TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU         3 marca 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszej liturgii słowa zostały nam przypomniane Boże przykazania – dziesięć słów Boga, na których warto i trzeba budować gmach swojego życia. W Wielkim Poście próbujemy uczynić je rzeczywiście tym fundamentem, zatem niech wszystkie podejmowane działania i wysiłki temu służą. Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Dziś  Gorzkie Żale w niedzielę u Sióstr Pasterek w kaplicy przed Mszą św. i w kościele o godzinie 11.15, a w piątek Droga Krzyżowa: w kaplicy Sióstr o 18.00, w kościele po Mszy św. wieczornej.

    Zachęcam wszystkich Parafian do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które rozpoczynają się w sobotę 2 marca i potrwją do środy 6 marca. Cały ich program znajdziemy w gablotce parafialnej oraz  serwisie internetowym.

     Przypominam również, że za udział w rekolekcyjnych ćwiczeniach bądź za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, bądź za odmówienie w piątki tego okresu modlitwy: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Najlepszym owocem czasu nawrócenia i przemiany będzie oczyszczenie serca w sakramencie pokuty i pojednania. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę!

3. Przypominam o „Jałmużnie postnej”. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do skarbonki pod chórem.

4. W piątek, 8 marca, przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w tym dniu, ale nie tylko wtedy, o naszych niewiastach: babciach, mamach, żonach, córkach i wnuczkach. Wyraźmy im naszą życzliwość jakimś dobrym słowem i drobnym gestem i nie ustawajmy w modlitwach za nich.  Zapraszam na wieczorną Eucharystię.

5. Otaczamy solenizantów i jubilatów modlitwą, przekazując im najserdeczniejsze życzenia. Pamiętamy w modlitwie również o zmarłych, wypraszając im niebo…

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

W poniedziałek, 4 marca – św. Kazimierz królewicz, gorliwy czciciel Eucharystii i Matki Bożej, który bronił najuboższych i najbardziej potrzebujących, stając się ich orędownikiem wobec swojego ojca, polskiego króla, Kazimierza Jagiellończyka.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU              25 lutego 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas…

2. Dziś Gorzkie Żale w kaplicy Sióstr Pasterek przed Mszą św. i w kościele o godzinie 11.15, w piątek natomiast nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla wszystkich po Mszy św. wieczornej.

   Znajdźmy czas, aby uczestniczyć w tych nabożeństwach, albowiem dzięki nim możemy głębiej przeżyć tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z nas.

    Tradycyjnie w niedzielę wielkiego postu zapraszam do naszej świątyni na Koronkę do Miłosierdzia o godzinie 15.00.

3. Dzisiejsza niedziela nazywana jest NIEDZIELĄ AD GENTES i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – do specjalnych puszek można wrzucać ofiary na ten cel.

4. W tym tygodniu przypadają czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

     W czwartek zapraszam na wieczorne nabożeństwo w intencji powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania.

   W piątek przed południem od godziny odwiedzę chorych; po południu adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00 do 17.00 i okazja do spowiedzi świętej.

     W sobotę od godziny 9.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, różaniec święty i Msza św.  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

        Chorych i osoby starsze nawiedzę z posługą sakramentalną nawiedzę nawiedzę w piątek od godziny 9.00.

5. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w zdroju miłosierdzia, Bożego które jest otwarte dla wszystkich i którego doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi przed  każdą Mszą Świętą.

6. Niech wielkopostne rekolekcje, które rozpoczniemy 2 marca, pomogą nam w podejmowaniu wysiłku przemiany życia i w dobrym przygotowaniu do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

    Szczegółowy  program  rekolekcji  został umieszczony na stronie internetowej naszej parafii/ patrz > I  Niedziela Wielkiego Postu / w kruchcie i przed wejściem do kościoła w gablocie.

7. Do skarbonki pod chórem można składać dobrowolne ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

8. Dziękuję za wszelkie dobro, za każdy dar serca, za jałmużnę wielkopostną, Niech Duch Święty umacnia Was wszystkich w duchowej walce o wiarę, prawdę, wierność i miłość do Boga i bliźniego.

9. Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy o modlitwie i życzliwości.

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU          18 lutego 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem…

2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia bądź dobre postanowienia mogą w tym pomóc. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty dziś dobiegają końca, ale warto i trzeba rozwijać w sobie ducha umartwienia, do czego bardzo zachęcam. Pomocą w tym mogą być wielkopostne akcje CARITASU, na przykład „Jałmużna postna”.

3. Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Zapraszam dziś o godz.11.15 na pierwsze Gorzkie Żale. Natomiast w piątki zapraszam na Drogę Krzyżową po Mszy św. wieczornej.

