DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       16 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Wspólnie modlimy się, aby nasza wola była zawsze oddana Bogu i abyśmy szczerym sercem służyli Bożemu majestatowi (kolekta mszalna). Niech na tej drodze wspomaga nas doświadczenie bliskości Pana w Eucharystii.

2. Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II módlmy się o Bożę opiekę dla całej naszej ojczyzny.

3. Dziś przypada również kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy.

4. We wtorek, 18 października, przypada w liturgii święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Zapraszam na Mszę Świętą o godz.17.00, w czasie której będziemy wspierać modlitwą wszystkich pracowników służby zdrowia.

5. W środę, 19 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00.

6. W sobotę, 22 października, w liturgii będziemy wspominać Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przypada również 74. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. W latach  1926-1948 był Prymasem Polski. Jemu zawdzięczamy powstanie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Zadaniem tego zgromadzenia zakonnego jest troska o życie religijne Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

7. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe po Mszy św. Wieczornej, a u Sióstr Pasterek o godzinie 18.00.

8. Najbliższa niedziela, 23 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami będziemy wspierać wszystkich pracujących na misjach.

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę wytrwałości w modlitwie oraz ufnego kierowania się Bożym słowem na wszystkich drogach codzienności.

10. W zakrystii lub biurze parafialnym można już składać wypominki za zmarłych. W pierwszym tygodniu listopada będziemy modlić się za zmarłych w wypominkach jednorazowych. Wypominki roczne będą w każdą II sobotę miesiąca o godzinie 16.45 i po nich Msza Święta ofiarowana za najbliższych zmarłych krewnych, przyjaciół i znajomych.

       Kartki są wyłożone są w kaplicy po lewej stronie.

11.  Msze św. ( 1 listopada ) w Uroczystość Wszystkich Świętych w kościele o godzinie 8.30 i 11.30., a u Sióstr Pasterek o godzinie 10.00.

        Procesja na cmentarzu przy kościele zaraz po Mszy św. porannej.

        Procesja na cmentarzu przy ul. Brzozowej o godzinie 12.30.

12.  2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

       Msze święte będą sprawowane o godzinie 8.30, 11.30 i 17.00 w kościele

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 17 października – Święty Ignacy Antiocheński (I/II w.), po Świętym Piotrze biskup Antiochii, męczennik za wiarę;

– wtorek, 18 października – Święty Łukasz, współpracownik Świętego Pawła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, patron służby zdrowia;

– czwartek, 20 października – Święty Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, wykładowca teologii i filozofii, człowiek wielkiego miłosierdzia wobec ubogich;

– sobota, 22 października – Święty Jan Paweł II (1920-2005), papież, wielki czciciel Matki Chrystusa.

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           9 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku kościelnego. We wspólnocie ludu Bożego modlimy się, aby dobry Bóg pobudzał nas swoją łaską do pełnienia dobrych uczynków (kolekta mszalna). Niech udział w Eucharystii będzie dla nas pomocą w wypełnianiu tego zadania.

2. W środę, 12 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00.

3. W piątek, 14 października, będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Wyraźmy naszą wdzięczności wobec nauczycieli, wychowawców i katechetów za trud ich pracy i wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia. W czasie Mszy Świętej o godz.17.00 oraz nabożeństwa różańcowego będziemy modlić się za wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz pracowników oświaty.

4. W sobotę, 15 października, przypada w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezusa. Ten dzień obchodzony jest także jako Dzień Dziecka Utraconego, który po raz pierwszy obchodzono w USA w 1988 roku. Będziemy wspierać naszą modlitwą wszystkich rodziców, którzy utracili dzieci jeszcze przed narodzeniem, wypraszając im Boże pocieszenie w trudnych chwilach.

5. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe po Mszy św. wieczornej. U Sióstr Pasterek w kaplicy o godzinie 18.00 / sobota-16.30/. W niedzielę zapraszam o godzinie 9.30. do kaplicy Sióstr Pasterek, a w kościele o godzinie 11.10.

6. W najbliższą niedzielę, 16 października, przypada rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

7. W zakrystii lub biurze parafialnym można składać wypominki  za zmarłych. W pierwszym tygodniu listopada będziemy modlić się za zmarłych w wypominkach jednorazowych.

    Wypominki roczne będą  w każdą II sobotę miesiąca o godzinie 16.45 i po nich Msza św. ofiarowana za najbliższych zmarłych krewnych, przyjaciół i znajomych.

     Kartki są wyłożone w kaplicy po lewej stronie.

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę wzrastania w wierze, światła Ducha Świętego w codziennych wyborach oraz opieki Matki Najświętszej.

