CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY           8 maja 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium.

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

3. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną. Będziemy wzywać jego orędownictwa i wypraszać Bożą pomoc dla naszej ojczyzny. Msza Święta w naszym kościele o godz.17.00.

4. W czwartek przypada 3 rocznica wprowadzenia relikwii św. Huberta biskupa do naszej wspólnoty parafialnej. Serdecznie zapraszam na uroczystą Mszę św. O godzinie 17.00 leśników, myśliwych, sportowców, matematyków, jeźdźców i wszystkich drogich parafian.

5. W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia przypada także 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę o godzinie 17.00.

6. W sobotę, 14 maja, święto Świętego Macieja Apostoła, który dołączył do grona Dwunastu po śmierci Judasza.

7. W naszej świątyni nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św. Wieczornej, a u Sióstr Pasterek o godzinie 18.00. Natomiast  w niedzielę u Sióstr w kaplicy o godzinie 9.30, a w kościele przed Sumą. Serdecznie zapraszam, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz w domach rodzinnych.

8. Dzisiaj II Niedziela miesiąca. Ofiary tradycyjnie przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni. Wszystkim ofiarodawcom składam z serca płynące Bóg zapłać!

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę gorliwości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 9 maja – Święty Stanisław (ok. 1030-1079), biskup i męczennik, główny patron Polski;

– sobota, 14 maja – Święty Maciej Apostoł, po śmierci Judasza wybrany drogą losowania do grona Dwunastu.

NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI        3 maja 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msze Święte w naszej świątyni według porządku niedzielnego. W czasie każdej Mszy Świętej odmawiamy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Chcemy w ten sposób powierzać orędownictwu Królowej Polski wszystkie nasze rodziny, aby były miejscem kształtowania postaw prawdziwie chrześcijańskich i wzrastania w miłości do Boga i ojczyzny.

2. Dziś przypada kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791 r.), która była dokumentem ustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

3. Trwamy w Tygodniu Biblijnym, który stanowi zachętę do poznawania i rozważania słowa Bożego. Święty Paweł w Liście do Rzymian przypominał, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

4. W naszej świątyni nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św. wieczornej , a w niedzielę przed Sumą. U sióstr Pasterek o godzinie 18.00 w dzień powszedni, a w niedzielę o godzinie 9.30 .

  Serdecznie zapraszam, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcam do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz w domach rodzinnych.

5. Najbliższy czwartek, 5 maja, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania do służby w Kościele o godz.17.00.

6. W piątek, 6 maja, będziemy obchodzili święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. To także pierwszy piątek miesiąca. Przed Mszą Świętą od godziny 16.00 do 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. W tym czasie można skorzystać ze Spowiedzi św.

    Chorych nawiedzę od godziny 9.00

7. Sobota, 7 maja, będzie pierwszą sobotą miesiąca o godzinie 9.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, Różaniec św, Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny.

      W sobotę o godzinie 16.45 „Wypominki” i ofiarowana Msza św. w intencji zmarłych.

8. Najbliższa niedziela będzie czwartą Niedzielą Wielkanocy, tak zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza i Światowym Dniem Modlitwy o Powołania Kapłańskie.

9. W II niedzielę miesiąca ofiary przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni. Wszystkim darczyńcom składam z serca płynące podziękowanie. Bóg zapłać!

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY            1 maja 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków.

2. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.

3. Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela. W naszej świątyni nabożeństwo majowe w dni powszednie po Mszy świętej wieczornej, w niedzielę prze Sumą. Serdecznie zapraszam, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcam do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.

4. Dziś także przypada Święto Pracy. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich pracowników i pracodawców, aby podejmowali uczciwie swoje obowiązki. Modlimy się również za wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy, aby znaleźli godne zajęcie i mogli zapewnić byt swoim bliskim.

5. Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.

6. We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane o godz.8.30 i 11.30 w kościele, a u sióstr Pasterek o godzinie 10.00. Zapraszam na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu, szczególnie dar jedności i wzajemnego szacunku.

7. W piątek, 6 maja, w liturgii będziemy obchodzili święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

— w czwartek modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania o godz.17.00;

— w piątek od godziny 16.00 do 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym czasie okazja do spowiedzi świętej.

— w sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 9.15., adoracja, Różaniec święty, a po nim Msza św. wynagradzająca.

