NARODZENIE PAŃSKIE                                25 grudnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

l. „Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Bogiem. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze współczesne serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego Nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną codzienność.

2. Tą Mszą Świętą wigilijną rozpoczęliśmy oktawę i okres Narodzenia Pańskiego, niezwykle bogaty w znaki obecności Bożej, który będzie trwał do niedzieli Chrztu Pańskiego, czyli do 8 stycznia.

3. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni, do licznego udziału w świątecznej Eucharystii. Tu ma miejsce najpełniejsze spotkanie wierzącego chrześcijanina z Bogiem-Człowiekiem. Starajmy się jak najgłębiej pochylić nad radosną tajemnicą narodzin Bożego Syna. Dlatego proszę, aby nie spieszyć się z wyjściem z kościoła zaraz po błogosławieństwie. Zachęcam wszystkich, zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim żłóbku, aby wspólnie śpiewać piękne polskie kolędy i pastorałki. Niech rozbrzmiewają one także w naszych domach, podczas świątecznych spotkań z najbliższymi – nie wstydźmy się tej pobożności, jest ona przecież wyrazem naszej wiary!

4. Zapraszam szczególnie w piątek, 30 grudnia, w ten dzień przypada bowiem święto Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny będziemy prosili o świętość i pokój w naszych rodzinach. Niech każda rodzina z naszej wspólnoty parafialnej będzie solą dla ziemi w tej otaczającej nas bylejakości.

5. A w przyszłą niedzielę wejdziemy w Nowy Rok Pański 2023. Zarazem dzień 1 stycznia to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw i Pokój – pokój tak bardzo upragniony w naszych niespokojnych czasach.

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                 18 grudnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystości Narodzenia Pańskiego! W nadchodzącą sobotę Wigilia, która w kalendarzu liturgicznym rozpoczyna okres Narodzenia Pańskiego, a potem kolejne świąteczne dni. Czy jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku do nich przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne! Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia tej Dobrej Nowiny innym.

2. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z soboty, 24 grudnia, na niedzielę, 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy.

3. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ubogich i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

4. W tym duchu przyjdźmy też na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana.

5. Ale jeszcze wcześniej w pokorze zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy moment na pojednanie się z Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia.

6. Roraty w tym tygodni o godz. 7.00 w poniedziałek i środę u Sióstr Pasterek, a o 17.00 we wtorek i czwartek w kościele. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tej Mszy Świętej wotywnej o Najświętszej Maryi Pannie.

7. Zaś w Wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego i w samą uroczystość w naszej parafii będzie następujący porządek Mszy Świętych:

– 24 grudnia –  Pasterka – godz. 21.30 w kaplicy Sióstr Pasterek, a w kościele o godz. 24.00.

25 grudnia – godz.8.30, 11.30 w kościele, a u Sióstr Pasterek o godz.10.00

26 grudnia – godz.8.30, 11.30 w kościele, a u Sióstr Pasterek o godz.10.00

– 31 grudnia –  godz.17.00 – zakończenie Starego Roku 2022

– 01 stycznia – Nowy Rok 2023 – niedzielny porządek Mszy św.

– 06 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego/Trzech Króli/- niedzielny porządek Mszy św.

W tym tygodniu patronujE nam:

Środa, 21 grudnia – św. Piotr Kanizjusz, prezbiter jezuicki, żyjący w latach 1521-1597, wybitny teolog, za co otrzymał tytuł doktora Kościoła (wspomnienie dowolne).

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU           11 grudnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. To już połowa Adwentu. W tym tygodniu, a dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przypatrzmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem – Sprawiedliwym Sędzią. Zatem wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Bogiem, aby w tej przyjaźni dalej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.

2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę właśnie radosną niedzielę.

3. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka. Miejmy serca wrażliwe i otwarte. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu.

4. Przed świętami Bożego Narodzenia zazwyczaj myślimy też o świątecznych prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości. Nie zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą zapłatą.

5. Dzisiaj rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

6. A od piątku, 16 grudnia, zachęcam do odprawienia specjalnej nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia.  cielonym. On jest już blisko!

7. Zapraszam na Roraty: o godzinie 7.00 w poniedziałek i środę u Sióstr Pasterek, a we wtorek i czwartek o godzinie 17.00. w kościele.