W tym tygodniu patronują nam:

– czwartek, 13 października – Błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter z Zakonu Kapucynów, gorliwy duszpasterz, założyciel wielu wspólnot zakonnych;

– sobota, 15 października – Święta Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica i doktor Kościoła, reformatorka zakonu karmelitańskiego.

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                2 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta siódma niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Liturgia niedzielna wyparła liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Niech towarzyszy nam wiara w obecność i pomoc świętych aniołów, których Bóg powołał, aby nas strzegli na drogach naszego życia.

2. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie w kościele po Mszy św. Wieczornej, a Sióstr Pasterek o godzinie 18.00 / w sobotę o godzinie 16.30/W niedzielę kościele o godz.11.10, a u Sióstr Pasterek o godzinie 9.30 Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zapraszam do odmawiania różańca w domu. Przypominam także, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty – tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.

3. Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami można zyskać, odmawiając jedną część różańca.

4. We wtorek, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.

5. W środę, 5 października, będziemy wspominać w liturgii Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia. Tego dnia w sposób szczególny będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

6. Czwartek, 6 października, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania o godz.17.00.

7. W piątek, 7 października, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. To jednocześnie pierwszy piątek miesiąca. Chorych nawiedzę od godziny 9.00

    Od godziny 16.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie można skorzystać sakramentu pokuty i pojednania.

8. W piątek na Mszę św. o godzinie 17.00 zapraszam rodziców wraz z dziećmi, którzy przygotowują się do uroczystości I Komunii św. Tego dnia zostaną poświęcone różańce. Po Mszy św. Nabożeństwo różańcowe.

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę Bożej mądrości w codziennych wyborach, wzrastania w miłości oraz podejmowania pokornej służby względem Boga i bliźniego.

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 4 października – Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226), założyciel zakonu franciszkańskiego, misjonarz, mistyk;

– środa, 5 października – Święta Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica, mistyczka, Apostołka Bożego Miłosierdzia.

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       25 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Po raz kolejny (108) obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach.

2. We wtorek, 27 września, przypada Światowy Dzień Turystyki.

3. W czwartek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie to szczególni Boży posłańcy. Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę.

4. W piątek, 30 września, w liturgii wspominamy Świętego Hieronima, który całe życie poświęcił poznawaniu Pisma Świętego. Przetłumaczył Biblię z języka greckiego na język łaciński (tzw. „Wulgata”). Pozostawił ważną myśl, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

5. W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie po Mszy świętej wieczornej. Osoby, które nie mogą przybyć na tę modlitwę do świątyni, zapraszam, aby modlić się na różańcu w domu.

6. Tego dnia w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, nazywaną Małą Tereską, patronkę misji. Jest to jednocześnie Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. Naszą modlitwą będziemy wspierać siostry zakonne zaangażowane w pracę misyjną.

7. W sobotę przypada także pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny od godz.9.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, różaniec święty i Msza Święta wynagradzająca – serdecznie zapraszam!

8. W sobotę, 1 października, przypada również początek roku akademickiego. Wszystkim studentom życzę gorliwości w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom akademickim i profesorom Bożego światła i cierpliwości w pracy akademickiej. 

11.  Do środy włącznie nie będzie Mszy św. w kościele. W tym czasie nie będzie również czynne Biuro Parafialne. Ważne sprawy proszę zgłaszać do ks. Dziekana w Niemczu.

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       18 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta piąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne (kolekta mszalna). Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa.

2. Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. W korzystaniu z przestrzeni medialnej niech wszystkim towarzyszy wzajemna życzliwość i szacunek. Dziękujemy także za media katolickie, które służą szerzeniu Dobrej Nowiny.

3. Dziś, 18 września, przypada również święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, głównego patrona Polski. Ze względu na przypadającą niedzielę nie jest ono celebrowane w liturgii. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana.

4. W środę, 21 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

5. W piątek, 23 września, będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio. To jeden z największych świętych XX wieku, który był szczególnym narzędziem działania Boga w świecie.  

6. W najbliższą niedzielę, 25 września, w Kościele przypada 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

7. Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską, umacnia w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi światłem swojej prawdy.

8. Biuro parafialne będzie nieczynne od wtorku 20.09 do 27.09. br. W sprawach bardzo ważnych / np. pogrzeb / proszę udać się do ks. dziekana Mirosława Goślinowskiego – parafia Niemcz. Msze święte będę w tym czasie sprawował poza parafią.