9. Jak zwykle w I piątek miesiąca chorych nawiedzę od godziny 9.00.

10. W najbliższą niedzielę, 8 maja, przypada czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Będziemy obchodzić ją po raz kolejny jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. W ten sposób rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę nieustannego doświadczania mocy Bożego słowa i wzrastania w posłuszeństwie Jego zbawczej woli.

12. Miłosiernemu Panu polecajmy także zmarłych, którzy w ostatnim tygodniu odeszła do wieczności: +Cecylia Milhausen. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

13. Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą św.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 2 maja – Święty Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła;

– wtorek, 4 maja – Święty Florian (III/IV w.), męczennik, patron hutników i strażaków;

– piątek, 6 maja – Święci Apostołowie Filip i Jakub, najbliżsi uczniowie i świadkowie działalności Jezusa.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,                          24 kwietnia 2022

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO                                                       

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. Dzisiaj o godz. 15.00 w naszej świątyni wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do miłosierdzia Bożego.

2. Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytatywne, ale także okazja do budzenia wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą. Temu służą parafialne zespoły charytatywne czy Szkolne Koła Caritas. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.

3. Ostatnia niedziela kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska oraz Krajowego Duszpasterstwa Kierowców jest Niedzielą Modlitw za Kierowców. W sposób szczególny modlimy się dzisiaj o bezpieczne i odpowiedzialne poruszanie się po drogach dla wszystkich kierowców i uczestników ruchu drogowego.

4. Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Jest to także dzień modlitwy o urodzaje. Zapraszam na Mszę Świętą, w czasie której będziemy się modlić za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca była doceniana i szanowana oraz aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

5. We wtorek, 26 kwietnia, będziemy celebrowali uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W tym roku 23 kwietnia przypadł w oktawie Wielkanocy, dlatego uroczystość ku czci Świętego Wojciecha została przeniesiona na 26 kwietnia. Msze Święte tego dnia w naszej świątyni o godz.17.00.

6. W środę, 27 kwietnia po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Niech wstawiennictwo Matki Zbawiciela wyprasza nam Bożą pomoc w codziennych trudnościach.

7. W piątek, 29 kwietnia, obchodzimy święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy. To również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, obchodzony w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau (1945). Naszą modlitwą będziemy otaczać wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu, szczególnie kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego.

8. Za tydzień Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To szczególne zaproszenie do poznawania i rozważania słowa Bożego zapisanego na kartach Pisma Świętego.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, doświadczenia bliskości Zmartwychwstałego Pana i Jego mocy w codziennym życiu.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 25 kwietnia – Święty Marek Ewangelista (I/II w.), bliski współpracownik Świętego Pawła;

– wtorek, 26 kwietnia – Święty Wojciech (ok. 956-997), biskup i męczennik, patron Polski;

– piątek, 29 kwietnia – Święta Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy.

NIEDZIELA WIELKANOCNA          17 kwietnia 2022

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msza w dzień                                                                                          

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Drodzy parafianie!

   Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

  Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzę.

1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywaliśmy Święte Triduum Paschalne. Siostrom Pasterkom, Panom Szafarzom, Pani organistce, Paniom, które troszczą się o piękno i czystość naszej świątyni, służbie ołtarza lektorom i ministrantom. Niech Zmartwychwstały spotka Was na drodze Waszego życia, jak uczniów idących do Emaus.

2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. według porządku niedzielnego.

3. Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00 spotkajmy się na godzinie miłosierdzia. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu.

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

5. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. W środę i czwartek Msze św. będą sprawowane w kaplicy Sióstr Pasterek o godzinie 7.00 rano. Nie będzie Mszy św. wieczornych.

NIEDZIELA   PALMOWA,  CZYLI  MĘKI  PAŃSKIEJ

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    10 kwietnia 2022

1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.

2. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

3. Zapraszam o  na ostatnie Gorzkie Żale u sióstr Pasterek o godzinie 9.30 i w kościele o godzinie 11.15.

  Po południu o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej droga krzyżowa.

4. WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. O godz.10.00 w katedrze będzie sprawowana Msza krzyżma, której będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk.

      UROCZYSTA LITURGIA w naszej świątyni rozpocznie się o godzinie 18.00. Msza Wieczerzy Pańskiej z rytem obmycia nóg.  Adoracja Jezusa w Ciemnicy do godziny 21.00

5. WIELKI PIĄTEK /obowiązuje post ścisły/ – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. Od godziny 9.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu adoracji / ciemnicy/.

