CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                    20 grudnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Powoli kończy się Adwent. Minęły rekolekcje parafialne. Ufam, że większość parafian skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.

2. Roraty w poniedziałek i wtorek  godz.7.00 w kaplicy sióstr Pasterek, a w kościele w środę o godzinie 17.00.

3. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. O godzinie 22.00 zapraszam wszystkich parafian na pasterkę do kaplicy sióstr Pasterek, natomiast w kościele o godzinie 24.00. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia.

4.  25 grudnia w Uroczystość Bożego Narodzenia Msze św. o godzinie 8.30, 11.30 w kościele, a u sióstr Pasterek o godzinie 10.00.

5.  W sobotę 26 grudnia wspominamy św. Szczepana – pierwszego męczennika. W tym dniu Msze Święte według porządku niedzielnego.

6.  W niedzielę 27 grudnia przypada Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

7.  Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7. Przy ołtarzu w  kościele znajdują się poświęcone opłatki, do których dołączone zostały życzenia świąteczne oraz plan spotkań mieszkańców parafii w kościele w tzw. okresie kolędowym. Bardzo proszę o zapoznanie się programem. Plan wstawiony jest również na stronie internetowej parafii w zakładce >ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2020/2021<

   Ofiary z opłatków przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w ciągu roku w naszej świątyni.

    W tym tygodniu patronuje nam:

– w sobotę 26 grudnia – św. Szczepan, pierwszy męczennik, jeden z siedmiu diakonów wybranych przez apostołów.

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU            13 grudnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.

2. Wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach stanu wojennego.

3. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W natłoku wielu ważnych spraw niech nie umknie naszej uwadze fakt, że pragniemy razem, rodzinnie wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Rodzina bowiem dla każdego z nas jest przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień.

4. Msza Święta roratnia w naszej świątyni w środę i piątek o godzinie 17.00, a u sióstr Pasterek w poniedziałek, wtorek i czwartek o godzinie 7.00. Zapraszam wszystkich, by razem z Maryją rozważali tajemnice Boże.

5. W czwartek 17 grudnia przypadnie 84. rocznica urodzin papieża Franciszka. Polecajmy opiece opatrzności Bożej naszego papieża i jego posługę Kościołowi oraz prośmy Ducha Świętego o towarzyszenie Ojcu Świętemu.

    Również w czwartek zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7. Przy ołtarzu są poświęcone opłatki na stół wigilijny. Do opłatków zostały dołączone życzenia świąteczne i plan spotkań mieszkańców parafii w kościele w tzw. okresie kolędowym. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do zapoznania się z programem. Już teraz zapraszam na wspólne kolędowanie do naszej świątyni.

    Ofiary z opłatków przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w ciągu roku w naszej świątyni.

8. W piątek 18 grudnia na godzinę 17.00 zapraszam młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Proszę o zabranie ze sobą książeczki kandydata do bierzmowania!

9.  (!)Zachęcam, aby każdy indywidualnie w okresie Adwentu zadbał o to, aby skorzystać z sakramentu pojednania. Okazja do spowiedzi św. w naszej parafii w dzień powszedni pół godziny przed Mszą św. wieczorną.

        W naszym dekanacie, kapłani zapraszają w dzień powszedni do swoich kościołów  również pół godziny przed Mszą świętą.

        Proszę nie odkładać spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pojednania na ostatnią chwilę.

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                      6 grudnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła. Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni. Dla dzieci przy wyjściu z kościoła są przygotowane drobne upominki.

2.  W zeszłą niedzielę błogosławione zostały opłatki na stół wigilijny. Są złożone w koszu przy ołtarzu. Ofiary z opłatków tradycyjnie przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w ciągu roku w naszej świątyni.  Opłatki można zabrać po każdej Mszy św. niedzielnej i w  dzień powszedni.

     Do opłatków zostały dołączone życzenia świąteczne i plan spotkań mieszkańców parafii w  kościele w tzw. okresie kolędowym. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym programem.

3. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej codziennie o godz.7.00 / poniedziałek, wtorek, i czwartek u sióstr Pasterek  kaplicy / W kościele w środę i piątek o godzinie 17.00.

    Zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci.

4. Zachęcam, aby każdy z nas w okresie Adwentu zadbał o to, by skorzystać z sakramentu pojednania.

5. We wtorek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godzinie 7.00 u sióstr Pasterek w kaplicy, a w kościele o godzinie 17.00. Pragnę również zaprosić drogich parafian do duchowej adopcji dziecka poczętego. Więcej informacji uzyskamy na stronie internetowej: www. duchowa-adopcja.pl.

   Tradycyjnie tego dnia spotykamy się na nabożeństwie zwanym GODZINĄ ŁASKI

    Zapraszam do kościoła od godziny 12.00 do 13.00.

6. W czwartek jak zwykle zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

8. W tym tygodniu patronuje nam:

– w poniedziałek 7 grudnia – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu, duszpasterz, teolog, doktor Kościoła.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU     29 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej. Ono przenosi się na celebrowanie obecności Pana Jezusa w naszych domowych Kościołach. Tak dajemy świadectwo swojej wiary kształtowanej przez wspólnotę miłości z Bogiem, który był, który jest i który przychodzi.

2. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Każdego dnia zachęcam do uczestniczenia w Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami. W naszym kościele będą odprawiane w środę i piątek o godzinie 17.00, a u sióstr Pasterek w poniedziałek i czwartek o godzinie 7.00. Zapraszamy wszystkich.

3. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcam do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, relacjami. Już teraz zaplanujmy ten czas. Zwróćmy uwagę szczególnie na sakrament pojednania. Spowiedź  św. w naszym kościele codziennie od godziny 16.30.

5. W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek miesiąca. Pragniemy się modlić o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej. Ogarnijmy modlitwą wszystkich znanych nam kapłanów, siostry zakonne, zakonników i osoby konsekrowane, których świadectwo życia i miłości Boga i bliźniego jest dla nas pięknym znakiem. Do wspólnej modlitwy na wieczornej Mszy Świętej zapraszam liturgiczną służbę ołtarza, a także ich rodziców i bliskich.

    W Kościele powszechnym obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, wspierajmy ich duchowo i materialnie oraz prośmy o nowe powołania, by nigdy nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny.

    W czwartek zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30

6. W piątek 4 grudnia przypadnie pierwszy piątek miesiąca. To okazja do szczególnej modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy osobiste i świata. Od godziny 16.00 do 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi świętej w czasie trwania adoracji. 4 grudnia to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Za wstawiennictwem św. Barbary, patronki ludzi.

7. W piątek w godzinach przedpołudniowych odwiedzę chorych. Zadbajmy o to, by tego dnia nasi bliscy mogli przyjąć sakrament pokuty i pojednania oraz Komunię Świętą. Zgłoszenia przyjmuję w zakrystii i kancelarii.

8. W pierwszą sobotę miesiąca, przypadającą w tym tygodniu, okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. Zapraszam na godzinę 9.15. – wystawienie Najświętszego Sakramentu, 9.30 – różaniec św., a po nim Msza Św. wynagradzająca.

     Wieczorem o godzinie 16.45 modlimy się w wypominkach za naszych bliskich krewnych zmarłych. O godzinie 17.00 Msza św. w ich intencji.

9. Dzisiaj – tradycyjnie pobłogosławię  opłatki na stół wigilijny. Ofiary przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni.

10. Od dziś można kupić świece Caritasu na stół wigilijny. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra, należał do najbliższego grona Pana Jezusa;

– w czwartek 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;

– w piątek 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i męczennica, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych.

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA         22 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

2. Dziś po Mszy Świętej o godz.11.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To stowarzyszenie wiernych, a jego celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

4. W środę podczas nowenny po Mszy św. wieczornej złożymy nasze podziękowania i prośby na ręce Matki Bożej.

5. W czwartek jak zwykle zapraszam o godzinie 19.30 na modlitwę różańcową.

6. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten piękny czas.

     Tradycyjnie w I niedzielę Adwentu zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni.

7Dziękuję również za regularne ofiary przeznaczane na utrzymanie naszej świątyni. Składam serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać!