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU            4 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku kościelnego. Sprawując tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uwielbiliśmy Boga i zaczerpnęliśmy ze źródła Bożej łaski. Niech te dary umacniają nas na drogach codziennego życia i dawania świadectwa naszej bliskości z Bogiem.

2. W środę, 7 września, po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

3. W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten liturgiczny obchód nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione owoce. Błogosławieństwo ziarna siewnego podczas Mszy Świętej o godz.17.00.

4. 14 września  przeżywać będziemy w naszej parafii Uroczystość ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapraszam już dziś wszystkich drogich parafian na Mszę świętą o godzinie 18.00. Uroczystej liturgii będzie przewodniczył ks. Prałat Zygmunt Zaborowski.

4. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary jak zwykle przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni. Wszystkim ofiarodawcom składam z serca płynące Bóg zapłać!

5. Za tydzień (11 września) zapraszam na spotkanie:

– rodziców dzieci, które mają w przyszłym roku przystąpić do I Komunii Św. na Mszę świętą o godzinie 10.00 w kaplicy Sióstr Pasterek.

– młodzież klas VIII i szkół średnich na Mszę świętą o godzinie 11.30.

Proszę potraktować te spotkania jako obowiązkowe!

6. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzę obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Bożej.

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                28 sierpnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś ostatnia niedziela wakacji, w liturgii dwudziesta druga niedziela w ciągu roku kościelnego. Eucharystia stanowi centrum niedzieli i życia chrześcijańskiego. Niech sprawowanie tajemnicy paschalnej Chrystusa umacnia nas na drodze podejmowania codziennych obowiązków. Dziś prosimy Boga, aby wszystko co dobre w nas, nieustannie umacniał i strzegł (kolekta mszalna).

2. Przed nami ostatnie dni wakacyjnego odpoczynku. Dziękujemy Bogu za czas wakacji i urlopów, za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w tym czasie, i za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze.

3. Jutro, 29 sierpnia, w liturgii będziemy wspominali Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Za wierność Bogu i Jego prawu został zamordowany na rozkaz króla Heroda. Tym samym stał się kolejnym prorokiem, który oddał życie, będąc głosicielem Bożej prawdy.

4. W czwartek, 1 września, początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszam dzieci i młodzież, rodziców, wychowawców i nauczycieli na Msze Święte w niedzielę. Podczas każdej Mszy św. będziemy prosili o Boże błogosławieństwo na trud pracy i nauki w nowym roku szkolnym. 

5. Tego dnia przypada także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej (83). Naszą modlitewną pamięcią będziemy ogarniali wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

6. Czwartek będzie jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. W tym dniu modlimy się o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania o godz.17.00.

7. Piątek, 2 września, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakrament od godziny 16.00 do 17.00. W tym czasie będzie okazja do spowiedzi św. Zapraszam szczególnie dzieci i młodzież rozpoczynającą nowy rok szkolny.

    Chorych nawiedzę o godziny 9.00.

8. W sobotę, 3 września, przypada pierwsza sobota miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 9.15., adoracja, różaniec św., i Msza św. Wynagradzająca.

9. W tygodniu okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą Świętą.

10. Wszystkim świętującym w tym tygodniu dzień urodzin, imienin oraz różnego rodzaju rocznice i jubileusze składam najlepsze życzenia. Niech Bóg otacza was swoją opieką na drogach codzienności, obdarza radością i pokojem oraz umacnia w trudach i przeciwnościach. 

11. W minionym tygodniu odszedł z tego świata: + Dariusz Wiśniewski z ul. Jastrzębiej. Niech dobry Bóg wejrzy na naszą modlitwę i pozwoli mu oglądać swoje oblicze na wieki. Termin pogrzebu jest jeszcze nie uzgodniony.

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU             21 sierpnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta pierwsza niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się we wspólnocie Kościoła, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości (kolekta mszalna). Niech wśród naszych codziennych obowiązków tego tygodnia nie zabraknie troski o bliskość Pana i wartości nieprzemijające. 

2. Jutro, 22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Modlimy się, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla nas w Królestwie niebieskim (kolekta mszalna).

3. We wtorek, 23 sierpnia, decyzją Parlamentu Europejskiego z 2008 roku obchodzony jest  Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W Polsce obchodzony od 2011 roku. W naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich ofiarach totalitarnych rządów, prosząc, aby miłosierny Bóg obdarzył ich łaską życia bez końca.

