ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 29 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

2. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.

3. We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno- przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz.17.00, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – czyli szczególna okazja do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Ze względu na odwiedziny duszpasterskie w I Piątek miesiąca Msza św. będzie sprawowana o godzinie 9.00. Pół godziny przed Mszą św., możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Z okazji I Soboty miesiąca jak zawsze na godzinę 9.15 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu. O godzinie 9.30 różaniec święty, a po nim Msza św.

5. W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020 . Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele: 10.00 u sióstr Pasterek, 8.30, 15.00 w kościele.

6. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. Plan kolędy na stronie internetowej parafii w zakładce >Odwiedziny duszpasterskie < Program kolędy jest również wywieszony w gablocie parafialnej.

NARODZENIE PAŃSKIE                                                         25 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

l. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z największą radością śpiewaliśmy „Chwała na wysokości Bogu…”. Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który stał się jednym z nas. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Syn Boży. Niech Boża radość i miłość wypełniają kolejne dni naszego świętowania i całą naszą, nieraz trudną, codzienność. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Przeżywajmy święta w gronie rodzinnym.

2. Zachęcam do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą przede wszystkim z naszych serc.

3. W najbliższe dni świąteczne porządek nabożeństw w naszym kościele parafialnym będzie następujący: 25.12. g. 10.00 u sióstr Pasterek, 11.30 w kościele, 26.12. g. 10.00 u sióstr Pasterek, 8.30 i 11.30 w kościele.

4. Oktawa Bożego Narodzenia jest bardzo bogata w liturgiczne wspomnienia. W drugi dzień uroczystości Narodzenia Pańskiego tradycyjnie wspominamy Świętego Szczepana, pierwszego męczennika.

     W piątek, 27 grudnia, wspominamy Świętego Jana Apostoła i Ewangelistę. Msza Święta o godz.17.00.

     W sobotę, 28 grudnia, wspominamy Świętych Młodzianków Męczenników. Niech ten dzień będzie okazją do modlitw w intencji poszanowania nienarodzonego jeszcze życia.      

     Błogosławieństwo niemowląt i małych dzieci na Mszy Świętej o godz.17.00.

     Niedziela 29 grudnia: g.10.00 u sióstr Pasterek, g.8.30, 11.30 w kościele

     Wtorek 31grudnia g.17.00 – zakończenie Starego Roku 2019

     Środa 1 stycznia g.10.00 u sióstr Pasterek, g.11.30, 15.00 w kościele – Nowy Rok 2020

5. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia tradycyjnie składamy ofiary na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i polskich wydziałów teologicznych. Polecam zbiórkę ofiarności Parafian.

6. W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Niech będzie to okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej.

    Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na dalsze prace w nadchodzącym roku przy renowacji naszej świątyni.

    Program kolędy znajduje się w zakładce >Odwiedziny duszpasterskie< i wywieszony będzie również w gablocie parafialnej.


CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                         22 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. W najbliższy wtorek przypada Wigilia i kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia Dobrej Nowiny innym.

2. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z wtorku, 24 grudnia, na środę, 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś spośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszą wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

3. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ubogich i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce przy stole wcale nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską, wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

4. Zapraszam do udziału w Pasterce:

    – w kaplicy u Sióstr Pasterek –    o godz. 22.30

    – w naszej parafialnej świątyni – o godz. 24.00.

Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana.

Msze Święte w dzień Bożego Narodzenia: 25.12.- 10.00 u sióstr Pasterek i 11.30 w kościele

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia: 26.12.- 10.00 u sióstr Pasterek, 8.30 i 11.30 w kościele

27.12. g. 17.00 w kościele – w intencji  Parafian z Nekli i Linówca

28.12. g. 17.00 w kościele – w intencji Parafian z Żołędowa

30.12. g. 17.00 w kościele – w intencji Parafian z Augustowa

31.12. g. 17.00 w kościele – z podziękowaniem za Stary Rok 2019

01.01.g. 10.00 w kaplicy Sióstr Pasterek i 11.30, 15.00 w kościele z prośbą o błogosławieństwo na Nowy Rok 2020.

5. Zapraszam do udziału w pielgrzymce: Podlasie – Litwa > patrz ogłoszenia z 15.12.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 26 XII – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego, pierwszy męczennik za wiarę. 
 • 27 XII – św. Jan Apostoł i Ewangelista, najmłodszy z grona Apostołów, umiłowany uczeń Pana Jezusa.
 • 28 XII – Święci Młodziankowie, męczennicy, którzy ponieśli śmierć z powodu przyjścia na świat Zbawiciela na rozkaz Heroda.TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 15 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.

2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe.

3. Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

4. W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych modlitwach polecajmy jego osobę i posługę Bożej Opatrzności, aby prowadził bezpiecznie Kościół przez niespokojne współczesne czasy.

5. W środę zapraszam na Eucharystię oraz na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00. O godzinie 20.00 zapraszam na różaniec św.

Dzięki „fiat” Maryi na świat przyszedł nasz Zbawiciel, aby otworzyć nam bramy nieba. W Jej szkole uczymy się zasłuchania w Boży głos, wypełniania woli Bożej, i to nie dla własnej chwały, lecz po to, aby objawiła się miłosierna miłość naszego niebieskiego Ojca.

6. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritas. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu.

7. Przed świętami Bożego Narodzenia zazwyczaj myślimy też o świątecznych prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości. Nie zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą zapłatą.

8. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA ADWENTOWA:

 • MAKSYMILIANOWO – Poniedziałek : 11.00 – 11.30 i 18.30 -19.30
 • ŻOŁĘDOWO – Środa: w kościele – 11.00 – 11.30 i 19.00 -20.00

u sióstr Pasterek w kaplicy – 19.00 – 20.00

 • NIEMCZ – Piątek: 18.30 – 19.30
 • OSIELSKO – Sobota: 9.00 – 11.00 i 15.00 – 17.00

9. Przez wszystkie niedziele Adwentu przy ołtarzu w koszu znajdują się poświęcone opłatki. W kopercie są również życzenia z planem odwiedzin duszpasterskich. Ofiary z opłatków przeznaczamy na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni. Za wszelkie ofiary na remont naszej świątyni składam z serca serdeczne Bóg zapłać!