4. Rozpoczął się także czas Komunii Świętej wielkanocnej, który potrwa aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (Niedzieli Trójcy Świętej). Przypominam o przykazaniu kościelnym o powinności skorzystania raz w roku z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym.

  W ciągu tygodnia przed Mszą św. wieczorną jest możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej. Na te największe chrześcijańskie święta oczyśćmy nasze serca, uczyńmy je gotowymi na przyjęcie Zmartwychwstałego Pana.

5. Informuję, że parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy 2 marca o godzinie 17.00, które poprowadzi ks. Krzysztof Dura – misjinarz zgromadzenia św. Wincentego a Paulo. Temat rekolekcji to: wiara, nadzieja i miłość.

     Szkolne rekolekcje odbędą się od 4 do 6 marca.

6. W czwartek, 22 lutego, przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Przyjdźmy w tym dniu, jeśli mamy możliwość, na Mszę Świętą, a przede wszystkim pamiętajmy w modlitwie o Następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.

7. Przyszła niedziela – druga wielkopostna, to NIEDZIELA AD GENTES – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła, ministranci będą stać ze specjalnie przygotowanymi skarbonkami.

8. (!) We wtorek 20 marca Mszy św. w kościele nie będzie. Tego dnia nie będzie również czynne Biuro Parafialne.

9.  Po dwóch latach od inwazji na Ukrainę wystosowany został Apel Przewodniczącego Episkopatu Polski o solidarność z ofiarami wojny na Ukrainie. Jest to ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek dzisiaj po każdej Mszy św.

10. Pamiętajmy w naszych  modlitwach o solenizantach i jubilatach.

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        11 lutego 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji na rozpoczynającego się w środę okresu Wielkiego Postu, a dzisiaj rozpoczynający się 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu…

2. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Parafialne obchody dnia chorych z Mszą Świętą, podczas której udzielimy sakramentu chorych, zorganizujemy w czasie parafialnych rekolekcji wielkopostnych, które rozpoczniemy 2 marca. Rozważania rekolekcyjne poprowadzi ks. Krzysztof Dura – misjonarz zgromadzenia św. Wimcentego a Paulo. Tematem rekolekcji będzie wiara, nadzieja i miłość

3. W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy okres przygotowania paschalnego – okres Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem na znak pokuty naszych głów popiołem odprawimy o godz.10.00 i 17.00 w kościele. Zachęcam do licznego uczestnictwa oraz do wejścia i całkowitego zaangażowania się w ten święty czas. Tego dnia rozpoczynamy Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, a na zakończenie Mszy Świętych będzie można materialnie wspomóc nasz diecezjalny oddział CARITAS przez złożenie ofiary do puszek.

4. CARITAS na czas Wielkiego Postu proponuje nam wiele akcji dobroczynnych. Będziemy o nich informować na bieżąco, o jednej już dziś chcemy powiedzieć: chodzi o „Jałmużnę postną” – do skarbonki pod chórem można przekazywać zaoszczędzone pieniądze, które wydalibyśmy na różnego rodzaju przyjemności.  Pragniemy naszą jałmużnę postną przynieść w procesji z darami podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

5. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego zobowiązującego wiernych między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, do jednorazowego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ponadto do postu ścisłego jesteśmy zobowiązani również w Wielki Piątek. Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tak zwany „czas zakazany”, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, wesel i dyskotek.

7. W najbliższy piątek rozpoczniemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, na które zapraszam wszystkich Parafian. Dzieci, dorosłych po Mszy św. wieczornej. Natomiast od przyszłej niedzieli – pierwszej Wielkiego Postu popołudniami o godz.15.00 zapraszam na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

      W piątek po Popielcu odbywa się też specjalna modlitwa w intencji zranionych i wykorzystanych: nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych przygotowane zostało w Biurze Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

9. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości. Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

        W Wielkim Poście w ramach Nowenny do Uroczystości XX-lecia naszej Diecezji, ksiądz Biskup wytypował poszczególne kościoły, ustanawiając stacjami wielkopostnego nawrócenia i zyskania szczególnych łask dla diecezjan. Wyznaczony przez Biskupa kościół stacyjny jest na dany dzień miejscem zyskania szczególnych łask związanych z pokutą i nawróceniem.

          Ks. Biskup wyznaczył nasz kościół jako stacyjny. Przez cały dzień  /16.02.2024/ od godziny 9.00 rano do godziny 20.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Również będzie okazja do spowiedzi świętej.

