TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA               29 października 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójedynego Boga.

2. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to wolny dzień od pracy, tym bardziej mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele Msze będą sprawowane według porządku niedzielnego: 8.30, 11.30/Suma/ w kościele, 10.00 u Sióstr Pasterek w kaplicy przy ul. Jastrzębiej. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

    Procesja na cmentarzu przy kościele / ul. Bydgoska /po porannej Mszy św., a na cmentarzu przy ul. Brzozowj po Sumie w kościele około godziny 12.30.

3. W czwartek, 2 listopada, w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tak zwany Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte o następujących godzinach: 8.30, 10.00 i 17.00 w kościele. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: 1.stan łaski uświęcającej, 2.brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 3.przyjęcie Komunii Świętej, 4.odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża.

4. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz.17.00. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00 i Mszy Świętej o godz.17.00Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz.16.00 do 17.00. A w sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do Domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką litości, Pośredniczką. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa od godziny 9.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, modlitwa różańcowa i następnie Msza Święta wynagradzająca.

     Ze względu na Odpust ku czci św. Huberta, Biskupa  chorych z posługą sakramentalną nawiedzę  w przyszłym miesiącu/grudniu/

5. Serdecznie zpraszam w piątek 3 listopada na Uroczystość Odpustową ku czci Świętego Huberta, Biskupa nie tylko myśliwych, leśników i ich rodziny, ale również wszystkich naszych drogich parafian.

    Tego dnia nie obowiązuje w naszej parafii wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. Dzisiaj po Sumie spotkanie młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

7. Wypominki roczne za zmarłych można składać przez cały miesiąc listopad. Od drugiej soboty miesiąca grudnia zapraszam na godzinę 16.45 na wypominki za naszych bliskich zmarłych i po nich  Msza św. ofiarowana w ich intencji.

8. Na wypominki jednorazowe zapraszam od 6 do 10 listopada po Mszy świętej wieczornej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

Sobota, 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).