8. Spowiedź święta dekanacie:

–  ŻOŁĘDOWO 12 grudnia od 10.00 do 11.00 w kościele

                                                   od 17.30 do 18.30 w kościele i u Sióstr Pasterek

– MAKSYMILIANOWO 14 grudnia od 10.00 do 11.00

                                                                  od 18.30 do 19.30

– NIEMCZ      16 grudnia –  od godziny 18.30

– OSIELSKO 17 grudnia – od 9.00 do 12.00

W tym tygodniu patronują nam:

Wtorek, 13 grudnia – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary około 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych (wspomnienie obowiązkowe).

Środa, 14 grudnia – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, za co wyróżniono go tytułem doktora Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU               4 grudnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna gorączka panująca w galeriach i marketach.

2. Dzisiejsza niedziela swoją rangą przykrywa liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy z przełomu III i IV wieku, która jest szczególną patronką górników i hutników, choć nie tylko. Wzywana jest też jako wspomożycielka. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu Polski dzień 4 grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.

3. W dzisiejszą niedzielę przypada też XXIII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z polecenia władzy duchownej specjalną zbiórką do puszek przed kościołem wspieramy Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

4. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcam do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszej parafii w kościele we wtorki i czwartki o godzinie 170.00, a u Sióstr Pasterek w poniedziałki i środy o godzinie 7.00.

5. W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy Świętego Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarowujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serca na te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Ale niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa.

6. Zaś w czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Błogosławiony Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami. W tym dniu w naszej parafii świąteczne Msze Święte o godz.11.30 i 17.00. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ofiary składane na tacę są przeznaczone na biedne kościoły w Polsce.

       Tego dnia zapraszam zapraszam również rodziców i dzieci przygotwujących się do uroczystości I Komunii świętej. Po Mszy św. poświęcę dzieciom medaliki.

     W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia zapraszam jak co roku na Godzinę Łaski od 12.00 do 13.00. Według objawień Pieriny Gilly Maryja obiecała, że modlącym się w tym czasie ześle”wiele łask dla duszy i ciała”

7. Przy ołtarzu są już poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary przeznaczamy jak co roku na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni.

8. W kaplicy Matki Bożej są złożone świece wigilijne. Można je nabywać w cenie 10 złotych małe i 18 złotych duże.

9. (!) OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ:

ŻOŁĘDOWO – 12.12. od godz.10.00 do 11.00 i od godz.17.30 do 18.30

NIEMCZ – 13.12. od godz. 18.00

MAKSYMILIANOWO – 14.12. od godz.10.00 do 11.00 i od godz.18.30 do 19.30

W tym tygodniu patronują nam:

Wtorek, 6 grudnia św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który podbił serca wiernych w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także troskliwością o ich sprawy materialne (wspomnienie dowolne).

Środa, 7 grudnia św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, wielki doktora Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);

Piątek, 9 grudnia św. Jan Diego (1474-1548), Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest; jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe (wspomnienie dowolne).

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU         27 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…

2. Jednocześnie pierwszymi nieszporami dzisiejszej niedzieli weszliśmy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Właśnie ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. Do licznego udziału w roratach, celebrowanych w kościele o godzinie 17.00 we wtorki i czwartki, a u sióstr Pasterek w poniedziałki i środy, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.

   W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, przybyszów, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele.

4. W środę, 30 listopada, przypada święto Świętego Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, rodzonym bratem Świętego Piotra. Tradycja głosi, że po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże Świętego Andrzeja w kształcie litery „X”. Niech zgiełk andrzejkowych zabaw, jakie się w tym czasie organizuje, nie zagłuszy naszej modlitwy przez wstawiennictwo tego szczególnego patrona również w sprawach matrymonialnych i orędownika w wypraszaniu potomstwa.

5. W sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne. Niech w naszych sercach jeszcze mocniej zabrzmi nakaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…”. 

6. W przyszłą niedzielę, 4 grudnia, która przykrywa liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez jej wstawiennictwo będziemy polecać Opatrzności Bożej wszystkich naszych parafian zmagających się z problemem bezrobocia i poszukujących pracy. Jednocześnie w tę przyszłą niedzielę już po raz dwudziesty trzeci będziemy obchodzili Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem złożymy ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie – gorąco polecam ten ważny cel ofiarności Parafian!

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.

    W I piątek miesiąca od godziny 16.00 do 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. W tym czasie można również skorzystać z sakramenytu pokuty.

           Chorych nawiedzę w piątek od godziny 9.00

     W I sobotę miesiąca zapraszam na godzinę 9.15 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, różaniec św., a po nim Msza św. wynagradzająca.

W tym tygodniu patronują nam:

Środa, 30 listopada – św. Andrzej Apostoł,   brat św. Piotra Apostoła. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie, stąd jest bardzo czczony w Kościołach wschodnich (święto).

