PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU         27 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…

2. Jednocześnie pierwszymi nieszporami dzisiejszej niedzieli weszliśmy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Właśnie ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. Do licznego udziału w roratach, celebrowanych w kościele o godzinie 17.00 we wtorki i czwartki, a u sióstr Pasterek w poniedziałki i środy, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.

   W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, przybyszów, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele.

4. W środę, 30 listopada, przypada święto Świętego Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, rodzonym bratem Świętego Piotra. Tradycja głosi, że po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże Świętego Andrzeja w kształcie litery „X”. Niech zgiełk andrzejkowych zabaw, jakie się w tym czasie organizuje, nie zagłuszy naszej modlitwy przez wstawiennictwo tego szczególnego patrona również w sprawach matrymonialnych i orędownika w wypraszaniu potomstwa.

5. W sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne. Niech w naszych sercach jeszcze mocniej zabrzmi nakaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…”. 

6. W przyszłą niedzielę, 4 grudnia, która przykrywa liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez jej wstawiennictwo będziemy polecać Opatrzności Bożej wszystkich naszych parafian zmagających się z problemem bezrobocia i poszukujących pracy. Jednocześnie w tę przyszłą niedzielę już po raz dwudziesty trzeci będziemy obchodzili Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem złożymy ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie – gorąco polecam ten ważny cel ofiarności Parafian!

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.

    W I piątek miesiąca od godziny 16.00 do 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. W tym czasie można również skorzystać z sakramenytu pokuty.

           Chorych nawiedzę w piątek od godziny 9.00

     W I sobotę miesiąca zapraszam na godzinę 9.15 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, różaniec św., a po nim Msza św. wynagradzająca.

W tym tygodniu patronują nam:

Środa, 30 listopada – św. Andrzej Apostoł,   brat św. Piotra Apostoła. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie, stąd jest bardzo czczony w Kościołach wschodnich (święto).

Sobota, 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA               20 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniu dzisiejszym na prośbę papieża Franciszka młodzież gromadzi się, aby obchodzić Światowy Dzień Młodzieży. Ogarnijmy ludzi młodych serdeczną modlitwą, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości oraz zawsze żyli w bliskości Chrystusa.

2. Dzisiejszy dzień to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Akcja Katolicka propaguje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym. Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród młodych katolików. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich zrzeszonych w tych wspólnotach.

3. Po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4. Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tradycja przekazuje, że Maryja została jako dziecko przedstawiona w świątyni i przy niej wzrastała. Dla nas Matka Chrystusa pozostaje szczególnym wzorem życia poświęconego Bogu.

5. We wtorek, 22 listopada, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Wszystkim zaangażowanym w troskę o muzykę kościelną w naszej parafii, pani organistce, składam serdeczne podziękowanie za całoroczną posługę i życzę obfitości Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze. Msze św. RORATNE będzą sprawowane kościele we wtorki czwartki o godzinie 17.00, a u Sióstr Pasterek w poniedziałki i Środy o godzinie 7.00 rano w kaplicy.

6. W najbliższą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczniemy czas radosnego oczekiwania i przygotowania na spotkanie z Panem. Najpierw na powtórne przyjście Chrystusa na kończy czasów, a także na świętowanie pierwszego przyjścia Pana na ziemię. Msze św. RORATNE będą sprawowane we wtorki i czwartki o godzinie 17.00. Już teraz

     Jak zawsze w I Niedzielę Adwentu zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Do opłatków dołączone zostały życzenia, plan kolędowania i upominek świąteczny. Opłatki złożone będą przed ołtarzem przez wszystkie niedziele Adwentu.

    Ofiary za opłatków przeznaczamy jak każdego roku na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni.

7.  (!) W I Niedzielę Adwentu(27 listopada) i II Niedzielę Adwentu(4grudnia) zapraszam na Mszę św:

– godzina 10.00 w kaplicy sióstr Pasterek rodziców i dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii św.