Program wspólnej całodniowej modlitwy – 16 luty 2024 roku/ piątek /

1. Godzina 9.00 – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu

2. Godzina 9.30 do 10.30 – okazja do spowiedzi świętej

2. Godzina 10.30 –  pierwsza część modlitwy różańcowej

4. Godzina 11.15 – Msza święta

5. Godzina 12.00 – modlitwa Anioł Pański i druga część różańca

6. Godzina 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i droga krzyżowa

7. Godzina 19.00 do 20.00 – okazja do spowiedzi świętej

8. Godzina 19.30 – trzecia część różańca

9. Godzina 20.00  zakończenie adoracji, Msza św. i  Apel Jasnogórski

  Bardzo serdecznie zapraszam – Wasz proboszcz – ks. kan. Jarosław Kubiak

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU             4 lutego 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki…

2. To już ostatnie dni karnawału. Przeżyjmy je w duchu chrześcijańskiej radości.

3. W przyszłą niedzielę, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. Już dzisiaj chcemy poinformować, że parafialne obchody dnia chorych z Mszą Świętą, podczas której udzielimy sakramentu chorych, zorganizujemy w czasie parafialnych rekolekcji wielkopostnych, czyli w sumie już niebawem.

5. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości. Zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W poniedziałek, 5 lutego – św. Agata, której wstawiennictwu przypisuje się ocalenie jej rodaków po wybuchu Etny i z tej okazji błogosławi się chleb jako znak dobroci oraz wodę, która chroni przed niebezpieczeństwem ognia.

We wtorek, 6 lutego – św. Paweł Miki z 25 towarzyszami – to japońscy misjonarze i męczennicy, którzy w tym dalekim kraju głosili Ewangelię i dla niej ponieśli śmierć.

W sobotę, 10 lutego – św. Scholastyka, bliźniacza siostra św. Benedykta, którą cechowały wielka wiara i ufność wobec Pana Boga.

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        28 stycznia 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Ukazany w dzisiejszej Ewangelii Jezus budził lęk i zdumienie wśród słuchających Go i będących świadkami znaków, które czynił. Dzisiaj również Jego Ewangelia spotyka się z różnym przyjęciem; my jednak pragniemy przyjmować ją wciąż otwartym sercem i na co dzień ją wypełniać.

2. To ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych wszystkich, którzy im spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.

3. W tym tygodniu przypadają czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas wieczornego nabożeństwa otoczymy modlitwą tych, którzy opuścili wszystko, by pójść za głosem Pana, oraz tych, którzy ten głos słyszą, aby nie bali się za nim podążać.

4. W piątek, 2 lutego, będziemy przeżywali święto Ofiarowania Pańskiego, które w polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele będą sprawowane o godz.8.30 i 17.00. Na początku każdej Mszy będzie miała miejsce ceremonia poświęcenia świec, zatem przynieśmy ze sobą świece-gromnice. Niech one staną się znakiem obecności Chrystusa – Światłości świata; zapalajmy je, jak mówi stara polska tradycja, w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej obecności i opatrzności Bożej sobie nieustannie przypominać. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam na Mszę św. rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św.

    Godzinę przed wieczorną Mszą Świętą, z racji pierwszego piątku miesiąca, okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi świętej.

5. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Otoczmy więc naszą modlitwą wszystkich, którzy przez składane śluby zakonne czy inne zobowiązania pragną całkowicie ofiarować swoje życie Bogu, żyjąc według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Składane w to święto ofiary przeznaczone zostaną na wspomożenie kontemplacyjnych wspólnot zakonnych w naszej ojczyźnie.

6.  Jak każdego miesiąca z posługą sakramentalną nawiedzę osoby starsze i chore tym razem wyjątkowo od godziny 9.30.

7. 3 lutego przypada I Sobota miesiąca. Zapraszam na godzinę 9.15 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, różaniec święty , a po nim Msza św. wynagradzająca.

8. (!) 8 lutego będzie miała miejsce zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt składamy jak zawsze przy śmietnikach przy cmentarzu / ulica Bydgoska / do godziny 11.00! Wspieramy kościoły na Wschodzie, gdzie mieszkają nasi rodacy.

7. Jubilatom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. Tym, którzy korzystają z czasu ferii zimowych, życzymy bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku. Pozdrawiamy również wszystkich wypoczywających w naszej wspólnocie.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W środę, 31 stycznia – św. Jan Bosko, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży i wybitny pedagog XIX wieku, który całe życie poświęcił trosce o młodych.

W sobotę, 3 lutego – św. Błażej, biskup Sebasty (dzisiejsza Turcja), któremu tradycja przypisuje potężne orędownictwo w chorobach gardła.

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    21 stycznia 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”…

2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.