  O godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego /rozpoczęcie nowenny przed Uroczystością Niedzieli Miłosierdzia Bożego/.

   W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii.

   LITURGIĘ rozpoczniemy o godzinie 18.00, ku czci Męki Pańskiej, adoracja krzyża, przeniesienie Pana Jezusa do Grobu Pańskiego i rozpoczęcie całodobowej adoracji.

    Chorych tego dnia nawiedzę od godziny 9.00.

    Droga krzyżowa ulicami Żołędowa  rozpocznie się o godzinie 21.00

6. WIELKA SOBOTA – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa w grobie do godziny 20.30

    Święcenie pokarmów:

  • AUGUSTOWO  – 10.00
  • NEKLA              – 10.30 
  • KAPLICA SIÓSTR PASTEREK – 11.00
  • Przed kościołem: 13.00,14.00

7. WIGILIA PASCHALNA. Liturgię rozpoczniemy o godziny 21.00. Najważniejsza liturgia w roku kościelnym:

– błogosławieństwo ognia i paschału,

– Orędzie Paschalne,

– Liturgia Czytań,

– odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,

Zabierzmy na liturgię świece.

    Zapraszam wszystkich parafian, żebyśmy uroczyście i radośnie ogłosili światu, że Pan zmartwychwstał i jest z nami.

8. W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA Msze św. będą sprawowane w kościele o 8.30, 11.30 i o godzinie 10.00 u Sióstr Pasterek.

     W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  Msze św. według porządku niedzielnego.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU        3 kwietnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata (kolekta mszalna). Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże.

2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie  9.30 w kaplicy sióstr Pasterek, a w kościele o 11.15.

     Koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00, a po niej Droga Krzyżowa.

3. W środę, 6 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszam na Mszę Świętą o godz. 17.00.

5. Bardzo proszę, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. W kościele codziennie możemy korzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed każdą Mszą Świętą.

    W dekanacie w najbliższym czasie będzie można skorzystać z sakramentu pojednania:  Osielsko – sobota –  9 kwietnia od godziny 9.00 do 12.00,

Dobrcz – poniedziałek –  11 kwietnia od 18.00 do 19.00.

6. Najbliższa niedziela, 10 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej.

    Panie z Koła Gospodyń, jak co roku przygotowały palmy. Palmy będzie można nabyć przed każdą Mszą Świętą. Uroczysta procesja z palmami podczas Mszy Świętej o godz.11.30. W ten sposób rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

    Na Mszę św. zapraszam młodzież, a zwłaszcza z klasy VIII i klas VII. Po Mszy św. Spotkanie.

7. Tego dnia przypada także kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Będziemy modlić się za wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskim, aby miłosierny Bóg obdarzył ich udziałem w życiu wiecznym.

8. Za tydzień II Niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczamy na potrzeby naszej świątyni. Wszystkim składającym ofiary na tacę i konto parafii składam serdeczne Bóg zapłać!

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę doświadczenia bliskości Boga i Jego zbawczej mocy oraz opieki Matki Najświętszej. 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU       27 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo (…)”. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor szat liturgicznych. To znak, że zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.

2. Gorzkie żale dzisiaj o godz. 9.30 u sióstr Pasterek w kaplicy i o 11.15 w kościele. Przypominam, że za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

     W niedzielę na godzinę 15.00 zapraszam na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po niej Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

3. Najbliższy piątek, 1 kwietnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Adoracja Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie od godziny 16.00. Msza Święta wotywna o godzinie 17.00. Spowiedź od godz. 16.00, a w ciągu tygodnia pół godziny przed Mszą świętą.

    Mękę Zbawiciela będziemy rozważać w czasie nabożeństwa drogi krzyżowej po Mszy świętej wieczornej.

      Chorych z Komunią św. nawiedzę od godziny 9.00.

4. Sobota, 2 kwietnia, będzie pierwszą sobotą miesiąca. Godzina 9.15 wystawianie Najświętszego Sakramentu, różaniec św i Msza św. wotywna wynagradzająca ku czci Matki Najświętszej. Zapraszam na wspólną modlitwę.

5. W sobotę przypada także 17. rocznica śmieci Świętego Jana Pawła II. Nasz Wielki Rodak nazywany jest Sługą Miłosierdzia. Módlmy się przez jego wstawiennictwo o miłosierdzie dla nas i całego świata.