–  godzina 11.30 młodzież, która już wcześniej zdeklarowała chęć przygotowania do sakramentu bierzmowania

      Po Mszy św. odbędzie się spotkanie z ks. Jarosławem – misjonarzem Zgromadzenia św. Wincentego a’Paulo. Proszę potraktować spotkania jako OBOWIĄZKOWE!

8.  Już dzisiaj zapraszam rodziców wraz z dziećmi klas III w czwartek 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  na godzinę 17.00. Tego dnia poświęcę dzieciom medaliki.    

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzę obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Najświętszej.  

10. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana + Teresa Myszkowska. Módlmy się za nią słowami pieśni: Racz wiekuiste dacz odpoczywanie, duszom umarłych, najłaskawszy Panie, a światłość wieczna niechaj jej przyświeca, niech ogląda Twe Najświętsze lice.

11.  Ze względu na mój udział w corocznych rekolekcjach dla kapłanów, od poniedziałku do czwartku włącznie Msze św. będę sprawował poza parafią. W tym czasie nie będzie również czynne Biuro Parafialne. Ważne sprawy proszę zgłaszać do ks. Dziekana w parafii Niemcz.

       Przypominam, codziennie w kaplicy Sióstr Pasterek są sprawowane Msze św. rano o godzinie 7.00.

12.  >ZBIÓRKA DLA UKRINY< Dziękuję wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na pomoc Ukrainie. Zostało przekazane 37 paczek do CARITAS DIECEZJALNEGO, a stamtąd dalej do potrzebujących naszych braci i sióstr w Ukrainie. Bóg zapłać!

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  13 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.  Dziś trzydziesta trzecia niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. W drugą niedzielę listopada od 2009 roku obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Naszą modlitwą wspieramy dzisiaj chrześcijan na całym świecie, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary. Z powodu wiary cierpią prześladowanie, a niejednokrotnie także oddają życie. Niech nasza modlitwa wyprasza im wolność w wyznawaniu wiary i wypełnianiu codziennych obowiązków. 

2. Dziś także z inicjatywy papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. To szczególna okazja, aby zauważyć cierpiących z powodu braku podstawowych środków do życia. Dzisiaj te wszystkie osoby ogarniamy modlitwą. Niech znakiem naszej solidarności będzie wsparcie najbardziej potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej.

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00. W naszej modlitwie chcemy pamiętać o wszystkich przeżywających trudności życiowe, będziemy prosić o Bożą pomocą przez ręce Matki Zbawiciela.

4. W najbliższą niedzielę, 20 listopada, przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Tego dnia obchodzimy święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

5. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Ofiary jak zawsze przeznaczamy na utrzymanie naszej świątyni. Za dotychczas złożone ofiary z serca składam serdeczne Bóg zapłać! Dziękuję.

  Trwają prace przy remoncie dachu na plebanii. Prace potrwają do końca miesiąca. Wszystkim, którzy złożyli ofiarę na symboliczną dachówkę, składam również serdeczne podziękowanie.

6. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzę wrażliwości na Boże natchnienia, odwagi w dawaniu świadectwa wiary w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

8. W ostatnim tygodniu odeszła do niebieskiej ojczyzny + Maria Ignaszak. Msza św. pogrzebowa w czwartek o godzinie 9.00. Niech nasza modlitwa wyjedna jej przebaczenie grzechów i życie wieczne: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

9.  W I Niedzielę Adwentu ( 27.11.) poświęcone zostaną opłatki na stół wigilijny. Do opłatków dołączone zostały życzenia i upominek świąteczny. Opłatki złożone będą  przed ołtarzem przez wszystkie niedziele Adwentu.

     Ofiary za opłatki przeznaczamy jak każdego roku na pokrycie kosztów energii w naszej świątyni.

10. (!) W I niedzielę Adwentu ( 27 listopada)  i II Niedzielę Adwentu (4 grudnia) zapraszam na spotkanie:

– godzina 10.00 w kaplicy Sióstr Pasterek rodziców i dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii św.

