CHRZEST PAŃSKI     10 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

l. Wspominając dzisiaj chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. W tym sakramencie otrzymaliśmy godności przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem.  Ojciec Św. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae przypomniał: „Wylanie Ducha Świętego w chrzcie wszczepia wierzącego jako latorośl w krzew winny, którym jest Chrystus (por.J 15,5), czyni go członkiem Jego mistycznego Ciała (por. 1 Kor12,12; Rz12,5). Tej istniejącej od początku jedności musi jednak odpowiadać droga coraz większego upodabniania się do Niego, które winno coraz bardziej ukierunkowywać postępowanie ucznia zgodnie z logiką Chrystusa: «To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie» (Flp2,5)” (nr 15). Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi.

2. Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.

3. Trwają spotkania kolędowe w naszej świątyni. Niech one będą okazją do wspólnej pogłębionej modlitwy i zbliżenia do Boga.

    Plan spotkań >> patrz>>parafiazoledowo.pl>>ogłoszenia.

4. W  czwartek zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30

5. W przyszłą niedzielę, 17 stycznia, rozpoczniemy obchody Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

6.  Składam serdeczne podziękowanie za ofiary na tacę podczas Mszy św. i konto parafii na potrzeby naszej świątyni i wspólnoty parafialnej. Bóg zapłać!

W tym tygodniu patronują nam:

>13 I – św. Hilary (między 310 a 320 – 367), biskup i Doktor Kościoła, wielki miłośnik i znawca Pisma Świętego oraz obrońca bóstwa Chrystusa w sporach teologicznych IV wieku (wspomnienie dowolne);

>17 I – św. Antoni (251-356), opat. Ten słynny pustelnik do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej (wspomnienie obowiązkowe).