10. W zakrystii do nabycia jest kalendarz parafialny – „cegiełka” na 2020 rok.

11. Zapraszam do udziału w pielgrzymce: PODLASIE – LITWA – 17.08 do 22.08.2020.

/ Drohiczyn, Grabarka, Święta Woda, Sokółka, Supraśl, Białystok, Augustów, rejs szlakiem papieskim, Studzienna, Wilno, Troki, Wigry, Święta Lipka, Gietrzwałd/

Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym.

12. Porządek Mszy świętych w czasie Świąt Bożego Narodzenia:

 • 24.12. g. 22.30 u sióstr Pasterek
 • g. 24.00 w kościele / pasterka/
 • 25.12. g. 10.00 u Sióstr Pasterek i o 11.30 w kościele
 • 26.12. g. 10.00 u Sióstr Pasterek i o 8.30, 11.30 w kościele
 • 27.12. g. 17.00 w kościele / w int. Parafian z Nekli i Linówca/
 • 28.12. g. 17.00 w kościele / w int. Parafian z Żołędowa/
 • 30.12. g. 17.00 w kościele / w int. Parafian z Augustowa/
 • 31.12. g. 17.00 w kościele Msza św. z podziękowaniem za Stary Rok 2019NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY            8 grudnia 2019

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

2.  Dzisiaj po sumie od 12.00 do 13.00 przypada GODZINA ŁASKI.

     Matka Boża powiedziała:” Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.”

3.. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego. Polecam ten ważny cel ofiarności Parafian.

4. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska.

     Pamiętajmy o sprawowanej Mszy Świętej roratnej we wtorek i piątek o godz. 17.00 i o adwentowej spowiedzi św., która będzie w naszej parafii w środę 18 grudnia przed południem od godziny 11.00 do 11.30. Wieczorem od godziny 19.00 do 20.00.

     Tego dnia na godzinę 19.30 zapraszam na różaniec św.  

SPOWIEDŹ ŚW. W DEKANACIE:

– MAKSYMILIANOWO – 16.12. – od 11.00-11.30  i  od 18.30 – 19.30

– NIEMCZ                         – 20.12. – od 18.30-19.30

– OSIELSKO                     – 21.12. – od 9.00 – 11.00  i  15.00 – 17.00

     Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę – niech Pan narodzi się w pełni przede wszystkim w naszych czystych sercach. Niech to będzie czas naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy więzi z Panem Bogiem i bliźnimi.

5. W środę naszym parafialnym zwyczajem przez wstawiennictwo Maryi podczas nowenny i Eucharystii o godz.17.00 będziemy polecać Bożej Opatrzności nasze dobre przygotowanie na przyjście na świat Jej Syna, a naszego Zbawiciela. Zapraszam do tej wspólnej modlitwy.

    Wieczorem zapraszam o godzinię 20.00 na różaniec św.

6. W czwartek 12 grudnia zapraszam mężczyzn na wspólną mszę św. na godzinę 19.30, której będzie przewodniczył ojciec paulin Laurencjusz Jan Żezicki. Pół godziny przed mszą św. różaniec św. Serdecznie zapraszam.

    Po mszy św. zapraszam do sali św. Józefa.

7. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.

8.  Dzisiaj przypada II niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni. Za troskę i każdy dar serca wszystkim składam serdeczne podziękowanie –  Bóg zapłać!

9.  UWAGA! OD  14 GRUDNIA ( SOBOTA ) MSZE ŚWIĘTE BĘDĄ JUŻ SPRAWOWANE W KOŚCIELE. SERDECZNIE ZAPRASZAM!

W tym tygodniu patronują nam:

 • 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych.
 • 14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU               1 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła – nasza wiara –jest z istoty wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole Eucharystii. Udział w Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała Pańskiego, jest przecież realnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem. Chodzi więc o to, abyśmy pogłębiali naszą świadomość, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie. Dzięki temu z jeszcze większą pobożnością będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwali na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

2. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele we wtorek i piątek, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw.

    Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które już są do nabycia po Mszy św.

4. We wtorek, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach, duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne. Niech w naszych sercach jeszcze mocniej zabrzmi nakaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…”.

5. W środę, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez wstawiennictwo Matki – Opiekunki rodzin i Pani naszych losów – oraz Świętej Barbary podczas nowenny i Eucharystii o godz.17.00 będziemy polecać Bożej Opatrzności wszystkich naszych parafian zmagających się z tym problemem i poszukujących pracy. Zapraszam do tej wspólnej modlitwy.

6. Zapraszam o godzinie 20.00 w środę na modlitwę różańcową.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu ofiarujmy w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Okazja do spowiedzi świętej w tygodniu przed każdą mszą świętą i pierwszy piątek od godziny 16.30.

       Chorych tradycyjnie nawiedzę w piątek od godziny 9.00

       Na progu Adwentu serdecznie zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty. W liturgii tego dnia wspominamy Świętego Mikołaja Biskupa. Tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli.   Niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego świętego.

      W pierwszą sobotę w modlitwach wypominkowych o godzinie 16.45 polecamy Matce Najświętszej naszych zmarłych parafian, oddajemy ich Niepokalanemu Sercu.

7. grudnia w sobotę zapraszam na godzinę 10.00 rodziców i dzieci, którzy przygotowują się wspólnie do uroczystości I Komunii św. Tego dnia poświęcę dzieciom medaliki.

       Ze względu na I sobotę miesiąca od godziny 9.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 9.30 – różaniec święty. Modlitwę prowadzą Róże Różańcowe. Serdecznie zapraszam.

8.  W tym tygodniu i przyszłą niedzielę ze względu na trwające w dalszym ciągu prace przy kościele, zapraszam na Msze święte i nabożeństwa do kaplicy Sióstr Pasterek przy ulicy Jastrzębiej 27.

9. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg, wybierając Maryję na matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego.

Archiwum 2019OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominam o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.

3. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych będziemy ofiarowali Panu Bogu w tygodniu od poniedziałku do piątku.

4. Karty wspominkowe roczne można  składać przez cały listopad podczas kolekty lub w zakrystii.

5. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po mszy św. wieczornej.

Na godzinę 20.00 zapraszam na modlitwę różańcową.

6. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych patronów i Bożego błogosławieństwa.

7. 1 listopada wszedł do kin w Polsce film „ Nieplanowane”, który odsłania kulisy działania jednej z największych korporacji zajmujących się aborcją. Film zaprasza do tego, żeby w zupełnie nowy sposób spojrzeć na kwestię dzieci nienarodzonych. Zachęcam, aby ten film obejrzeć.

8.  Za tydzień druga niedziela miesiąca – ofiary przeznaczamy jak zawsze na renowację naszej świątyni. Wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspierają to dzieło składam z serca gorące podziękowanie.

9.  W tym tygodniu rozpoczynają się prace ziemne wokół kościoła, które mają potrwać do końca listopada. Prace dotyczą montażu nowego chodnika.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, patron katechistów i katechumenów,
 • 9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 3 listopada 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominam o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.

3. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych będziemy ofiarowali Panu Bogu w tygodniu od poniedziałku do piątku.

4. Karty wspominkowe roczne można  składać przez cały listopad podczas kolekty lub w zakrystii.

5. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po mszy św. wieczornej.

Na godzinę 20.00 zapraszam na modlitwę różańcową.

6. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych patronów i Bożego błogosławieństwa.

7. 1 listopada wszedł do kin w Polsce film „ Nieplanowane”, który odsłania kulisy działania jednej z największych korporacji zajmujących się aborcją. Film zaprasza do tego, żeby w zupełnie nowy sposób spojrzeć na kwestię dzieci nienarodzonych. Zachęcam, aby ten film obejrzeć.

8.  Za tydzień druga niedziela miesiąca – ofiary przeznaczamy jak zawsze na renowację naszej świątyni. Wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspierają to dzieło składam z serca gorące podziękowanie.

9.  W tym tygodniu rozpoczynają się prace ziemne wokół kościoła, które mają potrwać do końca listopada. Prace dotyczą montażu nowego chodnika.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, patron katechistów i katechumenów,
 • 9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 27 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Chrystus, wstępując do nieba, obiecał swoim uczniom: „Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skocznie świata”. Szczególnym znakiem wypełnienia tych słów jest Boża obecność w naszej świątyni. Obchodząc dzisiaj dzień poświęcenia tego kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami, za posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu kościoła.

2.  Zapraszam do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych w kościele po Mszy św. wieczornej i u sióstr Pasterek w kaplicy o godzinie 18.00.

3. W piątek będziemy przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte jak w każdą niedzielę:

8.30 – w kościele – po tej mszy św. procesja połączona z modlitwami za zmarłych na cmentarzu przy świątyni

10.00 – u sióstr Pasterek w kaplicy przy ul. Jastrzębiej

11.30 – w kościele w intencji wszystkich zmarłych parafian, krewnych, przyjaciół, znajomych spoczywających na naszych cmentarzach.

O godzinie 12.30 na cmentarzu przy ul. Brzozowej będzie procesja połączona z poświęceniem grobów i modlitwa za zmarłych

4. W sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w kościele o godz.8.30, 10.00, 11.30.

5. W związku z listopadowymi uroczystościami proszę o uporządkowanie grobów swoich bliskich. Przygotujmy także nasze serca. Okazja do spowiedzi św. w tygodniu przed mszą św. wieczorną.

6. Zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

7. Proszę o wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które można zabrać, wychodząc ze świątyni. Nabożeństwa wypominkowe jednorazowe od poniedziałku 4 listopada do soboty 9 listopada o godz.17.00.

8. Wypominki roczne w każdą I sobotę miesiąca o godzinie 16.45, następnie msza św. ofiarowana w intencji naszych bliskich zmarłych. Wypominki roczne można składać przez cały miesiąc listopad podczas kolekty lub zakrystii.

9.  Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nastąpi w naszej parafii w środę 30 października do godziny 14.00. Wyznaczona godzina odbioru jest godziną zakończenia zbiórki. Zużyty sprzęt składamy w miejscu, gdzie są kontenery na śmieci przy cmentarzu koło kościoła./boks na rowery/

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,
 • 1 XI – wszyscy święci Pańscy.

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.

3. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszam do udziału we Mszy Świętej o godz.17.00 oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

4. W środę na godz. 20.00 zapraszam na modlitwę różańcową, tych którzy z różnych względów nie mogą przybyć w innym czasie.

5. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni, proszę o zabranie kart wypominkowych. Wypominki roczne można składać podczas kolekty lub w zakrystii przez cały miesiąc listopad.

6.  Porządek Mszy świętych: 1 LISTOPADA – Uroczystość Wszystkich Świętych:

8.30 – w kościele – po tej mszy św. procesja połączona z modlitwami za zmarłych na cmentarzu przy świątyni

10.00 – u sióstr Pasterek w kaplicy przy ul. Jastrzębiej

11.30 – w kościele w intencji w wszystkich zmarłych parafian, krewnych, przyjaciół, znajomych spoczywających na naszych cmentarzach

O godzinie 12.30 na cmentarzu przy ul. Brzozowej będzie procesja połączona z poświęceniem grobów i  modlitwy za zmarłych.

2 LISTOPADA – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych:

Msze święte w kościele: 8.30, 10.00/zapraszam Róże Różańcowe/, 11.30

7.  Polecam lekturę prasy katolickiej. W tym tygodniu do nabycia Przewodnik Katolicki.

8.  Serdeczne życzenia kieruję pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.

9.  Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nastąpi w naszej parafii w środę             30 października o godzinie 14.00. Wyznaczona  i odbioru.godzina jest godziną zakończenia zbiórki.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 13 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi ”Wstańcie, chodźmy”.

Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji.

Dzisiaj przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary jak zwykle przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni

2. W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli i pracowników oświaty zapraszam do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz.17.00.

3. Serdeczną myślą i modlitwą otaczam rodziny przeżywające cierpnie z powodu utraty dziecka poczętego. Msza Święta w Dzień Dziecka Utraconego odbędzie się we wtorek o godz.17.00.

4. Zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o mszy św. wieczornej i u sióstr Pasterek o godz.18.00. Przypominam o możliwości uzyskania odpustu za pobożne odmówienie różańca św. pod zwykłymi warunkami.

Zapraszam dodatkowo na modlitwę różańcową w środę na godzinę 20.00 tych wszystkich, którzy z różnych względów nie mogą przybyć wcześniej.

5. Pracowników służby zdrowia otoczymy naszą modlitwą w dniu ich patrona, św. Łukasz, w piątek o godz.17.00.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Tego dnia przeprowadzimy także zbiórkę ofiar na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła.

7. Polecam lekturę prasy katolickiej. W tym tygodniu do nabycia Przewodnik katolicki.

8. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich,
 • 16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska,
 • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik,
 • 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

2. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3. Zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie w kościele po mszy św. wieczornej, a u sióstr Pasterek o godzinie 18.00.

Dodatkowo w środę zapraszam na modlitwę różańcową o godzinie 20.00 dla tych, którzy z różnych względów nie  mogą być wcześniej.

4. Przypominam wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

5. Rozpoczął się kolejny rok akademicki. Pracownikom naukowym i studentom życzę światła Ducha Świętego.

6. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „ Wstańcie, chodźmy!” Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

7.  Za tydzień druga niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni.

8.  Klub Seniora w Żołędowie obchodzi 19 października 25 rocznicę działalności. Msza św. z tej okazji o godzinie 15.00.

8. Zapraszam do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecam Przewodnik katolicki.

9. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzam opiece Matki Bożej Różańcowej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa.

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.

2. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszam na spotkanie w niedzielę 29 września o godz.11.30.

3. W poniedziałek 30 września na godzinę 20.00 zapraszam mężczyzn na mszę św. Pół godziny przed mszą św. modlitwa różańcowa. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Andrzej Marmurowicz – diecezjalny duszpasterz członków żywego różańca. Serdecznie zapraszam.

4. W tym tygodniu w poniedziałek wspominamy św. Pio z Pietrelciny, wytrwałego spowiednika i kierownika duchowego. Zachęcam do korzystania z sakramentu pokuty w naszej świątyni w dni powszednie codziennie przed mszą św. wieczorną.

6. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po mszy św. wieczornej. O godzinie 20.00 modlitwa różańcowa.

7. Zapraszam do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecam Przewodnik Katolicki.

8. Solenizantom i jubilatom życzę wszelkiego błogosławieństwa i pogody ducha.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 23 IX –  św.Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk, obdarzony zdolnością czytania w ludzkich sercach i bilokacją, 
 • 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy,
 • 28 IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa, męczennik.

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcam do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

4. W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania.

Spotkanie dzieci i rodziców przygotowujących się do uroczystości I Komunii św. odbędzie się w niedzielę 22 września o godzinie 11.30.

Spotkanie młodzieży, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania, zapraszam w niedzielę 29 września o godzinie 11.30. Do sakramentu przygotowuje się młodzież klas VIII, I i II szkoły średniej. Jest to trzyletni cykl przygotowań.

5.  Modlitwa różańcowa w środę o godzinie 20.00. Tym razem na modlitwę zapraszam do kaplicy sióstr Pasterek.

6.  W tym tygodniu od 16.09 do 20.09. msze św. będę sprawował poza parafiąW tym tygodniu nie będzie również czynne biuro parafialne. Bardzo ważne sprawy proszę zgłaszać do ks. dziekana Mirosława Goślinowskiego w Niemczu.

5. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,
 • 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,
 • 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,
 • 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.

2. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września.

2. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po mszy św. wieczornej.

O środę o godzinie 20.00 różaniec św. Zapraszam wszystkich mężczyzn na wspólną modlitwę.

3. W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Zapraszam do uczczenia znaku naszego zbawiania przez udział we Mszy Świętej o godz.8.30 11.30.

O godzinie 11.30 uroczysta suma odpustowa, której będzie celebrował i słowo Boże wygłosi ks. Arkadiusz Muzolf – diecezjalny duszpasterz rodzin.

5. Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania.

6. Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu.

7. Nowy rok katechetyczny rozpoczyna także przygotowania do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do uroczystości Komunii św. zapraszam w niedzielę 22 września o godzinie 11.30.

Młodzież, która pragnie przygotować się do sakramentu bierzmowania: klasa VIII oraz I i II szkół średnich zapraszam w niedzielę 29 września na godzinę 11.30.

8. Sołtys i rada sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców Żołędowa na Biesiadę Sołecką 14 września od godziny 16.00 do 22.00 przy świetlicy wiejskiej.

9. Zapraszam do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecam Przewodnik Katolicki.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

13 IX – św. Jan Chryzostom (350-407), biskup Konstantynopola, Doktor Kościoła, piętnujący nadużycia moralne wiernych.

14 IX – święto Podwyższenia Krzyża Świętego.


DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 1 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny.

2. Z inicjatywy papieża obchodzimy dziś także Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia. Serdecznie zachęcam do szerszego zapoznania się z tą inicjatywą i do osobistej modlitwy.

3. Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy zawierzać czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy.

4. Serdecznie zapraszam na czwartkową modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne o godz.17.00.

5 Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza wotywna ku czci Bożego Serca o godz.17.00. Spowiedź św. w ciągu tygodnia przed mszą świętą. Chorych z Komunią św. św. nawiedzę w piątek od godziny 9.00

7. Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz.10.00. Przed mszą św. o godzinie 9.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o 9.30 różaniec św. Po Mszy Świętej zapraszam na spotkanie do Sali św. Józefa.

8. Jak zawsze w I sobotę miesiąca zapraszam na wypominki za zmarłych z naszych rodzin o godzinie 16.45. Msza św. o godzinie 17.00.

9. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić po raz 105. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września. Zapraszam do szczególnej pamięci i modlitwy za naszych najbliższych, którzy przebywają poza granicami Ojczyzny.

10.  Na progu nowego roku szkolnego polecam lekturę prasy katolickiej.

11. Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecam opiece patronów i życzliwości najbliższych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła.

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

2. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po mszy św. wieczornej.

3. W piątek 23 sierpnia, w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Wzywając orędownictwa męczenników obu zbrodniczych systemów, prośmy o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni i tożsamości.

4. Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej. Do nabycia po mszy sw..

5. Solenizantom i jubilatom tygodnia składam serdeczne życzenia i zapewniam o pamięci przed Panem.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 20 VIII – św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi.
 • 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie.
 • 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.
 • 24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik.

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 21 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Biblijny obraz Chrystusa przyjmującego zaproszenie do domu swoich przyjaciół: Marty, Marii i Łazarza jeszcze wyraźniej ukazuje nam Pana Boga, który pragnie być obecny w sercu i życiu każdego człowieka. Niech przez udział w dzisiejszej Eucharystii Pan Bóg zagości w naszych sercach.

2. Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w naszym kościele według wakacyjnego porządku. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzę radości pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

3. Dzisiaj po każdej mszy św. błogosławieństwo pojazdów.

4. Zachęcam do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej.

5. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzę wsparcia świętych patronów i życzliwej pamięci najbliższych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 22 VII– św. Maria Magdalena, Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, orędowniczka osób kuszonych, 
 • 23 VII – św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka Europy,
 • 24 VII – św. Kinga (1234-1292), polska księżna, a następnie klaryska w Starym Sączu,
 • 25 VII – św. Jakub Większy (I w.), pierwszy męczennik wśród Apostołów, patron Hiszpanii,
 • 26 VII – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem.

2. W tym tygodniu Biuro parafialne będzie nieczynne. Od poniedziałku do piątku msze św. będę sprawował poza parafią.

W naszej wspólnocie parafialnej Msze św. będą sprawowane tylko w kaplicy sióstr Pasterek w przy ulicy Jastrzębiej o godzinie 8.00.

Ważne sprawy /pogrzeb/ proszę zgłaszać u ks. Dziekana w Niemczu.

6. Na czas wypoczynku polecam dobrą lekturę. W tym tygodniu do nabycia Tygodnik katolicki.

7. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitych darów i opieki Bożej Opatrzności.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, kaznodzieja, pustelnik, patron rycerstwa polskiego,
 • 11 VII – św. Benedykt (ok. 480-547), ojciec monastycyzmu zachodniego, założyciel i opat klasztoru Monte Cassino, patron Europy,
 • 12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), niemiecki biskup misyjny, przyjaciel Polski, męczennik,
 • 13 VII  – święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-XI w.), polscy asceci, pustelnicy.

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

3. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po mszy św. wieczornej.

4. Zbliża się czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystkich, którzy pragną podążać do stóp Jasnogórskiej Pani, proszę o kontakt w zakrystii lub Biurze parafialnym.

6. Na czas wakacji polecam dobrą lekturę. Dziś do nabycia Tygodnik katolicki.

7. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia powierzam opiece świętych patronów, życząc spełnienia wszelkich dobrych marzeń i planów.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 15 VII – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka, 
 • 16 VII – Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów.

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 30 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas.

2. Rozpoczęliśmy czas wakacji szkolnych i urlopów. Dobry wypoczynek, czas spędzony z najbliższymi i poświęcony Panu Bogu pomogą nam odkrywać nowy sens codziennych spraw. Wszystkim uczniom, nauczycielom i wypoczywającym na urlopach życzę bezpiecznych i ubogacających dni.

4. W pierwszy czwartek miesiąca Msza Święta dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa o godz.17.00.

5. Msza Święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy w piątek o godz.17.00. Spowiedź św. w ciągu tygodnia przed każdą mszą św. wieczorną.

6. Sobotnia Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.10.00. Przed mszą o godzinie 9.15 wystawienie Najśw. Sakramentu i prywatna modlitwa, a o godzinie 9.30 różaniec św.

7. Z racji wakacji odwiedziny duszpasterskie chorych we wrześniu. W naglących przypadkach proszę o kontakt w zakrystii lub w  biurze parafialnym.

9. Na czas wypoczynku polecam dobrą lekturę. W tym tygodniu do nabycia Tygodnik katolicki.

10. Solenizantów i jubilatów pierwszych dni lipca zawierzam opiece Matki Bożej i świętych patronów.

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Janusza Nowickiego. Pogrzeb we wtorek o godzinie 11.00. Wieczny odpoczynek…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 3 VII – św. Tomasz Apostoł, zwany Didymos, o przydomku „niewierny”, patron Indii i Portugalii,
 • 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica, misjonarka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, zasłużona w walce z niewolnictwem w Afryce zyskała mino „Matki Afryki”.

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 czerwca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych.

2. Bieżący tydzień obfituje w uroczystości liturgiczne. Jutro przypada Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Msze Święte o godz.17.00 i 19.30.

Jak wcześniej zapowiadałem, bardzo serdecznie zapraszam mężczyzn na o godzinę 19.15 na różaniec święty i około godziny 19.30 msza św. Po mszy św. spotkanie biesiadne w parku nadleśnictwa.

3. W czwartek – zakończenie oktawy Bożego Ciała. Zapraszam na mszę św. połączoną z procesją eucharystyczną wokół kościoła.

4. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza Święta tego dnia o godz.17.00.

Z inicjatywy św. Jana Pawła II jest to Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Księży polecam modlitwom wszystkich  parafian.

Po mszy św. wieczornej procesja z Najświętszym Sakramentem, w czasie której odśpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa.