– godzina 11.30 młodzież, która zdeklarowała chęć przygotowania do sakramentu bierzmowania.

   Po Mszy św. odbędzie się spotkanie. Proszę potraktować je jako OBOWIĄZKOWE!

11.  (!)Już dzisiaj zapraszam rodziców wraz z dziećmi pierwszokomunijnymi  8 grudnia (czwartek) o godzinie 17.00 na uroczystą Mszę św. ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia poświęcę dzieciom medaliki.

W tym tygodniu patronują nam:

– czwartek, 17 listopada – Święta Elżbieta Węgierska (1207-1231), córka króla Węgier, najpierw gorliwa żona i matka, później tercjarka Świętego Franciszka, oddana pokucie i dziełom miłosierdzia;

– piątek, 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       6 listopada 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś trzydziesta druga niedziela zwykła w roku kościelnym. Błagamy Boga, aby oddalił od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie Mu służyć (kolekta mszalna).

2. W środę, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na Lateranie jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża. Nad wejściem widnieje napis w języku łacińskim: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Do XIV wieku stanowiła ona centrum życia Kościoła. To święto to także wyraz naszej jedności z następcą Świętego Piotra – papieżem Franciszkiem. Papieża i wszystkie sprawy Kościoła będziemy polecali Bogu przez ręce Maryi w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00.

3. W piątek, 11 listopada, przypada Święto Niepodległości. Msza Święta w naszej świątyni o godz.17.00. Zapraszam na wspólną modlitwę w intencji naszej ojczyzny. Modlitewną pamięcią będziemy ogarniać wszystkich, którzy zginęli w walce o jej wolność. Niech zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie wywieszona flaga narodowa.

4. W najbliższą niedzielę, 13 listopada, przypada obchodzony od 2009 roku Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (zawsze w drugą niedzielę listopada). Także tego dnia będziemy obchodzić już po raz piąty ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich.

5. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzę otwartości na Boże słowo oraz odwagi w podejmowaniu codziennych obowiązków względem Boga i bliźniego.

W tym tygodniu patronują nam:

– czwartek, 10 listopada – Święty Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, gorliwy obrońca wiary i orędownik pokoju;

– piątek, 11 listopada – Święty Marcin z Tours (316-397), najpierw żołnierz rzymski, potem biskup, gorliwy głosiciel Dobrej Nowiny;

– sobota, 12 listopada – Święty Jozafat Kuncewicz (1580-1623), biskup i męczennik, ewangelizator schizmatyków.

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA               30 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś, w ostatnią niedzielę października, obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia własnego Kościoła. To uroczyste wspomnienie dnia, kiedy nasza świątynia została oddana na wyłączną własność Bogu. Ona jest miejscem Jego szczególnej obecności. W niej gromadzimy się na wspólną modlitwę, nabożeństwa, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii i przyjmujemy inne sakramenty. Dziękujemy dziś Bogu za wszystkich, którzy trudzili się nad wzniesieniem tego domu Bożego. Niech Bóg obdarzy ich hojnie swoją łaską, a zmarłym pozwoli przebywać w swoim Domu w niebie. 

2. Jutro, 31 października, ostatnie nabożeństwo różańcowe po Mszy św. wieczornej. Dziękuję wszystkim, którzy przez cały miesiąc gromadzili się na wspólnej modlitwie.

3. We wtorek, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. To radosna dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. W naszej świątyni Msze Święte będą dziś sprawowane o godz.8.30 i 11.30, a Sióstr Pasterek o godz.10.00

  Po Mszy Świętej porannej procesja, w czasie której będziemy modlić za zmarłych spoczywających na cmentarzu przy kościele, natomiast o godzinie 12.30 będzie procesja na cmentarzu przy ulicy Brzozowej. Zadbajmy o groby naszych bliskich, niech będzie to wyraz naszej pamięci i szacunku wobec tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do wieczności.

