PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU       21 lutego 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu po Mszy św. wieczornej będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej.

    W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale u sióstr w kaplicy o godzinie 9.30 i w kościele o godzinie 11.15. Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

    W każdą niedzielę Wielkiego Postu, zapraszam do kościoła na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00.

4. W okresie Wielkiego Postu zapraszam na różaniec w czwartki o godzinie 19.30.

5. Już dziś informuję, że REKOLEKCJE PARAFIALNE będziemy przeżywać w dniach od 15 marca do 18 marca od godziny 19.00. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Andrzej Marmurowicz. Otoczmy ks. Andrzeja modlitwą i zaplanujmy sobie czas, prace i obowiązki w taki sposób, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. 

     REKOLEKCJE SZKOLNE ze względu na sytuację epidemiczną będą realizowane w formie zdalnej.

  1. Szkoły podstawowe  – 15-17 marca 2021
  2. Szkoły ponadpodstawowe – 22-24 marca 2021

Rekolekcje trwają od godziny 8.30 do 12.30