Pamiętajmy, że każda Uroczystość kościelna przypadająca w piątek znosi nakaz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

5. Z kolei w sobotę obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Do szczególnego dziękczynienia za depozyt wiary przekazany nam przez Apostołów zapraszam na mszę św. o godz.11.30.

5. Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Ojca składam serdeczne życzenia i zawierzam ojców opiece św. Józefa.

6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tym tygodniu szczególnie polecamy Tygodnik Powszechny.

7. Solenizantów i jubilatów tygodnia otaczamy serdeczną myślą i darem modlitwy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 24 VI – narodzenie św. Jana Chrzciciela,
 • 29 VI  – święci Piotr i Paweł (I w.), Apostołowie, męczennicy.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 9 czerwca 2019

Msza w dzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.

2. Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominam jednocześnie, że czas Komunii św. wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do przyszłej niedzieli. Zachęcam tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.

3. Sakrament pokuty w naszej świątyni sprawowany jest w tygodniu przed mszą św. wieczorną.

4. Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszam do modlitwy podczas nabożeństw czerwcowych w tygodniu o godz.17.00 oraz w niedziele o godz.11.15.

U sióstr Pasterek w kaplicy w niedzielę o godzinie 9.30.

5. W poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msza Święta w intencji papieża, Kościoła powszechnego oraz naszej diecezji i parafii zostanie odprawiona o godz.17.00.

6. W czwartek 13 czerwca obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech udział w wieczornej Mszy Świętej będzie okazją do modlitwy za kapłanów, o nowych kapłanów oraz duchowym przygotowaniem do uroczystości Bożego Ciała.

7. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej.

8. Matce Kościoła polecamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego tygodnia.

9. Dzisiaj przy pomniku św. Jana Pawła II zbiórka krwi od godziny 9.00 do 14.00.

Proszę przynieść ze sobą dowód osobisty.

10. 20 czerwca w czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /Boże Ciało/. Msze św. według porządku niedzielnego. Po mszy św. o 11.30 wyruszy procesja do 4 ołtarzy. Zapraszam dzieci do sypania kwiatów.

Ołtarz I     – ul. Bydgoska – u państwa Leszczyńskich

Ołtarz II   – ul. Klonowa – u państwa Kwiatkowskich

Ołtarz III  – ul. Klonowa – Wspólnota mieszkaniowa /bloki/

Ołtarz IV  – ul. Bydgoska – przy pomniku św. Jana Pawła II

Bardzo proszę o pomoc w przygotowaniu ołtarzy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 10 VI– Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła,
 • 11 VI – św. Barnaba (I w.), uczeń Pana Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. Pawła, nazywany apostołem,
 • 14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), wychowawca kleryków, biskup pomocniczy gnieźnieński, męczennik II wojny światowej.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 5 maja 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary.

2. Przez cały Tydzień Biblijny pragniemy jako parafialna wspólnota pochylić się nad fragmentami Księgi Ewangelii.

3. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcam do modlitwy o dary Ducha Świętego podczas Mszy Świętej w o godz.17.00.

4. W środę przypada uroczystość św. Stanisława, patrona Polski.

5. Przez cały miesiąc gromadzimy się na nabożeństwach majowych. Zapraszam do tej szczególnej maryjnej modlitwy codziennie w kościele po mszy św. wieczornej. U sióstr Pasterek w kaplicyo godzinie 18.00. Zachęcam do śpiewu litanii także przy przydrożnych krzyżach na terenie parafii i w domach.

6. W przyszłą, czwartą niedzielę Wielkanocy, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza, pragniemy modlić się w intencji o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

7. Z radością pragnę poinformować, że dekretem ks. bpa Jana Tyrawy 12 maja br. zostanie ustanowione Sanktuarium św. Huberta Biskupa.

Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystą Mszę Świętą polową  w parku Nadleśnictwa o godzinie 12.00. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczyć będą ks. bp Jan Tyrawa – Ordynariusz Bydgoski i bp Remy Vancottem – Ordynariusz Namurski z Belgii.

8. W tym roku do pełnego udziału w Najświętszej Eucharystii przystąpi 15 dzieci. Uroczystość I Komunii św. odbędzie się 26 maja o godzinie 11.30.

9.   Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

10. Drogich solenizantów i jubilatów polecam opiece świętych patronów i życzliwej modlitwie parafian.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 6 V – św. Filip i św. Jakub, Apostołowie,
 • 8 V – św. Stanisław (1030-1079), biskup krakowski, męczennik, główny patron Polski, przez św. Jana Pawła II nazwany „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”.

NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                  21 kwietnia 2019

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msza w dzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

2. Msze Święte w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 10.00 u sióstr Pasterek, w kościele o godzinie 11.30 oraz w Poniedziałek Wielkanocny według porządku niedzielnego.

3. W drugim dniu Świąt Wielkanocnych naszymi ofiarami będziemy wspierali katolickie uczelnie i wydziały teologiczne w Polsce.

4. Trwa nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do jej odmawiania w oktawie Wielkanocy na zakończenie Mszy Świętej wieczornej.

6. Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów.

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 22 kwietnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwa oktawa uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Święte dzisiaj według porządku świątecznego. Zapraszamy do udziału w Eucharystii, także w pozostałe dni oktawy.

2. Dzisiaj naszymi ofiarami wspieramy katolickie uczelnie i wydziały teologiczne w Polsce. Bóg zapłać za złożone ofiary.

3. W kolejnym dniu nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia zapraszamy na nabożeństwo po Mszy Świętej wieczornej.

4. Z racji na trwającą oktawę Świat Wielkanocnych, w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. W Niedzielę Miłosierdzia zapraszam na godzinę 15.00 do świątyni na odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego.

6. Przyszła niedziela rozpoczyna obchodzony w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Serdecznie zachęcam do włączenia się w akcje organizowane przez Caritas diecezji.

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.

2. Ostatnie nabożeństwo Gorzkich żali 9.30 u s. Pasterek i w kościele o 11.15.

3. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakr. Bierzmowania dzisiaj o godz. 11.30.

4. Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy sprawowaniem pamiątki Ostatniej Wieczerzy – uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej o godz.18.00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do kaplicy adoracji.