4. W środę, 2 listopada, przypada w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszam na Msze Święte tego dnia do kościoła na godzinę 8.30, 10.00 i 17.00. Po Mszy Świętej o godz.10.00 procesja na cmentarzu przy kościele. Zapraszam wszystkich na wspólną modlitwę za naszych bliskich zmarłych!

5. Czwartek jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i wszystkich powołanych do służby w Kościele.

6. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie cmentarza oraz modlitwa za zmarłych. Ponadto: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

7. Do 8 listopada będziemy modlić się na różańcu za zmarłych polecanych w tak zwanych jednorazowych wypominkach. Kartki są wyłożone na stoliku w kaplicy Matki Bożej. Wpominki roczne w każdą II sobotę miesiąca w ciągu roku o godzinie 16.45, po nich Msza św. w intencji wszystkich polecanych w wypominkach.

8.  3 listopada przypada w naszej parafii Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Huberta, Biskupa. Uroczysta Msza św.  godzinie 8.00. Serdecznie zapraszam.

9. Najbliższy piątek, 4 listopada, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godziny 16.00 do 17.00. W tym czasie można skorzystać z sakramentu pojednania.

     Chorych nawiedzę tradycyjnie od godziny 9.00.

10. Sobota, 5 listopada, to pierwsza sobota miesiąca. Od godziny 9.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, różaniec św. i po nim Msza św. wynagradzająca. Serdecznie zapraszam!

W tym tygodniu patronuje nam:

– piątek, 4 listopada – Święty Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, reformator Kościoła, organizator pierwszych seminariów duchownych, wrażliwy na los ubogich.

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         23 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś trzydziesta niedziela zwykła w roku liturgicznym. We wspólnocie Kościoła obchodzona jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, wypraszamy im Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. Światowy Dzień Misyjny to także okazja do modlitwy o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny. Dziś także wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami. Za każdy gest dobroci wobec misjonarzy składamy serdeczne Bóg zapłać!

2. W środę, 26 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00.

3. W piątek, 28 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

4. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe po Mszy św. Wieczornej. U Sióstr Pasterek o godzinie 18.00/ w sobotę o g.16.30./ Tych, którzy z różnych względów nie mogą przybyć na wspólną modlitwę, zachęcam do odmawiania różańca w domu.

5. W zakrystii lub biurze parafialnym można składać wypominki za zmarłych. W pierwszym tygodniu listopada będziemy modlić się za zmarłych w wypominkach jednorazowych.

     Wypominki roczne będą w każdą w II sobotę miesiąca o godzinie 16.45 i po nich Msza św. Ofiarowana za najbliższyzh zmarłych krewnych, przyjaciół i znajomych.

      Kartki są wyłożone w kaplicy po lwewj stronie.

6. Msze święte ( 1 listopada ) w Uroczystość Wszystkich Świętych w kościele o godzinie 8.30 i 11.30, a u Sióstr Pasterek o godzinie 10.00.

    PROCESJA NA CMENTARZU:

 – ulica Bydgoska przy kościele zaraz po Mszy św. porannej

 – ulica Brzozowa o godzinie 12.30

   2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

                   Msze święte będą sprawowane o godzinie 8.30, 11.30 i 17.00 w kościele.

7.  3 listopada przeżywać będziemy w naszej parafii Uroczystość Odpustową ku czci Św. Huberta Biskupa. Msza św. o godzinie 8.00. 17.00. Serdecznie zapraszam.

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzę obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Zbawiciela.  

W tym tygodniu patronują nam:

– piątek, 28 października – Święci Szymon i Juda Tadeusz, Apostołowie, świadkowie życia Jezusa, głosiciele prawdy o Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       16 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Wspólnie modlimy się, aby nasza wola była zawsze oddana Bogu i abyśmy szczerym sercem służyli Bożemu majestatowi (kolekta mszalna). Niech na tej drodze wspomaga nas doświadczenie bliskości Pana w Eucharystii.

2. Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II módlmy się o Bożę opiekę dla całej naszej ojczyzny.

3. Dziś przypada również kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy.

4. We wtorek, 18 października, przypada w liturgii święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Zapraszam na Mszę Świętą o godz.17.00, w czasie której będziemy wspierać modlitwą wszystkich pracowników służby zdrowia.

5. W środę, 19 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00.

6. W sobotę, 22 października, w liturgii będziemy wspominać Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przypada również 74. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. W latach  1926-1948 był Prymasem Polski. Jemu zawdzięczamy powstanie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Zadaniem tego zgromadzenia zakonnego jest troska o życie religijne Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

7. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe po Mszy św. Wieczornej, a u Sióstr Pasterek o godzinie 18.00.

8. Najbliższa niedziela, 23 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami będziemy wspierać wszystkich pracujących na misjach.

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę wytrwałości w modlitwie oraz ufnego kierowania się Bożym słowem na wszystkich drogach codzienności.

10. W zakrystii lub biurze parafialnym można już składać wypominki za zmarłych. W pierwszym tygodniu listopada będziemy modlić się za zmarłych w wypominkach jednorazowych. Wypominki roczne będą w każdą II sobotę miesiąca o godzinie 16.45 i po nich Msza Święta ofiarowana za najbliższych zmarłych krewnych, przyjaciół i znajomych.

       Kartki są wyłożone są w kaplicy po lewej stronie.

11.  Msze św. ( 1 listopada ) w Uroczystość Wszystkich Świętych w kościele o godzinie 8.30 i 11.30., a u Sióstr Pasterek o godzinie 10.00.

        Procesja na cmentarzu przy kościele zaraz po Mszy św. porannej.

        Procesja na cmentarzu przy ul. Brzozowej o godzinie 12.30.

12.  2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

       Msze święte będą sprawowane o godzinie 8.30, 11.30 i 17.00 w kościele

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 17 października – Święty Ignacy Antiocheński (I/II w.), po Świętym Piotrze biskup Antiochii, męczennik za wiarę;

– wtorek, 18 października – Święty Łukasz, współpracownik Świętego Pawła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, patron służby zdrowia;

– czwartek, 20 października – Święty Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, wykładowca teologii i filozofii, człowiek wielkiego miłosierdzia wobec ubogich;

– sobota, 22 października – Święty Jan Paweł II (1920-2005), papież, wielki czciciel Matki Chrystusa.

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           9 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku kościelnego. We wspólnocie ludu Bożego modlimy się, aby dobry Bóg pobudzał nas swoją łaską do pełnienia dobrych uczynków (kolekta mszalna). Niech udział w Eucharystii będzie dla nas pomocą w wypełnianiu tego zadania.

2. W środę, 12 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.17.00.

3. W piątek, 14 października, będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Wyraźmy naszą wdzięczności wobec nauczycieli, wychowawców i katechetów za trud ich pracy i wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia. W czasie Mszy Świętej o godz.17.00 oraz nabożeństwa różańcowego będziemy modlić się za wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz pracowników oświaty.

4. W sobotę, 15 października, przypada w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezusa. Ten dzień obchodzony jest także jako Dzień Dziecka Utraconego, który po raz pierwszy obchodzono w USA w 1988 roku. Będziemy wspierać naszą modlitwą wszystkich rodziców, którzy utracili dzieci jeszcze przed narodzeniem, wypraszając im Boże pocieszenie w trudnych chwilach.

5. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe po Mszy św. wieczornej. U Sióstr Pasterek w kaplicy o godzinie 18.00 / sobota-16.30/. W niedzielę zapraszam o godzinie 9.30. do kaplicy Sióstr Pasterek, a w kościele o godzinie 11.10.

6. W najbliższą niedzielę, 16 października, przypada rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

7. W zakrystii lub biurze parafialnym można składać wypominki  za zmarłych. W pierwszym tygodniu listopada będziemy modlić się za zmarłych w wypominkach jednorazowych.

    Wypominki roczne będą  w każdą II sobotę miesiąca o godzinie 16.45 i po nich Msza św. ofiarowana za najbliższych zmarłych krewnych, przyjaciół i znajomych.

     Kartki są wyłożone w kaplicy po lewej stronie.

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę wzrastania w wierze, światła Ducha Świętego w codziennych wyborach oraz opieki Matki Najświętszej.

W tym tygodniu patronują nam:

– czwartek, 13 października – Błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter z Zakonu Kapucynów, gorliwy duszpasterz, założyciel wielu wspólnot zakonnych;

– sobota, 15 października – Święta Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica i doktor Kościoła, reformatorka zakonu karmelitańskiego.

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                2 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta siódma niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Liturgia niedzielna wyparła liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Niech towarzyszy nam wiara w obecność i pomoc świętych aniołów, których Bóg powołał, aby nas strzegli na drogach naszego życia.

2. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie w kościele po Mszy św. Wieczornej, a Sióstr Pasterek o godzinie 18.00 / w sobotę o godzinie 16.30/W niedzielę kościele o godz.11.10, a u Sióstr Pasterek o godzinie 9.30 Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zapraszam do odmawiania różańca w domu. Przypominam także, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty – tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.

3. Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami można zyskać, odmawiając jedną część różańca.

4. We wtorek, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.

5. W środę, 5 października, będziemy wspominać w liturgii Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia. Tego dnia w sposób szczególny będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

6. Czwartek, 6 października, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania o godz.17.00.

7. W piątek, 7 października, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. To jednocześnie pierwszy piątek miesiąca. Chorych nawiedzę od godziny 9.00

    Od godziny 16.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie można skorzystać sakramentu pokuty i pojednania.

8. W piątek na Mszę św. o godzinie 17.00 zapraszam rodziców wraz z dziećmi, którzy przygotowują się do uroczystości I Komunii św. Tego dnia zostaną poświęcone różańce. Po Mszy św. Nabożeństwo różańcowe.

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę Bożej mądrości w codziennych wyborach, wzrastania w miłości oraz podejmowania pokornej służby względem Boga i bliźniego.

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 4 października – Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226), założyciel zakonu franciszkańskiego, misjonarz, mistyk;

– środa, 5 października – Święta Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica, mistyczka, Apostołka Bożego Miłosierdzia.

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       25 września 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Po raz kolejny (108) obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach.

2. We wtorek, 27 września, przypada Światowy Dzień Turystyki.

3. W czwartek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie to szczególni Boży posłańcy. Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę.

4. W piątek, 30 września, w liturgii wspominamy Świętego Hieronima, który całe życie poświęcił poznawaniu Pisma Świętego. Przetłumaczył Biblię z języka greckiego na język łaciński (tzw. „Wulgata”). Pozostawił ważną myśl, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

5. W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie po Mszy świętej wieczornej. Osoby, które nie mogą przybyć na tę modlitwę do świątyni, zapraszam, aby modlić się na różańcu w domu.

6. Tego dnia w liturgii Kościoła będziemy wspominać Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, nazywaną Małą Tereską, patronkę misji. Jest to jednocześnie Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. Naszą modlitwą będziemy wspierać siostry zakonne zaangażowane w pracę misyjną.

7. W sobotę przypada także pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny od godz.9.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, różaniec święty i Msza Święta wynagradzająca – serdecznie zapraszam!

8. W sobotę, 1 października, przypada również początek roku akademickiego. Wszystkim studentom życzę gorliwości w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom akademickim i profesorom Bożego światła i cierpliwości w pracy akademickiej. 

11.  Do środy włącznie nie będzie Mszy św. w kościele. W tym czasie nie będzie również czynne Biuro Parafialne. Ważne sprawy proszę zgłaszać do ks. Dziekana w Niemczu.