 do 4

15.  14.01.g.14.00 – Jastrzębia: od 33 do 52 D / parzyste i nieparzyste /

16.  15.01.g.14.00 – Jastrzębia od 55 do 76 G/ parzyste i nieparzyste /, Przyjazna, Rajska Polana, Dębowa Aleja

17.  16.01.g.14.00 – Jastrzębia: 77,79,81; Klonowa od 3 do 55

18.  17.01.g.  9.00 – Brzozowa, Jesionowa, Bukowa, Lipowa, Akacjowa

19.  19.01.g.15.00 – Brzoskwiniowa od 1

20.  20.01.g.13.30 – Kwiatowa od 1

21.  21.01.g.13.30 – Leszczynowa od 22 / od torów /

22.  22.01.g.14.00 – Wierzbowa, Topolowaod 7,9,4,6,13,14,16,17,17A;  Wiklinowa od 2

23.  23.01.g.14.00 – Topolowa od 2A,5,3 ; Sadownicza od 3A, Boczna i c.d. Sadowniczej

24.  24.01.g.  9.00 –  Polna od 45 do 32, Sportowa, Krótka, Parkowa/p. Rejowska /, Leśników

25.  26.01.g.14.00 – Polnaod 16A do 1 i Augustowska 2 do 14

26.  27.01.g.14.30 – Hiacyntowa, Słoneczna od 8 do 1, Złota, Srebrna, Krokusowa

27.  28.01.g.13.00 – Koronowska 2-30, Bydgoska 1- 6

Na kolędę przygotujmy: stół nakryty białym obrusem, świece, krzyż, pismo św., woda święcona. Jeżeli woda jest nie poświęcona, proszę uprzedzić kapłana, wówczas ją poświęci. Będzie możliwość poświęcenia dewocjonaliów. Nowych mieszkańców naszej parafii proszę o informację, że chcą przyjąć kolędę. Można, to uczynić po mszy św. w zakrystii.

Porządek Mszy św.24.12 –  PASTERKA: 22.15  u Sióstr Pasterek i 24.00 w kościele

25.12. – BOŻE NARODZENIE : 10.00 – u Sióstr Pasterek i 11.30 w kościele / o godz. 8.30 mszy św. nie będzie /

26.12. – Drugi Dzień Świąt : 8.30, 10.00. 11.30

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – patrzwww.parafiazoledowo.pl

Hasło Roku Duszpasterskiego na 2015 r. w Polsce „ NAWRACAJCIE  SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                     18 stycznia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – jak słyszeliśmy już we wprowadzeniu do liturgii – przeżywamy drugą niedzielę w ciągu roku a zarazem Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy i rozpoczynamy (107.) Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Powyższe obchody uświadamiają nam obowiązek stałej troski o imigrantów i emigrantów, a także o jedność wyznawców Chrystusa.

2. W środę będziemy obchodzić Dzień Babci, a w czwartek – Dzień Dziadka. Kierując się wiarą, okazujmy im szacunek, wdzięczność i chętną pomoc. Swoimi modlitwami obejmijmy ich wszystkich, zarówno żyjących, jak i zmarłych.

3. Za tydzień – ostatnia niedziela stycznia a zarazem Światowy Dzień Chorych na Trąd i zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan .

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która poniosła śmierć za wiarę w Chrystusa około 305 roku, patronka dzieci, panien i ogrodników (wspomnienie obowiązkowe);
 • 24 I – św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej, który żył na przełomie XVI i XVII wieku (wspomnienie obowiązkowe).

Niech wszyscy, którzy uciekają się do nich w potrzebie, doświadczą błogosławionych skutków ich orędownictwa u Boga.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                                                                  11 stycznia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie  przedłużamy śpiewanie kolęd  do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie.
 3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą. W to dzisiejsze święto zapytajmy samych siebie: czy moja wiara rzeczywiście jest godna zachwytu?
 4. W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, nawet poza własną wspólnotę parafialną. W poniedziałek, 13 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.
 5. A od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno! Nasza osobista komunia z Bogiem musi się przekładać na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
 6. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, ofiary jak zwykle przeznaczmy na renowację naszej świątyni.

Za dotychczas składane ofiary składam serdeczne Bóg zapłać!

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                                    4 stycznia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. W dalszym ciągu pochylamy się nad tajemnicą wcielenia Słowa Bożego i Narodzenia Zbawiciela.

2. We wtorek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świętem Trzech Króli, misyjny Dzień Dzieci, a zarazem Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. W Kościołach Wschodnich tego dnia jest obchodzona wigilia Bożego Narodzenia. U nas porządek Mszy Świętej i nabożeństw – jak w niedziele w ciągu roku. Błogosławieństwo kredy i kadzidła – po każdej Mszy Świętej. Składka na tacę na potrzeby misyjne Kościoła.

3. Za tydzień będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Składka na tacę jak w każdą drugą niedzielę miesiąca będzie przeznaczona na potrzeby remontu naszej świątyni.

4. Porządek wizyty duszpasterskiej >> patrz>> wcześniejsze ogłoszenia parafialne.

5. Dzisiaj gościmy w naszej parafii wychowawców  Collegium Salesianum > Bydgoszcz – Fordon