Wieczorna modlitwa potrwa do godz.22.00. Od godziny 20.30 rozważania przy >Ciemnicy<

5. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w Wielki Piątek zostanie odprawione o godz.21.00. Tradycyjnie pójdziemy ulicami naszej parafii. Proszę zabrać ze sobą świecę.

W piątkowy wieczór o godz.18.00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej. Zachęcam do uczczenia Zbawiciela poprzez wysłuchanie opisu Męki Pańskiej oraz adorację krzyża św., za którą można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po Komunii św. w uroczystej procesji przeniesiemy Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego.

Adoracja potrwa do godz. 22.00. W Wielki Piątek rozpoczniemy także nowennę przed świętem Bożego Miłosierdzia.

6. Wielka Sobota to czas modlitwy i wyciszenia przy grobie Chrystusa. Zapraszam do chwil rodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu i oddania czci krzyżowi św.

7. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny / Wielka Sobota/:

– NEKLA                             – 10.00

– AUGUSTOWO                 – 10.30

– KAPLICA S. PASTEREK – 11.00

– W KOŚCIELE                   – 12.30, 13.00, 13.30

8. Zgodnie z najdawniejszym zwyczajem liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy po zmroku o godz.21.00 Po obrzędach poświęcenia ognia, wysłuchaniu orędzia paschalnego i bogatej liturgii słowa odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Proszę o przyniesienie ze sobą świec. (Na zakończenie uroczystości – procesja rezurekcyjna).

9. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pierwsza msza św. o godzinie 10.00 u sióstr Pasterek i w kościele o godzinie 11.30.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte według porządku niedzielnego.

10. Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia życzę głębokich przeżyć nadchodzących dni i wszelkich potrzebnych darów.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                         07.04.2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

2. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta.

Spowiedź św. w naszej parafii w środę 10 kwietnia przed południem od godz.11.00 do 11.30 w kościele.

Wieczorem od godz. 18.30 w kościele i o tej samej godzinie jeden kapłan będzie spowiadał w kaplicy sióstr Pasterek.

3. Nabożeństwo Gorzkich żali w niedzielę o godz.9.30 w kaplicy sióstr Pasterek i w kościele o godz. 11.15.

4. Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o godz.16.30 dla dzieci i po mszy świętej wieczornej dla dorosłych.

5.  Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonam błogosławieństwa palm.

6. Serdecznie zachęcam do nabywania palm wykonanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest po części na szkołę w Czadzie.

Natomiast zgodnie z zapowiedzią ministranci po każdej mszy św. również będą zbierać ofiary do puszek na szkołę w Czadzie.

7. W przyszłym tygodniu, tradycyjne w Wielki Piątek, odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przechodząc ulicami naszej parafii.

Początek nabożeństwa o godz.21.00. Proszę zabrać ze sobą świece lub lampiony.

8. Ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego można składać do skarbonek pod chórem.

9. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza, poświęcone przygotowaniu świątecznej liturgii, w sobotę o godz.13.00.

10. Spotkanie młodzieży przed przyjęciem sakramentu bierzmowania dzisiaj/tj.14.03/o godz. 11.30.

11. Solenizantom i jubilatom składam życzenia obfitych Bożych darów.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.

2. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję.

Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz.20.30, a po niej Apel Jasnogórski. Piętnaście minut przed mszą św. – różaniec św. Na Mszę św. zapraszam wszystkie kobiety i dziewczęta.

3. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po mszy św. wieczornej.

6. Zapraszam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz.16.30 rozważania dla dzieci, po mszy św. wieczornej w kościele i u sióstr Pasterek o godz. 18.00

Gorzkie żale w niedzielę o godz.9.30 w kaplicy sióstr Pasterek i w kościele o godz. 11.15.

7. W tym roku po raz dziesiąty wiele tysięcy wiernych podejmuje trud nocnej wędrówki połączonej z rozważaniem męki Chrystusa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest szczególną inicjatywą pozwalająca oderwać się od codziennych spraw, w ciszy i samotności rozmawiać z Bogiem. Bliższe informacje na temat tej formy Drogi Krzyżowej na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej (www.edk.org.pl).

8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu.

9. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzę błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.

10. Collegium Salesianum – przy ul. Pod Reglami 1 w Bydgoszczy zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych w dniu 31 marca 2019 w godz. 10.00-13.00.

11. Ks. Biskup Jan Tyrawa w dniu 30.03.br. do uczestnictwa w organizowanej przez młodzież Drodze Krzyżowej, która wyruszy sprzed Katedry Bydgoskiej o godzinie 19.30.

Ks. Biskupa zaprasza również do udziału w Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci w Niedzielę Palmową, tj. 14 kwietnia o godzinie 16.00 i 20.00.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi.  Ofiary przeznaczamy na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy.

3. Przypominam wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

4. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz.16.30 dla dzieci i po mszy świętej wieczornej dla dorosłych. U sióstr Pasterek o 18.00.

Gorzkie żale w niedzielę u sióstr Pasterek o godz.9.30 a w kościele o godz.11.15. Przypominam, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.

5. We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła. Msza Święta o godz.17.00.

6. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą solenizantom i jubilatom nowego tygodnia.

7.  W sobotę 23.03. na godzinę 17.00 zapraszam wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Termin pielgrzymki: 21.07 – 31.07.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 19 III – św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, patron Kościoła.

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                 24 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Chrystusowa Ewangelia nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Przykazanie miłości nieprzyjaciół dosięga naszych uprzedzeń, doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Podejmijmy w nowym tygodniu próbę wypełnienia przykazania, do którego nie tylko zaprasza, ale i uzdalnia nas Duch Święty.

2. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz.17.00.

3. W czwartkowy wieczór zapraszam do modlitwy w intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.

4. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w piątek pół godziny przed mszą świętą. Podczas Mszy Świętej o godz.17.00 będziemy przepraszali za wszystkie grzechy wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5. Czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej zapraszam w sobotę na Mszę Świętą o godz.10.00.