3. W czwartkowe święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, zakończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zapraszam w tym dniu na Mszę Świętą do naszego parafialnego kościoła. Pamiętajmy nieustannie o modlitwie w tej intencji i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w całym naszym narodzie.

4. W piątek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu. Módlmy się w intencji wyznawców tej religii, z którymi łączy nas postać ojca wiary – Abrahama. Prośmy szczególnie, aby religii nie wykorzystywano instrumentalnie i z jej powodu nie dochodziło do prześladowań, gwałtów i przemocy.

5. We wtorek kończę duszpasterskie odwiedziny kolędowe rodzin naszej parafii. Już dziś serdecznie dziękuję za wszystkie spotkania i rozmowy, które odbyliśmy. Dziękuję za Waszą, Drodzy Parafianie, otwartość i życzliwość. Na najbliższym spotkaniu Rady Parafialnej przedstawię różne sprawy, które przedstawiliście mi w rozmowach.

6. W poniedziałek i wtorek wieczornej Mszy św. w kościele nie będzie, Nie będzie również czynne Biuro Parafialne.

7. W Święto Ofiarowania Pańskiego / piątek 2 lutego /, zapraszam rodziców i dzieci klas komunijnych na  Mszę świętą, podczas której zostaną poświęcone świece na Uroczystość I Komunii Św.

8. Życzę solenizantom i jubilatom tego tygodnia zdrowia i wielu łask Bożych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W środę, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy, który w swoich pismach ukazywał, że każdy ma swoją własną drogę pobożności wiodącą do świętości, adekwatną do życiowego powołania i codziennej pracy.

W czwartek, 25 stycznia – św. Paweł Apostoł Narodów, który mocno przeżył spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem pod Damaszkiem; z prześladowcy stał się gorliwym heroldem Chrystusa i Jego Dobrej Nowiny o zbawieniu.

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           14 stycznia 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa: może warto zaangażować się w działalność grup i stowarzyszeń w naszej parafii, aby to pragnienie realizować…

2. W środę, 17 stycznia, przypada 40. rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego SChr, kapłana, który ponad 90 lat temu organizował z polecenia Prymasa Polski, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB, zgromadzenie zakonne braci i księży chrystusowców powołane do pracy wśród Polonii, a w 1959 roku założył żeńskie zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla tego samego celu. W grudniu 2022 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót i formalnie zakończył się jego proces beatyfikacyjny. Do beatyfikacji potrzebny jest cud za wstawiennictwem Sługi Bożego.

3. Również w środę, 17 stycznia, będziemy obchodzili po raz 27. Dzień Judaizmu. Pamiętajmy w modlitwach o naszych starszych braciach w wierze, z którymi łączy nas postać Abrahama i innych patriarchów Starego Testamentu, a przede wszystkim sama księga Pisma Świętego.

4. Od czwartku, 18 stycznia, do czwartku, 25 stycznia, trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się Jezus przed swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa nieustannie trwa, bo podziały wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia świadectwo ich wiary.

5. Odwiedziny kolędowe rodzin w naszej parafii będą trwały do 22 stycznia. Na podstawie skierowanych do mnie  zaproszeń będę kontaktował się telefonicznie uzgadniając dzień odwiedzin duszpasterskich.

6. Daru zdrowia i obfitości łask Bożych przyzywam dla solenizantów i jubilatów tygodnia.

7. W poniedziałek, wtorek i czwartek nie będzie Mszy świętych w kościele. Zapraszam na Mszę św. o godzinie 7.00 do kaplicy Sióstr Pasterek przy ul Jastrzębiej.

     W tym tygodniu nie będzie czynne również Biuro Parafialne.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

W środę, 17 stycznia – św. Antoni Pustelnik, którego życie stanowi niedościgniony wzorzec radykalnego odsunięcia się od świata i jego spraw.

CHRZEST PAŃSKI           7 stycznia 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsze święto to również święto Epifanii Boga, bowiem jest to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga.

2. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres śpiewana kolęd, zgodnie z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania Pańskiego. Będą one się pojawiać w „repertuarze” naszych śpiewów podczas liturgii. Do tego święta pozostawimy również w naszej świątyni bożonarodzeniową szopkę.

3. W środę po wieczornej Eucharystii Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. Trwają odwiedziny kolędowe naszych parafian. Jak wcześniej uzgadnialiśmy będę kontaktował się telefonicznie w celu wyznaczenia dnia na wspólne spotkanie modlitewne i błogosławieństwo.

5. Przekazuję dla wszystkich świętujących w tym tygodniu urodziny i imieniny najserdeczniejsze życzenia.