W tym tygodniu patronują nam:

> 24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              15 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak np. Caritas, aby pomagać innym.

2. W środę tradycyjnie po Mszy św. wieczornej gromadzimy się w naszym kościele na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

3.  W czwartek zapraszam na różaniec św. o godzinie 19.30.

4. W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała 3 lata, rodzice, Święty Joachim i Święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu Świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzone jest specjalne święto.

5.  Wypominki roczne można składać do końca roku kalendarzowego podczas kolekty lub w zakrystii. Wypominki roczne począwszy od I soboty miesiąca grudnia o godzinie 16.45, a o godzinie 17.00 Msza św. w intencji polecanych w wypominkach. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy wszystkich parafian.

6. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.

7. Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o utrzymanie naszej świątyni. Wszystkim ofiarodawcom składam z serca płynące Bóg zapłać!

W tym tygodniu patronują nam:

> 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; była żoną Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki Świętego Franciszka.

> 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

> 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      8 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do Kościoła. Nie możemy jednak zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar modlitwy.

2. W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem Świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

3. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. Msza Święta w intencji naszej ojczyzny w kościele o godz.17.00.

4. Podczas nowenny o godz.17.00 w ręce Pani naszych losów złożymy nasze osobiste sprawy, ale także te związane z naszą Ojczyzną.

5. W czwartek jak zawsze zapraszam modlitwę różańcową o godzinie 19.30.

6. Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu.

7. Ze względu na sytuację pandemiczną nie przybędą na spotkanie członkowie i wolontariusze Zakonu św. Łazarza. Termin spotkania zostanie ustalony po ustąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

8.  W przyszłą niedzielę nie odbędzie się również spotkanie z duszpasterzem Apostolstwa Dobrej Śmierci.

9. Dzisiaj przypada II niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni. Za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać!

       Dziękuję również wszystkim, którzy składali i składają ofiary na konto parafii.

10.  Wypominki roczne w każdą I sobotę miesiąca począwszy od 1 grudnia o godzinie 16.45. Msza św. O godzinie 17.00 w  intencji zmarłych polecanych w wypominkach.

       Wypominki można składać do końca roku kalendarzowego.

W tym tygodniu patronują nam:

10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.

11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca niemęczennik w Kościele Zachodnim.

12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.

13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za czasów Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                1 listopada 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

    Msze święte w kościele o godzinie 8.30 i 11.30, a o godzinie 10.00 u Sióstr Pasterek w kaplicy. Serdecznie zapraszam.

    Po mszach świętych o godzinie 8.30 i 11.30 modlitwy za zmarłych bliskich, krewnych, przyjaciół i znajomych spoczywających na naszych cmentarzach.

2. Jutro  2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

3. W poniedziałek, 2 listopada w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w następujących godzinach: 8.30, 10.00 i 17.00 w kościele.

4. Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

     UWAGA! Przez cały listopad, nie tylko przez 8 dni od Uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z pandemią COVID-19 Penitencjarna Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie / patrz > pełny tekst > Konferencja Episkopatu Polski/

5. Jako chrześcijanie pamiętajmy też o bezpieczeństwie zwłaszcza w tym trudnym okresie  o właściwym zachowaniu, kiedy w tych dniach panuje wzmożony ruch na drogach, na cmentarzach. Zwróćmy szczególną uwagę na dzieci i osoby starsze, aby świątecznej radości nie zakłóciły jakieś nieszczęścia.

6. W środę podczas nowenny o godz.17.00 nasze modlitwy kierujemy ku Matce Bożej. Powierzajmy Jej wstawiennictwu tych, którzy od nas odeszli do wieczności oraz tych z naszej wspólnoty parafialnej, których Bóg powoła wkrótce do siebie.

7.  W czwartek jak zwykle zapraszam na wspólną modlitwę różańcową o godzinie 19.30

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz.17.00.

   W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00 do wieczornej Mszy Świętej o godz.17.00.

   W pierwszy piątek miesiąca odwiedzę chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej od godz.9.00.

  Okazja do spowiedzi w naszym kościele codziennie od godz.16.30.