Sobota, 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA               20 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniu dzisiejszym na prośbę papieża Franciszka młodzież gromadzi się, aby obchodzić Światowy Dzień Młodzieży. Ogarnijmy ludzi młodych serdeczną modlitwą, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości oraz zawsze żyli w bliskości Chrystusa.

2. Dzisiejszy dzień to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Akcja Katolicka propaguje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym. Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród młodych katolików. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich zrzeszonych w tych wspólnotach.

3. Po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4. Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tradycja przekazuje, że Maryja została jako dziecko przedstawiona w świątyni i przy niej wzrastała. Dla nas Matka Chrystusa pozostaje szczególnym wzorem życia poświęconego Bogu.

5. We wtorek, 22 listopada, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Wszystkim zaangażowanym w troskę o muzykę kościelną w naszej parafii, pani organistce, składam serdeczne podziękowanie za całoroczną posługę i życzę obfitości Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze. Msze św. RORATNE będzą sprawowane kościele we wtorki czwartki o godzinie 17.00, a u Sióstr Pasterek w poniedziałki i Środy o godzinie 7.00 rano w kaplicy.

6. W najbliższą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczniemy czas radosnego oczekiwania i przygotowania na spotkanie z Panem. Najpierw na powtórne przyjście Chrystusa na kończy czasów, a także na świętowanie pierwszego przyjścia Pana na ziemię. Msze św. RORATNE będą sprawowane we wtorki i czwartki o godzinie 17.00. Już teraz

     Jak zawsze w I Niedzielę Adwentu zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Do opłatków dołączone zostały życzenia, plan kolędowania i upominek świąteczny. Opłatki złożone będą przed ołtarzem przez wszystkie niedziele Adwentu.

    Ofiary za opłatków przeznaczamy jak każdego roku na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni.

7.  (!) W I Niedzielę Adwentu(27 listopada) i II Niedzielę Adwentu(4grudnia) zapraszam na Mszę św:

– godzina 10.00 w kaplicy sióstr Pasterek rodziców i dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii św.

–  godzina 11.30 młodzież, która już wcześniej zdeklarowała chęć przygotowania do sakramentu bierzmowania

      Po Mszy św. odbędzie się spotkanie z ks. Jarosławem – misjonarzem Zgromadzenia św. Wincentego a’Paulo. Proszę potraktować spotkania jako OBOWIĄZKOWE!

8.  Już dzisiaj zapraszam rodziców wraz z dziećmi klas III w czwartek 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  na godzinę 17.00. Tego dnia poświęcę dzieciom medaliki.    

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzę obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Najświętszej.  

10. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana + Teresa Myszkowska. Módlmy się za nią słowami pieśni: Racz wiekuiste dacz odpoczywanie, duszom umarłych, najłaskawszy Panie, a światłość wieczna niechaj jej przyświeca, niech ogląda Twe Najświętsze lice.

11.  Ze względu na mój udział w corocznych rekolekcjach dla kapłanów, od poniedziałku do czwartku włącznie Msze św. będę sprawował poza parafią. W tym czasie nie będzie również czynne Biuro Parafialne. Ważne sprawy proszę zgłaszać do ks. Dziekana w parafii Niemcz.

       Przypominam, codziennie w kaplicy Sióstr Pasterek są sprawowane Msze św. rano o godzinie 7.00.

12.  >ZBIÓRKA DLA UKRINY< Dziękuję wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na pomoc Ukrainie. Zostało przekazane 37 paczek do CARITAS DIECEZJALNEGO, a stamtąd dalej do potrzebujących naszych braci i sióstr w Ukrainie. Bóg zapłać!

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  13 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.  Dziś trzydziesta trzecia niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. W drugą niedzielę listopada od 2009 roku obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Naszą modlitwą wspieramy dzisiaj chrześcijan na całym świecie, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary. Z powodu wiary cierpią prześladowanie, a niejednokrotnie także oddają życie. Niech nasza modlitwa wyprasza im wolność w wyznawaniu wiary i wypełnianiu codziennych obowiązków. 

2. Dziś także z inicjatywy papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. To szczególna okazja, aby zauważyć cierpiących z powodu braku podstawowych środków do życia. Dzisiaj te wszystkie osoby ogarniamy modlitwą. Niech znakiem naszej solidarności będzie wsparcie najbardziej potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej.

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00. W naszej modlitwie chcemy pamiętać o wszystkich przeżywających trudności życiowe, będziemy prosić o Bożą pomocą przez ręce Matki Zbawiciela.