7. W naszej świątyni pod chórem są skarbonki. Można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Druga skarbonka, to jałmużna postna.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości Bożych darów, radości oraz wzrastania w wierze i miłości ku Panu.

9. „Szlakiem 8 kropli nadziei”, to kolejna 116 zbiórka krwi. Akcja odbędzie się w naszej parafii 10 kwietnia od godziny 9.00 do 14.00. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                   20 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go.

2. Zapraszam dzisiaj na nabożeństwo Gorzkich Żali w kaplicy sióstr Pasterek o godzinie 9.30, a w kościele o 11.15. Niech rozważanie męki Zbawiciela będzie dla nas okazją do wchodzenia w tajemnicę bliskości Pana, powstawania z upadków i dobrych postanowień.

    W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszam o godzinie 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po niej na rozważanie Drogi Krzyżowej.

3. W czwartek, 24 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy narażając własne życie, spieszyli z pomocą potrzebującym.

4. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia ludzkiego. Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą.

5. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Takie zobowiązanie będzie można podjąć uroczyście podczas Mszy Świętej o godz.17.00.

6. Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek po Mszy św. wieczornej.

7. W sobotę, 26 marca, w liturgii przypada wspomnienie Dobrego Łotra oraz Dzień modlitwy za więźniów. Dobry Łotr to jeden ze złoczyńców powieszonych na krzyżu obok Jezusa, do którego Zbawiciel skierował słowa: „Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze Mną w raju”. Dziś czczony jest w Kościele jako patron więźniów oraz pokutujących i nawróconych grzeszników. Módlmy się więc za wszystkich, którzy pogubili się na drogach życia, aby weszli na drogę nawrócenia i pamiętali, że „Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”.

8. W Wielkim Poście Kościół zachęca do podejmowania dzieł miłosierdzia. Dziękuję za każdy – nawet najmniejszy gest miłosierdzia. Składam również serdeczne podziękowanie za ofiary składane na konto parafialne i na tacę z przeznaczeniem na utrzymanie naszej świątyni. Bóg zapłać!

9. Czas Wielkiego Postu to także czas, kiedy licznej przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania. W naszej świątyni spowiedź w dni  powszednie przed każdą Mszą Świętą. Pamiętajmy o dobrym przygotowaniu do sakramentalnej spowiedzi i wypełnieniu wszystkich warunków sakramentu pokuty.

10. Do skarbony pod chórem można składać ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę trwania przy Chrystusie i pomnażania Bożych darów oraz wydawania błogosławionych owoców nawrócenia.

12. Do Pana odeszli w ostatnim tygodniu + Marek Mikołajczak, + Maria Kolmajer i + Helena Paliwoda, której pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godzinie 14.00. Niech Bóg okaże im swoje miłosierdzie i wprowadzi do krainy życia wiecznego. Amen.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU          13 marca 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących. Po Mszach świętych zbiórka do puszek.

2. Dzisiaj Druga Niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni

3. Gorzkie żale o godz.9.30 u Sióstr Pasterek, a w kościele o 11.15.

4. Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem. 

5. Zapraszam na nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek po Mszy św. wieczornej. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci.

6. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci.

   W naszej świątyni Msza Święta tego dnia o godz.10.00. Zapraszam na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

7. W niedzielę o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00, a po niej Droga Krzyżowa.

8.  Rozpoczęły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które będą trwały do środy. Witam bardzo serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej ks. Proboszcza Bartosza Wojtaszka z parafii Włóki, który wygłosi nauki rekolekcyjne. Od poniedziałku rozpoczynają również rekolekcje dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej.

Program rekolekcji:

Poniedziałek 14.03.

11.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.00 – spowiedź święta /będzie spowiadał jeden kapłan /

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Wtorek 15.03.

11.00 – spowiedź święta / będzie spowiadał jeden kapłan /

11.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.00 – spowiedź św. / będzie jeden kapłan /

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Środa 16.03.

11.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną / zakończenie/

Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej

– 14.03

Grupa I  – godzina  9.00  – w szkole

Grupa II – godzina 10.00 – w szkole

15.03.  jak wyżej

16.03.godzina 9.00 – Msza św. w kościele dla wszystkich / zakończenie/

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę otwartości na Boże natchnienia i wzrastania w miłości do Bogu i ludzi.

W tym tygodniu patronuje nam:

– sobota, 19 marca – Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Pana Jezusa.