4. W środę, 24 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła.

5. W piątek, 26 sierpnia, przypada w liturgii uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Tego dnia będziemy łączyć się z Jasną Górą, gdzie znajduje się wizerunek Czarnej Madonny. Częstochowa dla nas Polaków jest wyjątkowym miejscem, duchowym sercem naszego narodu. Zapraszam na wspólną modlitwę przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Pani. Msza Święta w naszym kościele o godz.17.00.

6. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzę obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Jasnogórskiej Pani. 

W tym tygodniu patronują nam:

– środa, 24 sierpnia – Święty Bartłomiej Apostoł, nazywany Natanaelem, ewangelizator Indii i Armenii;

– sobota, 28 sierpnia – Święta Monika (354-430), matka Świętego Augustyna.

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                             14 sierpnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, w kalendarzu liturgicznym dwudziesta niedziela zwykła w ciągu roku. Zwracamy się w modlitwie do Boga, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia (kolekta mszalna). Niech moc Pana płynąca z tajemnicy Eucharystii umacnia nas na drogach codziennych obowiązków.

2. Jutro, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wiara w to, że Maryja po ziemskim życiu została z ciałem i duszą wzięta do nieba, istniała już w pierwotnym Kościele. Oficjalnie sformułował ją papież Pius XII dogmatem w 1950 roku. Msze Święte w naszej świątyni tego dnia o godz.8.30, 11.30 w kościele, 10.00 u sióstr Pasterek.

3. W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta Matki Bożej Zielnej. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia błogosławione są bukiety kwiatów, ziół i warzyw. W ten sposób będziemy dziękowali Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce ziemi.

4. Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tak zwanego Cudu nad Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo w walce z wojskami bolszewickimi. Ten dzień obchodzony jest także jako Święto Wojska Polskiego.

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę wzrastania w wierze, nadziei i miłości oraz nieustannego trwania przy Chrystusie i nieustannej opieki Maryi Wniebowziętej.

6. Po każdej Mszy św. Można nabyć kalendarz parafialny na rok 2023. Ofiary z kalendarza przeznaczamy na pokrycie kosztów energii.

7. Dzisiaj II niedziela miesiąca – ofiary jak zawsze przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni. Za dotychczas złożone składam z serca płynące Bóg zapłać!

W tym tygodniu patronują nam:

– środa, 17 sierpnia – Święty Jacek, (1200-1257), prezbiter, dominikanin, gorliwy misjonarz, wielki czciciel Matki Bożej;

– sobota, 20 sierpnia – Święty Bernard, (1090-1153), opat cysterski z Clairvaux we Francji,  doktor Kościoła.

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               31 lipca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś ostatnia niedziela lipca, w kalendarzu liturgicznym osiemnasta niedziela w ciągu roku. Liturgia dzisiaj wzywa do troski nie tylko o dobra doczesne, ale przede wszystkim o dobra wieczne. Niech moc Pana płynąca z Eucharystii uzdalnia nas do troski o nasze zbawienie.

2. Jutro, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny, będziemy polecać w modlitwie miłosiernemu Bogu.

3. Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, związanego ze Świętym Franciszkiem z Asyżu. Odpust można zyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie jakiejkolwiek parafialnej świątyni, odmówienie przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej, Komunia Święta, modlitwa  w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu.

4. W czwartek, 4 sierpnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów. Będzie to jednocześnie pierwszy czwartek miesiąca. Tego dnia modlimy się o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania.

5. Najbliższy piątek, 5 sierpnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Msza Święta wotywna o godz.17.00. Od godziny 16.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. W międzyczasie okazja do spowiedzi świętej.

     Chorych jak zawsze nawiedzę od godziny 9.00

6. W sobotę, 6 sierpnia, będziemy obchodzili święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie zanotowane na kartach Ewangelii było zapowiedzią naszej przyszłości – życia wiecznego, oglądania na wieki Boskiego Oblicza. Msza Święta tego dnia o godz.10.00.

7. Z racji pierwszej soboty miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 9.15, adoracja, różaniec św. i po nim Msza św.

8. Sierpień to miesiąc licznych pielgrzymek do różnych sanktuariów maryjnych, szczególnie na Jasną Górę. Zapraszam wszystkich na pielgrzymi szlak, a także do włączenia się w dzieło pielgrzymowania duchowego. Wszystkich, którzy podejmą ten trud, polecam Bogu przez ręce Matki Najświętszej. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzę otwartości na Boże słowo, roztropności w podejmowanych decyzjach oraz doświadczenia Bożej mocy w trudnościach dnia codziennego.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 1 sierpnia – Święty Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, założyciel wspólnoty redemptorystów;

– czwartek, 4 sierpnia – Święty Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, patron proboszczów.