4. W najbliższą niedzielę, 20 listopada, przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Tego dnia obchodzimy święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

5. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni. Za dotychczas złożone ofiary z serca składam serdeczne Bóg zapłać! Dziękuję.

  Trwają prace przy remoncie dachu na plebanii. Prace potrwają do końca miesiąca. Wszystkim, którzy złożyli ofiarę na symboliczną dachówkę, składam również serdeczne podziękowanie.

6. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzę wrażliwości na Boże natchnienia, odwagi w dawaniu świadectwa wiary w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

8. W ostatnim tygodniu odeszła do niebieskiej ojczyzny + Maria Ignaszak. Msza św. pogrzebowa w czwartek o godzinie 9.00. Niech nasza modlitwa wyjedna jej przebaczenie grzechów i życie wieczne: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

9.  W I Niedzielę Adwentu ( 27.11.) poświęcone zostaną opłatki na stół wigilijny. Do opłatków dołączone zostały życzenia i upominek świąteczny. Opłatki złożone będą  przed ołtarzem przez wszystkie niedziele Adwentu.

     Ofiary za opłatki przeznaczamy jak każdego roku na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni.

10. (!) W I niedzielę Adwentu ( 27 listopada)  i II Niedzielę Adwentu (4 grudnia) zapraszam na spotkanie:

– godzina 10.00 w kaplicy Sióstr Pasterek rodziców i dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii św.

– godzina 11.30 młodzież, która zdeklarowała chęć przygotowania do sakramentu bierzmowania.

   Po Mszy św. odbędzie się spotkanie. Proszę potraktować je jako OBOWIĄZKOWE!

11.  (!)Już dzisiaj zapraszam rodziców wraz z dziećmi pierwszokomunijnymi  8 grudnia (czwartek) o godzinie 17.00 na uroczystą Mszę św. ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia poświęcę dzieciom medaliki.

W tym tygodniu patronują nam:

– czwartek, 17 listopada – Święta Elżbieta Węgierska (1207-1231), córka króla Węgier, najpierw gorliwa żona i matka, później tercjarka Świętego Franciszka, oddana pokucie i dziełom miłosierdzia;

– piątek, 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       6 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś trzydziesta druga niedziela zwykła w roku kościelnym. Błagamy Boga, aby oddalił od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie Mu służyć (kolekta mszalna).

2. W środę, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na Lateranie jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża. Nad wejściem widnieje napis w języku łacińskim: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Do XIV wieku stanowiła ona centrum życia Kościoła. To święto to także wyraz naszej jedności z następcą Świętego Piotra – papieżem Franciszkiem. Papieża i wszystkie sprawy Kościoła będziemy polecali Bogu przez ręce Maryi w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00.

3. W piątek, 11 listopada, przypada Święto Niepodległości. Msza Święta w naszej świątyni o godz.17.00. Zapraszam na wspólną modlitwę w intencji naszej ojczyzny. Modlitewną pamięcią będziemy ogarniać wszystkich, którzy zginęli w walce o jej wolność. Niech zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie wywieszona flaga narodowa.

4. W najbliższą niedzielę, 13 listopada, przypada obchodzony od 2009 roku Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (zawsze w drugą niedzielę listopada). Także tego dnia będziemy obchodzić już po raz piąty ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich.

5. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzę otwartości na Boże słowo oraz odwagi w podejmowaniu codziennych obowiązków względem Boga i bliźniego.

W tym tygodniu patronują nam:

– czwartek, 10 listopada – Święty Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, gorliwy obrońca wiary i orędownik pokoju;

– piątek, 11 listopada – Święty Marcin z Tours (316-397), najpierw żołnierz rzymski, potem biskup, gorliwy głosiciel Dobrej Nowiny;

– sobota, 12 listopada – Święty Jozafat Kuncewicz (1580-1623), biskup i męczennik, ewangelizator schizmatyków.

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA               30 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś, w ostatnią niedzielę października, obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia własnego Kościoła. To uroczyste wspomnienie dnia, kiedy nasza świątynia została oddana na wyłączną własność Bogu. Ona jest miejscem Jego szczególnej obecności. W niej gromadzimy się na wspólną modlitwę, nabożeństwa, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii i przyjmujemy inne sakramenty. Dziękujemy dziś Bogu za wszystkich, którzy trudzili się nad wzniesieniem tego domu Bożego. Niech Bóg obdarzy ich hojnie swoją łaską, a zmarłym pozwoli przebywać w swoim Domu w niebie. 