  W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową.

  Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa: 9.15wystawienie Najświętszego Sakramentu,  9.30 – Różaniec święty i po nim Msza Święta.

  Matki różańcowe proszę o poprowadzenie modlitwy.

9. W przyszłą niedzielę, 8 listopada, członkowie i wolontariusze Zakonu św. Łazarza, po Mszach świętych będą rozprowadzać kalendarze – cegiełki. Środki zebrane ze sprzedaży pozwolą na wsparcie działania Centrum Opieki Perinatalnej św. Łukasza/ hospicjum perinatalnego/, które ma pod swoją opieką rodziny, spodziewające się narodzin śmiertelnie chorego dziecka. Koszt cegiełki wynosi 50 złotych. Zachęcam do wsparcia.

10. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Jak zawsze ofiarami wspieramy naszą świątynię. Za złożone i składane ofiary na potrzeby naszej świątyni składam serdeczne Bóg zapłać! Dziękuję również wszystkim, którzy składają ofiary na konto naszej parafii.

11.  Wypominki jednorazowe – codziennie od 2.11. do 7.11. po Mszy św. wieczornej.

       Wypominki roczne w każdą I sobotę miesiąca począwszy od 1 grudnia o godzinie 16.45. Msza św.  o godzinie 17.00 w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.

      Wypominki można składać podczas kolekty niedzielnej lub osobiście w zakrystii i biurze parafialnym.

12. We wtorek 3 listopada obchodzimy w naszej parafii odpust ku czci św. Huberta biskupa.

   Serdecznie zapraszam na Uroczystość o godzinie 7.30  myśliwych, leśników i oczywiście wszystkich drogich parafian. Mszy św. przewodniczył będzie i słowo Boże wygłosi ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski

Siostry Pasterki zapraszają na “różaniec do granic” codziennie do 7 listopada o godzinie 18.00.

W tym tygodniu patronuje nam:

4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  18 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.

3. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

4. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz.17.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe.

    W kaplicy sióstr Pasterek o godzinie 18.00. Natomiast w każdy czwartek o godzinie 19.30 w kościele. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę.

5. W środę o godz.17.00 gromadzimy się też w naszym kościele na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu za granicą nie zapominali o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.

7.  W poniedziałek 26.10. na godzinę 19.30 zapraszam na Mszę św., której będzie przewodniczył diecezjalny egzorcysta ks. Maciej Chmielewski. Pół godziny przed Mszą św. tzn. o godzinie 19.00 modlitwa różańcowa. Tym razem serdecznie zapraszam kobiety i mężczyzn.

*************

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      11 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz w naszym kraju obchodzimy Dzień Papieski. Dziś, a także w piątek, 16 października (liturgiczne wspomnienie Świętej Jadwigi Śląskiej) – w dzień powołania Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

2. Dzisiaj swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Z tych środków m.in. fundowane są stypendia dla uzdolnionej, a pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. Polecam tę zbiórkę życzliwości Parafian.

3. W środę, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy nauczycieli i wychowawców naszą życzliwością, a przede gorącą modlitwą. Zapraszam na Mszę Świętą o godz. 17.00 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej parafii. Szczególnie będziemy ich polecać również podczas nabożeństwa różańcowego po mszy św. wieczornej.

4. W nadchodzący czwartek, 15 października, w liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy od Jezusa, obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Ma on nam przypominać, że często rodzice, którzy odprowadzili swoje dziecko do bram wieczności, nie zawsze oczekują jakiegoś specjalnego pocieszenia, ale potrzebują naszej modlitwy, która pomoże im przetrwać niezwykle trudny czas.

5. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie po Mszy św. wieczornej. U Sióstr Pasterek w kaplicy o godz.18.00.

     Natomiast dodatkowo w każdy czwartek o godzinie 19.30 w kościele. Wszystkich serdecznie zapraszam.

6. Na stronie parafii w zakładce “Galeria” są już dostępne zdjęcia z niedzieli św. Franciszka, których autorem jest Wiesław Kajdasz.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), kapucyn, który powołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich.
  • 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktor Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką.
  • 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
  • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła.