PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU      21 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. Gorzkie Żale –  o godzinie 9.45 u sióstr Pasterek i  w kościele o godzinie 11.15.

3. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

4. W czwartek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie grudniowej nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wielu z naszych parafian podjęło duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne. Szczegóły w folderach wyłożonych w przedsionku kościoła.

5.  W  czwartek zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 19.30

6. W najbliższy piątek, 26 marca, po Mszy św. wieczornej w kościele droga krzyżowa, a u sióstr Pasterek o godzinie 18.00. Zapraszam wszystkich na wspólną modlitwę.

7.  Za tydzień Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm. Rozpocznie się Wielki Tydzień.

8. Po wielu konsultacjach i oględzinach dachu, zapadła decyzja o wymianie dachówki na plebanii. To kolejny krok w zaplanowanych zadaniach w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję za złożone ofiary na remont dachu.

       Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. W Jubileuszowym Roku św. Józefa każdego z Ofiarodawców ogarniam modlitwą. Przekazane ofiary na konto Parafii, proszę zaznaczyć dopiskiem „ dachówka”. Bóg zapłać!

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.