2. Jutro, 31 października, ostatnie nabożeństwo różańcowe po Mszy św. wieczornej. Dziękuję wszystkim, którzy przez cały miesiąc gromadzili się na wspólnej modlitwie.

3. We wtorek, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. To radosna dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. W naszej świątyni Msze Święte będą dziś sprawowane o godz.8.30 i 11.30, a Sióstr Pasterek o godz.10.00

  Po Mszy Świętej porannej procesja, w czasie której będziemy modlić za zmarłych spoczywających na cmentarzu przy kościele, natomiast o godzinie 12.30 będzie procesja na cmentarzu przy ulicy Brzozowej. Zadbajmy o groby naszych bliskich, niech będzie to wyraz naszej pamięci i szacunku wobec tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do wieczności.

4. W środę, 2 listopada, przypada w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszam na Msze Święte tego dnia do kościoła na godzinę 8.30, 10.00 i 17.00. Po Mszy Świętej o godz.10.00 procesja na cmentarzu przy kościele. Zapraszam wszystkich na wspólną modlitwę za naszych bliskich zmarłych!

5. Czwartek jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i wszystkich powołanych do służby w Kościele.

6. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie cmentarza oraz modlitwa za zmarłych. Ponadto: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

7. Do 8 listopada będziemy modlić się na różańcu za zmarłych polecanych w tak zwanych jednorazowych wypominkach. Kartki są wyłożone na stoliku w kaplicy Matki Bożej. Wpominki roczne w każdą II sobotę miesiąca w ciągu roku o godzinie 16.45, po nich Msza św. w intencji wszystkich polecanych w wypominkach.

8.  3 listopada przypada w naszej parafii Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Huberta, Biskupa. Uroczysta Msza św.  godzinie 8.00. Serdecznie zapraszam.

9. Najbliższy piątek, 4 listopada, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00 do 17.00. W tym czasie można skorzystać z sakramentu pojednania.

     Chorych nawiedzę tradycyjnie od godziny 9.00.

10. Sobota, 5 listopada, to pierwsza sobota miesiąca. Od godziny 9.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, różaniec św. i po nim Msza św. wynagradzająca. Serdecznie zapraszam!

W tym tygodniu patronuje nam:

– piątek, 4 listopada – Święty Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, reformator Kościoła, organizator pierwszych seminariów duchownych, wrażliwy na los ubogich.

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         23 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś trzydziesta niedziela zwykła w roku liturgicznym. We wspólnocie Kościoła obchodzona jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, wypraszamy im Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. Światowy Dzień Misyjny to także okazja do modlitwy o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny. Dziś także wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami. Za każdy gest dobroci wobec misjonarzy składamy serdeczne Bóg zapłać!

2. W środę, 26 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00.

3. W piątek, 28 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

4. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe po Mszy św. Wieczornej. U Sióstr Pasterek o godzinie 18.00/ w sobotę o g.16.30./ Tych, którzy z różnych względów nie mogą przybyć na wspólną modlitwę, zachęcam do odmawiania różańca w domu.

5. W zakrystii lub biurze parafialnym można składać wypominki za zmarłych. W pierwszym tygodniu listopada będziemy modlić się za zmarłych w wypominkach jednorazowych.

     Wypominki roczne będą w każdą w II sobotę miesiąca o godzinie 16.45 i po nich Msza św. Ofiarowana za najbliższyzh zmarłych krewnych, przyjaciół i znajomych.

      Kartki są wyłożone w kaplicy po lwewj stronie.

6. Msze święte ( 1 listopada ) w Uroczystość Wszystkich Świętych w kościele o godzinie 8.30 i 11.30, a u Sióstr Pasterek o godzinie 10.00.

    PROCESJA NA CMENTARZU:

 – ulica Bydgoska przy kościele zaraz po Mszy św. porannej

 – ulica Brzozowa o godzinie 12.30

   2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

                   Msze święte będą sprawowane o godzinie 8.30, 11.30 i 17.00 w kościele.

7.  3 listopada przeżywać będziemy w naszej parafii Uroczystość Odpustową ku czci Św. Huberta Biskupa. Msza św. o godzinie 8.00. 17.00. Serdecznie zapraszam.

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzę obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Zbawiciela.  

W tym tygodniu patronują nam:

– piątek, 28 października – Święci Szymon i Juda Tadeusz, Apostołowie, świadkowie życia Jezusa, głosiciele prawdy o Jego śmierci i zmartwychwstaniu.