6. Kapłańskie odwiedziny chorych z Komunią św. w piątek od 9.00.

7. W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niech tego dnia towarzyszy nam pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny. Po Mszy Świętej wieczornej odśpiewamy „Boże, coś Polskę”, zawierzając przyszłość Polski Bożej opiece.

8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy w zakrystii, oraz przy wyjściu głównym z kościoła.

9. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzę obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości.

10. W sobotę 2 marca rozpoczynają się w naszej parafii Misje Święte przed nawiedzeniem kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Poprowadzi je ks. Emilian Sigel  ze Zgromadzenia Księży Pallotynów.

Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu religijnym i duchowym. Oby nas nie zabrakło podczas tego tygodnia ćwiczeń duchowych!

Zapraszam tych, którzy zobojętnieli na sprawy Boże.

11. PROGRAM  MISJI ŚWIĘTYCH:

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                       17 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej postawy jest właściwy dystans do wszystkiego, co sami posiadamy.

2. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz.17.00.

3. W piątek z okazji Święta Katedry Świętego Piotra Apostoła, podczas Mszy Świętej o godz. 17.00 będziemy modlili się o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i potrzebne łaski dla papieża.

4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy w zakrystii, oraz przy wyjściu głównym z kościoła.

5.  Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 22 II – święto Katedry Świętego Piotra Apostoła,
 • 23 II – św. Polikarp (ok. 69-155), męczennik, ustanowiony przez św. Jana Apostoła biskupem Smyrny.

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                          10 lutego 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie może być odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.

2. Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Msza Święta w intencji chorych i cierpiących zostanie odprawiona o godz.17.00. Zatroszczmy się, aby mogli w niej uczestniczyć wszyscy, którzy pragną swoje trudy zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia.

3. Przypominam, że w sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom w podeszłym wieku.

4. Dnia 14 lutego wielu parafian będzie obchodziło tzw. walentynki. W naszych osobistych modlitwach pamiętajmy zwłaszcza o narzeczonych i małżonkach.

5. W dniach od 2 marca do 9 marca przeżywać będziemy w naszej parafii Misje Święte przed nawiedzeniem kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam drogich parafian do uczestnictwa w tym świętym czasie, który nam daje dobry Bóg.

Szczegółowe informacje pojawią się w przyszłą niedzielę na stronie internetowej naszej parafii. Będą również rozprowadzane foldery po każdej mszy świętej ze szczegółowym programem misji i uroczystości nawiedzenia.

6. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Ofiary jak zwykle przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni. Wszystkim darczyńcom składam z serca płynące Bóg zapłać!

7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą rozprowadzamy w zakrystii, oraz przy wyjściu głównym z kościoła.

8. Wszystkich, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje urodziny i imieniny, otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 11 II – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego,
 • 14 II – św. Cyryl (827-869), mnich, i św. Metody (815-885), biskup, patroni Europy, misjonarze Księstwa Wielkomorawskim i Rusi Kijowskiej……

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                    27 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.

2. Dzisiejsza niedziela to także obchodzony w Kościele Światowy Dzień Trędowatych. Ogarnijmy naszą osobistą modlitwą cierpiących z powodu tej choroby i tych, którzy niosą im pomoc.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek. Spowiedź święta pół godziny przed mszą św.

6. Odwiedziny chorych z Komunią św. i sakramentem chorych w sobotę w godz.9.00. Serdecznie polecam pamięci parafian chorych i samotnych, którzy nie mogą samodzielnie uczestniczyć we Mszy Świętej. Chorych można zgłaszać w zakrystii lub biurze parafialnym.

7. W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msza Święta w naszym kościele o godz.10.00.

Na godzinę 9.15 zapraszam na nabożeństwo ku czci Matki Bożej.

8. W sobotę 2 lutego na godzinie 17.00 zapraszam mszę św. dzieci i rodziców przygotowujących się do uroczystości I Komunii św. W czasie mszy św. poświęcę dzieciom świece.

W tym dniu obchodzony jest również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszam do szczególnej modlitwy w intencji osób zakonnych, które posługują i pochodzą z naszej parafii.

9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

10. Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą wszystkim obchodzącym w najbliższych dniach urodziny i imieniny.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter, Doktor Kościoła, dominikanin, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów chrześcijańskich,
 • 31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, założyciel zgromadzeń salezjańskich,
  • 2 II – święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                        20 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.

2. W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszam do śledzenia relacji ze spotkania papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata.

4. Rozpoczął się okres ferii zimowych. Zachęcam rodziców, aby zatroszczyli się o możliwość uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii dzieci i młodzieży biorących udział w różnych formach wypoczynku zimowego.

5. W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia i zapraszam do szczególnej modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków.

6. Solenizantów i jubilatów tygodnia polecam opiece świętych patronów i otaczam serdeczną modlitwą.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 21 I – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym, ofiarom gwałtu,
 • 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy,
 • 25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan,
 • 26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO                                                            13 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

2. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy na najbliższe poniżej ogłoszeń duszpasterskich.

3. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.

4. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

6. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzę wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.

7. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Romana Pantkowskiego z ul. Wiklinowej. Wieczny odpoczynek…

8.  Msze święte w czasie odwiedzin duszpasterskich sprawowane są codziennie rano o godzinie 7.00 rano w kaplicy sióstr Pasterek.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 17 I – św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik,
 • 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

OBJAWIENIE PAŃSKIE                                                                          6 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.  W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj możemy też wesprzeć misyjne dzieła Kościoła.

2. Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą.

3. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń przy kościele oraz na stronie internetowej naszej parafii.

4. Ze względu na odwiedziny duszpasterskie msze święte sprawowane są codziennie o godzinie 7.00  w kaplicy sióstr Pasterek przy ulicy Jastrzębiej.

Biuro parafialne przez miesiąc styczeń będzie nieczynne. Bardzo ważne sprawy proszę zgłaszać w niedzielę po każdej mszy świętej w zakrystii.

5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

6. Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzę pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia.